Chuyển đến nội dung chính

Người dân California đang tiếp tục ở nhà và cứu sống mọi người kể từ khi bắt đầu thực thi lệnh ở nhà trên toàn tiểu bang được ban hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Những nỗ lực này đã cho phép tiểu bang chuyển sang lộ trình sửa đổi lệnh trên toàn tiểu bang. 

Chúng ta hiện đang ở đầu Giai đoạn 2, khi mà các cơ sở bán lẻ, ngành kho vận và sản xuất có liên quan,  văn phòng làm việc, các dịch vụ cá nhân hạn chế, bảo tàng ngoài trời, dịch vụ chăm sóc trẻ em và các doanh nghiệp thiết yếu có thể mở cửa khi có sự sửa đổi. Tiểu bang đang ban hành hướng dẫn để giúp những cơ sở làm việc này mở cửa trở lại một cách an toàn.

Sự khác biệt giữa các quận

Quá trình mở rộng giai đoạn 2 sẽ được thực hiện dần dần. Một số cộng đồng có thể chuyển qua Giai đoạn 2 sớm hơn nếu họ có thể thể hiện sự tiến bộ cao hơn. Các quận đã đáp ứng các tiêu chí về tính sẵn sàng và hợp tác với Sở Y Tế Công Cộng California có thể mở cửa nhiều cơ sở làm việc hơn như được trình bày trên trang Sự Khác Biệt Giữa Các Quận.

Hướng dẫn đối với các ngành nghề để giảm thiểu rủi ro

California đã chuyển sang Giai đoạn 2 sửa đổi Lệnh Ở Nhà của tiểu bang vào ngày 8 tháng 5 năm 2020. Sự tiến bộ của chúng ta trong việc đạt được những chỉ số sức khỏe cộng đồng quan trọng sẽ cho phép dần mở cửa trở lại nền kinh tế của California.

Chúng ta công nhận sự tác động của tình trạng khó khăn về kinh tế. Chúng ta phải thúc đẩy nền kinh tế bùng nổ một lần nữa và giúp người dân có nguồn thu nhập. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn hiện hữu đối với mọi người dân California và các ca tử vong vẫn tiếp tục gia tăng.

Tiểu bang sẽ ban hành hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp phải tuân thủ, nếu họ được phép mở cửa theo các quy định Sức Khỏe Cộng Đồng của Quận.

Tìm Hướng Dẫn Cho Từng Ngành Nghề

Khách hàng và cá nhân

Các khách hàng và cá nhân nên ở nhà nếu họ bị sốt hoặc có những triệu chứng nhiễm COVID-19 khác. Những người có triệu chứng hoặc nhiệt độ tăng cao không nên đi mua sắm, nhận dịch vụ trực tiếp, đi làm hoặc tụ tập đông người. Nếu quý vị không chắc chắn liệu mình có thuộc những trường hợp này hay không, hãy kiểm tra các triệu chứng của quý vị với Công Cụ Sàng Lọc Triệu Chứng này.

Những người có nguy cơ cao hơn (trên 65 tuổi hoặc mắc các bệnh trạng nghiêm trọng) cần tiếp tục ở nhà cho đến Giai đoạn 4. Giảm thiểu làm các việc vặt bằng cách đặt mua hàng tạp hóa giao đến nhà hay nhờ bạn bè hoặc gia đình trợ giúp.

Mua sắm an toàn! Những môi trường đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của quý vị. Đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách 6 foot với những người khác, tránh chạm vào mặt và rửa tay khi quý vị về đến nhà.

Giai đoạn 1: Sự an toàn và chuẩn bị

Tiếp tục công tác xét nghiệm, theo dõi tiếp xúc, trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân và nâng cao khả năng xử lý của bệnh viện khi số lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Tiếp tục cung cấp những nơi làm việc thiết yếu an toàn nhất có thể:

  • Thích ứng giữa thực tế và quy trình làm việc
  • Mạng lưới an toàn cho lực lượng lao động thiết yếu
  • Cung cấp nhiều thiết bị bảo hộ cá nhân hơn
  • Thay đổi hành vi cá nhân

Hãy ở nhà trừ khi quý vị cần thực hiện các hoạt động thiết yếu và được phép.

Xây dựng hướng dẫn an toàn cho từng ngành nghề để mở rộng lực lượng lao động.

Giai đoạn 2: Cơ sở làm việc có nguy cơ thấp

Dần mở cửa các cơ sở làm việc có nguy cơ thấp khi có các biện pháp thích ứng được thiết kế để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho công chúng, bắt đầu với:

  • Bán lẻ
  • Sản xuất
  • Văn phòng (khi không thể làm việc từ xa)
  • Bảo Tàng Ngoài Trời
  • Các Dịch Vụ Cá Nhân Hạn Chế

Hạn chế thời gian bên ngoài nhà và chỉ ra ngoài thực hiện các hoạt động được phép, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, mua thực phẩm, tập thể dục ngoài trời và giải trí (chỉ cá nhân và gia đình). Làm việc, mua sắm tại địa phương hoặc các hoạt động khác có liên quan đến các ngành được mở cửa theo giai đoạn 1 và 2.

Một số quận có thể chuyển nhanh sang giai đoạn 2, tuân thủ các chỉ đạo được đăng tải trên trang sự khác biệt giữa các quận.

Các quốc gia khác có thể duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho công chúng một cách hạn chế hơn.

Theo dõi các chỉ số quan trọng và thay đổi phạm vi mở cửa lại nếu cần để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân.

Giai đoạn 3: Cơ sở làm việc có nguy cơ cao

Tại những cơ sở làm việc có nguy cơ cao cần có các biện pháp để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho công chúng, bắt đầu với dịch vụ chăm sóc cá nhân giới hạn và khu vực giải trí (có sự sửa đổi về nơi làm việc).

Ra ngoài để thực hiện các hoạt động được phép, như chăm sóc sức khỏe, mua thực phẩm, làm việc, mua sắm tại địa phương hoặc các hoạt động khác có liên quan đến các ngành được mở cửa theo giai đoạn 1-3.

Theo dõi các chỉ số quan trọng và thay đổi phạm vi mở cửa lại nếu cần để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân.

Giai đoạn 4: Chấm dứt lệnh ở nhà

Dần mở cửa các địa điểm tập trung đông người đảm bảo an toàn và sức khỏe cộng đồng, như hộp đêm, điểm hòa nhạc và các khu thi đấu thể thao xem trực tiếp.

Dần cho phép các hoạt động và đi lại.

Theo dõi các chỉ số quan trọng và thay đổi phạm vi mở cửa lại nếu cần để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân.

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang