Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Đã cập nhật số ca nhập viện mới 29 tháng 9, 2023 lúc 9:36 với dữ liệu từ 23 tháng 9, 2023
Cập nhật số ca tử vong và số ca xét nghiệm 29 tháng 9, 2023 lúc 9:36 với dữ liệu từ 26 tháng 9, 2023
Số Ca Nhập Viện Mới
604,167 tổng
343 trung bình hàng ngày
0.6 (per 100k)
8 tuần qua
Ca Tử Vong
103,946 tổng
16 trung bình hàng ngày
0.04 new deaths (per 100K)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
9.4% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.