Sinusubaybayan ng California ang data para maunawaan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa page na ito, makikita mo ang:


Update para sa Oktubre 18, 2021

Sa kasalukuyan, 4,588,231 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 at 70,416 ang kumpirmadong pagkamatay sa California sa kabuuan.
Mga Naibigay na Bakuna
51,271,175 kabuuan
79,285 pang-araw-araw na average
79.8% ng nabakunahan nang populasyon
Nakaraang 8 linggo
Mga kaso
4,588,231 kabuuan
4,784 pang-araw-araw na average
11.6 mga bagong kaso (bawat 100K)
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
70,416 kabuuan
84 pang-araw-araw na average
0.2 mga bagong pagkamatay (bawat 100K)
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
2.0% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo

Na-update noong Oktubre 18, 2021, na may data mula sa Oktubre 17, 2021.

Source data ng mga naibigay nang bakuna at source data ng mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri


Data ng mga hindi pa nababakunahan at nabakunahan na

Sa tulong ng mga bakuna, naiiwasan ang malalang karamdaman, nakakasagip ng mga buhay, at napipigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kapag mas maraming tao ang nagpabakuna, liliit ang posibilidad na kumalat, mag-mutate, at maging mas mapanganib ang virus. Makakatulong ang mga bakuna na wakasan ang pandemya.
 • Mga kaso ng COVID-19 sa nakalipas na apat na buwan
 • Mula {BEGIN_IMPACT_DATE} hangggang {END_IMPACT_DATE}, {RATE_RATIO} (na) beses na mas malaki ang posibilidad ng mga hindi pa nababakunahang tao na mahawahan ng COVID-19 kaysa sa mga taong kumpleto na sa bakuna.
 • Mga lingguhang kaso sa bawat 100K
 • Mga kaso sa bawat 100K (7 araw na tumatakbong average)
 • Nabakunahan
 • Hindi Pa Nababakunahan
 • Lahat ng kaso
 • Nakabinbin ang data
 • Pagtatapos ng linggo: {WEEKDATE}
  Mga hindi pa nababakunahang kaso sa bawat 100K: {UCOUNT}
  Mga nabakunahang kaso sa bawat 100K: {VCOUNT}

Data ng mga naibigay na bakuna

Sinusubaybayan namin ang progreso ng pagbabakuna ng mga Californian sa buong estado.


Data ng county at buong estado

Mga kaso at pagkamatay

Ang California ay may 4,588,231 (na) kumpirmado nang kaso ng COVID-19, na nagresulta sa 70,416 pagkamatay.

 • Mga kumpirmadong kaso sa California
 • Mga kumpirmadong kaso sa {REGION} County
 • {total_confirmed_cases} (na) kumpirmadong kaso sa kabuuan
 • {new_cases} (na) bagong kaso ({new_cases_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_cases} (na) bagong kaso ({new_cases_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • {cases_per_100k_7_days} (na) kaso sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Petsa ng episode
 • Petsa ng pag-uulat
 • Petsa ng Episode: {DATE}
  7 araw na average na rate ng kaso sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga kaso: {CASES}
 • 7 araw na average
 • Mga kaso sa bawat 100K
 • Mga kaso
 • Petsa ng episode
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
 • Mga kumpirmadong pagkamatay sa California
 • Mga kumpirmadong pagkamatay sa {REGION} County
 • {total_confirmed_deaths} (na) kumpirmadong pagkamatay sa kabuuan
 • {new_deaths} (na) bagong pagkamatay ({new_deaths_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_deaths} (na) bagong pagkamatay ({new_deaths_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • {deaths_per_100k_7_days} (na) pagkamatay sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Petsa ng pagkamatay
 • Petsa ng pag-uulat
 • Petsa ng Pagkamatay: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagkamatay sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga pagkamatay: {DEATHS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagkamatay sa bawat 100K
 • Mga Pagkamatay
 • Petsa ng pagkamatay
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng mga kumpirmadong kaso at pagkamatay

Pagsusuri sa COVID-19

Ang dami ng mga resulta ng diagnostic na pagsusuri sa COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 98,640,328, pagtaas na 1,347,270 na pagsusuri mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang rate ng mga positibong pagsusuri sa nakalipas na 7 araw ay 2.0%.

 • Kabuuang mga pagsusuri sa California
 • Kabuuang mga pagsusuri sa {REGION} County
 • {total_tests_performed} (na) naisagawang pagsusuri sa kabuuan
 • {new_tests_reported} (na) naisagawang bagong pagsusuri ({new_tests_reported_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_tests_reported} (na) bagong naiulat na pagsusuri ({new_tests_reported_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • Petsa ng pagsusuri
 • Petsa ng pag-uulat
 • Petsa ng Pagsusuri: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagsusuri sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Kabuuang Bilang ng Mga Pagsusuri: {TOTAL_TESTS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagsusuri sa bawat 100K
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
 • Rate ng pagpopositibo sa California
 • Rate ng pagpopositibo sa {REGION} County
 • {test_positivity_7_days} (na) pagpopositibo sa pagsusuri (7 araw na rate)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagtaas mula sa nakalipas na 7 araw
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagbaba mula sa nakalipas na 7 araw
 • Petsa ng Pagsusuri: {DATE}
  7 araw na rate ng pagpopositibo: {7DAY_POSRATE}
  Kabuuang Bilang ng Mga Pagsusuri: {TOTAL_TESTS}
 • Rate ng nagpopositibo
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Nakabinbin
 • 7 araw na rate
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng kabuuang bilang ng pagsusuri

Mga kumpirmado at pinaghihinalaang pagpapaospital

Ang dami ng mga pagpapaospital dahil sa kumpirmado at pinaghihinalaang kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 3,998, a decrease of 8 mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang dami ng mga pasyente sa ICU dahil sa kumpirmado at pinaghihinalaang kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 1,045, a decrease of 21 mula sa kabuuan ng naunang araw.

 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) naospital na pasyente dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • {TOTAL} (na) pasyenteng nasa ICU dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyente sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Nasa ospital
 • ICU
 • Petsa ng pag-uulat
 • 14 na araw na average
 • Petsa ng Pag-uulat: {DATE}
  Kabuuang bilang ng mga naospital na pasyente: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  14 na araw na average ng mga naospital na pasyente: {14DAY_AVERAGE}
 • Mga kama sa ICU sa California
 • Mga kama sa ICU sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) na available na kama sa ICU
 • {CHANGE} (na) mas maraming kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Petsa ng pag-uulat
 • Noong {DATE}, {VALUE} ang available na kama sa ICU sa kabuuan.

Source data ng mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 at ICU


Mga kaso at pagkamatay ayon sa etnisidad, kasarian, at edad

Ang distribusyon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba-iba sa pangkalahatang demograpiko sa lahi at etnisidad ng California, kung saan hindi pantay-pantay ang dami ng kaso ng mga grupong Latino and Native Hawaiian / Pacific Islander kaugnay ng kanilang populasyon sa estado. May available na karagdagang datos sa lahi at etnisidad kaugnay ng COVID-19.

 • Mga kumpirmadong kaso ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong kaso
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong kaso at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may datos mula sa {MINUS_ONE_DATE}. Tala: Ang mga porsyento ay posibleng hindi magkaroon ng tumpak na kabuuan dahil sa pagra-round up. Ang “iba pa” ay tumutukoy sa mga hindi kasama sa anumang nakalista na lahi o etnisidad.
 • Mga kumpirmadong pagkamatay ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong pagkamatay
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong pagkamatay at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.

Mag-explore ng higit pang data

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California