Tất cả những người đang sinh sống tại Tiểu Bang California đang phải chấp hành lệnh ở nhà hoặc tại nơi họ đang sinh sống, ngoại trừ trường hợp ra ngoài để thực hiện các công việc được phép, mua sắm trong khu vực hoặc thực hiện các việc vặt được phép hoặc được chấp thuận khác (có trong mục Hỏi & đáp bên dưới).

Các lệnh hiện tại của Tiểu Bang:

Lệnh Ở Nhà Trong Khu Vực

Lệnh Ở Nhà Trong Khu Vực (PDF) được công bố ngày 3 tháng 12 năm 2020 và một lệnh bổ sung được ký ngày 6 tháng 12 năm 2020 sẽ có hiệu lực vào lúc 11:59 tối ngày sau ngày khu vực được công bố có dưới 15% đơn vị hồi sức tích cực (Intensive Care Unit, ICU) sẵn sàng phục vụ. Lệnh bổ sung làm rõ các hoạt động bán lẻ và có hiệu lực ngay lập tức. Lệnh này nghiêm cấm tụ tập riêng tư với số người bất kỳ, đóng cửa các hoạt động lĩnh vực, ngoại trừ các ngành hạ tầng trọng yếu và bán lẻ, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang (với một số ngoại lệ nhất định như đã nêu trong hướng dẫn sử dụng đồ che mặt) và giữ khoảng cách.

Các quận có 10% ICU sẵn sàng phục vụ trở xuống, tại các khu vực có 0% ICU sẵn sàng phục vụ, được chỉ đạo ưu tiên cung cấp các dịch vụ dành cho những người ốm nặng nhất và hủy bỏ hoặc đặt lịch lại các ca phẫu thuật được lựa chọn. Các ca phẫu thuật cho những bệnh nhân được bác sĩ đánh giá về mặt lâm sàng là Bậc 3 theo Thang Đo Mức Độ Nghiêm Trọng của Phẫu Thuật Tự Chọn (Elective Surgery Acuity Scale, ESAS) sẽ được tiếp tục. Quy định này dựa trên Lệnh Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Tại Bệnh Viện được cập nhật ngày 15 tháng 1 năm 2021.

Sau khi được kích hoạt, các lệnh này sẽ duy trì hiệu lực trong ít nhất 3 tuần. Sau thời hạn đó, các lệnh sẽ được dỡ bỏ khi khả năng phục vụ của ICU dự kiến trong khu vực đáp ứng hoặc cao hơn 15%. Khả năng này sẽ được đánh giá hàng tuần sau thời hạn 3 tuần ban đầu.

Sau khi một khu vực áp dụng Lệnh Ở Nhà Theo Khu Vực, các quận trong khu vực đó sẽ trở lại cấp phù hợp và các quy tắc theo Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn.

Tìm hiểu thêm về những lệnh này và kiểm tra xem lĩnh vực nào được phép mở cửa trong khu vực của quý vị.

Các khu vực

Tiểu bang đã ban hành bản đồ gồm năm khu vực đang được đánh giá. Khi một khu vực có tỷ lệ số giường ICU sẵn sàng phục vụ giảm xuống dưới 15%, Lệnh Ở Nhà Trong Khu Vực sẽ có hiệu lực vào lúc 11:59 tối ngày hôm sau tại khu vực đó.

  • Bắc California: Del Norte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, Tehama, Trinity
  • Vùng Vịnh: Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma
  • Greater Sacramento: Alpine, Amador, Butte, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Sierra, Sutter, Yolo, Yuba
  • Thung Lũng San Joaquin: Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Benito, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne
  • Nam California: Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura

Nhấp vào bản đồ để xem số giường ICU sẵn sàng phục vụ hiện tại:

Lệnh Ở Nhà Hạn Chế

Lệnh Ở Nhà Hạn Chế (có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2020) và Lệnh Sửa Đổi (có hiệu lực vào ngày 22 tháng 12 năm 2020) yêu cầu rằng tại các quận thuộc cấp Lan Rộng (màu tím), người dân California phải ở nhà từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, có một số trường hợp ngoại lệ. Quý vị có thể ra ngoài một mình hoặc với thành viên gia đình, miễn là quý vị không tụ tập vói các gia đình khác. Quý vị có thể ra ngoài để thực hiện các hoạt động thiết yếu hoặc nếu quý vị cần ra ngoài theo yêu cầu của pháp luật. Các doanh nghiệp không thiết yếu buộc phải đóng cửa trong cùng khung giờ.

Tại các quận áp dụng Lệnh Ở Nhà Trong Khu Vực, Lệnh Ở Nhà Hạn Chế bổ sung thêm hạn chế này: các hoạt động bán lẻ không thiết yếu tại các quận này phải đóng cửa từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng.

Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, Tiểu Bang đã ban hành Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn để cho phép dần mở cửa lại một số doanh nghiệp và hoạt động nhất định. Các quận được gán các cấp sẽ được cập nhật hàng tuần và được xác định theo tỷ lệ ca nhiễm và tỷ lệ ca xét nghiệm dương tính của quận. Các khu vực pháp lý địa phương có thể có nhiều lệnh hạn chế hơn so với cấp được chỉ định.

Lệnh Ở Nhà

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, một Sắc Lệnh (PDF)Lệnh Y Tế Công Cộng (PDF) đã chỉ đạo tất cả người dân California nên ở nhà trừ khi cần ra ngoài để thực hiện các công việc thiết yếu hoặc mua sắm để phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Lệnh đã được sửa đổi vào ngày 4 tháng 5 năm 2020.

Hỏi và đáp

Lệnh Ở Nhà Trong Khu Vực

Lệnh Ở Nhà

Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn

Lệnh Ở Nhà Hạn Chế

Tổng quan

Các hoạt động được bảo vệ

Các dịch vụ từ chính phủ