Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Được cập nhật 19 tháng 1, 2022 lúc 9:36 dữ liệu từ 18 tháng 1, 2022
Đã Được Tiêm Vắc-xin
67,900,959 tổng
159,173 trung bình hàng ngày
81.1% of population vaccinated
(5+ with at least one dose)
8 tuần qua
Ca Mắc
6,910,991 tổng
110,967 trung bình hàng ngày
265.4 new cases (per 100K)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
77,345 tổng
44 trung bình hàng ngày
0.1 new deaths (per 100K)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
20.9% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.