Nếu chịu ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng:


Chế độ nghỉ ốm có lương và các phúc lợi khác 

Nghỉ ốm và nghỉ phép vì việc gia đình có lương

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận chế độ nghỉ ốm và nghỉ phép vì việc gia đình có lương nếu quý vị không thể làm việc vì quý vị:

 • Bị ốm hoặc cách ly kiểm dịch do COVID-19
 • Chăm sóc thành viên gia đình bị ốm hoặc cách ly kiểm dịch do COVID-19
 • Gặp các tác dụng phụ liên quan đến vắc-xin

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện sử dụng chế độ nghỉ ốm có lương để đi tiêm vắc-xin.

Nghỉ ốm có lương bổ sung

Chính sách nghỉ ốm có lương bổ sung (supplemental paid sick leave, SPSL) trong đại dịch COVID-19 năm 2022 của California cho phép tối đa 40 giờ nghỉ nếu quý vị:

 • Bị ốm hoặc cách ly kiểm dịch
 • Tiêm vắc-xin hoặc tiêm mũi tăng cường
 • Chăm sóc con cái khi nhà trường hoặc cơ sở trông trẻ đóng cửa

SPSL năm 2022 cho phép thêm tối đa 40 giờ nghỉ nếu quý vị:

 • Có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19
 • Đang chăm sóc thành viên gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19

SPSL năm 2022 được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tìm thông tin chi tiết trong Câu Hỏi Thường Gặp về SPSL năm 2022 từ Sở Quan Hệ Lao Động California.

Thêm thông tin về chế độ nghỉ phép có lương

Truy cập trang web An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc của California để:

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn nghỉ phép có lương:

Bảo hiểm khuyết tật

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm khuyết tật nếu không thể làm việc do hoặc đang hồi phục sau khi mắc bệnh COVID-19. 

Bồi thường cho người lao động

Xem xét việc nộp yêu cầu bồi thường cho người lao động nếu quý vị:

 • Bị phơi nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và có kết quả xét nghiệm dương tính
 • Không thể làm việc do các triệu chứng của COVID-19

Chế độ nghỉ phép được giữ việc làm và điều chỉnh hợp lý

Tham khảo Câu Hỏi Thường Gặp của Sở Nhà Ở và Việc Làm Công Bằng của California để tìm hiểu thêm về:

 • Nghỉ việc không lương được giữ việc làm (trang 5)
 • Điều chỉnh hỗ trợ hợp lý cho người khuyết tật do COVID-19 (trang 5-7)

Tiền lương trong thời gian nghỉ ốm

Chủ sử dụng lao động phải chi trả tiền lương trong thời gian nghỉ ốm:

 • Khi quý vị phải nghỉ làm do bị phơi nhiễm tại nơi làm việc
 • Cho những ngày quý vị đã làm việc trong thời gian nghỉ ốm có lương
 • Mức lương này bằng với mức lương thông thường của quý vị
 • Cho quý vị không muộn hơn ngày trả lương thông thường trong kỳ trả lương

Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm sức khỏe

Phòng khám y tế cộng đồng

Các trung tâm và phòng khám y tế cộng đồng đều cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí hoặc chi phí thấp. Tìm một trung tâm y tế trong khu vực của quý vị.

Bảo hiểm sức khỏe

Nhận bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua Covered California

Nếu quý vị đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp, quý vị có thể nhận được bảo hiểm sức khỏe với mức phí thấp nhất là $1 mỗi tháng. 

Tất cả chương trình đều đài thọ chi phí điều trị và vắc-xin cho COVID-19.

Cách thức nộp đơn đăng ký

Covered California và Medi-Cal sử dụng cùng một đơn đăng ký. Quý vị có thể nộp một đơn đăng ký để biết quý vị đủ tiêu chuẩn tham gia những chương trình nào.

Nộp đơn đăng ký tham gia Covered California. Để được trợ giúp miễn phí và bảo mật danh tính, hãy gọi số 800-300-1506 (Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều).


Các phúc lợi dành cho gia đình có con nhỏ

Hỗ trợ tiền mặt từ CalWORKs

Các gia đình có con nhỏ có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt thông qua chương trình Cơ Hội Việc Làm và Trách Nhiệm đối với Trẻ Nhỏ ở California (California Work Opportunity and Responsibility for Kids, CalWORKs). Các gia đình đủ tiêu chuẩn sẽ nhận hỗ trợ tiền mặt hàng tháng để giúp thanh toán chi phí nhà ở, thực phẩm, quần áo, v.v. 

Các gia đình có ít tiền mặt có thể đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình. Điều này cũng phụ thuộc vào các yếu tố khác như:

 • Quốc tịch
 • Độ tuổi
 • Thu nhập
 • Tài sản

Các gia đình có ít hoặc không có tiền mặt có thể nhận được mức hỗ trợ lên đến $200 ngay lập tức nếu họ gặp trường hợp khẩn cấp như:

 • Không có thức ăn, quần áo thiết yếu hay chỗ ở
 • Nhu cầu y tế khẩn cấp

Nộp đơn đăng ký tại BenefitsCal hoặc liên hệ với cơ quan dịch vụ xã hội tại quận của quý vị. 

Cơ sở trông trẻ

Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ thanh toán chi phí cho dịch vụ trông trẻ hay không. Quý vị cũng có thể gọi số 1-800-KIDS-793. Truy cập ​​mychildcareplan.org để tìm nhà cung cấp trong khu vực của quý vị.


Tín thuế

Các khoản tín thuế của tiểu bang dành cho những cư dân California đang làm việc. Trong đó bao gồm cả những người lao động không có giấy tờ. Cũng có các khoản tín thuế nếu quý vị có con.

Khoản Tín Dụng Thuế Thu Nhập Do Lao Ðộng California (California Earned Income Tax Credit, CalEITC)

Nếu quý vị đang làm việc với mức lương thấp, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận CalEITC.

Quý vị có thể đủ điều kiện yêu cầu nhận CalEITC nếu quý vị kiếm được ít hơn $30,000 trong năm 2021 và quý vị:

 • Từ 18 tuổi trở lên hoặc
 • Có người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn, ngay cả khi quý vị dưới 18 tuổi.

Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị có thể:

 • Nhận lại được thêm tiền trong khoản hoàn thuế của quý vị hoặc
 • Nợ ít tiền thuế hơn.

Số tiền quý vị có thể nhận được phụ thuộc vào:

 • Số tiền quý vị kiếm được
 • Quy mô gia đình quý vị

Các cá nhân có thể nhận tối đa $255. Nếu có một con, quý vị có thể nhận được tối đa $1,698. Các gia đình đông người hơn sẽ đủ tiêu chuẩn nhận nhiều hơn.

Việc yêu cầu nhận CalEITC sẽ không:

 • Ảnh hưởng đến các phúc lợi khác mà quý vị có thể nhận được
 • Khiến quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận các phúc lợi khác
 • Ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị

Tín Thuế cho Người Có Con Nhỏ (YCTC) 

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế cho Người Có Con Nhỏ (Young Child Tax Credit, YCTC) lên đến $1,000 nếu quý vị:

 • Đủ điều kiện nhận CalEITC và 
 • Có con nhỏ dưới 6 tuổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị có thể nhận được mức hoàn thuế cao hơn hoặc giảm hóa đơn thuế. 

Làm thế nào để nhận được các khoản tín thuế này

Quý vị phải nộp tờ khai thuế tiểu bang để yêu cầu được hưởng cả CalEITC và YCTC. Nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí. 

Nếu quý vị không có Số An Sinh Xã Hội, hãy nộp tờ khai thuế với Mã Số Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN). Tìm hiểu thêm về ITIN và cách quý vị có thể nhận được ITIN.


Trợ giúp thêm

Miễn giam tiền thuê nhà và phí tiện ích

Nhận hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà và hóa đơn tiện ích.

Thực phẩm

Một số chương trình cung cấp thực phẩm miễn phí, kể cả khi quý vị cần thực phẩm ngay.

Tình trạng vô gia cư

Tìm người liên lạc trong khu vực của quý vị để nhận trợ giúp.

Miễn giảm thế chấp

Nhận trợ giúp thanh toán khoản vay thế chấp của quý vị nếu quý vị không thể thanh toán đúng hạn.

Chi phí tang lễ

Nhận trợ giúp tài chính cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19.

Bảo hiểm thất nghiệp

Tìm hiểu xem quý vị đủ điều kiện nhận những phúc lợi nào và cách nộp đơn đăng ký.