California đang nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng về mặt tài chính do đợt bùng phát đại dịch COVID-19 và giúp họ luôn an toàn.

Trên trang này:

Tìm hiểu xem quý vị đủ tiêu chuẩn hưởng những trợ cấp nào và cách thức nộp đơn xin trợ cấp. Xem bảng trợ cấp hiện đang áp dụng cho người lao động.

Bảo hiểm thất nghiệp

Nếu quý vị bị mất việc hoặc bị giảm số giờ làm việc, và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) từ Sở Phát Triển Việc Làm Califorina (California’s Employment Development Department, EDD).

Hướng dẫn nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tiểu bang đã rút ngắn thời gian chờ đợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm khuyết tật cho những cư dân California bị mất việc làm do hậu quả của đợt bùng phát đại dịch COVID-19.

Tham khảo các chương trình và trợ cấp dành cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của EDD để biết tin tức mới nhất.

Chương trình hỗ trợ dành cho những người tự làm chủ và nhà thầu độc lập

Ngày 28 tháng 4, tiểu bang đã triển khai một chương trình mới nhằm hỗ trợ người dân California bị thất nghiệp hoặc cắt giảm số giờ làm việc là các chủ doanh nghiệp, những người tự làm chủ, nhà thầu độc lập và những đối tượng khác bị ảnh hưởng về tài chính do đại dịch này. Đây là chương trình được liên bang tài trợ với tên gọi Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA).

Quý vị được hưởng các phúc lợi PUA nếu quý vị không đủ điều kiện hưởng các khoản trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) thông thường ở California hoặc một tiểu bang khác và quý vị cũng không đủ điều kiện nhận các phúc lợi Bảo Hiểm Khuyết Tật Tiểu Bang hoặc Nghỉ Phép Vì Việc Gia Đình Có Hưởng Lương. Chương trình PUA cung cấp tối đa 57 tuần trợ cấp.

Các phúc lợi khác dành cho người lao động đang nhận UI hoặc PUA

Bắt đầu từ ngày 27 tháng 12, người lao động California nhận trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) hoặc Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch (PUA) sẽ nhận được $300 mỗi tuần được tự động thêm vào khoản trợ cấp của họ.

Người lao động nhận trợ cấp từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9 năm 2020 sẽ nhận được $300 mỗi tuần được tự động thêm vào khoản trợ cấp của họ.

Người lao động nhận trợ cấp từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020 sẽ nhận được $600 mỗi tuần được tự động thêm vào khoản trợ cấp của họ.

Nếu quý vị đã sử dụng tất cả các khoản phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) của mình, quý vị có thể nhận được thêm 24 tuần trợ cấp thông qua chương trình Bồi Thường Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC)

Nếu quý vị đã sử dụng tất cả các khoản phúc lợi PEUC của mình, quý vị có thể nhận được thêm 20 tuần trợ cấp thông qua chương trình trợ cấp Gia Hạn Thời Gian Trợ Cấp của Liên Bang-Tiểu Bang (Federal-State Extended Duration, FED-ED).

Hãy truy cập trang web Đạo Luật CARES của EDD để biết thông tin cập nhật mới nhất về công tác triển khai những chương trình này của California.

Hãy xem câu trả lời của EDD cho các câu hỏi thường gặp về đại dịch COVID-19 và tình trạng thất nghiệp.

Duy trì an toàn cho nơi làm việc

Người lao động bị nhiễm COVID-19

Nếu quý vị đang có việc làm và nhiễm COVID-19, quý vị cần ở nhà. Có những phương án dành cho quý vị nếu quý vị không thể làm việc vì bản thân quý vị hoặc người mà quý vị đang chăm sóc bị bệnh hoặc cách ly. 

Các quyền và sự an toàn của người lao động

Hỗ trợ dành cho người lao động có con nhỏ

  • Hãy xem hỗ trợ cho các gia đình lao động để có thông tin giúp quý vị xác định địa điểm các dịch vụ chăm sóc trẻ em, tìm kiếm sự trợ giúp để thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em và kết nối quý vị với các nguồn lực hỗ trợ khác cho gia đình quý vị.
  • Hãy truy cập trang Chăm Sóc Trẻ Em để tìm hiểu thêm về các lựa chọn chăm sóc trẻ em gần nơi quý vị sinh sống.

Nhà ở tạm thời dành cho người lao động trong ngành thiết yếu

Phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (Non-Congregate Sheltering, NCS) dành cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe California được xây dựng để giúp duy trì sự an toàn cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và làm giảm sự lây lan của vi-rút COVID-19. Chương trình cung cấp phòng khách sạn cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc quan trọng cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây lan vi-rút cho những người thân trong gia đình họ. Để tìm hiểu điều kiện tham gia chương trình và cách đặt phòng, vui lòng truy cập phòng khách sạn dành cho nhân viên y tế tại California.

Phòng khách sạn dành cho người lao động ngành nông nghiệp

Chương trình Nhà Ở để Thu Hoạch cung cấp nhà ở tạm thời cho người lao động xử lý thực phẩm và công nhân nông trại cần phải cách ly do COVID-19. Chương trình này giúp những người lao động ngành nông nghiệp đã phơi nhiễm bảo vệ người thân yêu của họ bằng cách cung cấp địa điểm để họ tự cách ly.  

Hãy truy cập Nhà ở dành cho người lao động ngành nông nghiệp để tìm hiểu thêm thông tin.

Hỏi và đáp

Duy trì cập nhật thông tin