Pumili ng wika

Pumili ng wika gamit ang drop-down na menu.

Ibinigay ang tool na ito sa pagsasalin para makapagbigay ng impormasyon at kaginhawaan.

Ang Google™ Translate ay isang libreng serbisyo ng third-party. Hindi ito kinokontrol ng Estado ng California. Hindi magagarantiya ng Estado ng California na tumpak ang anumang pagsasalin na ibinibigay ng Google™ Translate. Hindi mananagot ang Estado ng California para sa anumang maling impormasyon o mga pagbabago sa pagkaka-format dahil sa paggamit ng Google™ Translate.

Ang mga web page ng site na ito na nasa wikang Ingles ang opisyal at tumpak na source. Walang bisa at legal na epekto ang anumang pagkakaibang magagawa ng pagsasalin. Sumangguni sa mga page na nasa wikang Ingles para maresolba ang anumang pagkakaiba.