Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Được cập nhật 16 tháng 9, 2021 dữ liệu từ 15 tháng 9, 2021
Đã Được Tiêm Vắc-xin
48,219,430 tổng
72,439 trung bình hàng ngày
78.4% dân số đã tiêm vắc-xin
8 tuần qua
Ca Mắc
4,387,926 tổng
8,262 trung bình hàng ngày
20 số ca mới trên 100K người
8 tuần qua
Ca Tử Vong
67,187 tổng
87 trung bình hàng ngày
0.2 số ca tử vong mới trên 100K người
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
3.4% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.