Quý vị muốn hỗ trợ những người khác tại tiểu bang của chúng ta trong đại dịch COVID-19? Dưới đây là nhiều cách mà quý vị có thể đóng góp.

Tình nguyện viên

Vì Tất Cả Người Dân California
Hãy tham gia và tìm hiểu cách quý vị có thể giúp đỡ cộng đồng của mình ứng phó với đại dịch COVID-19 một cách an toàn.

Thăm hỏi người cao tuổi

Cùng Nhau Gắn Kết
Sử dụng danh sách kiểm tra của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu về đời sống của hàng xóm và những người thân yêu của quý vị đều đang được đáp ứng.

Vật Tư Y Tế Giúp Phòng Chống COVID-19
Quý vị có muốn quyên góp hoặc bán số lượng lớn vật tư y tế cho tiểu bang không? Điền thông tin vào mẫu đơn này.

Cung cấp các giải pháp công nghệ

Các Giải Pháp Công Nghệ Giúp Phòng Chống COVID-19
Quý vị có giải pháp công nghệ tiên tiến nào có thể giúp cải thiện khả năng ứng phó với đại dịch COVID-19 của chúng ta không? Gửi ý tưởng của quý vị tại đây.