Chuyển đến nội dung chính

Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng COVID-19, California đã phải đối mặt với sự thật và buộc phải đưa ra những quyết định rất khó khăn. Để đánh bại đại dịch COVID-19, cần có sự hợp tác giữa chính quyền tiểu bang, chính quyền các địa phương, các trường đại học nghiên cứu, chuyên gia công nghệ, công dân yêu thích khoa học và các thành viên khác trong cộng đồng. 

California đã thu thập lượng lớn dữ liệu để cung cấp thông tin cho tiểu bang có hành động đối phó trước đại dịch COVID-19, đồng thời phát triển các công cụ để hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu đó. Tiểu bang đang công khai và cung cấp các dữ liệu và công cụ này cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ.

Dữ liệu và công cụ hiện có sẵn dưới dạng một bộ dữ liệu có thể tải xuống và trong các mô hình, bảng điều khiển mới.

Mô hình dữ liệu

Công Cụ Đánh Giá COVID-19 của California (CalCat) là một mô hình cung cấp thông tin để tiểu bang và địa phương có hành động đối phó. Quý vị có thể tìm thấy các dự báo tức thời, dự báo và kịch bản tình huống. 

Xem biểu đồ:
https://calcat.covid19.ca.gov

Bảng điều khiển dữ liệu

Tình hình dịch COVID-19 tại tiểu bang

Dữ liệu thống kê và nhân khẩu học của các ca bệnh trên toàn tiểu bang. Dữ liệu này bao gồm số ca dương tính, số ca tử vong và kết quả xét nghiệm.

Tình hình dịch COVID-19 tại các bệnh viện

Tác động đến các bệnh viện tại tiểu bang California. Dữ liệu này bao gồm số lượng bệnh nhân dương tính theo từng quận, số lượng bệnh nhân dương tính phải điều trị hồi sức tích cực (Intensive Care Unit, ICU) và số lượng người nghi nhiễm.

Nhu cầu về giường bệnh tăng cao đột ngột do dịch COVID-19

Khả năng đáp ứng nhu cầu của những bệnh nhân cần giường bệnh tại các cơ sở như bệnh viện, sân thể thao và cơ sở chăm sóc thay thế khác.

Tình hình dịch COVID-19 và người vô gia cư tại California

Tác động của Dự Án Roomkey và các biện pháp khác để giúp đỡ nhóm đối tượng vô gia cư của chúng ta. Trong đó bao gồm tỷ lệ tiếp nhận phòng, công suất phòng và phân bổ phòng.

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu COVID-19 được cung cấp cho quý vị theo hai cách:

  1. Truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp từ Thị Trường Dữ Liệu Snowflake ở định dạng SQL sẵn sàng để truy vấn. Nếu quý vị không phải là khách hàng của Snowflake, hãy đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí ngay hôm nay.
  2. Truy cập dữ liệu thông qua Cổng Thông Tin Dữ Liệu Mở California.

Từ điển dữ liệu

Bộ dữ liệu COVID-19 chứa thông tin sau. Một vài trong số những từ điển dữ liệu này sẽ ánh xạ trở lại bảng điều khiển dữ liệu ở trên.

Câu hỏi về bộ dữ liệu

Vui lòng gửi câu hỏi đến StateInfo@state.ca.gov.

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang