Quý vị có thắc mắc khác hay muốn biết cách ứng phó với đại dịch COVID-19 tại địa phương của quý vị? Hãy gọi một trong các đường dây nóng bên dưới hoặc xem các tin nhắn cảnh báo và trang web từ sở y tế địa phương của quý vị.

Trên trang này:


Số điện thoại đường dây nóng

Đường Dây Nóng COVID-19 Toàn Tiểu Bang

833‑422‑4255 (833-4CA-4ALL)

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi toàn tiểu bang hoạt động 7 ngày một tuần:

  • Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, Múi Giờ Thái Bình Dương   
  • Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Múi Giờ Thái Bình Dương

Đường dây cung cấp thông tin về COVID-19 này là một phần trong nỗ lực liên tục của chúng tôi để cung cấp thông tin và dịch vụ đáng tin cậy.

Đường Dây Nóng CA Notify (CA Thông Báo)

Hệ thống thông báo tiếp xúc CA Notify (CA Thông Báo) trên Google và Apple sẽ cảnh báo quý vị nếu quý vị tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đồng thời vẫn bảo vệ quyền riêng tư của quý vị.

888‑421‑9457 (888‑4C19‑HLP)

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi toàn tiểu bang hoạt động 7 ngày một tuần, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Múi Giờ Thái Bình Dương.

Đường dây thông tin địa phương

211

Người dân California có thể gọi theo số 211 để nhận thông tin địa phương về các dịch vụ xã hội 24 giờ mỗi ngày.


Tin nhắn cảnh báo từ quận của quý vị

Sử dụng công cụ tra cứu của chúng tôi để tìm các tin nhắn cảnh báo về COVID-19 mà quý vị có thể nhận được từ quận của mình.

Đăng ký nhận cảnh báo của quận


Trang web COVID-19 tại khu vực của quý vị

Chọn quận hoặc thành phố của quý vị để tìm hiểu thêm từ sở y tế công cộng trong khu vực của quý vị, như các cơ sở xét nghiệm và chủng ngừa gần quý vị.