Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update noong Disyembre 5, 2021 nang may data mula Disyembre 4, 2021
Mga Naibigay na Bakuna
59,643,525 kabuuan
181,759 pang-araw-araw na average
76.9% of population vaccinated
(5+ with at least one dose)
Nakaraang 8 linggo
Mga Kaso
4,822,889 kabuuan
3,775 pang-araw-araw na average
8.3 new cases (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
74,046 kabuuan
55 pang-araw-araw na average
0.1 new deaths (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
2.9% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.