California đang theo dõi dữ liệu để nắm rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy:


Cập nhật cho 29 tháng 9, 2023

Số Ca Nhập Viện Mới
604,167 tổng
343 trung bình hàng ngày
0.6 (mỗi 100k)
8 tuần qua
Ca Tử Vong
103,946 tổng
16 trung bình hàng ngày
0.04 số ca tử vong mới (trên 100 nghìn người)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
9.4% xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua

Đã cập nhật số ca nhập viện mới 29 tháng 9, 2023 lúc 9:36, với dữ liệu từ 23 tháng 9, 2023.
Đã cập nhật số ca tử vong và xét nghiệm 29 tháng 9, 2023 lúc 9:36, với dữ liệu từ 26 tháng 9, 2023.

Dữ liệu nguồn về số người xét nghiệm và số ca tử vong

Ghi chú dữ liệu

 • Tất cả số ca trung bình hàng ngày là số ca trung bình của 7 ngày.
 • Đối với dữ liệu số ca tử vong sau ngày 31 tháng 12 năm 2022, California sử dụng Dữ Liệu Số Ca Tử Vong Tạm Tính từ Hệ Thống Thống Kê Hộ Tịch Quốc Gia (National Vital Statistics System, NVSS) của Trung Tâm Quốc Gia về Thống Kê Y Tế (National Center for Health Statistics, NCHS) thuộc Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh. Trước ngày 1 tháng 1 năm 2023, dữ liệu số ca tử vong được lấy từ cơ quan đăng ký COVID-19.
 • Sự thay đổi về nguồn dữ liệu đã diễn ra vào tháng 7 năm 2023 và được áp dụng trở về trước cho tất cả dữ liệu của năm 2023 để cung cấp nguồn dữ liệu thống nhất về số ca tử vong cho năm 2023.
 • Số bệnh nhân nhập viện bao gồm tất cả bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19 trong thời gian nằm viện. Điều này không nhất thiết có nghĩa là họ phải nhập viện do các biến chứng của COVID-19 hoặc có các triệu chứng của COVID-19.
 • Số ca nhập viện mới bao gồm những bệnh nhân đã được nhập viện nội trú vào ngày dương lịch trước đó và có kết quả xét nghiệm xác nhận mắc COVID-19 vào thời điểm nhập viện.
 • Số ca và tỷ lệ tử vong trung bình hàng ngày có thời gian trễ là 22 ngày do báo cáo chậm.
 • Các xét nghiệm có thời gian trễ là 1 ngày.
 • Các mẫu số dân số được sử dụng cho tỷ lệ trên 100 nghìn người được lấy từ dự báo về dân số của Sở Tài Chính California cho năm 2020.
 • Các ca xét nghiệm có kết quả dương tính dựa trên mức trung bình 7 ngày mà không có thời gian trễ. Dữ liệu do Sở Y Tế Công Cộng California cung cấp.
 • Tìm kiếm dữ liệu về số ca mắc? Dữ liệu lịch sử về số ca mắc đã lưu trữ có sẵn trên Cổng Dữ Liệu Mở.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình tiêm chủng cho người dân California trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận và toàn tiểu bang

Nhập quận của quý vị để biết dữ liệu chi tiết. Nhập hai ký tự trở lên để biết kết quả.

số ca tử vong do COVID-19

COVID-19 đã gây ra 103,946 các ca tử vong được xác nhận tại California.

>
 • Các ca tử vong ở California
 • Số ca tử vong ở Quận {REGION}
 • {total_confirmed_deaths} tổng số ca tử vong được xác nhận
 • Trung bình {avg_deaths} ca tử vong mỗi ngày
 • {deaths_per_100k_7_days} số ca tử vong trên 100 nghìn người (mức trung bình 7 ngày)
 • Được xác nhận
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày: {DATE}
  Tỉ lệ tử vong trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Ca Tử Vong: {DEATHS}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca tử vong trên 100 nghìn người
 • Ca Tử Vong
 • Ngày tử vong
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây

Dữ liệu nguồn về số ca tử vong. Dữ liệu được cập nhật hàng tuần.

Thông tin biểu đồ

 • Đối với dữ liệu số ca tử vong sau ngày 31 tháng 12 năm 2022, California sử dụng Dữ Liệu Số Ca Tử Vong Tạm Tính từ Hệ Thống Thống Kê Hộ Tịch Quốc Gia (National Vital Statistics System, NVSS) của Trung Tâm Quốc Gia về Thống Kê Y Tế (National Center for Health Statistics, NCHS) thuộc Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh. Trước ngày 1 tháng 1 năm 2023, dữ liệu số ca tử vong được lấy từ cơ quan đăng ký COVID-19.
 • Sự thay đổi về nguồn dữ liệu đã diễn ra vào tháng 7 năm 2023 và được áp dụng trở về trước cho tất cả dữ liệu của năm 2023 để cung cấp nguồn dữ liệu thống nhất về số ca tử vong cho năm 2023.
 • Các mẫu số dân số trong các biểu đồ này được lấy từ dự báo dân số của Sở Tài Chính California cho năm 2020.
 • Tìm kiếm dữ liệu về số ca mắc? Dữ liệu lịch sử về số ca mắc đã lưu trữ có sẵn trên Cổng Dữ Liệu Mở.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại California là 203,486,014, tăng 154,414 xét nghiệm so với tổng số của tuần trước đó. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua là 9.4%.

>
 • Tổng số xét nghiệm ở California
 • Tổng số xét nghiệm ở Quận {REGION}
 • {total_tests_performed} tổng số xét nghiệm được thực hiện
 • Trung bình {avg_total_tests_7_days} xét nghiệm mỗi ngày
 • {avg_tests_per_100k_7_days} xét nghiệm trên 100 nghìn người (mức trung bình 7 ngày)
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày: {DATE}
  Tỉ lệ xét nghiệm trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: {7DAY_AVERAGE}
  Tổng Số Xét Nghiệm: {TOTAL_TESTS}
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Số ca xét nghiệm trên 100 nghìn người
 • Xét Nghiệm
 • Ngày xét nghiệm
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây
>
 • Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở California
 • Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở Quận {REGION}
 • {test_positivity_7_days} tỉ lệ xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} tăng so với 7 ngày trước đó
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} giảm so với 7 ngày trước
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày
 • Ngày Xét Nghiệm: {DATE}
  Tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: {7DAY_POSRATE}
  Tỷ lệ xét nghiệm dương tính: {POSRATE}
 • Tỷ lệ xét nghiệm dương tính
 • Xét Nghiệm
 • Ngày xét nghiệm
 • Đang chờ xử lý
 • Tỉ lệ trong 7 ngày
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây

Dữ liệu nguồn về tổng số ca xét nghiệm và tỷ lệ dương tính. Dữ liệu được cập nhật hàng tuần.

Thông tin biểu đồ

 • Ngày xét nghiệm là ngày tiến hành xét nghiệm.
 • Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính chia cho tổng số xét nghiệm phân tử đã thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao gồm cả những người ở trong nhà tù của tiểu bang và liên bang, các cơ sở thuộc Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của Cảnh Sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở Quản Lý Bệnh Viện Tiểu Bang.
 • Dữ liệu xét nghiệm từ quận Los Angeles có thời gian trễ là 1 ngày.
 • Tỷ lệ dương tính đã được báo cáo trước đây là mức trung bình trong 14 ngày.
 • Các mẫu số dân số trong các biểu đồ này được lấy từ dự báo dân số của Sở Tài Chính California cho năm 2020.

Nhập viện

Tổng số ca nhập viện mới hàng tuần do nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại California là 2,398, a decrease of 291 so với tổng số ca của tuần trước đó.

>
 • Số ca nhập viện mới do COVID-19 tại California
 • Số ca nhập viện mới do COVID-19 tại quận {REGION}
 • Số bệnh nhân phải điều trị tích cực (Intensive Care Unit, ICU) do mắc COVID-19 ở California
 • Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19 ở Quận {REGION}
 • Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 ở California
 • Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 ở Quận {REGION}
 • {TOTAL} ca nhập viện mới (tổng số ca hàng tuần)
 • {TOTAL} bệnh nhân ICU (vào {MAX_DATE})
 • {TOTAL} bệnh nhân nhập viện (vào {MAX_DATE})
 • Nhiều hơn tuần trước {CHANGE} tổng số ca nhập viện mới (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • Ít hơn tuần trước {CHANGE} tổng số ca nhập viện mới (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Nhiều hơn tuần trước {CHANGE} bệnh nhân ICU (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • Ít hơn tuần trước {CHANGE} bệnh nhân ICU (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Nhiều hơn tuần trước {CHANGE} bệnh nhân nhập viện (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • Ít hơn tuần trước {CHANGE} bệnh nhân nhập viện (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Số Ca Nhập Viện Mới
 • Số Bệnh Nhân Nhập Viện
 • Số Bệnh Nhân ICU
 • Mọi lúc
 • 3 tháng
 • 7 ngày
 • Ngày báo cáo
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Ngày: {DATE}
  Số ca nhập viện mới: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  số ca nhập viện mới trong trung bình 7 ngày: {7DAY_AVERAGE}
 • Ngày: {DATE}
  Số bệnh nhân ICU: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  Số bệnh nhân ICU trong trung bình 7 ngày: {7DAY_AVERAGE}
 • Ngày: {DATE}
  Số bệnh nhân nhập viện: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  Số bệnh nhân đã nhập viện trong trung bình 7 ngày: {7DAY_AVERAGE}
>
 • Số giường tại ICU ở California
 • Số giường ICU ở Quận {REGION}
 • {TOTAL} giường ICU còn trống (vào {MAX_DATE})
 • Nhiều hơn tuần trước {CHANGE} giường ICU trống (tăng {CHANGE_FACTOR})
 • Ít hơn tuần trước {CHANGE} giường ICU trống (giảm {CHANGE_FACTOR})
 • Ngày báo cáo
 • Mức trung bình 7 ngày
 • Vào {DATE} đã có tổng số {VALUE} giường ICU còn trống.
 • Mọi lúc
 • 3 tháng
 • 7 ngày

Dữ liệu nguồn về số bệnh nhân nhập viện và vào Đơn Vị Chăm Sóc Đặc Biệt (Intensive Care Unit, ICU) do mắc COVID-19. Dữ liệu được cập nhật hàng tuần.

Thông tin biểu đồ

 • Số lần nhập viện bao gồm tất cả bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19 trong thời gian nằm viện. Điều này không nhất thiết có nghĩa là họ phải nhập viện do các biến chứng của COVID-19 hoặc có các triệu chứng của COVID-19.
 • Dữ liệu bệnh nhân nghi mắc COVID-19 có sẵn trong dữ liệu nguồn ICU và dữ liệu bệnh nhân nhập viện.
 • Các thông tin chi tiết về bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân ICU, bao gồm các bệnh nhân nghi mắc COVID-19, có sẵn trong trang tổng quan nhập viện.
 • Biểu đồ “Giường ICU” sẽ bị cắt bớt và chỉ có dữ liệu kể từ 11/05/2023. Điều này là do sự khác biệt khi thu thập dữ liệu giữa tiêu chuẩn mới của liên bang (Mạng Lưới Chăm Sóc Sức Khỏe An Toàn Hoa Kỳ (National Healthcare Safety Network, NHSN)) và tiêu chuẩn trước đây của California (Hiệp Hội Bệnh Viện California (California Hospital Association, CHA)).

Tìm hiểu thêm dữ liệu

Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang và quận về tiêm vắc-xin, bao gồm theo chủng tộc, dân tộc và tuổi tác

Các biến thể

Dữ liệu về các biến thể tại California, bao gồm Delta và Omicron

Dữ liệu công bằng sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng khác nhau trên toàn tiểu bang

Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của California