Trợ giúp dành cho người thuê và chủ nhà

Hỗ trợ tiền thuê dành cho người thuê nhà và chủ nhà thông qua Chương Trình Miễn Giảm Tiền Thuê trong đại dịch COVID-19 của California. Truy cập cổng thông tin đăng ký Housingiskey.com hoặc gọi 1-833-430-2122 để đăng ký với tư cách là người thuê hoặc chủ nhà.

Đăng ký tại Housing Is Key

California đang bảo vệ những người vô gia cư trong đại dịch vi-rút corona và giúp những người khác tránh bị rơi vào tình trạng mất nhà cửa.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về:

Trợ giúp dành cho người thuê nhà, chủ nhà và chủ đất nhỏ

Đạo Luật Cứu Trợ và Ổn Định Dành Cho Người Thuê Nhà, Chủ Nhà và Chủ Đất Nhỏ năm 2020 cung cấp nguồn cứu trợ cho người thuê nhà, chủ nhà và chủ đất nhỏ nếu vi-rút corona hoặc việc cách ly có ảnh hưởng đến khả năng chi trả toàn bộ hoặc một phần tiền thuê nhà hoặc khoản thế chấp của quý vị.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại Housing is Key

Người thuê nhà

Sắc lệnh hành pháp bảo vệ quý vị tránh bị trục xuất nếu vi-rút corona hoặc việc cách ly gây ảnh hưởng đến khả năng chi trả toàn bộ số tiền thuê nhà của quý vị từ ngày 4 tháng Ba, 2020 đến ngày 31 tháng Tám, 2020.

Đạo Luật Cứu Trợ và Ổn Định Dành Cho Người Thuê Nhà, Chủ Nhà và Chủ Đất Nhỏ sẽ bảo vệ quý vị khỏi bị trục xuất nếu quý vị không đủ khả năng chi trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thuê nhà do vi-rút corona hoặc cách ly từ ngày 1 tháng Chín, 2020 đến ngày 30 tháng Sáu, 2021. Quý vị sẽ cần phải trả tối thiểu 25% số tiền thuê nhà cho kỳ này. Quý vị có thể chi trả hàng tháng hoặc chi trả tổng một lần trước ngày 30 tháng Sáu, 2021.

Trong cả hai trường hợp, quý vị phải cung cấp bản kê khai về tình trạng khó khăn tài chính cho chủ nhà của mình. Đảm bảo rằng quý vị:

  • Giải thích tình hình tài chính của quý vị cho chủ nhà và cho biết số tiền mà quý vị có thể thanh toán 
  • Lưu giữ mọi chứng từ tài chính 
  • Thanh toán tiền thuê nhà theo khả năng của quý vị

Nếu chủ nhà tìm cách trục xuất quý vị và quý vị đã thực hiện mọi bước nêu trên, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý tại địa phương và tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ của quý vị.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ tiện ích không ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do chưa thanh toán. Liên hệ với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California để biết thêm thông tin.

Ủy Ban Cấp Nước hạn chế việc ngừng cấp nước trong cuộc khủng hoảng COVID. Báo cáo bất kỳ vấn đề ngừng cấp nước hoặc kết nối lại tại  Báo Cáo Khiếu Nại Ngừng Cấp Nước trong Đại Dịch COVID-19.

Chủ nhà và chủ đất nhỏ

Bảo vệ khỏi tịch thu nhà cho các chủ nhà và chủ đất nhỏ có thế chấp được liên bang tài trợ sẵn có thông qua Đạo Luật Viện Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES) của liên bang. Điều này bao gồm các chủ đất có từ bốn bất động sản trở xuống (cho dùng đó có phải là bất động sản chủ sở hữu sử dụng hay không). 

Chủ nhà hoặc chủ đất nhỏ không có các khoản vay được liên bang tài trợ có thể liên hệ nhà cung cấp dịch vụ cho vay của mình để yêu cầu hoãn thanh toán. Bên cho vay phải cung cấp các lý do chi tiết nếu họ từ chối yêu cầu hoãn thanh toán của quý vị. Quý vị có thể phản đối sự từ chối đó.

Những tổ chức tài chính này có thể giảm hoặc hoãn khoản thanh toán hàng tháng cho quý vị. Ngoài ra, các tổ chức tài chính sẽ:

  • Cung cấp cho quý vị quy trình hợp lý để yêu cầu tạm hoãn thanh toán vì các lý do liên quan đến vi-rút corona, với tài liệu hỗ trợ hiện có
  • Xác nhận sự phê duyệt và các điều khoản của chương trình hoãn thanh toán
  • Cung cấp cơ hội gia hạn thỏa thuận hoãn thanh toán nếu quý vị tiếp tục gặp khó khăn do vi-rút corona

Hãy tìm hiểu thêm về bảo đảm thế chấp và các tài nguyên.

Trợ giúp cho những người đang trong tình trạng vô gia cư

Nếu quý vị đang trong tình trạng vô gia cư, quý vị có thể liên hệ với chương trình continuum of care dành cho những người vô gia cư tại địa phương của mình. Trong nhiều cộng đồng, quý vị cũng có thể gọi 211 để được trợ giúp.

Quý vị có thể nhận phòng trong khách sạn hoặc nhà nghỉ thông qua Project Roomkey và quan hệ đối tác của tiểu bang với Motel 6.

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư

Nếu quý vị là nhà cung cấp hỗ trợ người vô gia cư, hãy xác định nhu cầu của cộng đồng về phòng ở trước khi yêu cầu hỗ trợ từ tiểu bang. Phối hợp với chương trình continuum of care, cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp, các dịch vụ xã hội, các bộ lạc, và các đối tác khác tại địa phương của quý vị.

California đã dành 150 triệu USD trong quỹ trợ cấp trong tình huống khẩn cấp để bảo vệ người vô gia cư trong dịch bệnh vi-rút corona. Đây là một số Câu Hỏi Thường Gặp dành cho nhà cung cấp hỗ trợ người vô gia cư về các quỹ trợ cấp đó.

Nhà ở tạm thời dành cho người lao động trong những ngành nghề thiết yếu

Chương trình Housing for the Harvest cung cấp nhà ở tạm thời cho người lao động chế biến thực phẩm và công nhân nông trại cần phải cách ly do nhiễm hoặc tiếp xúc với vi-rút corona. Theo chương trình này, tiểu bang sẽ thanh toán phòng khách sạn cho người lao động ngành nông nghiệp cần tự cách ly. 

Hãy truy cập nhà ở dành cho người lao động ngành nông nghiệp để tìm hiểu về việc đủ điều kiện tham gia chương trình.

Phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (Non-Congregate Sheltering, NCS) dành cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe California giúp duy trì sự an toàn cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và làm giảm sự lây lan của vi-rút corona. Chương trình cung cấp phòng khách sạn cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc quan trọng cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây lan vi-rút cho những người thân trong gia đình họ. Truy cập Phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe California để tìm hiểu thêm về điều kiện tham gia chương trình và cách đặt phòng.

Hỏi và đáp

Luôn cập nhật thông tin