Paalala para sa Enero 6, 2022

Dahil sa error sa pagproseso ng data, hindi naisama sa update ngayong araw ang ilang naiulat na kaso at ang data ng mga kaso at pagkamatay sa county at buong estado. Ang kabuuang bilang ng kaso at pagkamatay para sa estado at ilang county na naiuulat ay pagtatantya. Dahil diyan, nagkaroon ng negatibong bilang ng mga bagong kaso at pagkamatay ang ilang county kumpara kahapon. Ang mga hindi naitalang kaso at pagkamatay ay isasama sa ulat kinabukasn.

Sinusubaybayan ng California ang data para maunawaan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa page na ito, makikita mo ang:


Update para sa Enero 19, 2022

Mga Naibigay nang Bakuna
67,900,959 kabuuan
159,173 pang-araw-araw na average
81.1% ng nabakunahan nang populasyon
(5+ na may kahit iisang dosis lang)
Nakaraang 8 linggo
Mga kaso
6,910,991 kabuuan
110,967 pang-araw-araw na average
265.4 mga bagong kaso (bawat 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
77,345 kabuuan
44 pang-araw-araw na average
0.1 mga bagong pagkamatay (bawat 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
20.9% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo

Na-update noong Enero 19, 2022 sa 9:36 AM, na may data mula sa Enero 18, 2022.

Source data ng mga naibigay nang bakuna at source data ng mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri


Data ng mga hindi pa nababakunahan at nabakunahan na

Sa tulong ng mga bakuna, naiiwasan ang malalang karamdaman, nakakasagip ng mga buhay, at napipigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kapag mas maraming tao ang nagpabakuna, liliit ang posibilidad na kumalat, mag-mutate, at maging mas mapanganib ang virus. Makakatulong ang mga bakuna na wakasan ang pandemya.
 • Mga kaso ng COVID-19 sa nakalipas na apat na buwan
 • Mula {BEGIN_IMPACT_DATE} hangggang {END_IMPACT_DATE}, {RATE_RATIO} (na) beses na mas malaki ang posibilidad ng mga hindi pa nababakunahang tao na mahawahan ng COVID-19 kaysa sa mga taong kumpleto na sa bakuna.
 • Mga lingguhang kaso sa bawat 100K
 • Mga kaso sa bawat 100K (7 araw na tumatakbong average)
 • Nabakunahan
 • Hindi Pa Nababakunahan
 • Lahat ng kaso
 • Nakabinbin ang data
 • Pagtatapos ng linggo: {WEEKDATE}
  Mga hindi pa nababakunahang kaso sa bawat 100K: {UCOUNT}
  Mga nabakunahang kaso sa bawat 100K: {VCOUNT}

Pinagmulan ng datos ng mga kasong nabakunahan at hindi pa nababakunahan, pagpapaospital, at pagkamatay

Data ng mga naibigay na bakuna

Sinusubaybayan namin ang progreso ng pagbabakuna ng mga Californian sa buong estado.


Data ng county at buong estado

Mga kaso at pagkamatay

Ang California ay may 6,910,991 (na) kumpirmado nang kaso ng COVID-19, na nagresulta sa 77,345 pagkamatay.

 • Mga kumpirmadong kaso sa California
 • Mga kumpirmadong kaso sa {REGION} County
 • {total_confirmed_cases} (na) kumpirmadong kaso sa kabuuan
 • {new_cases} (na) bagong kaso ({new_cases_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_cases} (na) bagong kaso ({new_cases_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • {cases_per_100k_7_days} (na) kaso sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Petsa ng episode
 • Petsa ng pag-uulat
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng kaso sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga kaso: {CASES}
 • 7 araw na average
 • Mga kaso sa bawat 100K
 • Mga kaso
 • Petsa ng episode
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
>
 • Mga kumpirmadong pagkamatay sa California
 • Mga kumpirmadong pagkamatay sa {REGION} County
 • {total_confirmed_deaths} (na) kumpirmadong pagkamatay sa kabuuan
 • {new_deaths} (na) bagong pagkamatay ({new_deaths_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_deaths} (na) bagong pagkamatay ({new_deaths_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • {deaths_per_100k_7_days} (na) pagkamatay sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Petsa ng pagkamatay
 • Petsa ng pag-uulat
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagkamatay sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga pagkamatay: {DEATHS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagkamatay sa bawat 100K
 • Mga Pagkamatay
 • Petsa ng pagkamatay
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng mga kumpirmadong kaso at pagkamatay

Pagsusuri sa COVID-19

Ang dami ng mga resulta ng diagnostic na pagsusuri sa COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 129,980,066, pagtaas na 499,366 na pagsusuri mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang rate ng mga positibong pagsusuri sa nakalipas na 7 araw ay 20.9%.

>
 • Kabuuang mga pagsusuri sa California
 • Kabuuang mga pagsusuri sa {REGION} County
 • {total_tests_performed} (na) naisagawang pagsusuri sa kabuuan
 • {new_tests_reported} (na) naisagawang bagong pagsusuri ({new_tests_reported_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_tests_reported} (na) bagong naiulat na pagsusuri ({new_tests_reported_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • Petsa ng pagsusuri
 • Petsa ng pag-uulat
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagsusuri sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Kabuuang Bilang ng Mga Pagsusuri: {TOTAL_TESTS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagsusuri sa bawat 100K
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
>
 • Rate ng pagpopositibo sa California
 • Rate ng pagpopositibo sa {REGION} County
 • {test_positivity_7_days} (na) pagpopositibo sa pagsusuri (7 araw na rate)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagtaas mula sa nakalipas na 7 araw
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagbaba mula sa nakalipas na 7 araw
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa ng Pagsusuri: {DATE}
  7 araw na rate ng pagpopositibo: {7DAY_POSRATE}
  Kabuuang Bilang ng Mga Pagsusuri: {TOTAL_TESTS}
 • Rate ng nagpopositibo
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Nakabinbin
 • 7 araw na rate
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng kabuuang bilang ng mga pagsusuri at rate ng pagpopositibo

Mga Pagpapaospital

Ang dami ng mga pagpapaospital dahil sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 15,179, an increase of 525 mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang dami ng mga pasyente sa ICU dahil sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 2,404, an increase of 93 mula sa kabuuan ng naunang araw.

>
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) naospital na pasyente dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • {TOTAL} (na) pasyenteng nasa ICU dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyente sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Nasa ospital
 • ICU
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa ng pag-uulat
 • 14 na araw na average
 • Petsa ng Pag-uulat: {DATE}
  Kabuuang bilang ng mga naospital na pasyente: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  14 na araw na average ng mga naospital na pasyente: {14DAY_AVERAGE}
>
 • Mga kama sa ICU sa California
 • Mga kama sa ICU sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) na available na kama sa ICU
 • {CHANGE} (na) mas maraming kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Petsa ng pag-uulat
 • Noong {DATE}, {VALUE} ang available na kama sa ICU sa kabuuan.
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw

Source data ng mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 at ICU


Mga kaso at pagkamatay ayon sa etnisidad, kasarian, at edad

Ang distribusyon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba-iba sa pangkalahatang demograpiko sa lahi at etnisidad ng California, kung saan hindi pantay-pantay ang dami ng kaso ng mga grupong Latino and Native Hawaiian / Pacific Islander kaugnay ng kanilang populasyon sa estado. May available na karagdagang datos sa lahi at etnisidad kaugnay ng COVID-19.

 • Mga kumpirmadong kaso ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong kaso
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong kaso at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may datos mula sa {MINUS_ONE_DATE}. Tala: Ang mga porsyento ay posibleng hindi magkaroon ng tumpak na kabuuan dahil sa pagra-round up. Ang “iba pa” ay tumutukoy sa mga hindi kasama sa anumang nakalista na lahi o etnisidad.
 • Mga kumpirmadong pagkamatay ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong pagkamatay
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong pagkamatay at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.

Mag-explore ng higit pang data

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Mga variant

Data tungkol sa kung aling mga variant ang mayroon sa California, kasama ang Delta at Omicron

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California