Update para sa Hulyo 31, 2021

Simula Hulyo 31, ang California ay may 3,840,364 kumpirmadong kaso ng COVID-19, na nagresulta sa 63,935 pagkamatay.

Mga Kaso
3,840,364 kabuuan
ngayong araw
14.9 mga bagong kaso sa bawat 100k
Mga Pagkamatay
63,935 kabuuan
ngayong araw
0.03 mga pagkamatay sa bawat 100k
Mga Pagsusuri
73,566,888 kabuuan
ngayong araw
6.4% pagpopositibo sa pagsusuri
Mga Naibigay na Bakuna
43,995,481 kabuuan

Na-update noong Hulyo 31, 2021, na may data mula sa Hulyo 30, 2021.

Tala: Hindi iniuulat ang data sa mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri tuwing weekend o state holiday. Iniuulat ang data na ito sa unang araw pagkatapos ng weekend o holiday. Iniuulat araw-araw ang data sa ibinigay na bakuna. Ang rate ng kaso ay batay sa 7 araw na average na may 7 araw na lag. Ang mga rate ng pagkamatay ay batay sa 7 araw na average na may 21 araw na lag dahil sa mga pagkaantala sa pag-uulat. Nakabatay ang pagpopositibo ng pagsusuri sa isang 7 araw na araw nang walang lag. Ang pagbabago sa direksyon ay inihahambing sa naunang 7 araw na panahon. Ang datos ay ibinibigay ng California Department of Public Health. Mula sa mga pagtatantya sa populasyon para sa 2020 ng California Department of Finance ang mga denominotor ng populasyong ginamit sa mga kada 100K na rate.

Datos sa pagbabakuna

Ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay isa sa pinakamahahalagang instrumento para mawakasan ang pandemya. Sinusubaybayan namin ang progreso ng pagbabakuna ng mga Californian sa buong estado.

Tingnan ang pambuong-estadong datos at sa bawat county

Mga arawang kaso at pagkamatay

Ang California ay may 3,840,364 (na) kumpirmado nang kaso ng COVID-19, na nagresulta sa 63,935 pagkamatay.

 • Mga kumpirmadong kaso sa California
 • Mga kumpirmadong kaso sa {REGION} County
 • {total_confirmed_cases} (na) kumpirmadong kaso sa kabuuan
 • {new_cases} (na) bagong kaso ({new_cases_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_cases} (na) bagong kaso ({new_cases_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • {cases_per_100k_7_days} (na) kaso sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Petsa ng episode
 • Petsa ng pag-uulat
 • Petsa ng Episode: {DATE}
  7 araw na average na rate ng kaso sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga kaso: {CASES}
 • 7 araw na average
 • Mga kaso sa bawat 100K
 • Mga kaso
 • Petsa ng episode
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
 • Mga kumpirmadong pagkamatay sa California
 • Mga kumpirmadong pagkamatay sa {REGION} County
 • {total_confirmed_deaths} (na) kumpirmadong pagkamatay sa kabuuan
 • {new_deaths} (na) bagong pagkamatay ({new_deaths_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_deaths} (na) bagong pagkamatay ({new_deaths_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • {deaths_per_100k_7_days} (na) pagkamatay sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Petsa ng pagkamatay
 • Petsa ng pag-uulat
 • Petsa ng Pagkamatay: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagkamatay sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga pagkamatay: {DEATHS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagkamatay sa bawat 100K
 • Mga Pagkamatay
 • Petsa ng pagkamatay
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Pagsusuri sa COVID-19

Ang dami ng mga resulta ng diagnostic na pagsusuri sa COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 73,566,888, pagtaas na — na pagsusuri mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang rate ng mga positibong pagsusuri sa nakalipas na 7 araw ay 6.4%.

 • Kabuuang mga pagsusuri sa California
 • Kabuuang mga pagsusuri sa {REGION} County
 • {total_tests_performed} (na) naisagawang pagsusuri sa kabuuan
 • {new_tests_reported} (na) naisagawang bagong pagsusuri ({new_tests_reported_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_tests_reported} (na) bagong naiulat na pagsusuri ({new_tests_reported_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • Petsa ng pagsusuri
 • Petsa ng pag-uulat
 • Petsa ng Pagsusuri: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagsusuri sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Kabuuang Bilang ng Mga Pagsusuri: {TOTAL_TESTS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagsusuri sa bawat 100K
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
 • Rate ng pagpopositibo sa California
 • Rate ng pagpopositibo sa {REGION} County
 • {test_positivity_7_days} (na) pagpopositibo sa pagsusuri (7 araw na rate)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagtaas mula sa nakalipas na 7 araw
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagbaba mula sa nakalipas na 7 araw
 • Petsa ng Pagsusuri: {DATE}
  7 araw na rate ng pagpopositibo: {7DAY_POSRATE}
  Kabuuang Bilang ng Mga Pagsusuri: {TOTAL_TESTS}
 • Rate ng nagpopositibo
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Nakabinbin
 • 7 araw na rate
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Mga kumpirmado at pinaghihinalaang pagpapaospital

Ang dami ng mga pagpapaospital dahil sa kumpirmado at pinaghihinalaang kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 4,374, an increase of 275 mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang dami ng mga pasyente sa ICU dahil sa kumpirmado at pinaghihinalaang kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 915, an increase of 39 mula sa kabuuan ng naunang araw.

 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) naospital na pasyente dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • {TOTAL} (na) pasyenteng nasa ICU dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyente sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Nasa ospital
 • ICU
 • Petsa ng pag-uulat
 • 14 na araw na average
 • Petsa ng Pag-uulat: {DATE}
  Kabuuang bilang ng mga naospital na pasyente: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  14 na araw na average ng mga naospital na pasyente: {14DAY_AVERAGE}
 • Mga kama sa ICU sa California
 • Mga kama sa ICU sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) na available na kama sa ICU
 • {CHANGE} (na) mas maraming kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Petsa ng pag-uulat
 • Noong {DATE}, {VALUE} ang available na kama sa ICU sa kabuuan.

Higit pang datos at tool

Marami nang nakolektang datos ang California para may pagbatayan ang tugon nito sa COVID-19. Bumuo kami ng mga tool para maproseso at masuri ang datos na ito. Available sa publiko ang datos at tool na ito.

Mga impeksyon ayon sa grupo

Ang distribusyon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba-iba sa pangkalahatang demograpiko sa lahi at etnisidad ng California, kung saan hindi pantay-pantay ang dami ng kaso ng mga grupong Latino and Native Hawaiian / Pacific Islander kaugnay ng kanilang populasyon sa estado. May available na karagdagang datos sa lahi at etnisidad kaugnay ng COVID-19.

 • Mga kumpirmadong kaso ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong kaso
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong kaso at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may datos mula sa {MINUS_ONE_DATE}. Tala: Ang mga porsyento ay posibleng hindi magkaroon ng tumpak na kabuuan dahil sa pagra-round up. Ang “iba pa” ay tumutukoy sa mga hindi kasama sa anumang nakalista na lahi o etnisidad.
 • Mga kumpirmadong pagkamatay ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong pagkamatay
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong pagkamatay at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.