Chuyển đến nội dung chính

Tìm một địa điểm xét nghiệm

Các loại xét nghiệm

Hai loại xét nghiệm COVID-19 sẵn có: Xét nghiệm PCR vi-rútxét nghiệm kháng thể

Các cơ sở xét nghiệm cộng đồng của California sử dụng xét nghiệm PCR vi-rút để phát hiện các ca đang nhiễm. Dự Án Cơ Sở của Verily và OptumServe cung cấp các xét nghiệm này.

 Xét nghiệm kháng thể phát hiện các trường hợp từng nhiễm bệnh. Chúng có thể xác định liệu quý vị có phải là ứng cử viên phù hợp để hiến tặng huyết tương hay không. Có thể cần 1-3 tuần sau khi nhiễm bệnh để cơ thể tạo ra kháng thể.

Quý vị có thể tìm các địa điểm xét nghiệm vi-rút và kháng thể trên bản đồ xét nghiệm của California.

Chi phí xét nghiệm 

Chi phí thực hiện xét nghiệm cần thiết về mặt y tế hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế, Verily hoặc OptumServe sẽ gửi hóa đơn cho công ty bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị không có bảo hiểm, chính quyền sẽ chi trả cho xét nghiệm vi-rút của quý vị.

Đối tượng có thể được xét nghiệm

Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) ưu tiên xét nghiệm trên cơ sở nguy cơ như sau:

Bậc một 

 • Những bệnh nhân nằm viện có các triệu chứng mắc COVID-19
 • Điều tra và kiểm soát bùng phát, bao gồm cả theo dõi tiếp xúc

Bậc hai 

 • Tất cả các cá nhân khác có triệu chứng mắc COVID-19
 • Tiếp xúc gần với các ca mắc đã xác nhận 
 • Những người không có triệu chứng mắc COVID-19 thuộc những nhóm sau đây:
  • Cư dân tại các cơ sở sinh hoạt chung
  • Nhân viên chăm sóc sức khỏe thường xuyên tiếp xúc với những người mắc COVID-19
  • Nhân viên tại các cơ sở sinh hoạt chung và nhân viên cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại nhà
  • Nhân viên sơ cứu thường xuyên tiếp xúc với công chúng hoặc những người mắc COVID-19
  • Nhân viên tại các cơ sở cải huấn
  • Bệnh nhân nhập và xuất viện 

Bậc ba 

Bậc bốn 

 • Những người không có triệu chứng nhưng có nguy cơ nhiễm bệnh 
 • Xét nghiệm đều đặn do chủ sử dụng lao động thực hiện

Quý vị có thể nhận dịch vụ xét nghiệm bằng cách nào

California hợp tác với Verily và OptumServe để tiến hành xét nghiệm bảo mật, miễn phí trên toàn tiểu bang. Chương trình xét nghiệm của tiểu bang đảm bảo mỗi quận đều có đủ năng lực xét nghiệm. Sẵn sàng xét nghiệm cho các cộng đồng gặp khó khăn và cá nhân khó khăn có nguy cơ cao. 

Quý vị có thể đến các cơ sở xét nghiệm khác. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc trang web của quận.

Để tìm một địa điểm xét nghiệm của Verily gần nơi quý vị sinh sống và đặt lịch hẹn:

Hoàn thành quy trình khám sàng lọc

Quý vị sẽ cần có tài khoản Google.

Các cơ sở xét nghiệm của Verily hiện đang mở cửa tại những khu vực sau:

Hỏi và đáp về dịch vụ xét nghiệm

Các cơ sở xét nghiệm của OptumServe

Chỉ xét nghiệm theo lịch hẹn. Tìm một địa điểm xét nghiệm gần nơi quý vị sinh sống và đặt lịch hẹn tại:

Đăng ký xét nghiệm COVID-19

Nếu quý vị không có quyền truy cập internet, hãy gọi số: 1-888-634-1123.

Các cơ sở xét nghiệm cho cộng đồng của OptumServe phục vụ tất cả các cá nhân đủ điều kiện xét nghiệm. Các đối tượng này bao gồm những người không có bảo hiểm, không được bảo hiểm đầy đủ, không có giấy tờ và đang trong tình trạng vô gia cư. Quý vị không cần bằng lái để nhận dịch vụ xét nghiệm này. 

Hỏi và đáp về dịch vụ điều trị

Lực Lượng Xét Nghiệm COVID-19 của California

Lực Lượng Xét Nghiệm nỗ lực làm việc để đảm bảo người dân California được xét nghiệm và các phòng xét nghiệm có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu.

Cập nhật thông tin

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang