California đang cung cấp các khoản miễn giảm thuế trong thời kỳ đại dịch.

Cá Nhân

Hiện đang triển khai Tín Thuế Thu Nhập do Lao Động và Tín Thuế cho Con Nhỏ của California dành cho những người nộp thuế không có Mã Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN). Quý vị có thể yêu cầu hưởng những khoản tín thuế này trong tờ khai thuế cá nhân năm 2020 (nộp trong năm 2021).

Thuế doanh nghiệp nhỏ

California và chính quyền liên bang đang cung cấp sự hỗ trợ và những quyền lợi về thuế cho các doanh nghiệp nhỏ. Dữ liệu này bao gồm:

  • Hoãn thuế bán hàng/thuế sử dụng không lãi suất lên tới $50,000 đối với các doanh nghiệp có mức doanh thu chịu thuế dưới $5 triệu
  • Một khoản tín dụng thuế $1,000 cho các nhân viên mới của các doanh nghiệp nhỏ (tối đa $100,000 mỗi doanh nghiệp)
  • Không bao gồm các khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương được xóa nợ từ tổng thu nhập của tiểu bang
  • Các khoản tín dụng thuế liên bang dành cho các doanh nghiệp nhỏ đối với những nhân viên nghỉ phép có hưởng lương trong đại dịch COVID-19

Hỏi và đáp

Hoãn thuế bán hàng/thuế sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ

Duy trì cập nhật thông tin