Chủng ngừa COVID-19 là một trong những biện pháp quan trọng nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19. Tiểu Bang sẽ ưu tiên phân phối vắc-xin công bằng cho mọi người dân tại California muốn tiêm. Chúng tôi hy vọng sẽ có đủ vật tư để tiêm vắc-xin cho hầu hết mọi người dân California tại tất cả 58 quận vào mùa hè năm 2021.

Bản đồ của California với dòng chữ Vaccincate ALL 58 - Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt đại dịch.

Trên trang này, quý vị sẽ thấy nội dung về:

Đã có vắc-xin COVID-19

Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (U.S. Food and Drug Administration, FDA) đã ban hành Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (Emergency Use Authorization, EUA) đối với hai loại vắc-xin COVID-19. Các loại vắc-xin khác có thể được cho phép tiêm vào đầu năm nay.

Tìm hiểu thêm về Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp Vắc-Xin thuộc FDA và xem video giải thích khái niệm về Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA).

Tính an toàn của vắc-xin luôn là ưu tiên hàng đầu

Vắc-xin COVID-19 được FDA cho phép sử dụng đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng.

Hệ thống đảm bảo tính an toàn của vắc-xin tại Hoa Kỳ đảm bảo rằng tất cả các loại vắc-xin đều an toàn nhất có thể. Tìm hiểu cách chính quyền liên bang đang nỗ lực để đảm bảo tính an toàn của vắc-xin COVID-19.

California đã lập một Nhóm Chuyên Gia Đánh Giá An Toàn Khoa Học để đảm bảo tính an toàn của vắc-xin COVID-19. Nhóm làm việc này đã xác nhận rằng vắc-xin COVID-19 do FDA ủy quyền an toàn và hiệu quả.

Kế hoạch chủng ngừa của California

California sẽ phân bổ vắc-xin COVID-19 khi có sẵn để đảm bảo phân phối công bằng. Ban đầu, chủng ngừa được giới hạn ở các nhân viên chăm sóc sức khỏe và cư dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Đối tượng tiếp theo được tiêm chủng sẽ là những người:

 • Có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong cao hơn (do tuổi tác hoặc các yếu tố khác)
 • Không thể làm việc tại nhà
 • Sống hoặc làm việc tại các khu vực địa lý chịu nhiều ảnh hưởng
 • Có khả năng lây lan bệnh cho những người lao động khác hoặc cộng đồng nhiều nhất

Các cá nhân này sẽ được ưu tiên như sau:

Giai đoạn 1A

Khoảng 3 triệu người


 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe
 • Cư dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn

Xem Hướng Dẫn Phân Bổ cho Giai Đoạn 1a của CDPH

Giai đoạn 1B1B Cấp Một:

 • Các cá nhân từ 65 tuổi trở lên
 • Những người có nguy cơ phơi nhiễm tại nơi làm việc trong các ngành nghề sau:
  • Giáo dục và chăm sóc trẻ em
  • Dịch vụ cấp cứu
  • Lương thực và nông nghiệp

1B Cấp Hai:

 • Những người có nguy cơ phơi nhiễm tại nơi làm việc trong các ngành nghề sau:
  • Vận tải và kho vận
  • Các cơ sở và dịch vụ công nghiệp, thương mại, sinh hoạt và nhà ở
  • Ngành sản xuất quan trọng
 • Các môi trường tụ họp có nguy cơ bùng phát:
  • Cơ sở giam giữ
  • Cơ sở cho người vô gia cư

Giai đoạn 1C • Các cá nhân từ 50-64 tuổi
 • Những người trong độ tuổi từ 16-49 tuổi có bệnh lý nền hoặc tình trạng khuyết tật làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 ở mức độ nặng
 • Những người có nguy cơ phơi nhiễm tại nơi làm việc trong các ngành nghề sau:
  • Nước và nước thải
  • Quốc phòng
  • Năng lượng
  • Hóa chất và vật liệu độc hại
  • Truyền thông và CNTT
  • Dịch vụ tài chính
  • Hoạt động của chính phủ/các cơ quan chức năng thiết yếu hoạt động vì cộng đồng

Các chương trình tiêm chủng cho mỗi quận được đăng tải trên trang web của quận.

Ưu tiên vắc-xin và tiếp cận của nhà cung cấp

Tất cả nhà cung cấp chủng ngừa cần:

 1. Tiếp tục chủng ngừa cho tất cả mọi người trong Giai đoạn 1A
 2. Bắt đầu chủng ngừa cho những người từ 65 tuổi trở lên. Dựa trên nguồn cung sẵn có, hãy ưu tiên và nhắm tới các nỗ lực tiếp cận như sau:
 • Tuổi, với những người từ 75 tuổi trở lên được ưu tiên do nguy cơ tử vong cao và mắc các bệnh lý nặng khác
 • Dễ gặp rủi ro nghề nghiệp, với các cá nhân được ưu tiên đang việc trong các ngành nghề có rủi ro nghề nghiệp cao đã liệt kê trong Giai đoạn 1B, Cấp 1
 • Cư trú trong các cộng đồng dễ bị tổn thương, được xác định theo Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh của California hoặc hiểu biết tương đương của sở y tế địa phương, để giải quyết vấn đề về tính công bằng và các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch

Chuyển qua các giai đoạn tiêm vắc-xin

Các sở y tế và nhà cung cấp có thể nhanh chóng cung cấp các liều cho những người thuộc các nhóm ưu tiên thấp hơn khi:

 • Nhu cầu giảm dần trong các nhóm hiện tại, hoặc
 • Liều lượng sắp hết hạn theo hướng dẫn ghi trên nhãn, hoặc
 • Các liều đã được rã đông, nếu không sẽ bị lãng phí

Để chủng ngừa kịp thời và tối đa cho người dân California, CDPH khuyến nghị sử dụng 50 phần trăm liều mà nhà cung cấp đã nhận làm liều thứ hai để chủng ngừa cho các cá nhân như đã mô tả ở trên.

Hãy đọc Khuyến Cáo Chuyển Qua Các Giai Đoạn và Cấp Tiêm Vắc-xin của CDPH.

Các quyết định về vắc-xin được thực hiện như thế nào

Một nhóm các chuyên gia và một nhóm các đại diện cộng đồng làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng vắc-xin được ưu tiên công bằng.

Nhóm Công Tác Soạn Thảo Hướng Dẫn

Nhóm Công Tác Soạn Thảo Hướng Dẫn đang xây dựng hướng dẫn dành riêng cho California để ưu tiên và phân bổ vắc-xin.

Hãy xem trang Nhóm Công Tác của CDPH để biết các tài liệu về nguồn lực và giai đoạn tiêm vắc-xin.

Ủy Ban Cố Vấn Vắc-xin Trong Cộng Đồng

Ủy Ban Cố Vấn Vắc-xin Trong Cộng Đồng cung cấp thông tin đầu vào và đưa ra phản hồi cho công tác lập kế hoạch cũng như giải quyết các rào cản đối với việc thực hiện và ra quyết định về vắc-xin một cách công bằng.

Hãy xem trang các hoạt động của ủy ban của CDPH để biết lịch họp sắp tới và tất cả các tài liệu của cuộc họp.

Phân bổ và tiêm vắc-xin

Chính phủ liên bang sẽ công bố số liệu phân bổ dự kiến cho mỗi tiểu bang mỗi tuần một lần. Số lượng liều được phân bổ do chính phủ liên bang cung cấp mang tính dự kiến và có thể thay đổi. Các nhà cung cấp tại địa phương của California cần phải đặt hàng, tiểu bang sẽ xem xét đơn hàng của họ và đệ trình lên chính phủ liên bang. Sau đó, chính phủ liên bang sẽ cho phép đặt hàng và gửi yêu cầu đến nhà sản xuất. Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối trung tâm vận chuyển vắc-xin trực tiếp đến nhà cung cấp tại địa phương của California. Có thể mất một tuần hoặc lâu hơn từ khi chính phủ liên bang phân bổ liều cho đến khi những liều này được chuyển đến được các phòng sức khỏe công hoặc nhà cung cấp và sẵn sàng để tiêm.

Vắc-xin COVID-19 có tác dụng như thế nào

Vắc-xin giúp hệ miễn dịch của chúng ta chống lại nguy cơ nhiễm bệnh trong tương lai. Vắc-xin COVID-19 sẽ bảo vệ chúng ta khỏi vi-rút gây ra COVID-19 mà không bị mắc bệnh.

Thường mất vài tuần sau khi tiêm liều cuối cùng trong một loạt vắc-xin để được bảo vệ hoàn toàn. Vào các ngày sau khi tiêm vắc-xin, quý vị có thể bị đau ở cánh tay, đau nhức, mệt mỏi hoặc sốt, nhưng những điều này là vô hại. Các triệu chứng này là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch của quý vị đang có phản ứng bảo vệ trước vi-rút.

Lợi ích của việc chủng ngừa

Vắc-xin COVID-19 nhằm giúp quý vị phòng ngừa bị nhiễm COVID-19 và lây lan cho người khác. Khả năng bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ lây lan vi-rút cho người khác của vắc-xin COVID-19 vẫn chưa được xác định nhưng đang được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.

Truyền bá tin tức về vắc-xin

Chia sẻ rằng việc chủng ngừa chống COVID-19 được triển khai ở đây. Truy cập trang Bộ Công Cụ Ứng Phó COVID-19 để tìm hình ảnh và video mà quý vị có thể đăng trên mạng xã hội.

Hỏi và đáp

Lập kế hoạch chủng ngừa

Tiêm vắc-xin

Tôi cần làm gì sau khi tiêm vắc-xin

Những giới hạn của vắc-xin

Hãy đọc thêm thông tin tại Vắc-xin COVID-19 và Mang Thai của CDPH: Điều Quý Vị Cần Biết.

Lựa chọn và tính hiệu quả của vắc-xin

Duy trì cập nhật thông tin