Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Được cập nhật 5 tháng 12, 2021 dữ liệu từ 4 tháng 12, 2021
Đã Được Tiêm Vắc-xin
59,643,525 tổng
181,759 trung bình hàng ngày
76.9% of population vaccinated
(5+ with at least one dose)
8 tuần qua
Ca Mắc
4,822,889 tổng
3,775 trung bình hàng ngày
8.3 new cases (per 100K)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
74,046 tổng
55 trung bình hàng ngày
0.1 new deaths (per 100K)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
2.9% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.