Mặc dù chưa có loại vắc-xin nào được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration, FDA) Hoa Kỳ phê duyệt để phòng ngừa COVID-19, nhưng vẫn có những phương pháp điều trị được FDA phê duyệt để điều trị bệnh này. 

Dịch vụ chăm sóc y tế hiện tại để điều trị COVID-19 được giới hạn ở:

  • Các phương pháp điều trị và thuốc được FDA phê duyệt
  • Các phương pháp điều trị được phê duyệt thông qua Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) của FDA
  • Các thử nghiệm lâm sàng 
  • Dịch vụ chăm sóc hỗ trợ

Viện Y Tế Quốc Gia (National Institutes of Health, NIH) có các hướng dẫn về điều trị cung cấp thông tin mới nhất về việc kiểm soát tốt nhất đối với bệnh COVID-19. NIH cũng duy trì cơ sở dữ liệu lâm sàng đối với bệnh COVID-19.

Nếu quý vị có triệu chứng nhiễm COVID-19, hãy gọi cho bác sĩ hoặc phòng khám của quý vị.

Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo về tình huống khẩn cấp này, hãy gọi 911.

Dấu hiệu cảnh báo về tình huống khẩn cấp của bệnh COVID-19

Khó thở
Tức hoặc đau ở ngực
Môi nhợt hoặc mặt tái xanh
Lú lẫn hoặc khó đánh thức
Các triệu chứng nặng khác

Lập kế hoạch chủng ngừa COVID-19

Tại Hoa Kỳ, hiện chưa có vắc-xin được phê duyệt để phòng ngừa bệnh COVID-19. Với khả năng sẽ có một hoặc nhiều loại vắc-xin được bán ra trước cuối năm nay, California đang chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng phân phối và tiêm các liều vắc-xin càng nhanh càng tốt. Điều này sẽ chỉ được thực hiện sau khi một hội đồng gồm các chuyên gia y tế hàng đầu đã xem xét và phê duyệt độ an toàn của một loại vắc-xin.

Quy trình lập kế hoạch của California để phân phối và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho người dùng cuối cùng được hướng dẫn bởi các nguyên tắc tổng quát sau:

  1. Đảm bảo vắc-xin COVID-19 đáp ứng các yêu cầu an toàn
  2. Đảm bảo vắc-xin được phân phối và cho tiêm một cách công bằng, trước hết cho những người có nguy cơ bị nhiễm và lây lan COVID-19 cao nhất
  3. Đảm bảo tính minh bạch bằng cách thông báo với các bên liên quan trong cộng đồng ngay từ đầu

Vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả là một trong những biện pháp can thiệp quan trọng nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19. California sẽ đảm bảo minh bạch, cẩn thận và trên hết là công bằng trong những nỗ lực cung cấp vắc-xin COVID-19 cho tất cả mọi người ở California đang cần và yêu cầu chủng ngừa. 

Xem các trang công tác lập kế hoạch vắc-xin COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) và Thông Tin về Vắc-xin cho Quý Vị và Gia Đình Quý Vị của CDC để biết thêm chi tiết.

Hỏi và đáp

Duy trì cập nhật thông tin