Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update noong Nobyembre 23, 2022 sa 3:26 PM nang may data mula Nobyembre 22, 2022
Mga Naibigay na Bakuna
85,311,644 kabuuan
63,686 pang-araw-araw na average
72.4% of population vaccinated
(with primary series)
Nakaraang 8 linggo
Mga Kaso
10,611,075 kabuuan
4,264 pang-araw-araw na average
10.6 new cases (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
96,701 kabuuan
12 pang-araw-araw na average
0.03 new deaths (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
7.6% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Dahil sa isang isyu sa pagpoproseso ng data, ipagpapaliban ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ang update sa pagsusuri para sa COVID-19 ngayong araw. Iuulat ang data sa Abril 14, 2022. Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.