Người cao tuổi ở California có thể nhận được ba bữa ăn tiêu chuẩn nhà hàng miễn phí thông qua chương trình Great Plates Delivered. Chương trình giao bữa ăn tại nhà này sẽ giúp họ an toàn khi ở nhà trong đại dịch.

Trên trang này:

Cách để có được bữa ăn

Tìm hiểu xem quý vị có đủ tiêu chuẩn không

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận Great Plates nếu quý vị:

 • Ở độ tuổi từ 65 tuổi trở lên, trong khoảng 60-64 tuổi và đã được chẩn đoán hoặc phơi nhiễm với COVID-19 hoặc được CDC cho là có nguy cơ cao
 • Sống một mình hoặc với một người lớn khác đủ điều kiện tham gia chương trình
 • Hiện không nhận được trợ giúp từ các chương trình trợ giúp dinh dưỡng khác của tiểu bang hoặc liên bang, như CalFresh/SNAP hoặc Meals on Wheels (Cung Cấp Bữa Ăn Tại Nhà)
 • Gặp khó khăn khi tiếp cận thực phẩm hoặc tự chuẩn bị bữa ăn
 • Đạt 600% trở xuống mức giới hạn nghèo của liên bang
 • Sống ở một quận hoặc thành phố tham gia chương trình

Đăng ký giao bữa ăn tận nhà

Liên hệ với quản trị viên Great Plates ở thành phố hoặc quận của quý vị và hỏi về các bữa ăn được giao tận nhà miễn phí cho người cao niên:

Thông tin chi tiết về việc nhận bữa ăn được cung cấp trong Câu hỏi thường gặp của người tham gia (PDF).

Cách cung cấp các bữa ăn

Nếu quý vị muốn cung cấp bữa ăn hoặc giúp quản lý chương trình, hãy xem lại thông tin này và gửi yêu cầu của quý vị.

Gửi mối quan tâm của quý vị

Giới thiệu về chương trình này

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Thống Đốc Gavin Newson đã tuyên bố triển khai chương trình Great Plates Delivered (Bữa Ăn Ngon Tại Nhà) chưa từng có tiền lệ trên phạm vi toàn quốc. Đây là dịch vụ cung cấp bữa ăn cho người cao niên tại California.

Chương trình Hỗ Trợ Cộng Đồng (Public Assistance, PA) của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã cho phép triển khai chương trình Great Plates Delivered đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2021.

Chương trình Great Plates Delivered có hai mục đích:

 1. Giúp người cao niên và những người lớn khác có nguy cơ cao mắc COVID-19 được ở nhà và duy trì sức khỏe bằng cách cung cấp ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày 
 2. Cung cấp các yếu tố kích thích nền kinh tế thiết yếu cho những doanh nghiệp địa phương đang cố gắng duy trì hoạt động trong cuộc khủng hoảng COVID-19

Tài nguyên thông tin bổ sung

 • Nhập khu vực của quý vị trên 211.org để tìm kiếm các dịch vụ tại địa phương, như chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, tài chính, chăm sóc sức khỏe và nhà ở. Mỗi cộng đồng sẽ có một Đường Dây Thông Tin dành cho Người Cao Tuổi và Người Lớn để kết nối với các dịch vụ dành cho người cao tuổi và người lớn. Kết nối với các dịch vụ của quý vị theo số 800-510-2020.
 • Truy cập trang COVID-19 của Sở Người Cao Niên California để biết danh sách các nguồn thông tin dành cho người cao tuổi và người lớn có nguy cơ khác.
 • Quý vị có nghi ngờ ai đó đang bị bỏ bê hoặc lạm dụng không? Hãy gọi tới Ban Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn theo số 833-401-0832.
 • Quý vị nghi ngờ có hành vi gian lận? AARP có Đường Dây Hỗ Trợ Mạng Lưới Theo Dõi Hành Vi Gian Lận theo số 877-908-3360.
 • Quý vị lo lắng về ai đó mắc chứng mất trí nhớ hoặc Alzheimer hay người chăm sóc họ? Hãy gọi Hiệp Hội Alzheimer theo số 800-272-3900.

Hãy gọi đến đường dây nóng COVID-19 của California nếu quý vị có câu hỏi về vi-rút corona theo số 833-422-4255 (833-4CA-4ALL).