Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và tiêm vắc-xin

Truy vết COVID-19 tại CA

Ca Mắc
3,622,427 tổng
2,126 hôm nay
5 số ca mới trên 100K người
Ca Tử Vong
59,890 tổng
86 hôm nay
0.1 số ca tử vong mới trên 100K người
Xét Nghiệm
58,202,413 tổng
126,493 hôm nay
1.5% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
Đã Được Tiêm Vắc-xin
26,454,819 tổng
Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Recent updates

California aims to fully reopen June 15

The move forward comes as the state has reached 20 million vaccinations, including 4 million in its hardest-hit communities. Masking and vaccinations will continue. Hospitalization rates must stay low and vaccination availability high for the state to fully reopen.

Find out more

Vaccinations opening for all Californians aged 50 and up April 1st, and 16 and up April 15th

The state is expanding who is eligible to get the vaccine based on expected supply increases. It will still take months to get every Californian vaccinated who wants to be, but millions are being vaccinated each week.

Learn how to get vaccinated

COVID-19 vaccinations in California reach 15 million

The total number of COVID-19 vaccinations administered in California has reached 15 million. See vaccination statistics statewide and broken down by county in our Vaccine Dashboard.

See the numbers

Mọi người muốn biết

Dành cho các doanh nghiệp

Let’s get you there

It’s all right for it to take whatever it takes for you to be ready. Let’s get you there. Let’s get to immunity.