Chúng tôi theo dõi các biến thể COVID-19 để ngăn sự lây lan của dịch bệnh.

Trên trang này:


Các biến thể tại California

California giải trình tự di truyền cho mẫu thử các xét nghiệm COVID-19 dương tính để xác định biến thể. Xác định các biến thể đang xuất hiện tại California để thông báo cho cơ quan y tế công cộng và thực hiện hành động lâm sàng.

Biểu đồ này hiển thị mẫu các ca xét nghiệm dương tính đã giải trình tự nơi biến thể được xác định. Giải trình tự chỉ có thể được thực hiện tại các phòng thí nghiệm chuyên biệt. Việc này thường được thực hiện vài ngày sau khi xét nghiệm được xác định là dương tính với COVID-19. Không phải tất cả xét nghiệm COVID-19 dương tính đều được giải trình tự di truyền.

 • Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm
  được giải trình tự
 • Dữ liệu được cập nhật vào thứ Sáu. Biểu đồ có dữ liệu về các mẫu bệnh phẩm được thu thập đến hết ngày {CHART_LAST_DATE} và được cập nhật vào ngày {CHART_PUBLISH_DATE}. Sở Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California có thông tin chi tiết và dữ liệu về các biến thể.
 • Cuối tuần
 • Đang chờ xử lý
 • Dữ liệu không đầy đủ trong những ngày gần đây
 • Mọi lúc
 • 6 tháng
 • 90 ngày

Dữ liệu nguồn biến thể

Thông tin biểu đồ

 • Biểu đồ này được lập bằng Dữ Liệu Giám Sát Hệ Gen của Sở Y Yế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH).
 • Các tỷ lệ này dựa trên mức trung bình 7 ngày với thời gian trễ là 14 ngày.
 • Các tỷ lệ này dựa trên lấy mẫu các xét nghiệm COVID-19 dương tính. Chúng không đại diện cho tổng số ca nhiễm tại California.
 • Điều này không đại diện cho tất cả trình tự đã hoàn thành cho đến nay.
 • Biểu đồ này không hiển thị tất cả biến thể được xác định. Nó chỉ hiển thị các biến thể đang hoặc đã được coi là các biến thể đáng quan tâm.
 • Sở Y Tế Công Cộng California xác nhận đã làm việc với nhiều đối tác để đạt được mục tiêu giải trình tự ít nhất 10% xét nghiệm dương tính. Điều này tạo ra một dự báo đáng tin cậy về phân bố biến thể tại California.
 • Chúng tôi cập nhật dữ liệu này hàng tuần.
 • Hãy tìm hiểu thêm về cách California giải trình tự di truyền cho các xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Tìm hiểu thêm dữ liệu

Dữ liệu của tiểu bang

Các ca mắc, ca tử vong, nhập viện và xét nghiệm trên toàn tiểu bang và quận, bao gồm theo tình trạng tiêm vắc-xin, giới tính và tuổi tác

Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang và quận về tiêm vắc-xin, bao gồm theo chủng tộc, dân tộc và tuổi tác

Dữ liệu công bằng sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng khác nhau trên toàn tiểu bang

Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của California