--- layout: "page.njk" title: "Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn" meta: "California có kế hoạch chi tiết để giảm bớt tác động của đại dịch COVID-19 tại tiểu bang bằng các tiêu chí sửa đổi nhằm nới lỏng và thắt chặt các hạn chế hoạt động. Hiểu rõ trạng thái quận của quý vị Mỗi quận ở California được phân vào một cấp dựa trên mức độ dương tính với bệnh và tỷ lệ số ca mắc được điều chỉnh. Ở mức tối thiểu, các quận phải duy trì ở một cấp trong ít nhất 3 […]" author: "Tiểu Bang California" publishdate: "2020-09-24T20:35:49Z" tags: ["bản dịch"] addtositemap: đúng ---

California có kế hoạch chi tiết để giảm bớt sự lây lan của đại dịch COVID-19 tại tiểu bang bằng các tiêu chí sửa đổi nhằm nới lỏng và thắt chặt các hạn chế hoạt động.

Hiểu rõ trạng thái quận của quý vị

Mỗi quận ở California được phân vào một cấp dựa trên mức độ dương tính với bệnh và tỷ lệ số ca mắc được điều chỉnh. Ở mức tối thiểu, các quận phải duy trì ở một cấp trong ít nhất 3 tuần trước khi chuyển cấp. Dữ liệu được đánh giá hàng tuần và các cấp sẽ được cập nhật vào các ngày Thứ Ba. Để chuyển sang cấp khác, quận phải đáp ứng các tiêu chí của cấp tiếp theo trong hai tuần liên tiếp. Nếu chỉ số của quận trở nên tệ hơn trong hai tuần liên tiếp, quận sẽ được xếp vào cấp hạn chế hơn. Cán bộ y tế công cộng sẽ liên tục theo dõi dữ liệu và có thể can thiệp nếu cần.

 

Chỉ định cấp quận kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2020

Toàn bộ dữ liệu và chỉ định theo cấp được cập nhật vào Thứ Ba hàng tuần.

Toàn bộ dữ liệu và chỉ định theo cấp được căn cứ theo kết quả từ tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 9 năm 2020. Xem cách chỉ định và thay đổi các cấp cùng dữ liệu lịch sử của quận (Bảng Dữ Liệu Kế Hoạch Chi Tiết California) trên trang hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng California.

 

Hỏi và đáp

Mức độ rủi ro của quận

Số ca được điều chỉnh

Tỷ lệ dương tính

Lan rộng

Nhiều hoạt động kinh doanh trong nh�  không thiết yếu phải đóng cửa

Trên 7

Số ca mắc mới trong ng� y (mỗi 100k)

Trên 8%

Xét nghiệm dương tính

Nghiêm trọng

Một số hoạt động kinh doanh trong nh�  không thiết yếu phải đóng cửa

4-7

Số ca mắc mới trong ng� y (mỗi 100k)

5 – 8%

Xét nghiệm dương tính

Trung bình

Một số hoạt động kinh doanh trong nh�  được phép mở cửa với điều chỉnh sửa đổi

1 – 3.9

Số ca mắc mới trong ng� y (mỗi 100k)

2 – 4.9%

Xét nghiệm dương tính

Tối thiểu

Hầu hết các hoạt động kinh doanh trong nh�  đều được phép mở cửa với điều chỉnh sửa đổi

Dưới 1

Số ca mắc mới trong ng� y (mỗi 100k)

Dưới 2%

Xét nghiệm dương tính