Cập nhật cho 21 tháng 4, 2021

Kể từ 21 tháng 4, California có 3,622,427 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn đến 59,890 ca tử vong.

Ca Mắc
3,622,427 tổng
2,126 hôm nay
5.0 ca mới trên 100 nghìn người
Ca Tử Vong
59,890 tổng
86 hôm nay
0.10 ca tử vong mới trên 100 nghìn người
Xét Nghiệm
58,202,413 tổng
126,493 hôm nay
1.5% xét nghiệm dương tính
Đã Được Tiêm Vắc-xin
26,454,819 tổng

Đã cập nhật 21 tháng 4, 2021, với dữ liệu từ 20 tháng 4, 2021.

Lưu ý: Tỷ lệ ca mắc được dựa trên mức trung bình 7 ngày với thời gian trễ là 7 ngày. Tỷ lệ ca tử vong dựa được trên mức trung bình 7 ngày với thời gian trễ là 21 ngày do báo cáo chậm trễ. Các ca xét nghiệm có kết quả dương tính được dựa trên mức trung bình 7 ngày mà không có thời gian trễ. Thay đổi theo hướng được so sánh với khoảng thời gian 7 ngày trước đó. Dữ liệu do Sở Y Tế Công Cộng California cung cấp.

Dữ liệu tiêm chủng

Chủng ngừa COVID-19 là một trong những biện pháp quan trọng nhất giúp chấm dứt đại dịch. Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình tiêm chủng cho người dân California trên toàn tiểu bang.

Xem dữ liệu trên toàn tiểu bang và ở mỗi quận

Không tìm thấy quận

Số ca mắc và ca tử vong hàng ngày

California có 3,622,427 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn đến 59,890 ca tử vong.

Lưu ý: Số liệu không thể hiện những thay đổi thực tế hàng ngày vì những kết quả này bao gồm các ca mắc từ trước cho đến ngày hôm qua. Ngày sự kiện là ngày dự kiến sẽ diễn ra sự kiện. Ngày báo cáo là ngày sự kiện được báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng California. Số ca mắc bao gồm cả những người ở trong nhà tù của tiểu bang và liên bang, các cơ sở thuộc Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của Cảnh Sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở Quản Lý Bệnh Viện Tiểu Bang. Những nhóm này được loại trừ khỏi những phần tính toán phân bậc Kế Hoạch Chi Tiết mà cho thấy tỉ lệ xét nghiệm dương tính và ca khác. Số ca âm tính đã tử vong được báo cáo có nghĩa là những ca tử vong mà trước đó được cho là do COVID-19 được xác định là không liên quan đến COVID-19.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại California là 58,202,413, tăng 126,493 xét nghiệm so với tổng số của ngày trước đó. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua là 1.5%.

Lưu ý: Ngày xét nghiệm là ngày tiến hành xét nghiệm. Ngày báo cáo là ngày sự kiện được báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng California. Không có dữ liệu ngày báo cáo cho các xét nghiệm trước ngày 5 tháng 5 năm 2020. Dữ liệu ngày xét nghiệm không bao gồm những xét nghiệm ngoài tiểu bang và khu vực thẩm quyền chưa biết, và tổng số có thể không khớp với các số lượng ngày báo cáo. Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính chia cho tổng số xét nghiệm phân tử đã thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao gồm cả những người ở trong nhà tù của tiểu bang và liên bang, các cơ sở thuộc Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của Cảnh Sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở Quản Lý Bệnh Viện Tiểu Bang. Những nhóm này được loại trừ khỏi những phần tính toán phân bậc Kế Hoạch Chi Tiết mà cho thấy tỉ lệ xét nghiệm dương tính và ca khác. Tỷ lệ dương tính đã được báo cáo trước đây là mức trung bình trong 14 ngày.

Ảnh hưởng đến bệnh viện và đơn vị điều trị hồi sức tích cực (Intensive Care Unit, ICU)

Tổng số ca nhập viện do các ca nhiễm COVID-19 đã xác nhận và đang nghi ngờ tại California là 2,116, a decrease of 32 so với tổng số của ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân ICU do các ca nhiễm COVID-19 đã xác nhận và đang nghi ngờ tại California là 483, an increase of 3 so với tổng số của ngày trước đó.

Thêm dữ liệu và công cụ

California đã thu thập lượng lớn dữ liệu để có thông tin đầu vào cho việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Chúng ta đã phát triển các công cụ để xử lý và phân tích dữ liệu này. Công chúng có thể sử dụng những dữ liệu và công cụ này.

Dữ liệu này cho phép đưa ra các quyết định giúp cho California luôn khỏe mạnh và an toàn

Mức độ rủi ro cấp quận của California

LAN RỘNG

Nhiều hoạt động kinh doanh trong nhà không thiết yếu phải đóng cửa

NGHIÊM TRỌNG

Một số hoạt động kinh doanh trong nhà không thiết yếu phải đóng cửa

TRUNG BÌNH

Một số hoạt động kinh doanh trong nhà được phép mở cửa kèm theo điều chỉnh sửa đổi

TỐI THIỂU

Hầu hết các hoạt động kinh doanh trong nhà đều được phép mở cửa kèm theo điều chỉnh sửa đổi

Các chỉ định cấp hiện tại kể từ 20 tháng 4, 2021

Toàn bộ dữ liệu và chỉ định cấp được cập nhật vào Thứ Ba hàng tuần.

Toàn bộ dữ liệu và chỉ định cấp được căn cứ theo kết quả từ tuần kết thúc vào 10 tháng 4, 2021. Xem cách chỉ định và thay đổi các cấp, cũng như dữ liệu trước đây của quận (Biểu Đồ Dữ Liệu Kế Hoạch Chi Tiết California), trong khung Kế Hoạch Chi Tiết vì một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH). Tìm hiểu về khả năng phục vụ của ICU theo khu vực tại Dữ Liệu ICU của CDPH.

Nhiễm bệnh theo nhóm

Sự phân bố các ca nhiễm COVID-19 cho thấy sự chênh lệch đáng kể về nhân khẩu học theo chủng tộc và sắc tộc nói chung tại California, trong đó các nhóm người gốc La-tinh và Người Bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái Bình Dương có số ca nhiễm quá cao so với số dân của họ trong tiểu bang. Đã có dữ liệu bổ sung về chủng tộc và sắc tộc trong đại dịch COVID-19.

  • Các ca nhiễm được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc ở California
  • % các ca nhiễm được xác nhận
  • % dân số tiểu bang
  • Người {category} chiếm {metric-value} ca nhiễm được xác nhận và {metric-baseline-value} trong tổng số dân California.
  • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {MINUS_ONE_DATE}. Lưu ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm có thể không bằng 100% do làm tròn.
  • Các ca tử vong được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc ở California
  • % các ca tử vong được xác nhận
  • % dân số tiểu bang
  • Người {category} chiếm {metric-value} ca tử vong được xác nhận và {metric-baseline-value} trong tổng số dân California.