California đã thu thập lượng lớn dữ liệu để cung cấp thông tin về việc ứng phó với đại dịch COVID-19 của tiểu bang, đồng thời phát triển các công cụ để hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu đó. Các dữ liệu này được cung cấp cho tất cả mọi người để đảm bảo tính minh bạch.

Trên trang này:


Mô hình dữ liệu

Công Cụ Đánh Giá COVID-19 của California (CalCat) là một mô hình cung cấp thông tin để tiểu bang và địa phương có hành động đối phó. Quý vị có thể tìm thấy các dự báo tức thời, dự báo và kịch bản tình huống:

https://calcat.covid19.ca.gov


Bảng điều khiển dữ liệu

Dữ liệu thống kê và nhân khẩu học của các ca bệnh trên toàn tiểu bang 

Dữ liệu này bao gồm số ca dương tính, số ca tử vong và kết quả xét nghiệm.

Xem bảng dữ liệu trên toàn tiểu bang

Xem dữ liệu về ca mắc và tử vong trên Cổng Dữ Liệu Mở

Xem dữ liệu xét nghiệm trên Cổng Dữ Liệu Mở

Dữ liệu thống kê và nhân khẩu học của công tác tiêm vắc-xin trên toàn tiểu bang 

Trong đó bao gồm tổng quan về các loại vắc-xin COVID-19 được tiêm và tiến trình tiêm vắc-xin theo nhóm.

Xem dữ liệu về tiến trình tiêm vắc-xin trên Cổng Dữ Liệu Mở

Xem dữ liệu về tiến trình tiêm vắc-xin theo mã bưu chính trên Cổng Dữ Liệu Mở

Tác động đến các bệnh viện tại tiểu bang California 

Dữ liệu này bao gồm số lượng người nghi nhiễm, số bệnh nhân dương tính được nhập viện theo từng quận, bao gồm cả số lượng bệnh nhân phải điều trị hồi sức tích cực (Intensive Care Unit, ICU).

Xem bảng dữ liệu của bệnh viện

Xem dữ liệu của bệnh viện trên Cổng Dữ Liệu Mở

Các đợt bùng phát COVID-19 

Bộ dữ liệu này chứa thông tin về số lượng các đợt bùng phát COVID-19 trên toàn tiểu bang và các ca mắc bệnh có liên quan, được phân loại theo môi trường và được báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Xem dữ liệu về COVID-19 trên Cổng Dữ Liệu Mở

Phân phát Trang Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (Personal Protection Equipment, PPE)

Trang Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) do Lực Lượng Đặc Nhiệm về Hậu Cần của Thống Đốc California phân phát. Các sản phẩm PPE bao gồm mặt nạ phòng độc N95, khẩu trang y tế, áo choàng, tấm chắn mặt và găng tay.

Xem bảng dữ liệu phân phát PPE

Tác động đến nhóm đối tượng vô gia cư

Tác động của Dự Án Roomkey và các biện pháp khác để giúp đỡ những người dân California vô gia cư. Trong đó bao gồm tỷ lệ tiếp nhận phòng, công suất phòng và phân bổ phòng.

Xem bảng dữ liệu về người vô gia cư

Nhu cầu về giường bệnh tăng cao đột ngột

Khả năng đáp ứng nhu cầu của những bệnh nhân cần giường bệnh tại các cơ sở như bệnh viện, sân thể thao và cơ sở chăm sóc thay thế khác.

Xem bảng dữ liệu về nhu cầu về giường bệnh tăng cao đột ngột


Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu COVID-19 được cung cấp cho quý vị theo hai cách:

  1. Truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp ở định dạng SQL sẵn sàng để truy vấn.

    Thị Trường Dữ Liệu Snowflake

    Nếu quý vị không phải là khách hàng của Snowflake

    hãy đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí ngay hôm nay

  2. Truy cập dữ liệu thông qua

    Cổng Dữ Liệu Mở của California


Từ điển dữ liệu

Bộ dữ liệu COVID-19 chứa thông tin sau. Một vài trong số những từ điển dữ liệu này sẽ ánh xạ trở lại bảng điều khiển dữ liệu ở trên.


Thông tin liên hệ

Gửi email đến StateInfo@state.ca.gov nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về những bộ dữ liệu này.


Hỏi và đáp