California đang theo dõi dữ liệu để nắm rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy:


Cập nhật cho 9 tháng 8, 2022

Đã Tiêm Vắc-xin
78,998,017 tổng
32,891 trung bình hàng ngày
79.9% dân số đã tiêm vắc-xin
(từ 5 tuổi trở lên với ít nhất một liều)
Trong 8 tuần qua
Ca Mắc
10,071,958 tổng
13,524 trung bình hàng ngày
33.7 số ca mới (trên 100 nghìn người)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
93,193 tổng
32 trung bình hàng ngày
0.1 số ca tử vong mới (trên 100 nghìn người)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
12.7% xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua

Các vắc-xin đã tiêm được cập nhật 5 tháng 8, 2022 lúc 9:36, với dữ liệu từ 4 tháng 8, 2022.
Số ca mắc, ca tử vong và số người được cập nhật 9 tháng 8, 2022 lúc 9:36, với dữ liệu từ 8 tháng 8, 2022.

Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xindữ liệu nguồn về ca mắc, ca tử vong và người được xét nghiệm

Ghi chú dữ liệu

 • Tỷ lệ phần trăm dân số được tiêm vắc-xin bao gồm những người được tiêm một hoặc hai liều vắc-xin và những người được tiêm vắc-xin và mũi nhắc lại chia cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin.
 • Tỷ lệ phần trăm dân số đã tiêm vắc-xin sẽ được cập nhật liên tục nhờ công tác điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tiểu bang đang được thực hiện. Tỷ lệ phần trăm này có thể khác với dữ liệu được báo cáo bởi các cơ quan y tế có thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.
 • Tất cả mức trung bình hàng ngày là mức trung bình của 7 ngày.
 • Các vắc-xin đã tiêm có thời gian trễ là 7 ngày.
 • Các ca mắc có thời gian trễ là 8 ngày.
 • Số ca tử vong có thời gian trễ là 22 ngày do báo cáo chậm.
 • Các xét nghiệm có thời gian trễ là 1 ngày.
 • Dữ liệu về ca mắc và ca tử vong từ các quận Los Angeles và San Diego có thời gian trễ là thêm 1 ngày.
 • Dữ liệu xét nghiệm từ quận Los Angeles có thời gian trễ là 1 ngày.
 • Các mẫu số dân số được sử dụng cho tỷ lệ trên 100 nghìn người nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài Chính California cho năm 2020.
 • Các ca xét nghiệm có kết quả dương tính dựa trên mức trung bình 7 ngày mà không có thời gian trễ. Dữ liệu do Sở Y Tế Công Cộng California cung cấp.

Các dữ liệu về ca đã tiêm vắc-xin và chưa tiêm vắc-xin

Vắc-xin giúp ngăn ngừa bệnh nặng, cứu sống và giảm sự lây lan của COVID-19. Càng nhiều người tiêm vắc-xin thì khả năng vi-rút lây lan, đột biến và thậm chí có khả năng trở nên nguy hiểm hơn sẽ càng thấp đi. Vắc-xin sẽ giúp chấm dứt đại dịch này.
 • Các ca COVID-19 trong bốn tháng qua
 • Từ {BEGIN_IMPACT_DATE} đến {END_IMPACT_DATE}, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn {RATE_RATIO} lần so với người đã tiêm mũi nhắc lại.
 • Số ca mắc hàng tuần trên 100 nghìn người
 • Số ca mắc trên 100 nghìn người (trung bình 7 ngày)
 • Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi nhắc lại
 • Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi nhắc lại
 • Chưa tiêm vắc-xin
 • Dữ liệu đang chờ xử lý
 • Tuần kết thúc: {WEEKDATE}
  Số ca chưa tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: {UCOUNT}
  Số ca đã tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: {VCOUNT}
  Số ca đã tiêm mũi nhắc lại trên 100 nghìn người: {BCOUNT}

Dữ liệu nguồn về số ca mắc, số ca nhập viện và ca tử vong chưa được tiêm và đã được tiêm vắc-xin. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ Sáu.

Thông tin biểu đồ

 • Ca mắc, ca nhập viện hoặc tử vong đã tiêm vắc-xin là ca mắc, nhập viện hoặc tử vong xảy ra ở người đã tiêm hai liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một liều Johnson & Johnson ít nhất 2 tuần trước khi người đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
 • Ca mắc đã tiêm mũi nhắc lại, ca nhập viện hoặc tử vong là ca mắc đã tiêm mũi nhắc lại, ca nhập viện hoặc tử vong xảy ra ở người đã tiêm mũi vắc-xin nhắc lại hoặc tăng cường vào hoặc sau ngày 13 tháng 8 năm 2021, ít nhất 2 tuần trước khi người đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
 • Ca mắc, ca nhập viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là ca mắc, nhập viện hoặc tử vong xảy ra ở người chưa tiêm vắc-xin COVID-19.
 • Biểu đồ này sử dụng dữ liệu của những người từ 12 tuổi trở lên được thu thập trong 120 ngày qua.
 • Các biểu đồ này có độ trễ dữ liệu. Việc đối chiếu các ca mắc COVID-19 (bao gồm cả nhập viện và tử vong) và tình trạng tiêm chủng diễn ra trên cơ sở hàng tuần, nên góp phần gây ra một số chậm trễ. Điều này kết hợp với độ trễ trong việc báo cáo tự nhiên các ca mắc và nhập viện, và số liệu về ca tử vong có độ trễ lớn hơn.
 • Chúng tôi cập nhật các biểu đồ mỗi Thứ Tư hàng tuần. Khi chúng tôi xuất bản các biểu đồ này:
  • Biểu đồ về ca mắc và nhập viện có độ trễ 17 ngày.
  • Biểu đồ về ca tử vong có độ trễ 24 ngày.
 • Chúng tôi loại trừ một số dữ liệu không đầy đủ gần đây để phản ánh chính xác các xu hướng trong dữ liệu.
 • Sở Y Tế Công Cộng California có thêm thông tin về số ca đã được tiêm vắc-xin, số ca nhập viện hoặc tử vong.
 • Việc tính toán tỷ lệ theo tình trạng tiêm chủng và tiêm nhắc lại bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khiến việc giải thích các xu hướng gần đây trở nên đặc biệt khó khăn. Các yếu tố bao gồm khả năng miễn dịch do đã lây nhiễm trước đó, khả năng bảo vệ suy giảm liên quan đến khoảng thời gian kể từ khi chủng ngừa, và sự khác biệt trong các hành vi phòng ngừa và xét nghiệm theo độ tuổi và tình trạng chủng ngừa, có tác động ngày càng lớn đến dữ liệu theo thời gian. Bất chấp những hạn chế này, dữ liệu vẫn tiếp tục cho thấy việc chủng ngừa COVID-19 làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm và tiến triển thành bệnh nặng. Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) sẽ tiếp tục đánh giá các cách trình bày thông tin này theo cách giải quyết tốt hơn những hạn chế này.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình tiêm chủng cho người dân California trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận và toàn tiểu bang

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) đánh giá nguy cơ COVID-19 hiện tại của mỗi quận theo các mức. Tìm hiểu mức nguy cơ tại quận của quý vị. Nhập quận của bạn để biết dữ liệu chi tiết.

Số ca mắc và ca tử vong

California có 10,071,958 các ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn đến 93,193 ca tử vong.

 • Số ca nhiễm được xác nhận ở California
 • Số ca nhiễm được xác nhận ở Quận {REGION}
 • {total_confirmed_cases} tổng số ca nhiễm được xác nhận
 • {new_cases} ca mắc mới (tăng {new_cases_delta_1_day})
 • {new_cases} ca mắc mới (giảm {new_cases_delta_1_day})
 • {cases_per_100k_7_days} ca mắc trên 100 nghìn người (mức trung bình trong 7 ngày)
 • Ngày theo từng giai đoạn
 • Ngày báo cáo
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày: {DATE}
  Tỉ lệ số ca mắc trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Ca Mắc: {CASES}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca mắc trên 100 nghìn người
 • Ca Mắc
 • Ngày theo từng giai đoạn
 • Ngày báo cáo
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây
>
 • Các ca tử vong được xác nhận ở California
 • Số ca tử vong được xác nhận ở Quận {REGION}
 • {total_confirmed_deaths} tổng số ca tử vong được xác nhận
 • {new_deaths} ca tử vong mới (tăng {new_deaths_delta_1_day})
 • {new_deaths} ca tử vong mới (giảm {new_deaths_delta_1_day})
 • {deaths_per_100k_7_days} số ca tử vong trên 100 nghìn người (mức trung bình 7 ngày)
 • Ngày tử vong
 • Ngày báo cáo
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày: {DATE}
  Tỉ lệ tử vong trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Ca Tử Vong: {DEATHS}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca tử vong trên 100 nghìn người
 • Ca Tử Vong
 • Ngày tử vong
 • Ngày báo cáo
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây

Dữ liệu nguồn về các ca mắc và ca tử vong được xác nhận. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ Ba và Thứ Sáu.

Thông tin biểu đồ

 • Số liệu không thể hiện chính xác những thay đổi thực tế hàng ngày vì những kết quả này bao gồm các ca mắc từ trước cho đến ngày hôm qua.
 • Ngày sự kiện là ngày dự kiến sẽ diễn ra sự kiện. Đây là nguồn dữ liệu chính xác nhất theo thời gian.
 • Ngày báo cáo là ngày sự kiện được báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng California.
 • Số ca mắc bao gồm cả những người ở trong nhà tù của tiểu bang và liên bang, các cơ sở thuộc Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của Cảnh Sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở Quản Lý Bệnh Viện Tiểu Bang.
 • Dữ liệu từ các quận Los Angeles và San Diego có thời gian trễ là 1 ngày.
 • Số ca mắc âm là do công tác đảm bảo chất lượng dữ liệu, bao gồm xóa bỏ các ca trùng lặp.
 • Số ca tử vong âm theo báo cáo có nghĩa là những ca tử vong mà trước đó được cho là do COVID-19 nhưng được xác định là không liên quan đến COVID-19.
 • Các mẫu số dân số trong các biểu đồ này nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài Chính California cho năm 2020.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại California là 180,523,584, tăng 412,846 xét nghiệm so với tổng số của ngày trước đó. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua là 12.7%.

>
 • Tổng số xét nghiệm ở California
 • Tổng số xét nghiệm ở Quận {REGION}
 • {total_tests_performed} tổng số xét nghiệm được thực hiện
 • {new_tests_reported} số xét nghiệm mới được báo cáo (tăng {new_tests_reported_delta_1_day})
 • {new_tests_reported} số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm {new_tests_reported_delta_1_day})
 • Ngày xét nghiệm
 • Ngày báo cáo
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày: {DATE}
  Tỉ lệ xét nghiệm trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Tổng Số Xét Nghiệm: {TOTAL_TESTS}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca xét nghiệm trên 100 nghìn người
 • Xét Nghiệm
 • Ngày xét nghiệm
 • Ngày báo cáo
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây
>
 • Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở California
 • Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở Quận {REGION}
 • {test_positivity_7_days} tỉ lệ xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} tăng so với 7 ngày trước đó
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} giảm so với 7 ngày trước
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày Xét Nghiệm: {DATE}
  Tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: {7DAY_POSRATE}
  Tỷ lệ xét nghiệm dương tính: {POSRATE}
 • Tỷ lệ xét nghiệm dương tính
 • Xét Nghiệm
 • Ngày xét nghiệm
 • Đang chờ xử lý
 • Tỉ lệ trong 7 ngày
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây

Dữ liệu nguồn về tổng số ca xét nghiệm và tỷ lệ dương tính. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ Ba và Thứ Sáu.

Thông tin biểu đồ

 • Ngày xét nghiệm là ngày tiến hành xét nghiệm.
 • Ngày báo cáo là ngày sự kiện được báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng California. Không có dữ liệu ngày báo cáo cho các xét nghiệm trước ngày 5 tháng 5 năm 2020.
 • Tổng số ngày xét nghiệm có thể không khớp với tổng số ngày báo cáo.
 • Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính chia cho tổng số xét nghiệm phân tử đã thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao gồm cả những người ở trong nhà tù của tiểu bang và liên bang, các cơ sở thuộc Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của Cảnh Sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở Quản Lý Bệnh Viện Tiểu Bang.
 • Dữ liệu xét nghiệm từ quận Los Angeles có thời gian trễ là 1 ngày.
 • Tỷ lệ dương tính đã được báo cáo trước đây là mức trung bình trong 14 ngày.
 • Các mẫu số dân số trong các biểu đồ này nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài Chính California cho năm 2020.

Nhập viện

Tổng số ca nhập viện do nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại California là 4,228, an increase of 62 so với tổng số ca bệnh của ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân ICU do các ca nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại California là 474, an increase of 1 so với tổng số của ngày trước đó.

>
 • Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 ở California
 • Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 ở Quận {REGION}
 • Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19 ở California
 • Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19 ở Quận {REGION}
 • {TOTAL} Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19
 • {CHANGE} nhiều bệnh nhân nhập viện hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • {CHANGE} ít bệnh nhân nhập viện hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • {TOTAL} Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19
 • {CHANGE} nhiều bệnh nhân ICU hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • {CHANGE} ít bệnh nhân ICU hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Nhập viện
 • ICU
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày báo cáo
 • Mức trung bình 14 ngày
 • Ngày Báo Cáo: {DATE}
  Tổng số bệnh nhân nhập viện: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  Mức trung bình 14 ngày của số bệnh nhân nhập viện: {14DAY_AVERAGE}
>
 • Số giường tại ICU ở California
 • Số giường tại ICU ở Quận {REGION}
 • {TOTAL} giường tại ICU còn trống
 • {CHANGE} nhiều giường tại ICU còn trống hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • {CHANGE} ít giường tại ICU còn trống hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Ngày báo cáo
 • Vào {DATE} đã có tổng số {VALUE} giường tại ICU còn trống.
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày

Dữ liệu nguồn về số bệnh nhân nhập viện và vào Đơn Vị Chăm Sóc Đặc Biệt (Intensive Care Unit, ICU) do mắc COVID-19. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ Ba và Thứ Sáu.

Thông tin biểu đồ

 • Dữ liệu bệnh nhân nghi mắc COVID-19 có sẵn trong dữ liệu nguồn ICU và dữ liệu bệnh nhân nhập viện.
 • Các thông tin chi tiết về bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân ICU, bao gồm các bệnh nhân nghi mắc COVID-19, có sẵn trong trang tổng quan nhập viện.

Số ca mắc và số ca tử vong theo sắc tộc, giới tính và tuổi

Sự phân bố các ca nhiễm COVID-19 cho thấy sự chênh lệch đáng kể về nhân khẩu học theo chủng tộc và sắc tộc nói chung tại California, trong đó các nhóm người gốc La-tinh và Người Bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái Bình Dương có số ca nhiễm quá cao so với số dân của họ trong tiểu bang. Đã có dữ liệu bổ sung về chủng tộc và sắc tộc trong đại dịch COVID-19.

 • Các ca nhiễm được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc ở California
 • % các ca nhiễm được xác nhận
 • % dân số tiểu bang
 • Người {category} chiếm {metric-value} ca nhiễm được xác nhận và {metric-baseline-value} trong tổng số dân California.
 • Đã cập nhật {PUBLISHED_DATE} với dữ liệu từ {MINUS_ONE_DATE}. Lưu ý: Dữ liệu được cập nhật vào thứ Ba và thứ Sáu. Tổng các tỷ lệ phần trăm có thể không bằng 100% do làm tròn. Chủng tộc và sắc tộc “khác” có nghĩa là những người không thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc sắc tộc nào đã liệt kê.
 • Các ca tử vong được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc ở California
 • % các ca tử vong được xác nhận
 • % dân số tiểu bang
 • Người {category} chiếm {metric-value} ca tử vong được xác nhận và {metric-baseline-value} trong tổng số dân California.

Tìm hiểu thêm dữ liệu

Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang và quận về tiêm vắc-xin, bao gồm theo chủng tộc, dân tộc và tuổi tác

Các biến thể

Dữ liệu về các biến thể tại California, bao gồm Delta và Omicron

Dữ liệu công bằng sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng khác nhau trên toàn tiểu bang

Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của California