Tìm địa điểm xét nghiệm gần quý vị

Quý vị có thể tìm xét nghiệm do tiểu bang tài trợ ở liên kết dưới đây. Quý vị có thể tìm địa điểm xét nghiệm từ các nhà cung cấp khác trên trang web về đại dịch COVID-19 của quận quý vị.

Tìm một địa điểm xét nghiệm

Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 bảo mật, miễn phí được cung cấp cho mọi người dân California có nhu cầu. Tiêm vắc-xin, tránh các đám đông và tránh các không gian trong nhà thông khí kém để giảm thiểu nhu cầu xét nghiệm.

Trên trang này:


Các loại xét nghiệm

Hai loại xét nghiệm COVID-19 sẵn có: Xét nghiệm chẩn đoánxét nghiệm kháng thể.

Xét nghiệm chẩn đoán có thể cho biết liệu quý vị có nhiễm vi-rút corona thể hoạt động không. Hiện nay có hai loại xét nghiệm chẩn đoán: xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (Polymerase Chain Reaction, PCR) của vi-rút nhằm phát hiện vật liệu di truyền của vi-rút và xét nghiệm kháng thể nhằm phát hiện các protein cụ thể trên bề mặt vi-rút. Các địa điểm xét nghiệm được liệt kê trên trang này sử dụng các xét nghiệm PCR vi-rút.

Xét nghiệm kháng thể thường cho ra kết quả nhanh hơn xét nghiệm PCR vi-rút với chi phí thấp hơn nhưng có xác suất bỏ qua ca nhiễm thể hoạt động cao hơn.  Xét nghiệm kháng thể được dùng cho những người bị nghi nhiễm COVID-19 trong vòng 5-12 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Xét nghiệm kháng thể phát hiện các trường hợp từng nhiễm bệnh. Chúng có thể xác định liệu quý vị có phải là ứng cử viên phù hợp để hiến tặng huyết tương hay không. Có thể cần 1-3 tuần sau khi nhiễm bệnh để cơ thể tạo ra kháng thể.

Quý vị có thể tìm các địa điểm xét nghiệm PCR vi-rút và kháng thể trên bản đồ Địa Điểm Xét Nghiệm COVID-19 ở California.


Chi phí xét nghiệm

Chi phí thực hiện xét nghiệm cần thiết về mặt y tế hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế, OptumServe sẽ lập hóa đơn cho công ty bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị không có bảo hiểm, chính quyền sẽ chi trả cho xét nghiệm của quý vị.


Đối tượng có thể được xét nghiệm

Năng lực xét nghiệm và thời gian có kết quả xét nghiệm của California đã được cải thiện. Do đó, cho đến khi có thông báo mới, tất cả các yêu cầu xét nghiệm cần thiết sẽ có mức độ ưu tiên như nhau.

Khi nhu cầu xét nghiệm vượt quá khả năng phục vụ, việc xét nghiệm sẽ được ưu tiên theo Hướng Dẫn Xét Nghiệm COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH).

Lực Lượng Xét Nghiệm COVID-19 đang nỗ lực làm việc để đảm bảo người dân California được xét nghiệm và các phòng xét nghiệm có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu. 


Cách nhận dịch vụ xét nghiệm

California hợp tác với OptumServe để tiến hành xét nghiệm miễn phí, bảo mật trên toàn tiểu bang. Sẵn sàng xét nghiệm cho tất cả mọi người, gồm các cộng đồng gặp khó khăn và cá nhân khó khăn có nguy cơ cao. 

Xét nghiệm với OptumServe

Chỉ xét nghiệm theo lịch hẹn. Tìm một địa điểm xét nghiệm gần nơi quý vị sinh sống và đặt lịch hẹn tại:

Đăng ký xét nghiệm COVID-19

Nếu quý vị không có quyền truy cập internet, hãy gọi số: 1-888-634-1123.

Các cơ sở xét nghiệm cho cộng đồng của OptumServe phục vụ tất cả các cá nhân đủ điều kiện xét nghiệm. Các đối tượng này bao gồm những người không có bảo hiểm, không được bảo hiểm đầy đủ, không có giấy tờ và đang trong tình trạng vô gia cư. Quý vị không cần bằng lái để nhận dịch vụ xét nghiệm này.


Hỏi và đáp


Luôn cập nhật thông tin