Chuyển đến nội dung chính

Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 7 năm 2020, phán quyết của tòa án liên bang nghiêm cấm việc áp dụng và thực thi quy tắc tính phí công mà đã có hiệu lực từ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Phán quyết hiện đang có hiệu lực, miễn là có trường hợp khẩn cấp quốc gia được công bố liên quan đến đại dịch COVID-19.

Nếu quý vị có thắc mắc về trường hợp cụ thể, vui lòng tham khảo chính sách hỗ trợ người nhập cư đủ điều kiện.

Nếu quý vị là người nhập cư hiện đang sinh sống tại California, đây là những điều mà quý vị cần biết để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị khỏi vi-rút corona. Các dịch vụ và phúc lợi công cộng được cung cấp cho quý vị, bất kể tình trạng nhập cư. Và sẽ cung cấp sự hỗ trợ đặc biệt dành cho người nhập cư California không đủ điều kiện tham gia các chương trình khác.

Xét nghiệm và điều trị

Đừng sợ bị dừng cung cấp dịch vụ cần thiết, vì tác động của việc tránh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể sẽ rất nghiêm trọng. Điều này sẽ giúp duy trì sức khỏe cho quý vị, gia đình và cộng đồng của quý vị.

Bất kể những thay đổi về quy tắc tính phí công, nếu quý vị không có giấy tờ hoặc không có bảo hiểm, quý vị vẫn có thể được xét nghiệm và điều trị COVID-19 miễn phí. Dịch vụ chăm sóc của Medi-cal đối với các xét nghiệm hoặc điều trị liên quan đến COVID-19 KHÔNG được tính theo quy tắc tính phí công.

Nếu quý vị có Medi-Cal (nhưng không đăng ký tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe do Medi-Cal quản lý), hoặc quý vị không có bảo hiểm:

Hãy gọi điện tới “Medi-Nurse”, đường dây tư vấn với y tá 24/7 theo số 1-877-409-9052. Quý vị có thể trao đổi trực tiếp với một chuyên gia y tế về các triệu chứng của mình, nhận tư vấn để điều trị thêm tại khu vực của quý vị, hoặc hỏi cách thức nộp đơn đăng ký bảo hiểm y tế.

Tìm hiểu thêm về cách được xét nghiệm và điều trị.

Hướng Dẫn dành cho Người Nhập Cư California

Hướng dẫn dành cho Người Nhập Cư California (PDF) sẽ giúp quý vị được an toàn và có đầy đủ thông tin. 

 Hướng dẫn này bao gồm:

 • Những lưu ý về lệnh ở nhà
 • Cách bảo vệ bản thân và những người khác 
 • Hỗ trợ nhập cư
 • Thông tin tính phí công để đánh giá các phúc lợi công cộng
 • Xét nghiệm và điều trị
 • Thông tin về công việc, tiền lương và phúc lợi 
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
 • Nhà ở 
 • Thực phẩm và hóa đơn 
 • An toàn cộng đồng
 • Bảo vệ chống lừa đảo và thông tin xấu 

Hãy tìm hiểu thêm trong Hướng Dẫn dành cho Người Nhập Cư California (PDF).

Hướng dẫn dành cho người nhập cư bằng: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Phồn Thể, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Hàn, Tiếng TagalogTiếng Việt.

Phòng khách sạn dành cho người lao động ngành nông nghiệp

Chương trình Nhà Ở để Thu Hoạch cung cấp nhà ở tạm thời tại khách sạn cho người lao động xử lý thực phẩm và lao động ngành nông nghiệp cần phải cách ly do COVID-19. Chương trình này giúp những người lao động ngành nông nghiệp đã phơi nhiễm bảo vệ người thân yêu của họ bằng cách cung cấp chỗ ở để họ tự cách ly. 

Hãy truy cập Nhà ở dành cho người lao động ngành nông nghiệp để tìm hiểu thêm.

Tránh ngừng cấp điện tiện ích

Nhiều công ty cung cấp tiện ích không ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do chưa thanh toán. 
Ủy Ban Cấp Nước hạn chế việc ngừng cấp nước trong cuộc khủng hoảng COVID.

Vui lòng điền vào mẫu này để báo cáo vấn đề ngừng cấp nước hoặc kết nối lại. Có sẵn hỗ trợ ngôn ngữ (en español) cho người nói tiếng Tây Ban Nha cần dịch vụ dịch thuật để báo cáo tình trạng ngừng cấp nước thông qua gọi số 916-445-5617.

Hỗ Trợ Trợ Cấp Thảm Họa cho Người Nhập Cư

Vào ngày 15 tháng 4, Thống đốc Newsom đã tuyên bố hỗ trợ trợ cấp thảm họa một lần cho người dân California bị tác động bởi đại dịch COVID-19 đã được lập tài liệu, những người không đủ điều kiện tham gia hầu hết các hình thức hỗ trợ đại dịch, bao gồm việc hỗ trợ trực tiếp theo Đạo Luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An Ninh Kinh Tế (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) và bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân California đủ điều kiện có thể nhận được hỗ trợ trợ cấp thảm họa COVID-19 một lần ở mức 500 USD. Giới hạn hai người lớn trong mỗi hộ gia đình có thể nhận được hỗ trợ này (hỗ trợ tối đa $1,000 mỗi hộ gia đình).

Sở Dịch Vụ Xã Hội CA (CA Department of Social Services, CDSS) đã chọn 12 tổ chức phi lợi nhuận để giúp các cá nhân nộp đơn xin và nhận được hộ trợ dịch vụ này trong khu vực của họ.

Thông tin bổ sung về khoản trợ cấp thảm họa có thể được tìm thấy trên trang Thông Tin Chương Trình Trợ Cấp Thảm Họa cho Người Nhập Cư.

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang