Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update noong Setyembre 16, 2021 nang may data mula Setyembre 15, 2021
Mga Naibigay na Bakuna
48,219,430 kabuuan
72,439 pang-araw-araw na average
78.4% ng nabakunahan nang populasyon
Nakaraang 8 linggo
Mga Kaso
4,387,926 kabuuan
8,262 pang-araw-araw na average
20 mga bagong kaso sa bawat 100K
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
67,187 kabuuan
87 pang-araw-araw na average
0.2 mga bagong pagkamatay sa bawat 100K
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
3.4% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.