Tìm địa điểm xét nghiệm gần quý vị

Quý vị có thể tìm xét nghiệm do tiểu bang tài trợ ở liên kết dưới đây. Quý vị có thể tìm địa điểm xét nghiệm từ các nhà cung cấp khác trên trang web về đại dịch COVID-19 của quận quý vị.

Tìm một địa điểm xét nghiệm

Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 bảo mật, miễn phí được cung cấp cho mọi người dân California. Tiêm vắc-xin để giảm thiểu nhu cầu xét nghiệm.

Trên trang này:


Hướng dẫn xét nghiệm

Khi số lượng tiêm vắc-xin tăng lên trên toàn California, Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) sẽ điều chỉnh hướng dẫn xét nghiệm để tập trung vào:

 • Nhóm dân số có nguy cơ cao và 
 • Những người chưa được tiêm vắc-xin.

Xét nghiệm cung cấp thông tin chi tiết về mức độ nhiễm và lây truyền trong cộng đồng. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi sự xuất hiện của các biến thể mới trong cộng đồng và sự phát triển của vi-rút.

Nói chung,

 • Những người được tiêm chủng đầy đủ không cần xét nghiệm sàng lọc ở các cơ sở không liên quan đến chăm sóc sức khỏe
 • Nhân viên không có triệu chứng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe vẫn cần xét nghiệm sàng lọc. Quy tắc này được áp dụng bất kể tình trạng tiêm vắc-xin của họ. Có một số trường hợp ngoại lệ:
  • Các cơ sở có thể ngừng xét nghiệm định kỳ đối với những nhân viên không có triệu chứng đã được tiêm vắc-xin đầy đủ trong trường hợp:
   • Có hơn 70% cư dân và hơn 70% nhân viên được tiêm vắc-xin đầy đủ trong một cơ sở chăm sóc dài hạn, hoặc
   • Có hơn 70% nhân viên được tiêm vắc-xin đầy đủ trong cơ sở chăm sóc sức khỏe cấp tính.
  • Các cơ sở có thể tiếp tục xét nghiệm định kỳ đối với nhân viên đã được tiêm vắc-xin đầy đủ nhưng có hệ miễn dịch yếu. Ví dụ như những người đã được ghép tạng hoặc điều trị ung thư. Những tình trạng này có thể ảnh hưởng đến mức độ bảo vệ của vắc-xin COVID-19.
 • Tất cả những người có triệu chứng hoặc đã phơi nhiễm COVID-19 cần được xét nghiệm.
 • Xét nghiệm trước khi vào cửa, thi đấu hoặc đi du lịch:
  • Những người không được tiêm vắc-xin cần được xét nghiệm trước khi họ tham gia vào các hoạt động khiến họ hoặc những người khác có nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 cao hơn. Ví dụ:
   • Tham dự các cuộc tụ tập đông người hoặc xã hội quy mô lớn trong nhà, như:
    • Các sự kiện riêng tư quy mô lớn
    • Các sự kiện biểu diễn trực tiếp
    • Các sự kiện thể thao
    • Công viên chủ đề
  • Thi đấu trong các môn thể thao rủi ro cao
  • Các sự kiện ở những môi trường đông đúc hoặc kém thông thoáng

Đọc Hướng Dẫn Xét Nghiệm Cập Nhật của CDPH để biết đối tượng cần được xét nghiệm, thời điểm và tần suất xét nghiệm.


Chi phí xét nghiệm

Xét nghiệm COVID-19 hoàn toàn miễn phí. Người tham gia bảo hiểm có thể được xét nghiệm COVID-19 miễn phí bởi nhà cung cấp bất kỳ nếu cần, ở trong hoặc ngoài mạng lưới chương trình bảo hiểm y tế của họ. Nếu quý vị không có bảo hiểm, chính quyền sẽ chi trả cho xét nghiệm của quý vị.


Cách nhận dịch vụ xét nghiệm

California hợp tác với OptumServe để tiến hành xét nghiệm miễn phí, bảo mật trên toàn tiểu bang. Tất cả mọi người đều có thể xét nghiệm, bao gồm:

 • Các cộng đồng không được quan tâm đầy đủ
 • Các cá nhân có nguy cơ cao

Xét nghiệm với OptumServe

Chỉ xét nghiệm theo lịch hẹn. Tìm một địa điểm xét nghiệm gần nơi quý vị sinh sống và đặt lịch hẹn tại:

Đăng ký xét nghiệm COVID-19

Nếu quý vị không có phương tiện truy cập internet, hãy gọi số 1-888-634-1123.

Các cơ sở xét nghiệm cho cộng đồng của OptumServe phục vụ tất cả các cá nhân đủ điều kiện xét nghiệm. Các đối tượng này bao gồm những người không có bảo hiểm, không được bảo hiểm đầy đủ, không có giấy tờ và đang trong tình trạng vô gia cư. Quý vị không cần bằng lái để nhận dịch vụ xét nghiệm này.


Hỏi và đáp


Luôn cập nhật thông tin