Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Được cập nhật 31 tháng 7, 2021 dữ liệu từ 30 tháng 7, 2021
Ca Mắc
3,840,364 tổng
hôm nay
14.9 số ca mới trên 100K người
Ca Tử Vong
63,935 tổng
hôm nay
0.03 số ca tử vong mới trên 100K người
Xét Nghiệm
73,566,888 tổng
hôm nay
6.4% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
Đã Được Tiêm Vắc-xin
43,995,481 tổng
Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Hãy đến đó

Cần làm tất cả những gì cần thiết để quý vị sẵn sàng. Hãy đến đó Hãy cùng miễn dịch.