Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng COVID-19, California đã phải đối mặt với sự thật và buộc phải đưa ra những quyết định rất khó khăn. Để đánh bại đại dịch COVID-19, cần có sự hợp tác giữa chính quyền tiểu bang, chính quyền các địa phương, các trường đại học nghiên cứu, chuyên gia công nghệ, công dân yêu thích khoa học và các thành viên khác trong cộng đồng. 

California đã thu thập lượng lớn dữ liệu để cung cấp thông tin về việc ứng phó với đại dịch COVID-19 của tiểu bang, đồng thời phát triển các công cụ để hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu đó. Các dữ liệu và công cụ này được cung cấp cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ.

Các dữ liệu và công cụ hiện có sẵn dưới dạng một bộ dữ liệu có thể tải xuống và trong các mô hình, bảng điều khiển mới.

Mô hình dữ liệu

Công Cụ Đánh Giá COVID-19 của California (CalCat) là một mô hình cung cấp thông tin để tiểu bang và địa phương có hành động đối phó. Quý vị có thể tìm thấy các dự báo tức thời, dự báo và kịch bản tình huống. 

Xem biểu đồ:
https://calcat.covid19.ca.gov

Bảng điều khiển dữ liệu

Dữ liệu thống kê và nhân khẩu học của các ca bệnh trên toàn tiểu bang 

Dữ liệu này bao gồm số ca dương tính, số ca tử vong và kết quả xét nghiệm.

Xem dữ liệu trên toàn tiểu bang

Tác động đến các bệnh viện tại tiểu bang California 

Dữ liệu này bao gồm số lượng người nghi nhiễm, số bệnh nhân dương tính được nhập viện theo từng quận, bao gồm cả số lượng bệnh nhân phải điều trị hồi sức tích cực (Intensive Care Unit, ICU).

Xem dữ liệu của bệnh viện

Phân phát Trang Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (Personal Protection Equipment, PPE)

Trang Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) do Lực Lượng Đặc Nhiệm về Hậu Cần của Thống Đốc California phân phát. Các sản phẩm PPE bao gồm mặt nạ phòng độc N95, khẩu trang y tế, áo choàng, tấm chắn mặt và găng tay.

Xem dữ liệu phân phát PPE

Nhu cầu về giường bệnh tăng cao đột ngột

Khả năng đáp ứng nhu cầu của những bệnh nhân cần giường bệnh tại các cơ sở như bệnh viện, sân thể thao và cơ sở chăm sóc thay thế khác.

Xem dữ liệu về nhu cầu về giường bệnh tăng cao đột ngột

Tác động đến nhóm đối tượng vô gia cư

Tác động của Dự Án Roomkey và các biện pháp khác để giúp đỡ những người dân California vô gia cư. Trong đó bao gồm tỷ lệ tiếp nhận phòng, công suất phòng và phân bổ phòng.

Xem dữ liệu về người vô gia cư

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu COVID-19 được cung cấp cho quý vị theo hai cách:

  1. Truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp từ Thị Trường Dữ Liệu Snowflake ở định dạng SQL sẵn sàng để truy vấn. Nếu quý vị không phải là khách hàng của Snowflake, hãy đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí ngay hôm nay.
  2. Truy cập dữ liệu thông qua Cổng Thông Tin Dữ Liệu Mở California.

Từ điển dữ liệu

Bộ dữ liệu COVID-19 chứa thông tin sau. Một vài trong số những từ điển dữ liệu này sẽ ánh xạ trở lại bảng điều khiển dữ liệu ở trên.

Liên hệ

Gửi email đến StateInfo@state.ca.gov nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về những bộ dữ liệu này.