Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update ang mga bagong admission sa ospital noong Setyembre 29, 2023 sa 9:36 AM na may data mula noong Setyembre 23, 2023
Na-update ang mga pagkamatay at pagsusuri noong Setyembre 29, 2023 sa 9:36 AM na may data mula noong Setyembre 26, 2023
Mga Bagong Admission sa Ospital
604,167 kabuuan
343 pang-araw-araw na average
0.6 (per 100k)
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
103,946 kabuuan
16 pang-araw-araw na average
0.04 new deaths (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
9.4% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.