Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update noong Mayo 20, 2022 sa 9:36 AM nang may data mula Mayo 19, 2022
Mga Naibigay na Bakuna
75,709,724 kabuuan
49,300 pang-araw-araw na average
84.1% of population vaccinated
(5+ with at least one dose)
Nakaraang 8 linggo
Mga Kaso
8,797,890 kabuuan
9,328 pang-araw-araw na average
23.2 new cases (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
90,382 kabuuan
9 pang-araw-araw na average
0.02 new deaths (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
6% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Dahil sa isang isyu sa pagpoproseso ng data, ipagpapaliban ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ang update sa pagsusuri para sa COVID-19 ngayong araw. Iuulat ang data sa Abril 14, 2022. Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.