California đã đặt ra các quy tắc để giữ an toàn cho nơi làm việc trong đại dịch COVID-19.

Trên trang này:


Các tiêu chuẩn tạm thời để đối phó với COVID-19 tại nơi làm việc

Các yêu cầu giãn cách xã hội và giới hạn sức chứa cho các cơ sở kinh doanh và hoạt động không còn được áp dụng. Hướng dẫn dành cho các ngành cụ thể đã kết thúc. Tuy nhiên chủ sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm duy trì môi trường an toàn cho nhân viên và khách hàng.

Chủ sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn nơi làm việc để bảo vệ người lao động. Trong đó bao gồm cả việc bảo vệ người lao động trước đại dịch COVID-19.

Tuân thủ Các Quy Định trong Trường Hợp Phòng Ngừa COVID-19 Không Khẩn Cấp của Cơ Quan An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp California (California Division of Occupational Health and Safety, Cal/OSHA) để đảm bảo an toàn cho nơi làm việc của quý vị. Trong đó có thông tin về:

 • Cách phòng ngừa lây nhiễm tại nơi làm việc
 • Cần làm gì khi bệnh dịch bùng phát
 • Cách đảm bảo an toàn cho nhân viên trong phương tiện giao thông và nhà ở do chủ sử dụng lao động cung cấp

Truy cập An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc để tìm hiểu thêm về an toàn tại nơi làm việc trong đại dịch COVID-19.


Đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Việc đeo khẩu trang trong nhà được khuyến cáo cho tất cả mọi người. 

Người lao động phải đeo khẩu trang trong nhà ở một số ngành nhất định. Trong đó bao gồm chăm sóc sức khỏe và cơ sở chăm sóc dài hạn.

Người lao động phải đeo khẩu trang khi dịch bùng phát. Người lao động cũng phải đeo khẩu trang khi trở lại làm việc sau khi nhiễm COVID-19 hoặc tiếp xúc gần.

Chủ sử dụng lao động phải cung cấp khẩu trang theo yêu cầu và miễn phí cho người lao động.

Tìm chi tiết về đeo khẩu trang tại nơi làm việc trong mục Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Questions, FAQ) về đồ che mặt của Cal/OSHA.


Quay trở lại làm việc sau đại dịch COVID-19

Chủ sử dụng lao động phải đảm bảo người lao động đáp ứng các tiêu chí trong ETS về Phòng Ngừa COVID-19 trước khi họ trở lại làm việc và đảm bảo người lao động tuân thủ thời gian cách ly do Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) khuyến nghị. Tìm hiểu chi tiết trong mục FAQ về cách ly và kiểm dịch của Cal/OSHA. Các hướng dẫn sau đây không áp dụng cho người lao động ở một số cơ sở có nguy cơ cao như cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Người lao động tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 và có các triệu chứng

Nếu đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 và có các triệu chứng COVID-19, quý vị có thể trở lại làm việc khi đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

 • Quý vị có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính ít nhất 5 ngày sau khi khởi phát các triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu.
 • Quý vị đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác trong 10 ngày, đặc biệt khi ở trong nhà.

Nếu không, quý vị không thể trở lại nơi làm việc cho đến khi đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

 • Đã qua tối thiểu 10 ngày kể từ khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện.

Quy định này áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng chủng ngừa. Quy định này cũng áp dụng cho những người đã từng mắc COVID-19 trước đó.

Người lao động tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 và không có các triệu chứng

Nếu đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng, quý vị phải tiến hành xét nghiệm vào Ngày thứ 3 đến Ngày thứ 5.

Quý vị có thể tiếp tục đi làm nếu đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

 • Quý vị vẫn không có các triệu chứng COVID-19.
 • Quý vị có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính vào Ngày thứ 3 đến Ngày thứ 5 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng.
 • Quý vị đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác trong 10 ngày, đặc biệt khi ở trong nhà.

Nếu không xét nghiệm vào Ngày thứ 3 đến Ngày thứ 5 do thiếu xét nghiệm, quý vị phải nghỉ làm trong 10 ngày sau lần tiếp xúc gần cuối cùng.

Quy định này áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng chủng ngừa. Những người nhiễm bệnh trong vòng 90 ngày trước không cần phải xét nghiệm, trừ khi có các triệu chứng.

Người lao động có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng

Nếu không có triệu chứng nhưng có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, quý vị có thể trở lại làm việc khi đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

 • Quý vị không hề khởi phát triệu chứng.
 • Quý vị có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính vào Ngày thứ 5 trở đi kể từ ngày tiếp xúc lần cuối hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính.
 • Quý vị đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác trong 10 ngày, đặc biệt khi ở trong nhà.

Nếu không, quý vị không thể trở lại làm việc trong ít nhất 10 ngày sau khi quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu tiên. Quy định này áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng chủng ngừa. Quy định này cũng áp dụng cho những người đã mắc COVID-19 trước đó.

Tiền lương trong thời gian nghỉ làm

Chủ sử dụng lao động phải chi trả tiền lương khi nghỉ làm:

 • Khi quý vị phải nghỉ làm do bị phơi nhiễm tại nơi làm việc.
 • Cho những ngày đáng nhẽ quý vị đã làm việc trong thời gian nghỉ làm.
 • Mức lương này bằng với mức lương thông thường của quý vị.
 • Cho quý vị, không muộn hơn ngày trả lương thông thường trong kỳ trả lương.

Quý vị không đủ điều kiện được chi trả tiền lương khi nghỉ làm nếu quý vị:

 • Được phân công làm việc tại nhà trong thời gian nghỉ làm và có thể làm việc tại nhà.
 • Nhận được khoản thanh toán cho người khuyết tật trong thời gian nghỉ làm.
 • Được bao trả theo phúc lợi bồi thường cho người lao động và nhận được khoản thanh toán cho người khuyết tật tạm thời trong thời gian nghỉ làm.

Chủ sử dụng lao động không được yêu cầu quý vị sử dụng chế độ nghỉ ốm có lương cộng dồn tiêu chuẩn. Điều này được áp dụng ngay cả khi quý vị đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại nơi làm việc và chủ sử dụng lao động của quý vị phải cho quý vị nghỉ việc.

Đọc mục Câu hỏi thường gặp về tiền lương khi nghỉ ốm và phúc lợi của Cal/OSHA để tìm hiểu thêm.

Xem xét việc nộp yêu cầu bồi thường cho người lao động nếu quý vị:

 • Bị phơi nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và có kết quả xét nghiệm dương tính
 • Không thể làm việc do các triệu chứng của COVID-19

Nghỉ ốm có lương

Tìm hiểu về chế độ nghỉ ốm có lương và các phương án khác.

Nếu chủ sử dụng lao động không tuân thủ quy định an toàn tại nơi làm việc

Chủ sử dụng lao động phải cho một số người lao động đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 nghỉ việc. Nếu chủ sử dụng lao động không cho những người lao động đã tiếp xúc gần nghỉ việc, hãy nộp đơn khiếu nại về an toàn tại nơi làm việc.  

Nộp yêu cầu thanh toán tiền lương trong thời gian nghỉ ốm có lương nếu quý vị:

 • Bị nghỉ làm do phơi nhiễm với COVID-19 liên quan đến công việc và
 • Không nhận được lương trong thời gian nghỉ ốm.

Quý vị cũng có thể nộp báo cáo vi phạm luật lao động nếu điều này ảnh hưởng đến nhóm người lao động.

Quý vị được bảo vệ theo luật cấm trả đũa của California đối với việc thực hiện các quyền tại nơi làm việc. Nếu chủ sử dụng lao động của quý vị trả đũa vì quý vị đã yêu cầu tiền lương trong thời gian nghỉ ốm, hãy nộp đơn khiếu nại về hành vi trả đũa. Hãy liên hệ với Văn Phòng Ủy Viên Lao Động California để được trợ giúp.


Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động tiêm vắc-xin

Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên của họ tiêm vắc-xin COVID-19 miễn là chủ sử dụng lao động:

 • Không phân biệt đối xử hoặc quấy rối nhân viên hoặc người xin việc dựa trên các đặc điểm được bảo vệ, như tình trạng khuyết tật hoặc nguồn gốc quốc gia.
 • Cung cấp các tiện nghi hỗ trợ hợp lý liên quan đến tình trạng khuyết tật hoặc tín ngưỡng hay hoạt động tôn giáo chân thành.
 • Không trả đũa bất kỳ ai vì đã tham gia vào các hoạt động được bảo vệ, như yêu cầu tiện nghi hỗ trợ hợp lý.

Tìm hiểu thêm về an toàn tại nơi làm việc và quyền công dân trong mục FAQ của Sở Nhà Ở và Việc Làm Công Bằng.

Tìm thông tin chi tiết về các điều chỉnh hợp lý trong thông tin của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (Equal Employment Opportunity, EEO) của Hoa Kỳ về các luật EEO và đại dịch COVID-19.

Yêu cầu bằng chứng về tiêm vắc-xin

Chủ sử dụng lao động yêu cầu bằng chứng về tình trạng tiêm vắc-xin COVID-19 đối với nhân viên hoặc khách hàng cần tuân thủ Hướng Dẫn và Tiêu Chuẩn Hồ Sơ Vắc-xin của CDPH:

 • Xác minh hồ sơ thông qua một quy trình riêng tư và bảo mật.
 • Bảo vệ khách hàng quen khỏi tình trạng phân biệt đối xử.
 • Không tạo ra các rào cản đối với các dịch vụ thiết yếu hoặc hạn chế quyền tiếp cận dựa trên một đặc điểm được bảo vệ.

Giúp nhân viên được chủng ngừa

Chủ sử dụng lao động có thể hỗ trợ nhân viên bằng cách:

 • Phối hợp các sự kiện tiêm chủng với đối tác nhà cung cấp.
 • Tổ chức một phòng khám di động hoặc phòng khám dã chiến.
 • Giúp nhân viên đặt lịch hẹn.
 • Cung cấp cho nhân viên các nguồn hỗ trợ phổ biến thông tin.

Tìm hiểu thêm trong Bộ Công Cụ Chủng Ngừa Dành Cho Chủ Sử Dụng Lao Động.

Yêu cầu đối với các trường từ khối mẫu giáo đến lớp 12 và cơ quan cấp tiểu bang

Kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2022, các nhân viên chưa tiêm vắc-xin sẽ không còn phải làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 hàng tuần.

Các trường học cần tiếp tục tuân thủ hướng dẫn của tiểu bang và địa phương để góp phần ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Truy cập schools.covid19.ca.gov để biết thêm thông tin. 

Nhân viên của tiểu bang đang làm việc tại cơ sở phải xác minh rằng họ đã tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên và đeo khẩu trang.

Yêu cầu đối với cơ sở chăm sóc sức khỏe và địa điểm tập trung nhiều người

Để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu chủng ngừa tại một số cơ sở nhất định, vui lòng xem:


Luôn cập nhật thông tin