Nếu quý vị là người nhập cư hiện đang sinh sống tại California, đây là những điều mà quý vị cần biết để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị khỏi vi-rút corona. Quý vị sẽ nhận được sự trợ giúp và phúc lợi công cộng, trong đó có một vài trợ giúp và phúc lợi không xét đến tình trạng nhập cư.

Đừng để nỗi sợ ngăn cản quý vị nhận sự trợ giúp hay dịch vụ điều trị cần thiết, vì tác động của việc tránh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể sẽ rất nghiêm trọng. Điều này sẽ giúp duy trì sức khỏe cho quý vị, gia đình và cộng đồng của quý vị.

Xét nghiệm và điều trị

Nếu quý vị không có giấy tờ hoặc không có bảo hiểm, quý vị vẫn có thể được hưởng dịch vụ xét nghiệm và điều trị COVID-19 cần thiết hoàn toàn miễn phí. Dịch vụ chăm sóc của Medi-Cal đối với các dịch vụ xét nghiệm hoặc điều trị chỉ liên quan đến COVID-19 không được tính theo quy tắc tính phí công.

Xem danh sách đối tượng có thể nhận dịch vụ xét nghiệm.

Quý vị không được bảo hiểm? Quý vị có bảo hiểm Medi-Cal, nhưng không có bác sĩ thường khám? Hãy gọi cho Medi-Nurse

Medi-Nurse là đường dây y tá tư vấn miễn phí, hoạt động 24/7 theo số 1-877-409-9052. Quý vị có thể trao đổi trực tiếp với một chuyên gia y tế về các triệu chứng của mình, nhận tư vấn để điều trị thêm tại khu vực của quý vị, hoặc hỏi cách thức nộp đơn đăng ký bảo hiểm y tế.

Tìm hiểu thêm về cách nhận dịch vụ xét nghiệm và điều trị.

Biết về quyền của quý vị

Tất cả người dân California, bất kể tình trạng nhập cư, đều được bảo vệ theo luật và Hiến Pháp của chúng ta.

Nhà ở

Một luật mới cung cấp nguồn cứu trợ cho người thuê nhà, chủ sở hữu nhà và chủ đất nhỏ nếu vi-rút corona hoặc việc cách ly kiểm dịch có ảnh hưởng đến khả năng chi trả toàn bộ hoặc một phần tiền thuê nhà hoặc khoản thế chấp của quý vị.

Tìm hiểu thêm tại trang Housing is Key

Phòng khách sạn dành cho người lao động trong ngành nông nghiệp

Chương trình Nhà Ở để Thu Hoạch (Housing for the Harvest) cung cấp nhà ở tạm thời tại khách sạn cho người lao động trong ngành chế biến thực phẩm và ngành nông nghiệp, bao gồm cả công nhân nông trại, cần phải cách ly do COVID-19. Chương trình này giúp những người lao động trong ngành nông nghiệp đã phơi nhiễm bảo vệ người thân yêu của họ bằng cách cung cấp chỗ ở và bữa ăn họ có thể tự cách ly cho tới khi khỏi bệnh. 

Truy cập trang Nhà ở cho người lao động trong ngành nông nghiệp để lấy thông tin liên hệ cho chương trình này tại quận của quý vị.

Hướng Dẫn dành cho Người Nhập Cư California

Hướng Dẫn dành cho Người Nhập Cư California (PDF) sẽ giúp quý vị được an toàn và có đầy đủ thông tin. Hướng dẫn này có thể được cập nhật theo thời gian.

Hướng dẫn này có phiên bản:

Tín Dụng Thuế

Nếu quý vị đã đi làm và có mức thu nhập thấp thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận Tín Dụng Thuế Thu Nhập Do Lao Động California (California Earned Income Tax Credit, CalEITC). Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận CalEITC và có con dưới sáu tuổi, thì quý vị cũng có thể đủ tiêu chuẩn nhận Tín Dụng Thuế cho Người Có Con Nhỏ (Young Child Tax Credit, YCTC). Các khoản tín dụng của tiểu bang này có thể mang lại cho quý vị hàng trăm đô-la.

CalEITC hiện được cung cấp cho những người nộp thuế không có số An Sinh Xã Hội nhưng có Mã Số Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN). Nếu quý vị có ITIN và đủ điều kiện thì quý vị có thể yêu cầu tín dụng trên các tờ khai thuế cá nhân năm 2020 (được nộp vào năm 2021). Ủy Ban Đặc Trách Thuế Vụ có thêm thông tin về CalEITC và YCTC (tiếng Tây Ban Nha).

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được kê khai thuế miễn phí tại một trang web của chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ về Thuế Thu Nhập.

Tránh ngừng cung cấp tiện ích điện

Nhiều công ty cung cấp dịch vụ tiện ích sẽ không ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do chưa thanh toán.

Ủy Ban Nước Sạch hạn chế việc ngừng cấp nước trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Điền vào mẫu này để thông báo bất kỳ vấn đề nào về ngừng cấp nước hoặc kết nối lại. Quý vị có thể gọi số 916-445-5617 để báo cáo tình trạng ngừng cấp nước và có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ (en Español) nếu là người nói tiếng Tây Ban Nha.

Viện Trợ Ứng Phó Thảm Họa cho Người Nhập Cư

Vào ngày 15 tháng 4, Thống Đốc Newsom đã tuyên bố khoản viện trợ ứng phó thảm họa một lần cho người dân California không có giấy tờ bị tác động bởi đại dịch COVID-19, những người không đủ điều kiện tham gia hầu hết các hình thức hỗ trợ chống đại dịch khác, bao gồm hỗ trợ trực tiếp theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) và bảo hiểm thất nghiệp.

Chương trình này đã kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Chương trình sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ đơn xin trợ cấp nào.

Hỏi và đáp