Lưu ý cho ngày 6 tháng 1 năm 2022

Do lỗi xử lý dữ liệu, mà một số ca được báo cáo không được cập nhật trong ngày hôm nay cũng như trong dữ liệu số ca mắc và ca tử vong của quận và toàn tiểu bang Tổng số ca và số người chết của tiểu bang và một số quận được báo cáo chưa đúng mức. Do đó, một số quận có số ca mắc mới và số người chết ở mức âm so với ngày hôm qua. Các ca còn thiếu và ca tử vong sẽ được đưa vào báo cáo ngày mai.

California đang theo dõi dữ liệu để nắm rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy:


Cập nhật cho 19 tháng 1, 2022

Đã Tiêm Vắc-xin
67,900,959 tổng
159,173 trung bình hàng ngày
81.1% dân số đã tiêm vắc-xin
(từ 5 tuổi trở lên với ít nhất một liều)
Trong 8 tuần qua
Ca Mắc
6,910,991 tổng
110,967 trung bình hàng ngày
265.4 số ca mới (trên 100 nghìn người)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
77,345 tổng
44 trung bình hàng ngày
0.1 số ca tử vong mới (trên 100 nghìn người)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
20.9% xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua

Đã cập nhật 19 tháng 1, 2022 lúc 9:36, với dữ liệu từ 18 tháng 1, 2022.

Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xindữ liệu nguồn về ca mắc, ca tử vong và người được xét nghiệm


Các dữ liệu về ca đã tiêm vắc-xin và chưa tiêm vắc-xin

Vắc-xin giúp ngăn ngừa bệnh nặng, cứu sống và giảm sự lây lan của COVID-19. Càng nhiều người tiêm vắc-xin thì khả năng vi-rút lây lan, đột biến và thậm chí có khả năng trở nên nguy hiểm hơn sẽ càng thấp đi. Vắc-xin sẽ giúp chấm dứt đại dịch này.
 • Các ca COVID-19 trong bốn tháng qua
 • Từ {BEGIN_IMPACT_DATE} đến {END_IMPACT_DATE}, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn {RATE_RATIO} lần so với người đã tiêm vắc-xin đầy đủ.
 • Số ca mắc hàng tuần trên 100 nghìn người
 • Số ca mắc trên 100 nghìn người (trung bình 7 ngày)
 • Đã tiêm vắc-xin
 • Chưa tiêm vắc-xin
 • Tất cả ca mắc
 • Dữ liệu đang chờ xử lý
 • Tuần kết thúc: {WEEKDATE}
  Số ca chưa tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: {UCOUNT}
  Số ca đã tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: {VCOUNT}

Dữ liệu nguồn về số ca chưa được tiêm vắc-xin và đã được tiêm, số ca nhập viện và ca tử vong

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình tiêm chủng cho người dân California trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận và toàn tiểu bang

Số ca mắc và ca tử vong

California có 6,910,991 các ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn đến 77,345 ca tử vong.

 • Số ca nhiễm được xác nhận ở California
 • Số ca nhiễm được xác nhận ở Quận {REGION}
 • {total_confirmed_cases} tổng số ca nhiễm được xác nhận
 • {new_cases} ca mắc mới (tăng {new_cases_delta_1_day})
 • {new_cases} ca mắc mới (giảm {new_cases_delta_1_day})
 • {cases_per_100k_7_days} ca mắc trên 100 nghìn người (mức trung bình trong 7 ngày)
 • Ngày theo từng giai đoạn
 • Ngày báo cáo
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày: {DATE}
  Tỉ lệ số ca mắc trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Ca Mắc: {CASES}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca mắc trên 100 nghìn người
 • Ca Mắc
 • Ngày theo từng giai đoạn
 • Ngày báo cáo
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây
>
 • Các ca tử vong được xác nhận ở California
 • Số ca tử vong được xác nhận ở Quận {REGION}
 • {total_confirmed_deaths} tổng số ca tử vong được xác nhận
 • {new_deaths} ca tử vong mới (tăng {new_deaths_delta_1_day})
 • {new_deaths} ca tử vong mới (giảm {new_deaths_delta_1_day})
 • {deaths_per_100k_7_days} số ca tử vong trên 100 nghìn người (mức trung bình 7 ngày)
 • Ngày tử vong
 • Ngày báo cáo
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày: {DATE}
  Tỉ lệ tử vong trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Ca Tử Vong: {DEATHS}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca tử vong trên 100 nghìn người
 • Ca Tử Vong
 • Ngày tử vong
 • Ngày báo cáo
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây

Dữ liệu nguồn về các ca mắc và ca tử vong được xác nhận

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại California là 129,980,066, tăng 499,366 xét nghiệm so với tổng số của ngày trước đó. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua là 20.9%.

>
 • Tổng số xét nghiệm ở California
 • Tổng số xét nghiệm ở Quận {REGION}
 • {total_tests_performed} tổng số xét nghiệm được thực hiện
 • {new_tests_reported} số xét nghiệm mới được báo cáo (tăng {new_tests_reported_delta_1_day})
 • {new_tests_reported} số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm {new_tests_reported_delta_1_day})
 • Ngày xét nghiệm
 • Ngày báo cáo
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày: {DATE}
  Tỉ lệ xét nghiệm trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Tổng Số Xét Nghiệm: {TOTAL_TESTS}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca xét nghiệm trên 100 nghìn người
 • Xét Nghiệm
 • Ngày xét nghiệm
 • Ngày báo cáo
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây
>
 • Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở California
 • Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở Quận {REGION}
 • {test_positivity_7_days} tỉ lệ xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} tăng so với 7 ngày trước đó
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} giảm so với 7 ngày trước
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày Xét Nghiệm: {DATE}
  Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: {7DAY_POSRATE}
  Tổng Số Xét Nghiệm: {TOTAL_TESTS}
 • Tỷ lệ xét nghiệm dương tính
 • Xét Nghiệm
 • Ngày xét nghiệm
 • Đang chờ xử lý
 • Tỉ lệ trong 7 ngày
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây

Tổng số ca xét nghiệm và dữ liệu nguồn về tỷ lệ dương tính

Nhập viện

Tổng số ca nhập viện do nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại California là 15,179, an increase of 525 so với tổng số ca bệnh của ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân ICU do các ca nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại California là 2,404, an increase of 93 so với tổng số của ngày trước đó.

>
 • Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 ở California
 • Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 ở Quận {REGION}
 • Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19 ở California
 • Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19 ở Quận {REGION}
 • {TOTAL} Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19
 • {CHANGE} nhiều bệnh nhân nhập viện hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • {CHANGE} ít bệnh nhân nhập viện hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • {TOTAL} Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19
 • {CHANGE} nhiều bệnh nhân ICU hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • {CHANGE} ít bệnh nhân ICU hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Nhập viện
 • ICU
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày báo cáo
 • Mức trung bình 14 ngày
 • Ngày Báo Cáo: {DATE}
  Tổng số bệnh nhân nhập viện: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  Mức trung bình 14 ngày của số bệnh nhân nhập viện: {14DAY_AVERAGE}
>
 • Số giường tại ICU ở California
 • Số giường tại ICU ở Quận {REGION}
 • {TOTAL} giường tại ICU còn trống
 • {CHANGE} nhiều giường tại ICU còn trống hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • {CHANGE} ít giường tại ICU còn trống hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Ngày báo cáo
 • Vào {DATE} đã có tổng số {VALUE} giường tại ICU còn trống.
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày

Dữ liệu nguồn về số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 và dữ liệu nguồn ICU


Số ca mắc và số ca tử vong theo sắc tộc, giới tính và tuổi

Sự phân bố các ca nhiễm COVID-19 cho thấy sự chênh lệch đáng kể về nhân khẩu học theo chủng tộc và sắc tộc nói chung tại California, trong đó các nhóm người gốc La-tinh và Người Bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái Bình Dương có số ca nhiễm quá cao so với số dân của họ trong tiểu bang. Đã có dữ liệu bổ sung về chủng tộc và sắc tộc trong đại dịch COVID-19.

 • Các ca nhiễm được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc ở California
 • % các ca nhiễm được xác nhận
 • % dân số tiểu bang
 • Người {category} chiếm {metric-value} ca nhiễm được xác nhận và {metric-baseline-value} trong tổng số dân California.
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {MINUS_ONE_DATE}. Lưu ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm có thể không bằng 100% do làm tròn. Chủng tộc và sắc tộc “khác” có nghĩa là những người không thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc sắc tộc nào đã liệt kê.
 • Các ca tử vong được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc ở California
 • % các ca tử vong được xác nhận
 • % dân số tiểu bang
 • Người {category} chiếm {metric-value} ca tử vong được xác nhận và {metric-baseline-value} trong tổng số dân California.

Tìm hiểu thêm dữ liệu

Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang và quận về tiêm vắc-xin, bao gồm theo chủng tộc, dân tộc và tuổi tác

Các biến thể

Dữ liệu về các biến thể tại California, bao gồm Delta và Omicron

Dữ liệu công bằng sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng khác nhau trên toàn tiểu bang

Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của California