Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Được cập nhật 23 tháng 11, 2022 lúc 15:26 dữ liệu từ 22 tháng 11, 2022
Đã Được Tiêm Vắc-xin
85,311,644 tổng
63,686 trung bình hàng ngày
72.4% of population vaccinated
(with primary series)
8 tuần qua
Ca Mắc
10,611,075 tổng
4,264 trung bình hàng ngày
10.6 new cases (per 100K)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
96,701 tổng
12 trung bình hàng ngày
0.03 new deaths (per 100K)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
7.6% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Do sự cố xử lý dữ liệu, Sở Y Tế Công Cộng California sẽ không công bố cập nhật xét nghiệm COVID-19 trong hôm nay. Dữ liệu sẽ được báo cáo vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.