Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Magsuot ng mask, patuloy na dumistansya sa iba, at magpabakuna

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Mga Kaso
3,618,695 kabuuan
1,916 ngayong araw
5 mga bagong kaso sa bawat 100K
Mga Pagkamatay
59,772 kabuuan
4 ngayong araw
0.1 mga bagong pagkamatay sa bawat 100K
Mga Pagsusuri
57,934,087 kabuuan
200,627 ngayong araw
1.4% pagpopositibo sa pagsusuri
Mga Naibigay na Bakuna
25,790,401 kabuuan
Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Recent updates

California aims to fully reopen June 15

The move forward comes as the state has reached 20 million vaccinations, including 4 million in its hardest-hit communities. Masking and vaccinations will continue. Hospitalization rates must stay low and vaccination availability high for the state to fully reopen.

Find out more

Vaccinations opening for all Californians aged 50 and up April 1st, and 16 and up April 15th

The state is expanding who is eligible to get the vaccine based on expected supply increases. It will still take months to get every Californian vaccinated who wants to be, but millions are being vaccinated each week.

Learn how to get vaccinated

COVID-19 vaccinations in California reach 15 million

The total number of COVID-19 vaccinations administered in California has reached 15 million. See vaccination statistics statewide and broken down by county in our Vaccine Dashboard.

See the numbers

Ang gustong malaman ng mga tao

Para sa mga negosyo

Let’s get you there

It’s all right for it to take whatever it takes for you to be ready. Let’s get you there. Let’s get to immunity.