Chương trình trợ cấp thất nghiệp do đại dịch của liên bang sắp kết thúc

Chương trình trợ cấp thất nghiệp do đại dịch của liên bang sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Nếu quý vị nhận được trợ cấp thất nghiệp trong hơn 26 tuần, quyền lợi hưởng trợ cấp của quý vị sẽ kết thúc. Nếu quý vị nhận được trợ cấp trong thời gian chưa đến 26 tuần, số tiền trợ cấp của quý vị sẽ bị giảm. Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia các chương trình khác để giúp chi trả cho chi phí thực phẩm, nhà ở, dịch vụ tiện ích và chi phí chăm sóc sức khỏe.

Tìm hiểu thêm

Các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19.

Trên trang này:


Phúc lợi của người lao động

Có một số phúc lợi dành cho người lao động bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Quý vị có thể hưởng lợi từ: 

Xem thông tin về các phúc lợi nêu trên trong biểu đồ này do Cơ Quan Phát Triển Nhân Lực và Lao Động cung cấp. 

Yêu cầu tìm kiếm việc làm

Bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2021, quý vị phải tìm kiếm việc làm để nhận được các khoản phúc lợi. Yêu cầu tìm kiếm việc làm phụ thuộc vào kiểu yêu cầu của quý vị. Hãy tìm kiếm việc làm của quý vị tại Quay Lại Làm Việc

Nhiều quyền lợi hơn nếu quý vị tự làm chủ

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Bồi Thường Thất Nghiệp Cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (Mixed Earner Unemployment Compensation, MEUC) nếu quý vị:

 • Nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên, và
 • Đã có thu nhập tự làm chủ từ $5,000 trở lên trong năm trước khi yêu cầu trợ cấp thất nghiệp

Quý vị không đủ điều kiện nhận MEUC nếu quý vị nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Trong Thời Kỳ Đại Dịch.

Đăng ký nhận MEUC vào ngày 6 tháng 9 năm 2021.

Nghỉ ốm và các phúc lợi khác

Có những phương án dành cho quý vị nếu quý vị không thể làm việc vì bản thân quý vị (hoặc một thành viên trong gia đình mà quý vị đang chăm sóc) bị bệnh hoặc cách ly kiểm dịch do COVID-19.

Tìm hiểu về các phúc lợi nghỉ trong:

Quý vị cũng có thể sử dụng chế độ nghỉ ốm có lương hoặc nghỉ ốm có lương bổ sung trong đại dịch COVID-19 để:

 • Đến buổi hẹn chủng ngừa của quý vị
 • Nếu quý vị gặp các tác dụng phụ liên quan đến vắc-xin

Hãy xem các chế độ nghỉ phép có lương để biết thêm thông tin.

Đọc thông tin về cách giữ an toàn tại nơi làm việc, đồng thời duy trì các quyền công dân trong mục Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Question, FAQ) của Sở Nhà Ở và Việc Làm Công Bằng.

Trợ giúp thêm

Phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, Chương trình phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe đã bị chấm dứt đối với tất cả cơ sở, ngoại trừ các cơ sở thuộc các quận Riverside, Imperial và San Diego. Chương trình này đảm bảo an toàn cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và giảm nguy cơ lây lan COVID-19. Chương trình cung cấp phòng khách sạn cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc quan trọng cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây lan vi-rút cho những người thân trong hộ gia đình.


An toàn tại nơi làm việc trong đại dịch COVID-19

Các yêu cầu giãn cách xã hội và giới hạn sức chứa cho các cơ sở kinh doanh và hoạt động không còn được áp dụng. Hướng dẫn dành cho các ngành cụ thể đã kết thúc. Nhưng chủ sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm duy trì môi trường an toàn cho nhân viên và khách hàng.

Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời về Các Biện Pháp Phòng Ngừa COVID-19

Chủ sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn nơi làm việc để bảo vệ người lao động. Trong đó bao gồm cả việc bảo vệ người lao động trước đại dịch COVID-19. Tuân thủ các Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời (Emergency Temporary Standards, ETS) về Các Biện Pháp Phòng Ngừa COVID-19 để duy trì nơi làm việc an toàn. Trong đó có thông tin về:

 • Cách phòng ngừa lây nhiễm tại nơi làm việc
 • Cần làm gì khi bệnh dịch bùng phát
 • Cách đảm bảo an toàn cho nhân viên trong phương tiện giao thông và nhà ở do chủ sử dụng lao động cung cấp

Truy cập An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc để tìm hiểu thêm về an toàn tại nơi làm việc trong đại dịch COVID-19.

Đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Khuyến nghị mọi người đeo khẩu trang tại nơi làm việc trong nhà, cho dù đã tiêm vắc-xin hay chưa. Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Lao Động California (California Division of Occupational Safety and Health, Cal/OSHA) khuyến khích chủ sử dụng lao động và người lao động tuân thủ Hướng Dẫn Sử Dụng Đồ Che Mặt của Sở Y Tế Công Cộng California.

Trở lại làm việc sau khi bị ốm hoặc phơi nhiễm COVID-19

Chủ sử dụng lao động phải đảm bảo người lao động đáp ứng các tiêu chí trong ETS trước khi trở lại làm việc. 

Người lao động có các triệu chứng COVID-19

Nếu người lao động có các triệu chứng, họ không được trở lại làm việc cho đến khi đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Ít nhất 10 ngày đã trôi qua kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng
 • Hết sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc 
 • Các triệu chứng đã thuyên giảm

Quy định này áp dụng cho dù họ đã tiêm vắc-xin hay chưa. Không bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính để trở lại làm việc. 

Người lao động không có triệu chứng COVID-19 nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính

Nếu người lao động không có triệu chứng nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính thì không được trở lại làm việc trong vòng ít nhất 10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu. Quy định này áp dụng cho dù họ đã tiêm vắc-xin hay chưa. Không bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính để trở lại làm việc.

Người lao động không có triệu chứng COVID-19 nhưng có tiếp xúc gần

Người lao động đã có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 có thể tiếp tục đi làm nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu sau đây:

 • Người đó đã:
 • Không có triệu chứng
 • Không có kết quả xét nghiệm dương tính

Nếu người lao động không có triệu chứng, đã có tiếp xúc gần và chưa tiêm vắc-xin, thời gian họ có thể trở lại làm việc phụ thuộc vào:

 • Nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính sau Ngày thứ 5 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng, họ có thể trở lại làm việc sau Ngày thứ 7
 • Nếu không xét nghiệm, họ không được trở lại làm việc trong ít nhất 10 ngày kể từ lần phơi nhiễm COVID-19 cuối cùng

Yêu cầu chủng ngừa và xét nghiệm

Ở một số nơi làm việc, người lao động phải xác minh rằng họ đã được chủng ngừa đầy đủ hoặc thường xuyên được xét nghiệm COVID-19.

Cơ sở chăm sóc sức khỏe và cơ sở tập trung

Những người làm việc tại các địa điểm này phải xác minh rằng họ đã được tiêm vắc-xin đầy đủ:

 • Cơ sở chăm sóc sức khỏe
 • Cơ sở chăm sóc người lớn và người cao tuổi
 • Chăm sóc tại nhà
 • Nơi tạm trú dành cho người vô gia cư
 • Cơ sở cải huấn và trại tạm giam

Chỉ có thể áp dụng trường hợp ngoại lệ cho những người:

 • Có tín ngưỡng tôn giáo xung đột
 • Có lý do y tế đủ tiêu chuẩn

Người lao động chưa tiêm vắc-xin phải:

 • Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên
 • Đeo khẩu trang

Tìm thông tin chi tiết về các yêu cầu tiêm vắc-xin:

Các văn phòng của tiểu bang

Nhân viên của tiểu bang đang làm việc tại cơ sở phải xác minh rằng họ đã được tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên và đeo khẩu trang.

Các trường học từ khối mẫu giáo đến lớp 12

Giáo viên và nhân viên nhà trường phải xác minh rằng họ đã được tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.

Tìm địa điểm xét nghiệm Nhận hồ sơ vắc-xin kỹ thuật số của quý vị

Cung cấp mặt nạ phòng độc N95

Chủ sử dụng lao động phải cung cấp miễn phí cho nhân viên chưa chủng ngừa mặt nạ phòng độc N95 khi họ yêu cầu. California đang cung cấp mặt nạ phòng độc N95 đủ dùng trong một tháng cho các doanh nghiệp nhỏ. Truy cập trang Phân Phát N95 Tự Nguyện nếu cơ sở kinh doanh của quý vị muốn tham gia chương trình này.  

Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên tiêm vắc-xin

Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên của họ tiêm vắc-xin COVID-19 miễn là chủ sử dụng lao động:

 • Không phân biệt đối xử hoặc quấy rối nhân viên hoặc người xin việc dựa trên các đặc điểm được bảo vệ, như tình trạng khuyết tật hoặc nguồn gốc quốc gia
 • Cung cấp các tiện nghi hỗ trợ hợp lý liên quan đến tình trạng khuyết tật hoặc tín ngưỡng hay thông lệ tôn giáo chân thành
 • Không trả đũa bất kỳ ai vì đã tham gia vào các hoạt động được bảo vệ, như yêu cầu điều chỉnh hợp lý

Tìm hiểu thêm về an toàn tại nơi làm việc và quyền công dân trong mục FAQ của Sở Nhà Ở và Việc Làm Công Bằng.

Tìm thông tin chi tiết về các điều chỉnh hợp lý trong thông tin của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (Equal Employment Opportunity, EEO) của Hoa Kỳ về các luật EEO và đại dịch COVID-19.

Yêu cầu bằng chứng về tiêm vắc-xin

Chủ sử dụng lao động yêu cầu bằng chứng về tình trạng tiêm vắc-xin COVID-19 đối với nhân viên hoặc khách hàng cần tuân thủ Hướng Dẫn và Tiêu Chuẩn Hồ Sơ Vắc-xin của Sở Y Tế Công Cộng:

 • Xác minh hồ sơ thông qua một quy trình riêng tư và bảo mật.
 • Bảo vệ khách hàng quen khỏi tình trạng phân biệt đối xử.
 • Không tạo ra các rào cản đối với các dịch vụ thiết yếu hoặc hạn chế quyền tiếp cận dựa trên một đặc điểm được bảo vệ.

Giúp nhân viên được chủng ngừa

Chủ sử dụng lao động có thể hỗ trợ nhân viên bằng cách:

 • Phối hợp các sự kiện tiêm chủng với đối tác của nhà cung cấp
 • Tổ chức một phòng khám di động hoặc phòng khám dã chiến
 • Giúp nhân viên đặt lịch hẹn
 • Cung cấp cho nhân viên các nguồn thông tin giáo dục

Tìm hiểu thêm trong Bộ Công Cụ Tiêm Vắc-xin Dành Cho Chủ Sử Dụng Lao Động.


Trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp

Tìm trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.


Luôn cập nhật thông tin