Chuyển đến nội dung chính

Mỗi quận sẽ phối hợp với tiểu bang để bảo vệ những người đang trong tình trạng vô gia cư trong đại dịch COVID-19. Các quận cũng đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng mất nhà của người dân.

Trợ giúp cho người thuê nhà và chủ nhà

Nếu đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng đến khả năng thanh toán toàn bộ hoặc một phần tiền thuê nhà của quý vị, quý vị cần:

  • Giải thích tình hình tài chính của quý vị cho chủ nhà và cho biết số tiền mà quý vị có thể thanh toán 
  • Lưu giữ mọi chứng từ tài chính 
  • Thanh toán tiền thuê nhà theo khả năng của quý vị

Thống Đốc đã ra lệnh ngăn chặn việc trục xuất đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Nếu chủ nhà tìm cách trục xuất quý vị vì quý vị không có khả năng thanh toán tiền thuê nhà và quý vị đã thực hiện mọi bước nêu trên, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý tại địa phương và tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ của quý vị.

Nếu quý vị không thể trả khoản thế chấp của mình, các tổ chức tài chính này có thể giảm hoặc hoãn khoản thanh toán hàng tháng cho quý vị. Ngoài ra, các tổ chức tài chính sẽ: 

  • Cung cấp cho quý vị quy trình yêu cầu tạm hoãn hợp lý vì các lý do liên quan đến COVID-19, với tài liệu hỗ trợ hiện có;
  • Xác nhận sự phê duyệt và các điều khoản của chương trình hoãn thanh toán; và
  • Cung cấp cho quý vị cơ hội được gia hạn thỏa thuận hoãn thanh toán nếu quý vị tiếp tục gặp khó khăn do COVID-19.

California cũng đã ngừng bán tịch biên hoặc ngừng trục xuất trong 60 ngày. Hãy tìm hiểu thêm về bảo đảm thế chấp và các tài nguyên (PDF).

Nhiều nhà cung cấp tiện ích không ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do chưa thanh toán. Liên hệ với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California để biết thêm thông tin.

Những người đang trong tình trạng vô gia cư

Các cá nhân và gia đình gặp phải tình trạng vô gia cư có thể liên hệ với chương trình Continuum of Care dành cho những người vô gia cư tại địa phương của mình. Trong nhiều cộng đồng, người vô gia cư cũng có thể gọi 211 để được trợ giúp.

Các cá nhân có thể nhận phòng trong khách sạn và nhà nghỉ thông qua Project Roomkey và quan hệ đối tác của tiểu bang với Nhà nghỉ 6.

Nhà ở tạm thời dành cho người lao động trong ngành thiết yếu

Chương trình Nhà Ở để Thu Hoạch cung cấp nhà ở tạm thời cho người lao động xử lý thực phẩm và công nhân nông trại cần phải cách ly do nhiễm hoặc tiếp xúc với COVID-19. Theo chương trình này, tiểu bang sẽ thanh toán phòng khách sạn cho người lao động ngành nông nghiệp cần tự cách ly. 

Hãy truy cập nhà ở dành cho người lao động ngành nông nghiệp để tìm hiểu về việc đủ điều kiện tham gia chương trình

Phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (Non-Congregate Sheltering, NCS) dành cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe California được xây dựng để giúp duy trì sự an toàn cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và làm giảm sự lây lan của vi-rút COVID-19. Chương trình cung cấp phòng khách sạn cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc quan trọng cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây lan vi-rút cho những người thân trong gia đình họ. Để tìm hiểu điều kiện tham gia chương trình và cách đặt phòng, vui lòng truy cập phòng khách sạn dành cho nhân viên y tế tại California.

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư

Nếu quý vị là nhà cung cấp hỗ trỡ người vô gia cư, quý vị nên xác định nhu cầu của cộng đồng về phòng ở trước khi yêu cầu hỗ trợ từ tiểu bang. Phối hợp với chương trình Continuum of Care, cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp, các dịch vụ xã hội, các bộ lạc, và các đối tác khác tại địa phương.

California đã dành 150 triệu USD trong quỹ trợ cấp trong tình huống khẩn cấp để bảo vệ người vô gia cư trong đại dịch COVID-19. Đây là một số Câu Hỏi Thường Gặp dành cho nhà cung cấp hỗ trợ người vô gia cư về các quỹ trợ cấp đó.

Hỏi và đáp

Hãy nhớ cập nhật thông tin

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang