Nagsisikap ang bawat lungsod, county, at lokal na pamahalaan ng California para matugunan ang COVID-19. May mainam na mapagkukunan ng lokal na impormasyong kailangan mo.

Sa page na ito:


Makakuha ng mga alerto mula sa iyong county

Gamitin ang aming lookup tool para makakuha ng mga text alert tungkol sa COVID-19 mula sa iyong county.

Mag-sign up para sa mga alerto ng county


Hanapin ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar

Piliin ang iyong county o lungsod para matuto pa mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan, tulad ng mga lugar sa pagsusuri o pagbabakuna na malapit sa iyo.


Mga tanong at sagot