California đang nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng về tài chính do đợt bùng phát đại dịch COVID-19 và giúp họ luôn an toàn. Tìm hiểu xem quý vị đủ tiêu chuẩn hưởng những trợ cấp nào và cách thức nộp đơn xin trợ cấp. Xem bảng trợ cấp hiện đang áp dụng cho người lao động.

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Nếu quý vị bị mất việc hoặc bị giảm số giờ làm việc, và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) từ Sở Phát Triển Việc Làm Califorina (California’s Employment Development Department, EDD).

Hướng dẫn nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tiểu bang đã rút ngắn thời gian chờ đợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm khuyết tật cho những cư dân California bị mất việc làm do hậu quả của đợt bùng phát đại dịch COVID-19.

Tham khảo các chương trình và trợ cấp dành cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của EDD để biết tin tức mới nhất.

Chương trình hỗ trợ dành cho những người tự làm chủ và nhà thầu độc lập

Ngày 28 tháng 4, tiểu bang đã triển khai một chương trình mới nhằm hỗ trợ người dân California bị thất nghiệp hoặc cắt giảm số giờ làm việc là các chủ doanh nghiệp, những người tự làm chủ, nhà thầu độc lập và những đối tượng khác bị ảnh hưởng về tài chính do đại dịch này. Đây là một chương trình được liên bang tài trợ mang tên chương trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Trong Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Quý vị được hưởng các phúc lợi PUA nếu quý vị không đủ điều kiện hưởng các khoản trợ cấp thất nghiệp thông thường tại California hoặc một tiểu bang khác, và cũng không đủ điều kiện nhận được các phúc lợi Bảo Hiểm Khuyết Tật Tiểu Bang hoặc Nghỉ Phép Vì Việc Gia Đình Có Lương. Các khoản phúc lợi PUA sẽ được cấp trong vòng 24-48 giờ, chứ không phải là 21 ngày như thường lệ ​đối với các yêu cầu bồi thường bảo hiểm thất nghiệp (Unemployment Insurance, UI) thông thường.

Các phúc lợi khác dành cho những người lao động đang nhận UI hoặc PUA

Người lao động California nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) hoặc các khoản phúc lợi từ chương trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Trong Đại Dịch (PUA) từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020 sẽ nhận thêm $600 mỗi tuần được tự động cộng vào phúc lợi của họ thông qua Đạo Luật CARES liên bang.

Nếu quý vị đã sử dụng tất cả các khoản phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) hiện có, quý vị có thể nhận được thêm 13 tuần trợ cấp thông qua chương trình Bồi Thường Thất Nghiệp Khẩn Cấp Trong Đại Dịch (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) được liên bang tài trợ. Nếu quý vị đã sử dụng tất cả các khoản phúc lợi PEUC của mình, quý vị có thể nhận được thêm 20 tuần trợ cấp thông qua chương trình trợ cấp Gia Hạn Thời Gian Trợ Cấp của Liên Bang-Tiểu Bang (Federal-State Extended Duration, FED-ED).

Người lao động đã nhận được trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020 có thể nhận thêm $300 mỗi tuần cộng vào các khoản trợ cấp của họ theo chương trình Hỗ Trợ Tiền Lương Bị Mất (Lost Wages Assistance, LWA). Trong đó bao gồm cả các khoản gia hạn FED-ED, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Hỗ Trợ Thất Nghiệp Trong Đại Dịch, Bồi Thường Thất Nghiệp Khẩn Cấp Trong Đại Dịch thông thường. Các khoản tiền được trả theo số tuần thất nghiệp, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 năm 2020 và sẽ chỉ khả dụng trong một khoảng thời gian giới hạn.

Tìm thêm thông tin chi tiết về Các Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Question, FAQ) về Đại Dịch Vi-rút Corona (COVID-19)FAQ về chương trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Trong Đại Dịch.

Giữ nơi làm việc luôn an toàn

Người lao động bị nhiễm COVID-19

Nếu quý vị đang có việc làm và nhiễm COVID-19, quý vị cần ở nhà. Có những phương án dành cho quý vị nếu quý vị không thể làm việc vì bản thân quý vị hoặc người mà quý vị đang chăm sóc bị bệnh hoặc cách ly. 

Các quyền và sự an toàn của người lao động

Hỗ trợ cho cha mẹ của người lao động

  • Xem mục hỗ trợ cho các gia đình lao động (PDF) để biết thông tin nhằm giúp quý vị xác định các địa điểm chăm sóc trẻ em, tìm kiếm sự trợ giúp để thanh toán cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và kết nối quý vị với các nguồn lực hỗ trợ bổ sung cho gia đình quý vị.
  • Hãy truy cập trang Chăm Sóc Trẻ Em để tìm hiểu thêm về các lựa chọn chăm sóc trẻ em gần nơi quý vị sinh sống.

Nhà ở tạm thời dành cho người lao động trong ngành thiết yếu

Phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (Non-Congregate Sheltering, NCS) dành cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe California được xây dựng để giúp duy trì sự an toàn cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và làm giảm sự lây lan của vi-rút COVID-19. Chương trình cung cấp phòng khách sạn cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc quan trọng cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây lan vi-rút cho những người thân trong gia đình họ. Để tìm hiểu điều kiện tham gia chương trình và cách đặt phòng, vui lòng truy cập phòng khách sạn dành cho nhân viên y tế tại California.

Phòng khách sạn dành cho người lao động ngành nông nghiệp

Chương trình Nhà Ở để Thu Hoạch cung cấp nhà ở tạm thời cho người lao động xử lý thực phẩm và công nhân nông trại cần phải cách ly do COVID-19. Chương trình này giúp những người lao động ngành nông nghiệp đã phơi nhiễm bảo vệ người thân yêu của họ bằng cách cung cấp địa điểm để họ tự cách ly.  

Hãy truy cập Nhà ở dành cho người lao động ngành nông nghiệp để tìm hiểu thêm thông tin.

Hỏi và đáp

Cập nhật thông tin