Lumaktaw sa pangunahing content

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa pambuong-estado na tugon ng California, tingnan ang Mga Inilabas na Balita ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California o ang Newsroom ng Gobernador.

Mag-sign up para sa mga alerto ng county

Nagsisikap ang bawat lungsod, county, at lokal na pamahalaan ng California para matugunan ang COVID-19. Piliin ang iyong bansa para makahanap ng higit pang impormasyon:

Mga tanong at sagot

Manatiling updated

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas