Nền kinh tế của California hiện đã mở cửa hoạt động trở lại hoàn toàn. Hãy giúp California mở cửa hoạt động và duy trì cộng đồng khỏe mạnh bằng cách tuân thủ các hướng dẫn đi lại của CDC.

Những đề xuất về đi lại ở thời điểm hiện tại

Dù chuyến đi của quý vị ở trong nước hay ở nước ngoài, hãy tuân thủ hướng dẫn đi lại của CDC về xét nghiệm, đeo khẩu trang và cách ly kiểm dịch.

Sở Y Tế Công Cộng California yêu cầu quý vị thực hiện những điều sau:

  • Hoãn đi du lịch cho đến khi quý vị đã được tiêm vắc-xin đầy đủ
  • Nếu quý vị chưa được tiêm vắc-xin đầy đủ, nhưng muốn đi du lịch, hãy xét nghiệm trước và sau khi đi
  • Bất kể tình trạng tiêm chủng của quý vị, hãy đeo khẩu trang ở môi trường trong nhà khi sử dụng phương tiện công cộng hoặc tại các trung tâm giao thông
  • Không còn cần đeo khẩu trang ở môi trường ngoài trời khi đi du lịch, nhưng những người chưa được chủng ngừa vẫn nên đeo khẩu trang ngoài trời

Đọc thêm tại tờ rơi du lịch của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) .

Ảnh chụp một chiếc vali có nội dung danh mục kiểm tra: chế độ kỳ nghỉ - đánh dấu, tiêm vắc-xin - đánh dấu, khẩu trang - đánh dấu