Nếu chịu ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng:


Bảo hiểm thất nghiệp

Quý vị có thể đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu: 

 • Quý vị bị mất việc làm
 • Số giờ làm việc của quý vị đã bị giảm
 • Doanh nghiệp của quý vị đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Hầu hết các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang đều đã kết thúc vào tháng 9 năm 2021. Trong đó bao gồm:

 • Trợ cấp thất nghiệp trong thời kỳ đại dịch
 • Bồi thường bổ sung do đại dịch
 • Bồi thường thất nghiệp khẩn cấp do đại dịch
 • Bồi thường thất nghiệp cho người có nhiều khoản thu nhập
 • Thời hạn trợ cấp được gia hạn do liên bang-tiểu bang quy định

Chế độ nghỉ phép có lương và các phúc lợi khác 

Nếu quý vị không thể làm việc vì bản thân quý vị (hoặc một thành viên trong gia đình mà quý vị đang chăm sóc) bị ốm hoặc phải thực hiện cách ly kiểm dịch do COVID-19, quý vị có thể:

Quý vị cũng có thể sử dụng chế độ nghỉ ốm có lương:

 • Để đến buổi hẹn chủng ngừa của quý vị
 • Nếu quý vị gặp các tác dụng phụ liên quan đến vắc-xin

Nếu không thể làm việc từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, quý vị có thể yêu cầu thêm ngày phép có lương bổ sung do ốm. Trong đó bao gồm trường hợp nếu quý vị:

 • Không thể làm việc vì quý vị (hoặc một thành viên trong gia đình mà quý vị đang chăm sóc) bị ốm hoặc phải thực hiện cách ly kiểm dịch do COVID-19
 • Nghỉ việc liên quan đến tiêm vắc-xin

Sử dụng công cụ điều hướng kiểm tra tư cách đủ điều kiện để kiểm tra xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không.

Nếu không thể làm việc do hoặc đang hồi phục sau khi mắc bệnh COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng: 

Tìm hiểu thông tin về tất cả những phúc lợi này trong biểu đồ này

Xem Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Questions, FAQ) về các chủ đề này:

 • Nghỉ việc không lương được giữ việc làm (trang 5)
 • Điều chỉnh hỗ trợ hợp lý cho người khuyết tật do COVID-19 (trang 5-7)

Phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, Chương trình phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe đã chấm dứt đối với tất cả cơ sở, ngoại trừ những cơ sở tại các quận Riverside, Imperial và San Diego. 

Hỗ trợ người lao động trong ngành nông nghiệp

California cung cấp dịch vụ hỗ trợ cách ly kiểm dịch tại nhà tại các quận tham gia chương trình cho những người lao động cần tự cách ly trong thời gian tối đa 14 ngày. Phòng khách sạn cũng được cung cấp ở một số khu vực. Truy cập Hỗ trợ người lao động trong ngành nông nghiệp để biết thêm thông tin.


Khoản thanh toán từ Gói Kích Thích Vàng của Tiểu Bang

Tùy thuộc vào mức thu nhập, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận các khoản thanh toán từ Gói Kích Thích Vàng của Tiểu Bang (Golden State Stimulus, GSS). Các gia đình có trẻ nhỏ có thể nhận được khoản thanh toán cao hơn. 

Tờ khai thuế thu nhập California 2020 sẽ xác định quý vị đủ điều kiện nhận được khoản thanh toán từ GSS I hoặc GSS II hay không. 

Nhìn chung, quý vị phải nộp tờ khai thuế thu nhập California 2020 chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 để đủ điều kiện. 

Những người lao động không có giấy tờ nhưng có Mã Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) có thể đủ điều kiện. Nếu quý vị đang chờ cấp ITIN để nộp tờ khai thuế, quý vị phải:

 • Đã nộp đơn đăng ký cấp ITIN chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 và
 • Nộp tờ khai thuế chậm nhất vào ngày 15 tháng 2 năm 2022

GSS I

GSS I là khoản thanh toán một lần trị giá $600 hoặc $1,200. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán GSS I nếu quý vị:

GSS II

GSS II là khoản thanh toán một lần trị giá $500, $600, $1,000 hoặc $1,100. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán GSS II nếu quý vị có:

 • Có tổng thu nhập đã điều chỉnh tại California từ $1 đến $75,000 cho năm tính thuế 2020 và 
 • Mức lương từ $0 đến $75,000 cho năm tính thuế 2020

Tìm hiểu thêm về đối tượng đủ tiêu chuẩn được hưởng GSS

Cách nhận khoản thanh toán GSS

Nếu đã nộp tờ khai thuế 2020, thì quý vị không phải làm gì khác. Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị sẽ nhận được khoản thanh toán bằng tiền gửi trực tiếp hoặc séc qua đường bưu điện.


Thực phẩm

Tìm các tùy chọn thực phẩm dành cho tất cả mọi người, cho dù quý vị có đang làm việc hay không.

Có nhiều tùy chọn hơn cho:


Nhà ở, tiền thuê nhà và các dịch vụ tiện ích

Nếu quý vị đang trong tình trạng vô gia cư, hãy tìm người liên hệ tại khu vực của quý vị để được trợ giúp.

Những người thuê nhà gặp khó khăn do COVID-19 có thể được hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà và các hóa đơn dịch vụ tiện ích. Tìm hiểu về chính sách bảo vệ tránh bị trục xuất dành cho người thuê nhà.

Nếu quý vị có nhà riêng và đang chậm thanh toán khoản vay thế chấp do COVID-19, hãy tìm hiểu cách yêu cầu hoãn thanh toán khoản vay thế chấp.


Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm sức khỏe

Phòng khám y tế cộng đồng

Các trung tâm và phòng khám y tế cộng đồng đều cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí hoặc chi phí thấp. Tìm một trung tâm y tế trong khu vực của quý vị.

Bảo hiểm sức khỏe

Nhận bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua Covered California

Nếu quý vị đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp, quý vị có thể nhận được bảo hiểm sức khỏe với mức phí thấp nhất là $1 mỗi tháng. 

Tất cả chương trình đều đài thọ chi phí điều trị và vắc-xin cho COVID-19.

Cách thức nộp đơn đăng ký

Covered California và Medi-Cal sử dụng cùng một đơn đăng ký. Quý vị có thể nộp một đơn đăng ký để biết liệu quý vị đủ tiêu chuẩn tham gia những chương trình nào.

Cách thức nộp đơn đăng ký tham gia Covered California

Để được trợ giúp miễn phí và bảo mật danh tính, hãy gọi số 800-300-1506 (Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều).


Các phúc lợi dành cho gia đình có con nhỏ

Hỗ trợ tiền mặt từ CalWORKs

Các gia đình có con nhỏ có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt thông qua chương trình Cơ Hội Việc Làm và Trách Nhiệm đối với Trẻ Nhở ở California (California Work Opportunity and Responsibility for Kids, CalWORKs). Các gia đình đủ tiêu chuẩn sẽ nhận hỗ trợ tiền mặt hàng tháng để giúp thanh toán chi phí nhà ở, thực phẩm, quần áo, v.v. 

Các gia đình có ít tiền mặt có thể đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình. Điều này cũng phụ thuộc vào các yếu tố khác như:

 • Quốc tịch
 • Độ tuổi
 • Thu nhập
 • Tài sản

Các gia đình có ít hoặc không có tiền mặt có thể nhận được mức hỗ trợ lên đến $200 ngay lập tức nếu họ gặp trường hợp khẩn cấp như:

 • Không có thức ăn, quần áo thiết yếu hay chỗ ở
 • Nhu cầu y tế khẩn cấp

Nộp đơn đăng ký tại BenefitsCal hoặc liên hệ với cơ quan dịch vụ xã hội tại quận của quý vị. 

Tín Thuế cho Người Có Con Nhỏ của Liên Bang

Nếu có con nhỏ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế cho Người Có Con Nhỏ (Child Tax Credit, CTC) của liên bang, ngay cả khi quý vị có mức thu nhập thấp hoặc không có thu nhập.

Số tiền CTC mà quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận được sẽ tùy thuộc vào:

 • Mức thu nhập của quý vị
 • Tình trạng nộp tờ khai thuế của quý vị
 • Số lượng trẻ em mà quý vị yêu cầu nhận tín thuế

Tìm hiểu thông tin cơ bản về CTC của liên bang.

Cách thức nhận CTC

Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị sẽ nhận được CTC nếu quý vị đã thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc năm 2020
 • Cung cấp cho Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, IRS) thông tin của quý vị bằng cách sử dụng cổng thông tin không dành cho người nộp hồ sơ
 • Cung cấp cho IRS thông tin nhận Khoản Thanh Toán Hỗ Trợ Tác Động Về Kinh Tế của quý vị

Nộp tờ khai thuế đơn giản chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 năm 2021, nếu quý vị:

 • Chưa cung cấp cho IRS thông tin của quý vị
 • Thường không cần nộp tờ khai thuế

Các khoản thanh toán hàng tháng

Quý vị không cần phải đợi cho đến khi nộp tờ khai thuế vào năm 2022 để bắt đầu nhận CTC. Quý vị có thể nhận được một nửa số tiền CTC của mình vào năm 2021 dưới dạng khoản thanh toán tạm ứng hàng tháng. Quý vị sẽ nhận được một nửa số tiền còn lại khi nộp tờ khai thuế vào năm 2022.

Từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2021, quý vị có thể nhận được khoản thanh toán CTC hàng tháng lên đến:

 • $300 cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi
 • $250 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi

Các gia đình đủ điều kiện nhận tiền gửi hàng tháng hoặc séc giấy trực tiếp từ IRS. 

Sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật CTC để:

 • Kiểm tra tư cách đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán tạm ứng của quý vị
 • Nhận thông tin về số tiền thanh toán hàng tháng của quý vị
 • Chọn không nhận các khoản thanh toán tạm ứng

Gọi đến Đường Dây Trợ Giúp của CTC theo số 800-908-4184 để nói chuyện với người có thể giải đáp các thắc mắc chung về CTC.

Tín thuế cho người có con nhỏ của California

Các khoản tín thuế của tiểu bang dành cho những cư dân California trong độ tuổi lao động đang nuôi con nhỏ. Trong đó bao gồm cả những người lao động không có giấy tờ. 

Khoản Tín Dụng Thuế Thu Nhập Do Lao Ðộng California (CalEITC)

Nếu đang làm việc với mức lương thấp, quý vị có thể nhận lại tiền dựa trên số tiền mà quý vị kiếm được và số trẻ. Nếu mức thu nhập trong năm 2020 của quý vị từ $30,000 trở xuống, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận CalEITC.

CalEITC là chương trình tín dụng thuế có thể giúp giảm số thuế mà quý vị đang nợ hoặc tăng số tiền hoàn thuế của quý vị. Việc nhận CalEITC sẽ không cản trở quý vị đủ tiêu chuẩn nhận bất kỳ phúc lợi nào khác.

Tín Thuế cho Người Có Con Nhỏ (YCTC) 

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế cho Người Có Con Nhỏ (Young Child Tax Credit, YCTC) lên đến $1,000 nếu quý vị:

 • Đủ điều kiện nhận CalEITC và 
 • Có con nhỏ dưới 6 tuổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị có thể nhận được mức hoàn thuế cao hơn hoặc giảm hóa đơn thuế. 

Làm thế nào để nhận được các khoản tín thuế này

Quý vị phải nộp tờ khai thuế tiểu bang để yêu cầu được hưởng cả CalEITC và YCTC. Nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí. Nếu quý vị không có Số An Sinh Xã Hội, hãy nộp tờ khai thuế với ITIN. Tìm hiểu thêm về ITIN và cách quý vị có thể nhận được ITIN.

Trông trẻ

California cung cấp những chương trình hỗ trợ các gia đình thanh toán chi phí cho dịch vụ trông trẻ. Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ thanh toán chi phí cho dịch vụ trông trẻ hay không. Quý vị cũng có thể gọi số 1-800-KIDS-793.


Chi phí tang lễ

Quý vị sẽ được hỗ trợ tài chính đối với các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19.

Để đăng ký, hãy gọi tới đường dây trợ giúp hỗ trợ chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 theo số 844-684-6333 (Thứ Hai-Thứ Sáu, 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều). Quý vị không thể nộp đơn trực tuyến.

Tìm hiểu thêm thông tin trong mục các câu hỏi thường gặp.