Chuyển đến nội dung chính

Để biết thông tin mới nhất về các biện pháp ứng phó đại dịch trên toàn tiểu bang California, vui lòng xem Thông Cáo Tin Tức của Sở Y Tế Công Cộng California hoặc Phòng Tin Tức của Thống Đốc.

Đăng ký nhận thông báo của quận

Chính quyền của thành phố, quận và địa phương ở California hiện đang ứng phó với đại dịch COVID-19. Chọn quận của quý vị để tìm thêm thông tin:

Câu hỏi và trả lời

Cập nhật thông tin

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang