Chuyển đến nội dung chính

Thời hạn nộp đơn xin hoàn thuế tại California đã được gia hạn. Tất cả những người nộp thuế tại California (cá nhân và doanh nghiệp) có thể nộp đơn và thanh toán thuế trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Xem thông tin từ Hội Đồng Thuế Nhượng Quyền Thương Mại California để biết thêm thông tin.

Để biết thông tin về gói hỗ trợ thuế dành cho doanh nghiệp, vui lòng truy cập trang Doanh Nghiệp và Chủ Hãng.

Thuế tài sản

Thuế Bất Động Sản

Các khoản tiền phạt thuế tài sản được nộp sau ngày 10 tháng 4 sẽ được miễn đến ngày 6 tháng 5 năm 2021 đối với những người nộp thuế gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19. Chính sách này áp dụng cho các tài sản để ở và những doanh nghiệp nhỏ đáp ứng một số tiêu chí. Vui lòng liên hệ với quận của quý vị để biết thông tin chi tiết.

Báo Cáo Thuế Tài Sản Cá Nhân Của Doanh Nghiệp

Các doanh nghiệp có thời hạn nộp Báo Cáo Thuế Tài Sản Cá Nhân Của Doanh Nghiệp đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 để tránh bị phạt.

Hỏi và đáp

Nhớ cập nhật thông tin

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang