Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 bảo mật, miễn phí được cung cấp cho mọi người dân California có nhu cầu. Bắt buộc phải đặt lịch hẹn.

Trên trang này, quý vị sẽ thấy nội dung về:

Quý vị có thể tìm thấy xét nghiệm được Tiểu Bang tài trợ do Verily và OptumServe cung cấp tại liên kết bên dưới.

Tìm một địa điểm xét nghiệm

Có thể có thêm các địa điểm xét nghiệm từ các nhà cung cấp khác trong khu vực của quý vị. Kiểm tra trang web về đại dịch COVID-19 của quận quý vị.

Các loại xét nghiệm

Hai loại xét nghiệm COVID-19 sẵn có: Xét nghiệm chẩn đoánxét nghiệm kháng thể.

Xét nghiệm chẩn đoán có thể cho biết liệu quý vị có nhiễm vi-rút corona thể hoạt động không. Hiện nay có hai loại xét nghiệm chẩn đoán: xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (Polymerase Chain Reaction, PCR) của vi-rút nhằm phát hiện vật liệu di truyền của vi-rút và xét nghiệm kháng thể nhằm phát hiện các protein cụ thể trên bề mặt vi-rút. Các địa điểm xét nghiệm được liệt kê trên trang này sử dụng các xét nghiệm PCR vi-rút.

Xét nghiệm kháng thể thường cho ra kết quả nhanh hơn xét nghiệm PCR vi-rút với chi phí thấp hơn nhưng có xác suất bỏ qua ca nhiễm thể hoạt động cao hơn.  Xét nghiệm kháng thể được dùng cho những người bị nghi nhiễm COVID-19 trong vòng 5-12 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Xét nghiệm kháng thể phát hiện các trường hợp từng nhiễm bệnh. Chúng có thể xác định liệu quý vị có phải là ứng cử viên phù hợp để hiến tặng huyết tương hay không. Có thể cần 1-3 tuần sau khi nhiễm bệnh để cơ thể tạo ra kháng thể.

Quý vị có thể tìm các địa điểm xét nghiệm PCR vi-rút và kháng thể trên bản đồ Địa Điểm Xét Nghiệm COVID-19 ở California.

Chi phí xét nghiệm

Chi phí thực hiện xét nghiệm cần thiết về mặt y tế hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế, Verily hoặc OptumServe sẽ gửi hóa đơn cho công ty bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị không có bảo hiểm, chính quyền sẽ chi trả cho xét nghiệm của quý vị.

Đối tượng có thể được xét nghiệm

Năng lực xét nghiệm và thời gian có kết quả xét nghiệm của California đã được cải thiện. Do đó, cho đến khi có thông báo mới, tất cả các yêu cầu xét nghiệm sẽ có mức độ ưu tiên như nhau.

Khi nhu cầu xét nghiệm vượt quá năng lực, Sở Y Tế California (California Department of Public Health, CDPH) sẽ ưu tiên xét nghiệm dựa trên nguy cơ như sau:

Ưu tiên hàng đầu

 • Những bệnh nhân nằm viện có các triệu chứng mắc COVID-19
 • Những bệnh nhân này được xác định thông qua quá trình điều tra đợt bùng phát hoặc theo dõi tiếp xúc 

Ưu tiên thứ hai

 • Tất cả các cá nhân khác có triệu chứng mắc COVID-19
 • Tiếp xúc gần với các ca mắc đã xác nhận 
 • Những người không có triệu chứng, nhưng họ là:
  • Cư dân tại các cơ sở sinh hoạt chung
  • Nhân viên chăm sóc sức khỏe đang chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19
  • Nhân viên tại các cơ sở sinh hoạt chung và nhân viên cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại nhà
  • Người lao động trong ngành dịch vụ cấp cứu thường xuyên tiếp xúc với người dân hoặc những người mắc COVID-19. Trong đó bao gồm cả nhân viên phản ứng nhanh và các sở dịch vụ công cộng khác.
  • Nhân viên tại các cơ sở cải huấn
  • Bệnh nhân nhập và xuất viện

Ưu tiên thứ ba

Ưu tiên thứ tư

 • Những người không có triệu chứng, nhưng họ là:
  • Có nguy cơ lây nhiễm 
  • Đã thực hiện xét nghiệm với chủ hãng

Lực Lượng Xét Nghiệm COVID-19 đang nỗ lực làm việc để đảm bảo người dân California được xét nghiệm và các phòng xét nghiệm có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu. 

Cách nhận dịch vụ xét nghiệm

California hợp tác với Verily và OptumServe để tiến hành xét nghiệm bảo mật, miễn phí trên toàn tiểu bang. Sẵn sàng xét nghiệm cho tất cả mọi người, gồm các cộng đồng gặp khó khăn và cá nhân khó khăn có nguy cơ cao. 

Xét nghiệm với Verily

Verily cung cấp xét nghiệm ngay trên xe. Để tìm một địa điểm xét nghiệm của Verily gần nơi quý vị sinh sống và đặt lịch hẹn:

Hoàn thành quy trình khám sàng lọc

Quý vị sẽ cần có tài khoản Google.

Các cơ sở xét nghiệm của Verily hiện đang mở cửa tại những khu vực sau:

Xét nghiệm với OptumServe

Chỉ xét nghiệm theo lịch hẹn. Tìm một địa điểm xét nghiệm gần nơi quý vị sinh sống và đặt lịch hẹn tại:

Đăng ký xét nghiệm COVID-19

Nếu quý vị không có quyền truy cập internet, hãy gọi số: 1-888-634-1123.

Các cơ sở xét nghiệm cho cộng đồng của OptumServe phục vụ tất cả các cá nhân đủ điều kiện xét nghiệm. Các đối tượng này bao gồm những người không có bảo hiểm, không được bảo hiểm đầy đủ, không có giấy tờ và đang trong tình trạng vô gia cư. Quý vị không cần bằng lái để nhận dịch vụ xét nghiệm này.

Hỏi và đáp

Duy trì cập nhật thông tin