Có các nguồn hỗ trợ cho quý vị nếu vấn đề chỗ ở của quý vị bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Trên trang này:


Trợ giúp cho những người đang trong tình trạng vô gia cư

Nếu quý vị đang trong tình trạng vô gia cư hoặc cần chỗ ở khẩn cấp:

Chỗ ở tạm thời thông qua Project Roomkey

Nếu quý vị đang trong tình trạng vô gia cư, quý vị có thể nhận phòng trong khách sạn hoặc nhà nghỉ thông qua Project Roomkey nếu quý vị:

 • Có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và cần phải cách ly
 • Đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 và cần phải cách ly kiểm dịch
 • Có nguy cơ cao nhiễm COVID-19, ví dụ như người:
  • Trên 65 tuổi
  • Có bệnh trạng nền

Hãy gọi cho đầu mối liên lạc ở địa phương hoặc phòng phúc lợi của quận để tìm hiểu thêm.


Trợ giúp tiền thuê nhà và các tiện ích

Tiểu bang không còn tiếp nhận các đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà và hóa đơn dịch vụ tiện ích do COVID-19. Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê trước hoặc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, chúng tôi sẽ xem xét đơn của quý vị. Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể được trợ giúp tài chính để trang trải khoản chưa thanh toán sau:

 • Các khoản tiền thuê nhà đến hạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022 (giới hạn tổng cộng 18 tháng)
 • Các hóa đơn tiện ích như ga, điện, rác thải và internet

Quý vị cũng có thể được bảo vệ không bị trục xuất.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Housing Is Key hoặc gọi số 833‑430‑2122. Tổng đài hoạt động từ Thứ Hai đến hết Thứ Sáu, 7:00 sáng đến 7:00 tối.

Đối tượng nhận được các khoản thanh toán

Nếu đơn xin của quý vị được phê duyệt thì các khoản thanh toán tiền thuê nhà sẽ được chuyển đến:

 • Chủ nhà của quý vị nếu họ tham gia chương trình trợ cấp tiền thuê nhà
 • Quý vị nếu chủ nhà của quý vị không tham gia chương trình này

​​Nếu quý vị nhận được khoản thanh toán tiền thuê nhà, quý vị phải thanh toán cho chủ nhà trong vòng 15 ngày.

Các khoản thanh toán dịch vụ tiện ích được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ tiện ích.

Hỗ trợ thêm đối với các dịch vụ tiện ích

Quý vị có thể được hỗ trợ thanh toán hóa đơn năng lượng của mình từ Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Dành Cho Các Gia Đình Có Thu Nhập Thấp (Low-Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP). ​​​​

Quý vị có thể nhận được ​​​​khoản thanh toán một lần để giúp quý vị:​​​

 • ​Thanh toán hóa đơn chi phí sưởi ấm hoặc làm mát, ngay cả khi quý vị sử dụng gỗ, propan hoặc dầu
 • Trong trường hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng năng lượng, chẳng hạn như ngắt kết nối dịch vụ tiện ích

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận được hỗ trợ đối với các dịch vụ bảo vệ chống chịu thời tiết và tiết kiệm năng lượng. Ví dụ bao gồm:

 • Trám bít các lỗ và vết nứt xung quanh cửa ra vào, cửa sổ và đường ống
 • Kiểm tra lớp cách nhiệt xung quanh ngôi nhà của quý vị
 • Sửa chữa hoặc thay thế cửa sổ và bình nước nóng
 • Kiểm tra xem hệ thống sưởi và điều hòa không khí của quý vị có đang hoạt động tốt hay không

Cải thiện khả năng chống chịu thời tiết và tiết kiệm năng lượng cho ngôi nhà của quý vị có thể giúp:

 • Giảm mức sử dụng năng lượng
 • Giảm tiền hóa đơn tiện ích hàng tháng
 • Giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn trong ngôi nhà của bạn

Ai đủ tiêu chuẩn

Tư cách hội đủ điều kiện tham gia LIHEAP phụ thuộc vào:

 • Mức thu nhập của quý vị
 • Nơi quý vị đang sinh sống
 • Số lượng người trong gia đình quý vị

Tìm thông tin về các dịch vụ LIHEAP trong khu vực của quý vị. Quý vị cũng có thể gọi số 866-675-6623.


Bảo vệ không bị trục xuất

Nếu đã nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà và đủ điều kiện, quý vị có thể được bảo vệ không bị trục xuất:

 • Do chưa trả tiền thuê nhà đến hạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022
 • Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022

Chủ nhà không thể trục xuất quý vị nếu quý vị đã nộp đơn và đang chờ xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

Một số thành phố và quận có nhiều chính sách bảo vệ không bị trục xuất hơn.

Tìm hiểu về chính sách bảo vệ không bị trục xuất do chưa trả tiền thuê nhà trong giai đoạn COVID-19

Thông tin về các chính sách bảo vệ người thuê nhà:

Quý vị có thể bị kiện vì chưa thanh toán tiền thuê nhà

Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà, chủ nhà có thể kiện quý vị. Điều này đúng ngay cả khi quý vị đã trả 25% tiền thuê nhà đến hạn trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 để tránh bị trục xuất.

Tìm hiểu về quy trình xét xử khiếu kiện nhỏ đối với khoản nợ tiền thuê nhà trong đại dịch COVID-19.

Trợ giúp và tư vấn pháp lý miễn phí

Nhiều tổ chức trên toàn tiểu bang và địa phương cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí thấp cho người thuê nhà.

Liên hệ với đại lý địa phương để được tư vấn miễn phí về nhà cho thuê.

Chỗ ở khẩn cấp 

Nếu quý vị đang bị trục xuất và cần chỗ ở khẩn cấp:

 • Gọi đến số 211 để yêu cầu trợ giúp trong khu vực của quý vị.
 • Tìm thông tin liên hệ được liệt kê cho khu vực của quý vị.

Nhà cho thuê giá rẻ

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn để được thuê nhà giá rẻ nếu quý vị có thu nhập thấp.

Nhà ở được trợ cấp thuộc sở hữu tư nhân

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm tiền thuê nhà thông qua nhà ở được trợ cấp. Tìm kiếm một căn hộ và nộp đơn trực tiếp với người quản lý bất động sản.

Nhà ở công cộng

Quý vị có thể đủ điều kiện để thuê nhà hoặc căn hộ giá rẻ thông qua nhà ở công cộng. Liên hệ với cơ quan nhà ở công cộng trong khu vực của quý vị để nộp đơn.

Chương trình phiếu lựa chọn nhà ở (Phần 8)

Quý vị có thể tự tìm chỗ ở và sử dụng phiếu nhà ở để thanh toán toàn bộ hoặc một phần tiền thuê nhà. Liên hệ với cơ quan nhà ở công cộng trong khu vực của quý vị để nộp đơn.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi liên hệ với cơ quan nhà ở công cộng địa phương, hãy liên hệ với văn phòng chi nhánh để được trợ giúp.


Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp

Hầu hết các chủ sở hữu nhà có thể tạm hoãn việc thanh toán hoặc giảm số tiền thanh toán khoản vay thế chấp của họ trong một khoảng thời gian giới hạn nếu họ đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trường hợp này gọi là tạm hoãn trả tiền. Quý vị yêu cầu bên cho vay thế chấp của mình hoặc đại diện của bên cho vay tạm toãn trả tiền. Chủ nhà có bốn bất động sản trở xuống cũng có thể yêu cầu tạm hoãn trả tiền. 

Tìm hiểu các bước để tạm hoãn việc thanh toán hoặc giảm số tiền thanh toán khoản vay thế chấp của quý vị tại trang Trợ giúp chủ sở hữu nhà.

Tránh bị tịch thu tài sản thế chấp

Theo luật liên bang, nhà cung cấp dịch vụ thế chấp phải thực hiện một số bước để hỗ trợ quý vị trước khi bắt đầu quy trình tịch thu tài sản thế chấp. 

Trợ giúp tư vấn miễn phí về nhà ở

Tìm kiếm cố vấn nhà ở được phê duyệt hoặc gọi đến số 1-800-569-4287

Trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí thấp

Nếu quý vị tin rằng người cho quý vị vay tiền đã gây thiệt hại cho quý vị do họ vi phạm pháp luật thì quý vị có thể đệ đơn kiện họ. Quý vị có thể nhận trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí thấp từ các tổ chức trên toàn tiểu bang và địa phương.


Miễn giảm thế chấp

Nếu quý vị chưa trả được nợ thế chấp hoặc thuế tài sản đúng hạn do COVID-19, quý vị có thể được giúp đỡ để trả nợ đúng nạn. 

Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị có thể được giúp thanh toán tối đa:

 • $80,000 trong khoản trả nợ thế chấp quá hạn
 • $20,000 trong khoản nộp thuế tài sản quá hạn

Quý vị không cần phải trả lại số tiền này.

Ai đủ tiêu chuẩn

Để đủ tiêu chuẩn miễn giảm thế chấp hoặc thuế tài sản, quý vị phải:

 • Sở hữu và sống trong một ngôi nhà ở California.
 • Không sở hữu nhiều hơn một ngôi nhà.
 • Đáp ứng các yêu cầu về thu nhập hộ gia đình.
 • Gặp phải tình trạng khó khăn về tài chính do đại dịch. Khó khăn này có thể là mất đi thu nhập từ lao động hoặc tăng chi phí của hộ gia đình.
 • Các yêu cầu khác

Để đủ tiêu chuẩn nhận trợ giúp trả nợ thế chấp, quý vị cũng phải:

 • Chưa thanh toán 2 khoản trả nợ thế chấp trở lên trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 và
 • Hiện đã quá hạn.

Để đủ tiêu chuẩn nhận trợ giúp nộp thuế tài sản, quý vị cũng phải:

 • Chưa thanh toán một hoặc nhiều khoản nộp thuế tài sản trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 và
 • Hiện đã quá hạn.

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp nộp thuế tài sản ngay cả khi quý vị:

 • Không có khoản nợ thế chấp hoặc
 • Trả nợ thế chấp đúng hạn.

Tìm hiểu thêm về người đủ điều kiện được miễn giảm.

Cách thức nộp đơn đăng ký

Để bắt đầu, hãy hoàn thành bảng câu hỏi đăng ký. Quý vị không cần cung cấp thông tin cá nhân để hoàn thành bảng này. Nếu quý vị nhận được kết quả cho thấy quý vị có thể đủ điều kiện, quý vị có thể:

 • Bắt đầu nộp đơn
 • Tạo một tài khoản

Truy cập Chương Trình Miễn Giảm Thế Chấp của California để biết thêm thông tin và nộp đơn.

Nếu quý vị có câu hỏi, hãy gọi cho đường dây nóng Miễn Giảm Thế Chấp theo số 1-888-840-2594

Nếu quý vị cần trợ giúp ngay, hãy liên hệ với: