California đã đặt ra các quy tắc để giữ an toàn cho nơi làm việc trong đại dịch COVID-19. Hãy học cách tự bảo vệ bản thân.

Các Quy Định về Sức Khỏe và An Toàn Tại Nơi Làm Việc

Chủ sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn nơi làm việc để bảo vệ người lao động. Trong đó bao gồm cả việc bảo vệ người lao động trước đại dịch COVID-19.

Tuân thủ Các Quy Định trong Trường Hợp Phòng Ngừa COVID-19 Không Khẩn Cấp của Cơ Quan An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp California (California Division of Occupational Health and Safety, Cal/OSHA) và Các Câu Hỏi Thường Gặp để đảm bảo an toàn cho nơi làm việc của quý vị. Trong đó có thông tin về:

  • Khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân khác
  • Cách phòng ngừa lây nhiễm tại nơi làm việc
  • Cần làm gì khi bệnh dịch bùng phát
  • Cách đảm bảo an toàn cho nhân viên trong phương tiện giao thông và nhà ở do chủ sử dụng lao động cung cấp
  • Quyền lợi dành cho người lao động phải nghỉ làm

Những người lao động có nguy cơ tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm lây lan trong không khí cao hơn nhiều sẽ được bảo vệ theo Tiêu Chuẩn về Bệnh Truyền Qua Sol Khí (Aerosol Transmissible Disease, ATD) của Cal/OSHA.

Ví dụ bao gồm người lao động trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và cải huấn. Truy cập Tờ Thông Tin về An Toàn & Sức Khỏe của ATD để tìm hiểu thêm.


Bảo Vệ Nhân Viên

Quý vị được bảo vệ theo luật cấm trả đũa của California đối với việc thực hiện các quyền tại nơi làm việc. Nếu chủ sử dụng lao động của quý vị trả đũa vì quý vị đã yêu cầu tiền lương trong thời gian nghỉ ốm, hãy nộp đơn khiếu nại về hành vi trả đũa. Hãy liên hệ với Văn Phòng Ủy Viên Lao Động California để được trợ giúp.

Nếu COVID kéo dài ảnh hưởng đến khả năng làm việc của quý vị, quý vị có thể yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện các điều chỉnh để giúp quý vị thực hiện công việc của mình. Truy cập trang web của Bộ Lao Động Hoa Kỳ để biết thêm thông tin. 

Tìm hiểu thêm về các nguồn lực hỗ trợ trên trang Tình trạng hậu COVID (COVID kéo dài) – Ứng Phó Với Đại Dịch Vi-rút Corona COVID-19 (ca.gov)Hỏi & Đáp về Tình Trạng hậu COVID (COVID kéo dài) (ca.gov) của CDPH.


Luôn cập nhật thông tin