Chuyển đến nội dung chính

California đang nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng về tài chính do đợt bùng phát đại dịch COVID-19.

Tìm hiểu xem quý vị đủ tiêu chuẩn hưởng loại trợ cấp nào và cách thức nộp đơn xin trợ cấp.

Xem bảng trợ cấp hiện đang áp dụng cho người lao động.

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Nếu quý vị bị mất việc hoặc bị giảm số giờ làm việc, và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) từ Sở Phát Triển Việc Làm Califorina (California’s Employment Development Department, EDD).

Hướng dẫn nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tiểu bang đã rút ngắn thời gian chờ đợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm khuyết tật cho những cư dân California bị mất việc làm do hậu quả của đợt bùng phát đại dịch COVID-19.

Kiểm tra các chương trình và trợ cấp khác dành cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của EDD để biết tin tức mới nhất.

Chương trình hỗ trợ dành cho các nhà thầu tự làm chủ và nhà thầu độc lập

Ngày 28 tháng 4, tiểu bang đã triển khai một chương trình mới hỗ trợ người dân California bị thất nghiệp hoặc giảm số giờ làm việc là các chủ doanh nghiệp, những người tự làm chủ, nhà thầu độc lập và những đối tượng khác bị tác động về mặt tài chính do đại dịch này. Đây là một chương trình được liên bang tài trợ mang tên chương trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Trong Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Quý vị được hưởng các phúc lợi PUA nếu quý vị không đủ điều kiện hưởng các khoản trợ cấp thất nghiệp thông thường tại California hoặc một tiểu bang khác, và cũng không đủ điều kiện nhận được các phúc lợi Bảo Hiểm Khuyết Tật Tiểu Bang hoặc Nghỉ Phép Vì Việc Gia Đình Có Lương. Các khoản phúc lợi PUA sẽ được cấp trong vòng 24-48 giờ, chứ không phải là 21 ngày như thường lệ ​đối với các yêu cầu bồi thường bảo hiểm thất nghiệp thông thường.

Người lao động California nhận được Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) hoặc phúc lợi của chương trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Trong Đại Dịch (PUA) từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020 sẽ nhận $600 mỗi tuần được tự động thêm vào tài khoản phúc lợi của họ thông qua Đạo Luật CARES liên bang.

Nếu quý vị đã sử dụng tất cả các phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) hiện có, quý vị có thể nhận được thêm 13 tuần trợ cấp phúc lợi thông qua chương trình Bồi Thường Thất Nghiệp Khẩn Cấp Trong Đại Dịch (PEUC) được liên bang tài trợ. 

Tham khảo phần Hỏi và Đáp bên dưới. Hãy xem mục Hỏi và Đáp về Vi-rút Corona (COVID-19)Hỏi và Đáp về Trợ Cấp Thất Nghiệp Trong Đại Dịch để biết thêm thông tin.

Phòng khách sạn dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe của California 

Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (Non-Congregate Sheltering, NCS) dành cho Nhân Viên Y Tế California được xây dựng để giúp duy trì sự an toàn và khỏe mạnh cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Tiểu Bang California và làm giảm sự lây lan của vi-rút COVID-19. Chương trình cung cấp phòng khách sạn cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc quan trọng cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây lan vi-rút cho những người thân trong gia đình họ. Khi kết thúc ca làm việc, họ có thể ở gần cơ sở chăm sóc sức khỏe của mình tại một khách sạn tham gia chương trình được miễn phí hoặc giảm giá. 

Quý vị có đáp ứng các tiêu chí này không? Hãy gọi điện để đặt phòng ngay: 1-877-454-8785

Câu hỏi và trả lời

Cập nhật thông tin

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang