Đếm ngược đến thời điểm mở cửa trở lại ngày 15 tháng 6

ngày
giờ
phút
giây

Vax for the Win (Tiêm Vắc-xin Để Giành Giải Thưởng)

Chương trình khuyến khích tiêm vắc-xin của California

Tiêm vắc-xin, giành giải thưởng

Quý vị đã tiêm vắc-xin hoặc sắp tiêm vắc-xin? Tuyệt! Quý vị sẽ có cơ hội giành được $50,000 hoặc giải thưởng lớn $1.5 triệu!

Quý vị chưa tiêm vắc-xin COVID-19? Nghe này! Hãy đi tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt để đủ điều kiện nhận thẻ quà tặng trị giá $50 và các phần thưởng bằng tiền mặt khác. Chúng tôi muốn cảm ơn quý vị vì đã giúp chúng tôi đánh bại đại dịch ở California!

Các giải thưởng lớn trị giá $1.5 triệu

$50,000 các Thứ Sáu

Thẻ trị giá $50

Cách giành giải thưởng

Các giải thưởng lớn trị giá $1.5 triệu

Đây là lời “cảm ơn” to lớn của chúng tôi dành cho những người dân California đã đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19. Vào ngày 15 tháng 6, chúng tôi sẽ chọn ra mười người để trao thưởng $1.5 triệu mỗi người — tổng giải thưởng trị giá $15 triệu! Tất cả những người dân California đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 sẽ tự động được tham gia.

Quý vị đủ điều kiện giành được $1.5 triệu nếu quý vị:

 • Sống ở California,
 • Từ 12 tuổi trở lên,
 • Và đã được tiêm ít nhất một liều đầu tiên vắc-xin COVID-19.

Tiền thưởng sẽ được trao sau khi người thắng cuộc hoàn thành đợt tiêm chủng của họ. Những người bị giam giữ và những người sống bên ngoài California không đủ điều kiện tham gia nhận thưởng. Xem Điều Khoản và Điều Kiện.

Sở Y Tế Công Cộng California sẽ thông báo cho những người thắng cuộc và những người này sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc xác minh xem liệu họ có hội đủ điều kiện nhận phần thưởng bằng tiền mặt hay không.

Có thể báo cáo bất kỳ hoạt động gian lận hay cung cấp sai thông tin nào tới rumors@cdph.ca.gov. Các cá nhân cũng nên sử dụng địa chỉ email này để báo cáo bất kỳ mối quan ngại nào về tính xác thực của bất kỳ người nào liên hệ với họ liên quan đến phần thưởng bằng tiền mặt

Quý vị chưa tiêm vắc-xin?

$50,000 các Thứ Sáu

Nhưng không chỉ thế. Tất cả những người được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 ở tiểu bang California sẽ được tự động tham gia để giành giải thưởng lớn $50,000 vào các ngày thứ Sáu! Ba mươi người được chọn sẽ nhận được $50,000. Mười lăm người sẽ giành giải thưởng vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 6 và 15 người khác sẽ giành giải thưởng vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 6.

Xem: Bốc thăm ngày 4 tháng 6

Quý vị đủ điều kiện để giành được $50,000 vào các ngày thứ Sáu nếu quý vị:

 • Sống ở California,
 • Từ 12 tuổi trở lên,
 • Và đã được tiêm ít nhất một liều đầu tiên vắc-xin COVID-19.

Tiền thưởng sẽ được trao sau khi người thắng cuộc hoàn thành đợt tiêm chủng của họ. Những người bị giam giữ và những người sống bên ngoài California không đủ điều kiện tham gia nhận thưởng. Xem Điều Khoản và Điều Kiện.

Sở Y Tế Công Cộng California sẽ thông báo cho những người thắng cuộc và những người này sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc xác minh xem liệu họ có hội đủ điều kiện nhận phần thưởng bằng tiền mặt hay không.

Có thể báo cáo bất kỳ hoạt động gian lận hay cung cấp sai thông tin nào tới rumors@cdph.ca.gov. Các cá nhân cũng nên sử dụng địa chỉ email này để báo cáo bất kỳ mối quan ngại nào về tính xác thực của bất kỳ người nào liên hệ với họ liên quan đến phần thưởng bằng tiền mặt

Quý vị muốn có cơ hội tham gia vòng kết nối những người chiến thắng?

Thẻ quà tặng trị giá $50 - “Hãy là Người Dân California Có Trách Nhiệm”

Quý vị chưa tiêm vắc-xin? Hiện nay đã đến lượt quý vị. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 5, hai triệu người dân California đầu tiên bắt đầu và hoàn thành việc tiêm chủng COVID-19 sẽ nhận được:

 • Một thẻ ảo trị giá $50 (có thể dùng để chi tiêu trực tuyến, tại cửa hàng chấp nhận thẻ ghi nợ hoặc cộng thêm tiền vào ví điện thoại di động để sử dụng khi mua sắm tại các cửa hàng chấp nhận thanh toán qua ví điện thoại di động),
 • Hoặc thẻ quà tặng mua hàng tạp hóa trị giá $50 từ Kroger (bao gồm Ralphs, Food 4 Less và Foods Co.),
 • Hoặc thẻ quà tặng mua hàng tạp hóa $50 từ Albertsons (bao gồm Safeway, Albertsons, Vons, Pavilions và Andronico's Community Markets).

Cung cấp cho đến khi hết nguồn cung.

Quý vị đủ điều kiện nhận thẻ quà tặng trị giá $50 nếu quý vị:

 • Sống ở California,
 • Từ 12 tuổi trở lên,
 • Và tiêm vắc-xin bắt đầu vào hoặc sau ngày 27 tháng 5.

Quý vị cũng sẽ được tham gia để giành giải thưởng nhận tiền mặt!

Tiền thưởng sẽ được trao sau khi người thắng cuộc hoàn thành đợt tiêm chủng của họ. Những người bị giam giữ và những người sống bên ngoài California không đủ điều kiện tham gia nhận thưởng. Xem Điều Khoản và Điều Kiện.

Tiêm vắc-xin

Quý vị đã sẵn sàng để tiêm vắc-xin chưa? Truy cập myturn.ca.gov hoặc gọi đến Đường Dây Nóng CA COVID-19 theo số 1-833-422-4255 để tìm điểm tiêm vắc-xin gần quý vị. Nhiều điểm tiêm vắc-xin đón tiếp quý vị mà không cần hẹn trước.

Quý vị không cần đặt lịch hẹn trước qua ứng dụng My Turn để đủ điều kiện nhận ưu đãi này. Quý vị sẽ đủ điều kiện nếu quý vị được tiêm vắc-xin tại bất kỳ địa điểm nào ở California báo cáo với cơ quan đăng ký tiêm chủng toàn tiểu bang (CAIR), bao gồm cả dịch vụ tiêm chủng tại nhà.

Nhận mã

Nếu quý vị chủng ngừa vào hoặc sau ngày 27 tháng 5, quý vị sẽ nhận được mã đổi quà qua tin nhắn hoặc email trong vòng 7-10 ngày sau lần tiêm chủng cuối cùng của quý vị. Đối với những người đã được tiêm hai liều, quý vị sẽ nhận được thẻ quà tặng trị giá $50 sau khi hoàn thành liều thứ hai.

 • Nếu quý vị không có điện thoại di động hoặc địa chỉ email, quý vị có thể gọi đến số 1-833-993-3873 sau 7-10 ngày tiêm chủng để nhận thẻ in.
 • Nếu quý vị không có địa chỉ thường trú, hãy gọi đến số 1-833-993-3873 sau 7-10 ngày tiêm chủng để phối hợp nhận thẻ quà tặng trị giá $50 của quý vị.

Nhận phần thưởng

Chọn thẻ! Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị hướng dẫn.

Phải mất tối đa năm ngày (kể cả cuối tuần) để nhận được thẻ mà quý vị chọn sau khi đổi mã.

Nếu quý vị dưới 18 tuổi, quý vị sẽ cần phải có cha/mẹ hoặc người giám hộ hoàn thành quy trình chọn thẻ cho mình, trừ khi quý vị là một trẻ vị thành niên không còn phụ thuộc.

Quý vị đã sẵn sàng nhận phần thưởng chưa?

Hỏi và đáp

Để biết các quy tắc, tư cách hội đủ điều kiện và biết thêm chi tiết, hãy xem Điều Khoản và Điều Kiện.

Các giải thưởng lớn trị giá $1.5 triệu và $50,000 vào các ngày Thứ Sáu

Thẻ quà tặng trị giá $50 - “Hãy là Người Dân California Có Trách Nhiệm”