Chuyển đến nội dung chính

Căng thẳng trong đại dịch là có thật

Quý vị có thể đang cảm thấy cô đơn, trầm cảm, sợ hãi hoặc lo lắng ở mức độ mới. Nếu tất cả trở nên quá sức chịu đựng, vui lòng gọi ai đó để được trợ giúp. Xem danh sách các đường dây nóng.

Hãy xem thông tin cập nhật của Thống Đốc trên TwitterFacebook.

california dành cho tất cả mọi người hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người truy cập trang web bộ công cụ phòng chống covid19 của CA

California đang ngày đêm nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19

Xem các hành động ứng phó của Tiểu Bang CA

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang