Chính quyền mỗi thành phố, quận và địa phương ở California hiện đang nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19. Họ là nguồn thông tin địa phương tin cậy mà quý vị cần.

Trên trang này:


Nhận cảnh báo từ quận của quý vị

Sử dụng công cụ tra cứu của chúng tôi để tìm các tin nhắn cảnh báo về COVID-19 mà quý vị có thể nhận được từ quận của mình.

Đăng ký nhận cảnh báo của quận


Tìm trang web về đại dịch COVID-19 của khu vực quý vị

Chọn quận hoặc thành phố của quý vị để tìm hiểu thêm về sở y tế công cộng trong khu vực của quý vị, như các cơ sở xét nghiệm và chủng ngừa gần quý vị.


Câu hỏi và trả lời