Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Thống Đốc Gavin Newson đã tuyên bố triển khai chương trình “Great Plates Delivered” (Bữa Ăn Ngon Tại Nhà) chưa từng có trước đây trên phạm vi toàn quốc. Đây là dịch vụ cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi ở California. 

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chương trình Hỗ Trợ Cộng Đồng (Public Assistance, PA) của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã cho phép gia hạn thời gian hoạt động của chương trình Great Plates Delivered đến ngày 9 tháng 10 năm 2020.

Chương trình Great Plates Delivered có hai mục đích:

  1. Giúp người cao niên và những người lớn khác có nguy cơ cao mắc COVID-19 được ở nhà và duy trì sức khỏe bằng cách cung cấp ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày, và 
  2. Cung cấp các yếu tố kích thích nền kinh tế thiết yếu cho những doanh nghiệp địa phương đang cố gắng duy trì hoạt động trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Quý vị muốn nhận các bữa ăn? 

Hãy đọc thêm thông tin chi tiết nếu quý vị muốn nhận các bữa ăn.

Quý vị muốn cung cấp các bữa ăn?

Gửi mối quan tâm của quý vị

Đọc thêm thông tin chi tiết dưới đây nếu quý vị muốn cung cấp bữa ăn hoặc giúp quản lý chương trình.

Dưới đây là các nguồn thông tin bổ sung hiện có:

  • Nhập khu vực của quý vị trên 211.org để tìm kiếm các dịch vụ tại địa phương, như chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, tài chính, chăm sóc sức khỏe và nhà ở. Mỗi cộng đồng sẽ có một Đường Dây Thông Tin dành cho Người Cao Tuổi và Người Lớn để kết nối với các dịch vụ dành cho người cao tuổi và người lớn: 800-510-2020.
  • Truy cập trang COVID-19 của Sở Người Cao Niên California để biết danh sách các nguồn thông tin dành cho người cao tuổi và người lớn có nguy cơ khác.
  • Quý vị có nghi ngờ ai đó đang bị bỏ bê hoặc lạm dụng? Hãy gọi tới Ban Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn theo số 833-401-0832.
  • Quý vị nghi ngờ có hành vi gian lận? AARP có Đường Dây Hỗ Trợ Mạng Lưới Theo Dõi Hành Vi Gian Lận: 877-908-3360.
  • Quý vị lo lắng về ai đó mắc chứng mất trí nhớ hoặc Alzheimer hay người chăm sóc họ? Hãy gọi Hiệp Hội Alzheimer: 800-272-3900.

Hãy gọi đến đường dây nóng COVID-19 của California nếu quý vị có câu hỏi về vi-rút corona: 833-422-4255 (833-4CA-4ALL).