Kế hoạch chi tiết để mở cửa trở lại của California có các tiêu chí nới lỏng và thắt chặt các hạn chế hoạt động dựa trên mức độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này:

Các chỉ định cấp hiện tại kể từ 13 tháng 4, 2021

Mỗi quận ở California được phân vào một cấp dựa trên tỷ lệ số ca dương tính, tỷ lệ số ca mắc được điều chỉnh và chỉ số công bằng sức khỏe của quận đó. Các quận phải duy trì ở một cấp trong ít nhất 3 tuần trước khi chuyển sang một cấp ít hạn chế hơn. Các quận phải đáp ứng các tiêu chí của cấp tiếp theo trong hai tuần liên tiếp thì mới được chuyển sang cấp hạn chế hơn. Nếu chỉ số của quận trở nên tệ hơn trong hai tuần liên tiếp, quận sẽ được phân vào cấp hạn chế hơn. Đọc thêm về các quy tắc chỉ định cấp.

California đã tiêm được 4 triệu liều vắc-xin trong Tiêu Chuẩn Công Bằng Vắc-Xin. Các chỉ định cấp theo Kế Hoạch Chi Tiết Mới đã được công bố vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 năm 2021.

Mức độ rủi ro cấp quận của California

Toàn bộ dữ liệu và chỉ định cấp quận được căn cứ theo kết quả từ tuần kết thúc vào 3 tháng 4, 2021. Xem cách chỉ định và thay đổi cấp quận, cũng như dữ liệu trước đây của quận (Biểu Đồ Dữ Liệu Kế Hoạch Chi Tiết California), trong khung Kế Hoạch Chi Tiết vì một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của CDPH. Tìm hiểu về khả năng phục vụ của đơn vị chăm sóc tích cực (Intensive Care Unit, ICU) theo khu vực tại Dữ Liệu ICU của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH).

Sau Kế Hoạch Chi Tiết

Chúng ta đã có bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Chúng ta đã tiêm được 20 triệu liều vắc-xin và tỷ lệ ca mắc và số người nhập viện đã ổn định. Do đó, California đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn sau Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn.

Vào ngày 15 tháng 6, California sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế trên toàn tiểu bang nếu:

  • Có đủ nguồn cung cấp vắc-xin cho người dân California từ 16 tuổi trở lên cần được chủng ngừa
  • Tỷ lệ nhập viện vẫn ổn định và ở mức thấp, đặc biệt là ở những người California được chủng ngừa đầy đủ

Các biện pháp y tế thông thường bao gồm cả đeo khẩu trang sẽ vẫn tiếp tục. Các yêu cầu về xét nghiệm và chủng ngừa vẫn được duy trì cho một số doanh nghiệp và ngành nghề.

Tìm hiểu thêm về chuyển sang giai đoạn sau Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn.

Mở cửa trở lại an toàn cho tất cả các cộng đồng

Đại dịch COVID-19 đã tác động đến một số cộng đồng nhiều hơn so với các cộng đồng khác. Người lớn từ 65 tuổi trở lên, những người mắc bệnh trạng sẵn, Người La-tinh, Người Da Đen, Người Dân Đảo Thái Bình Dương, những người có thu nhập thấp và cộng đồng người lao động làm việc trong lĩnh vực thiết yếu của chúng ta đều phải đối mặt với tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong cao hơn.

Các chỉ báo chính xác định việc mở cửa trở lại

Tỷ lệ các ca nhiễm điều chỉnh
Các ca nhiễm mới hàng ngày (tính trên 100 nghìn người)
Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày trung bình trong 7 ngày tính trên 100 nghìn người với độ trễ 7 ngày, được điều chỉnh cho số lượng xét nghiệm được thực hiện
Tỷ lệ số ca dương tínhSố trung bình trong 7 ngày của tất cả các xét nghiệm COVID-19 được thực hiện cho kết quả dương tính
Chỉ số công bằng sức khỏe (Tỷ lệ số ca dương tính theo góc phần tư 1 của Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh (Health Places Index, HPI))Số trung bình trong 7 ngày của tất cả các xét nghiệm COVID-19 được thực hiện cho kết quả dương tính với góc phần tư thấp nhất, góc phần tư 1, theo Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh
Đã được tiêm vắc-xinSố liều vắc-xin được tiêm trên toàn tiểu bang cho những người trong góc phần tư thấp nhất của Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh là góc phần tư 1 (Chỉ Số Công Bằng Vắc-xin)

Chỉ số công bằng sức khỏe

Các quận phải xử lý đại dịch COVID-19 trong tất cả các cộng đồng để mở cửa thêm các dịch vụ, bao gồm cả việc đảm bảo tỷ lệ dương tính ở một số vùng lân cận (chỉ số công bằng sức khỏe) không tụt hậu đáng kể so với tỷ lệ dương tính nói chung của quận. Những nỗ lực này cần có quan hệ đối tác trong toàn ngành và rộng khắp để thành công. Chỉ số công bằng sức khỏe chỉ được sử dụng để quyết định liệu một quận có thể chuyển sang cấp ít hạn chế hơn hay không. Tìm hiểu thêm về trọng tâm công bằng này.

Chỉ số công bằng vắc-xin

Bốn mươi phần trăm (40%) ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại California thuộc góc phần tư thấp nhất của Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh (HPI). Do Liên Minh Y Tế Công Cộng Nam California phát triển, Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh giúp chúng ta hình dung được các điều kiện của cộng đồng như thu nhập thấp, trình độ học vấn và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Để chấm dứt đại dịch, chúng tôi dành ra bốn mươi phần trăm (40%) vắc-xin để phân phối cho những người thuộc góc phần tư HPI 1. Phương pháp này sẽ giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện và tử vong trong cộng đồng. Cách này cũng sẽ giúp giảm bớt các biến thể mới có thể xuất hiện. Quý vị có thể theo dõi tiến trình của các loại vắc-xin được cung cấp cho các tứ phân vị HPI trên bảng dữ liệu về vắc-xin của chúng tôi.

Khi chúng tôi đáp ứng các Tiêu Chuẩn Công Bằng Vắc-Xin trong việc quản lý 2 triệu và 4 triệu liều vắc-xin dành cho những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên toàn tiểu bang, chúng tôi đã mở rộng cấp Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn để cho phép tỷ lệ ca mắc cao hơn một chút theo cấp Nghiêm Trọng (đỏ), Vừa Phải (cam) và Tối Thiểu (vàng). Tìm hiểu thêm về những thay đổi này trong khung chương trình Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của CDPH.

Hướng dẫn thay đổi các mức độ rủi ro

Có hai biện pháp xác định cách thức thay đổi cấp cho các quận: tỷ lệ ca nhiễm và tỷ lệ xét nghiệm dương tính. Chúng tôi đã theo dõi các biện pháp này thông qua tiến triển bình thường và tiến triển tăng tốc. Để chuyển lên cấp cao hơn với tiến triển bình thường, một quận phải đáp ứng các ngưỡng tỷ lệ ca nhiễm và xét nghiệm dương tính cho cấp đó trong hai tuần liên tiếp. Tiến triển tăng tốc đòi hỏi tỷ lệ xét nghiệm dương tính và chỉ số công bằng sức khỏe đặc biệt thấp với tỷ lệ ca nhiễm giảm dần để chuyển sang cấp ít hạn chế hơn. Đọc đầy đủ thông tin chi tiết về cách thức thay đổi cấp cho các quận.

 

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong bảng trên không bao gồm những người ở trong nhà tù của tiểu bang và liên bang, các cơ sở Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của Cảnh Sát Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở Quản Lý Bệnh Viện Tiểu Bang.
*Các quận nhỏ (những quận có dân số dưới 106,000 người) có thể phải tuân thủ các biện pháp đánh giá ca bệnh khác cho mục đích phân cấp.
**Chỉ số công bằng sức khỏe không được áp dụng cho các quận nhỏ. Chỉ số công bằng sức khỏe được sử dụng để chuyển sang cấp ít hạn chế hơn.

 

Hỏi và đáp

Phải đáp ứng các ngưỡng chỉ số về tỷ lệ ca mắc, tỷ lệ xét nghiệm dương tính và công bằng sức khỏe để có thể tiếp tục tiến hành mở cửa trở lại thêm.

Lan rộng

Hơn 10.0 ca mắc mới trong ngày (mỗi 100k)*

Hơn 8.0% ca xét nghiệm dương tính trên toàn quận**

Nghiêm trọng

6.0 – 10.0 ca mắc mới trong ngày (mỗi 100k)*

5.0 – 8.0% ca xét nghiệm dương tính trên toàn quận**

Chưa tới 8.1% ca xét nghiệm dương tính trong phần tư công bằng sức khỏe**

Trung bình

2.0 – 5.9 ca mắc mới trong ngày (mỗi 100k)*

2.0 – 4.9% ca xét nghiệm dương tính trên toàn quận**

Chưa tới 5.3% ca xét nghiệm dương tính trong phần tư công bằng sức khỏe**

Tối thiểu

Chưa tới 2.0 ca mắc mới trong ngày (mỗi 100k)*

Chưa tới 2.0% ca xét nghiệm dương tính trên toàn quận**

Chưa tới 2.2% ca xét nghiệm dương tính trong phần tư công bằng sức khỏe**


Nếu cả tỷ lệ xét nghiệm dương tính và chỉ số công bằng sức khỏe đều đặc biệt thấp còn tỷ lệ ca mắc thì giảm nhưng chưa đáp ứng được ngưỡng ít hạn chế hơn của cấp thì quận vẫn có thể tiếp tục tiến hành mở cửa trở lại thêm. Xem các quy tắc về tiến triển đẩy nhanh.

Lan rộng

Nhiều hoạt động kinh doanh trong nhà không thiết yếu phải đóng cửa

Nghiêm trọng

Một số hoạt động kinh doanh trong nhà không thiết yếu phải đóng cửa

Trung bình

Một số hoạt động kinh doanh trong nhà được phép mở cửa kèm theo điều chỉnh sửa đổi

Tối thiểu

Hầu hết các hoạt động kinh doanh trong nhà đều được phép mở cửa kèm theo điều chỉnh sửa đổi