Lumaktaw sa pangunahing content

Totoo ang stress na hatid ng pandemya

Puwede kang makaramdam ng matinding lungkot, depresyon, pangamba, o pagkabalisa. Kung hindi mo na kaya ang stress, humingi ng tulong. Tingnan ang listahan ng mga hotline.

Tingnan ang mga update ng Gobernador sa Twitter at Facebook.

california dahil ang lahat ng iyong aksyon ay nakakasagip ng buhay bisitahin ang website ng CA para sa covid19 toolkit

Ang California ay nagtratrabaho nang buong magdamag upang matugunan ang COVID-19

Tignan ang mga aksyon ng Estado ng CA

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas