Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Các vắc-xin đã tiêm được cập nhật 16 tháng 3, 2023 lúc 9:37 với dữ liệu từ 15 tháng 3, 2023
Cập nhật số ca mắc, số ca tử vong và số ca xét nghiệm 16 tháng 3, 2023 lúc 9:37 với dữ liệu từ 14 tháng 3, 2023
Đã Được Tiêm Vắc-xin
88,344,968 tổng
8,179 trung bình hàng ngày
72.8% of population vaccinated
(with primary series)
8 tuần qua
Ca Mắc
11,162,835 tổng
2,295 trung bình hàng ngày
5.7 new cases (per 100K)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
100,799 tổng
17 trung bình hàng ngày
0.04 new deaths (per 100K)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
5.7% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Do sự cố xử lý dữ liệu, Sở Y Tế Công Cộng California sẽ không công bố cập nhật xét nghiệm COVID-19 trong hôm nay. Dữ liệu sẽ được báo cáo vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.