Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update noong Hulyo 26, 2021 nang may data mula Hulyo 25, 2021
Mga Kaso
3,807,971 kabuuan
21,940 ngayong araw
11.2 mga bagong kaso sa bawat 100K
Mga Pagkamatay
63,806 kabuuan
65 ngayong araw
0.03 mga bagong pagkamatay sa bawat 100K
Mga Pagsusuri
73,007,339 kabuuan
565,365 ngayong araw
5.3% pagpopositibo sa pagsusuri
Mga Naibigay na Bakuna
43,501,625 kabuuan
Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Live noong Hulyo 26 nang 10:30 AM: Press conference kasama ang Gobernador

Gob. Gavin Newsom, itatampok ang mga bagong pagsisikap ng estado para hikayatin ang higit pang Californian na magpabakuna sa gitna ng tumitinding banta ng Delta variant