California không áp dụng hạn chế hoặc yêu cầu về đi lại vào thời điểm này. Hãy giúp California mở cửa hoạt động và duy trì cộng đồng khỏe mạnh bằng cách tuân thủ các hướng dẫn đi lại của CDC.

Những đề xuất về đi lại ở thời điểm hiện tại

Dù quý vị đi lại trong nước hay ra nước ngoài, hãy tuân thủ hướng dẫn đi lại của CDC về xét nghiệm, đeo khẩu trang và cách ly kiểm dịch:

  • Hoãn việc đi du lịch cho đến khi quý vị đã tiêm vắc-xin và mũi nhắc lại
  • Nếu quý vị chưa được tiêm vắc-xin và mũi nhắc lại nhưng muốn đi du lịch, hãy xét nghiệm trước và sau khi đi
  • Những người không phải là công dân Mỹ hoặc người nhập cư không phải là người Mỹ phải tiêm vắc-xin trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
  • Bất kể tình trạng tiêm chủng của quý vị, quý vị phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng hoặc tại các trung tâm giao thông
  • Dù quý vị đã tiêm vắc-xin hay chưa, hãy đi xét nghiệm 3-5 ngày sau khi trở lại California

Đọc thêm tại:

Cha, mẹ và hai cô con gái đeo khẩu trang thư giãn trong khi di chuyển bằng xe hơi của họ, bên cạnh dòng chữ "Đi lại an toàn trong mùa COVID"