California và chính quyền liên bang đang triển khai chương trình hỗ trợ trên diện rộng dành cho các doanh nghiệp và chủ hãng nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trên trang này:

Trợ cấp và cho vay 

Chương Trình Trợ Cấp Cứu Trợ COVID-19 cho Doanh Nghiệp Nhỏ của California

 • Dành cho doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức phi lợi nhuận hội đủ điều kiện hoạt động tại California
 • Cấp các khoản thanh toán bằng tiền mặt dựa theo tổng thu nhập của doanh nghiệp hội đủ điều kiện trong năm tính thuế 2019
 • Đơn xin trợ cấp Vòng 6 sẽ được tiếp nhận từ ngày 28 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2021

Vòng 6 là khoảng thời gian nộp đơn cuối cùng cho chương trình Trợ Cấp Cứu Trợ COVID-19 cho Doanh Nghiệp Nhỏ của California. Những người đã nộp đơn nhưng chưa nhận được tiền trợ cấp trong các vòng 1, 2, 3, 4, và 5 không cần nộp đơn lại. Họ sẽ tự động được đưa vào vòng 6. Quý vị có thể bắt đầu chuẩn bị giấy tờ của mình tại CAReliefGrant.com.

Khoản vay Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program, PPP)

 • Dành cho những người nộp đơn xin vay lần một và lần hai
 • Cấp khoản vay để giúp trang trải chi phí tiền lương
 • Đơn xin đã được tiếp nhận đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương cấp các khoản vay có thể miễn trả để giúp trang trải chi phí tiền lương, bao gồm cả phúc lợi. PPP cũng có thể được sử dụng để trả tiền lãi thế chấp, tiền thuê nhà, tiện ích, chi phí bảo vệ người lao động liên quan đến COVID-19, và chi phí thiệt hại tài sản không được bảo hiểm do nạn cướp bóc hay phá hoại gây ra vào năm 2020.

Tìm hiểu thêm về PPP trên trang mạng của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration, SBA) Hoa Kỳ.

Khoản Vay Trước Tổn Thương Kinh Tế Do Thảm Họa (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) 

 • Dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ nhà và người thuê.
 • Hiện tại không có ngày hết hạn cho quyền lợi này

EIDL dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ nhà và người thuê. Nếu có thắc mắc, quý vị có thể liên hệ với đường dây dịch vụ khách hàng của SBA theo số 1-800-659-2955 / 1-800-877-8339 (TTY) hoặc gửi email đến disastercustomerservice@sba.gov.

Nộp đơn xin hỗ trợ vay do thảm họa

Chương Trình Bảo Lãnh Khoản Vay Cứu Trợ Thảm Họa Cho Doanh Nghiệp Nhỏ California

 • Dành cho doanh nghiệp nhỏ có 1-750 nhân viên
 • Giúp doanh nghiệp nhỏ tiếp cận ngân quỹ dễ dàng hơn 
 • Hiện tại không có ngày hết hạn cho quyền lợi này

Chương Trình Bảo Lãnh Khoản Vay Cho Doanh Nghiệp Nhỏ của IBank cung cấp khoản vay cho những doanh nghiệp nhỏ không được phục vụ đầy đủ. Tìm hiểu thêm về chương trình này tại trang mạng của IBank

Hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp nhỏ

California có các nguồn lực bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19:

Hỗ trợ lao động và lực lượng lao động dành cho các doanh nghiệp

 • Hãy tìm hiểu về chính sách miễn giảm thuế danh cho doanh nghiệp nhỏ trên trang Thuế.
 • Tham khảo nguồn tài nguyên dành cho các chủ hãng của Sở Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department, EDD) để biết thông tin về các hướng dẫn đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, chính sách giảm giờ làm, khả năng đóng cửa hoặc sa thải, các yêu cầu của Đạo Luật Thông Báo Điều Chỉnh Công Việc và Đào Tạo Lại Người Lao Động (Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN) California và chính sách hỗ trợ về thuế.
 • Truy cập trang nguồn tài nguyên và chính sách hỗ trợ dành cho chủ hãng của Cơ Quan Phát Triển Lao Động và Lực Lượng Lao Động California.
 • Tham khảo thông tin về tình hình lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc của Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng California.
 • Để biết thông tin về các yêu cầu ghi nhận và báo cáo về tình hình lây nhiễm COVID-19, vui lòng tham khảo các câu hỏi thường gặp do Sở Quan Hệ Công Nghiệp CA cung cấp.

Cách kiểm soát COVID-19 tại nơi làm việc

Khi California mở cửa trở lại, mọi doanh nghiệp sẽ cần tạo ra một môi trường ít rủi ro và an toàn hơn. Nếu quý vị làm chủ hay quản lý một doanh nghiệp, hãy tuân thủ:

 • Sổ tay hướng dẫn chủ sử dụng lao động giúp lên kế hoạch và chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại doanh nghiệp của quý vị.
 • Hướng dẫn theo ngành nghề qua cổng thông tin chủ sử dụng lao động. Trả lời một số câu hỏi và nhận hướng dẫn được điều chỉnh cho doanh nghiệp của quý vị để bảo vệ người lao động và khách hàng của quý vị.

Khi các nơi làm việc mở cửa trở lại, nhân viên sẽ cần dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em và thời gian làm việc linh hoạt tại nơi làm việc. Ngoài ra, điều quan trọng là nhân viên mắc COVID-19 cần biết rằng họ nên ở nhà. Chính sách nghỉ ốm của quý vị cần hỗ trợ việc đó. Hãy xem thêm thông tin về:

Hỏi và đáp

Trợ cấp và khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ

Kiểm soát COVID-19 tại nơi làm việc

Luôn cập nhật thông tin