Các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng về tài chính do đại dịch COVID-19.

Trên trang này:


Phúc lợi của người lao động

Có một số phúc lợi dành cho người lao động bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Quý vị có thể hưởng lợi từ: 

Xem thông tin về các phúc lợi nêu trên trong biểu đồ này do Cơ Quan Phát Triển Nhân Lực và Lao Động cung cấp. 

Yêu cầu tìm kiếm việc làm

Bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2021, quý vị phải tìm kiếm việc làm để nhận được các khoản phúc lợi. Yêu cầu tìm kiếm việc làm phụ thuộc vào kiểu yêu cầu của quý vị. Hãy tìm kiếm việc làm của quý vị tại Quay Lại Làm Việc

Nhiều quyền lợi hơn nếu quý vị tự làm chủ

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Bồi Thường Thất Nghiệp Cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (Mixed Earner Unemployment Compensation, MEUC) nếu quý vị:

 • Nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên, và
 • Đã có thu nhập tự làm chủ từ $5,000 trở lên trong năm trước khi yêu cầu trợ cấp thất nghiệp

Quý vị không đủ điều kiện nhận MEUC nếu quý vị nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Trong Thời Kỳ Đại Dịch.

Đăng ký nhận MEUC vào ngày 6 tháng 9 năm 2021.

Nghỉ ốm và các phúc lợi khác

Có những phương án dành cho quý vị nếu quý vị không thể làm việc vì bản thân quý vị (hoặc một thành viên trong gia đình mà quý vị đang chăm sóc) bị bệnh hoặc cách ly kiểm dịch do COVID-19.

Tìm hiểu về các phúc lợi nghỉ trong:

Quý vị cũng có thể sử dụng chế độ nghỉ ốm có lương hoặc nghỉ ốm có lương bổ sung trong đại dịch COVID-19 để:

 • Đến buổi hẹn chủng ngừa của quý vị
 • Nếu quý vị gặp các tác dụng phụ liên quan đến vắc-xin

Xem các phương án nghỉ có lương trên trang Người lao động của saferatwork.ca.gov để biết thêm thông tin.

Đọc về giữ an toàn tại nơi làm việc, đồng thời duy trì các quyền công dân trong mục Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Question, FAQ) của Sở Nhà Ở và Việc Làm Công Bằng.

Trợ giúp thêm

Nếu quý vị đang tìm kiếm trợ giúp về:


Tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc trong đại dịch COVID-19 

Các yêu cầu giãn cách xã hội hoặc giới hạn sức chứa cho các cơ sở kinh doanh và hoạt động không còn được áp dụng. Mặc dù California đã bãi bỏ hầu hết hướng dẫn cụ thể theo ngành nhưng tất cả các chủ sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm duy trì môi trường an toàn, ít rủi ro cho nhân viên và khách hàng.

Tiêu Chuẩn Tạm Thời Khẩn Cấp Phòng Ngừa COVID-19

Chủ sử dụng lao động phải tuân thủ Tiêu Chuẩn Tạm Thời Khẩn Cấp (Emergency Temporary Standard, ETS) Phòng Ngừa COVID-19 của California. ETS sửa đổi phản ánh hướng dẫn về y tế công cộng trong đại dịch COVID-19 hiện hành của tiểu bang. Truy cập saferatwork.ca.gov để tìm hiểu thêm về các yêu cầu tại nơi làm việc trong đại dịch COVID-19.

Tiêm vắc-xin và xét nghiệm bắt buộc đối với một số nơi làm việc

Tại một số nơi làm việc, người lao động phải:

 • Được tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc
 • Được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên và đeo khẩu trang

Quy định này áp dụng cho những người làm việc tại:

 • Các cơ sở chăm sóc sức khỏe
 • Các văn phòng của tiểu bang
 • Cơ sở chăm sóc người lớn và người cao tuổi
 • Nơi tạm trú dành cho người vô gia cư
 • Các cơ sở cải huấn và trại tạm giam

Xem chi tiết đầy đủ tại Lệnh của Cán Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang ngày 26 tháng 7 năm 2021.

Các yêu cầu đối với nhân viên tại tiểu bang được nêu trong Các Yêu Cầu Xét Nghiệm và Xác Minh Vắc-xin của CalHR.

Cung cấp mặt nạ phòng độc N95

Chủ sử dụng lao động phải cung cấp miễn phí cho nhân viên chưa chủng ngừa mặt nạ phòng độc N95 khi họ yêu cầu. California đang cung cấp mặt nạ phòng độc N95 đủ dùng trong một tháng cho các doanh nghiệp nhỏ. Truy cập trang Phân Phát N95 Tự Nguyện nếu cơ sở kinh doanh của quý vị muốn tham gia chương trình này.  

Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên tiêm vắc-xin

Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên của họ tiêm vắc-xin COVID-19 miễn là chủ sử dụng lao động:

 • Không phân biệt đối xử hoặc quấy rối nhân viên hoặc người xin việc dựa trên các đặc điểm được bảo vệ, như tình trạng khuyết tật hoặc nguồn gốc quốc gia
 • Cung cấp các tiện nghi hỗ trợ hợp lý liên quan đến tình trạng khuyết tật hoặc tín ngưỡng hay thông lệ tôn giáo chân thành
 • Không trả đũa bất kỳ ai vì đã tham gia vào các hoạt động được bảo vệ, như yêu cầu điều chỉnh hợp lý

Tìm hiểu thêm về an toàn tại nơi làm việc và quyền công dân trong mục FAQ của Sở Nhà Ở và Việc Làm Công Bằng.

Tìm thông tin chi tiết về các điều chỉnh hợp lý trong thông tin của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (Equal Employment Opportunity, EEO) của Hoa Kỳ về các luật EEO và đại dịch COVID-19.

Yêu cầu bằng chứng về tiêm vắc-xin

Chủ sử dụng lao động yêu cầu bằng chứng về tình trạng tiêm vắc-xin COVID-19 đối với nhân viên hoặc khách hàng cần tuân thủ Hướng Dẫn và Tiêu Chuẩn Hồ Sơ Vắc-xin của Sở Y Tế Công Cộng:

 • Xác minh hồ sơ thông qua một quy trình riêng tư và bảo mật.
 • Bảo vệ khách hàng quen khỏi tình trạng phân biệt đối xử.
 • Không tạo ra các rào cản đối với các dịch vụ thiết yếu hoặc hạn chế quyền tiếp cận dựa trên một đặc điểm được bảo vệ.

Giúp nhân viên được chủng ngừa

Chủ sử dụng lao động có thể hỗ trợ nhân viên bằng cách:

 • Phối hợp các sự kiện tiêm chủng với đối tác của nhà cung cấp
 • Tổ chức một phòng khám di động hoặc phòng khám dã chiến
 • Giúp nhân viên đặt lịch hẹn
 • Cung cấp cho nhân viên các nguồn thông tin giáo dục

Tìm hiểu thêm về Bộ Công Cụ Tiêm Vắc-xin Cho Chủ Sử Dụng Lao Động tại saferatwork.ca.gov.


Trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp

Các chủ doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng tài chính do đại dịch COVID-19 có thể:

 • Ngăn sa thải và đưa những nhân viên bị cho nghỉ hoặc bị sa thải trở lại làm việc với số giờ làm việc giảm thông qua Chương Trình Chia Sẻ Công Việc
  • Nhân viên có thể giữ được công việc của mình và nhận được một phần trợ cấp thất nghiệp để bù cho số giờ làm việc bị cắt giảm. Điều này giúp quý vị tránh được chi phí tuyển dụng và đào tạo.  
 • Được giảm và gia hạn nộp đơn xin hoàn thuế tại tiểu bang
 • Yêu cầu tín dụng thuế cho chủ sử dụng lao động của liên bang:

Để biết thêm thông tin chi tiết về mở cửa trở lại doanh nghiệp của quý vị và thuê nhân viên.

Xem business.ca.gov để biết các chương trình khác có thể dành cho doanh nghiệp. 


Luôn cập nhật thông tin