Vào xem quận của quý vị để biết các phòng khám chủng ngừa tham gia chương trình, sau đó nhấp hoặc gọi điện để xếp lịch tiêm vắc-xin cho quý vị.

Đừng chần chừ – chỉ có ưu đãi tốt khi vẫn còn vắc-xin để cung cấp.