Chuyển đến nội dung chính

Tìm một địa điểm xét nghiệm gần quý vị

Bất kỳ người nào ở California cần xét nghiệm vi-rút corona đều có thể xét nghiệm miễn phí. Xem trang xét nghiệm của chúng tôi để tìm một địa điểm mở gần quý vị.

Hãy xem thông tin cập nhật của Thống đốc trên TwitterFacebook.

california dành cho tất cả mọi người mọi hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người truy cập trang web bộ công cụ phòng chống covid19 của CA

California đang ngày đêm nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19

Xem các hành động ứng phó của Tiểu Bang CA

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang