California có kế hoạch chi tiết để giảm bớt sự lây lan của đại dịch COVID-19 tại tiểu bang với các tiêu chí sửa đổi nhằm nới lỏng và thắt chặt các hạn chế hoạt động.

Mỗi quận ở California được phân vào một cấp dựa trên tỷ lệ số ca mắc mới và mức độ dương tính với bệnh. Kiểm tra trạng thái cấp của quận quý vị để xem các cơ sở kinh doanh và hoạt động nào có thể mở cửa.

Đăng ký nhận thông báo của quận

Chính quyền mỗi thành phố, quận và địa phương ở California hiện đang nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19.

Tìm trang web về đại dịch COVID-19 của khu vực quý vị

Chọn quận hoặc thành phố của quý vị để tìm hiểu thêm về sở y tế công cộng trong khu vực của quý vị, như các cơ sở xét nghiệm và chủng ngừa gần quý vị.

Câu hỏi và trả lời