Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Được cập nhật 20 tháng 5, 2022 lúc 9:36 dữ liệu từ 19 tháng 5, 2022
Đã Được Tiêm Vắc-xin
75,709,724 tổng
49,300 trung bình hàng ngày
84.1% of population vaccinated
(5+ with at least one dose)
8 tuần qua
Ca Mắc
8,797,890 tổng
9,328 trung bình hàng ngày
23.2 new cases (per 100K)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
90,382 tổng
9 trung bình hàng ngày
0.02 new deaths (per 100K)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
6% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Do sự cố xử lý dữ liệu, Sở Y Tế Công Cộng California sẽ không công bố cập nhật xét nghiệm COVID-19 trong hôm nay. Dữ liệu sẽ được báo cáo vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.