Trợ giúp 24/24

Đối với Đường Dây Nóng Phòng Ngừa Tự Tử, hãy gọi 800‑273‑8255 hoặc nhắn tin 838255

Đối với Đường Dây Nóng Báo Cáo Hành Vi Bạo Lực Gia Đình, hãy gọi 800‑799‑7233 hoặc nhấp vào Chat Now (Trò Chuyện Ngay)

Hãy gọi 911nếu quý vị hoặc người mà quý vị đang giúp đỡ hiện đang gặp nguy hiểm.

Đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta Mặc dù điều quan trọng là phải thận trọng đại dịch, nhưng không phải lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ. Vì thế, quý vị có thể vẫn cảm thấy bồn chồn, căng thẳng, lo lắng, buồn bã, buồn chán, trầm cảm, cô đơn hoặc bực bội. Quý vị không đơn độc.

Trên trang này:


Đường dây nóng ngăn ngừa khủng khoảng

Nếu quý vị cảm thấy quá buồn bã, trầm cảm hay bồn chồn hoặc cảm thấy như quý vị muốn gây hại cho bản thân hay người khác, quý vị có thể gọi đến Đường Dây Nóng Phòng Ngừa Tự Tử Quốc Gia theo số 800‑273‑8255.

Hiện có các nguồn thông tin bổ sung nếu quý vị đang gặp khủng hoảng:

Thanh thiếu niên

Cựu chiến binh

Đường Dây Can Thiệp Khủng Hoảng Cựu Chiến Binh (Veterans Crisis Line): Gọi 800‑273‑8255 và Nhấn 1 hoặc nhắn tin đến số 838255 để được hỗ trợ 24/7.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp và thực thi pháp luật

Người Cao Niên California 

  • Đường Dây Tình Bạn: Gọi 888‑670‑1360 để được hỗ trợ 24/7 nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên hay là một người lớn bị khuyết tật.
  • Đường Dây Thông Tin Cho Người Cao Tuổi và Người Lớn California: Gọi 800‑510‑2020 để được trợ giúp tìm sự hỗ trợ tại địa phương.

Người khiếm thính và lãng tai 

Dịch vụ điều trị hội chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện

Người Đồng Tính Nữ, Người Đồng Tính Nam, Người Lưỡng Tính, Người Chuyển Đổi Giới Tính và Người Đồng Tính Luyến Ái (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, LGBTQ)


Các dịch vụ sức khỏe hành vi và tâm thần

Nếu quý vị có Medi-Cal và cần các dịch vụ sức khỏe tâm thần, hãy gọi đến số điện thoại được in trên thẻ thành viên chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị, hay gọi đến đường dây sức khỏa tâm thần quận ở địa phương. Để được trợ giúp tìm các dịch vụ được đài thọ, hãy gọi đến Văn Phòng Thanh Tra của Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý và Sức Khỏe Tâm Thần Medi-Cal theo số 888‑452‑8609 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều.

Nếu quý vị có một chương trình bảo hiểm sức khỏe thông qua chủ hãng hay mua bảo hiểm riêng, và cần các dịch vụ sức khỏe tâm thần, hãy gọi đến số điện thoại được in trên thẻ thành viên chương trình bảo hiểm sức khoẻ của quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy bản thân đang đối phó với sự căng thẳng bằng dùng bia rượu hay ma túy, quý vị có thể yêu cầu sự trợ giúp từ các chương trình điều trị hội chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện tại quận của quý vị hay gọi điện thoại tới hệ thống xác định nơi điều trị quốc gia theo số 800‑662‑HELP.

Người già có thể tìm các dịch vụ địa phương qua trang web của Sở Cao Niên hoặc gọi 800‑510‑2020.


Đường dây nóng nếu quý vị cảm thấy không an toàn

Ngược đãi bạn đời là một hành vi không bao giờ chấp nhận được và có những người luôn sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt là trong tình trạng khủng hoảng sức khỏe này. Nếu có thể, hãy gọi đến Đường Dây Nóng Bạo Hành Gia Đình Quốc Gia theo số 800‑799‑SAFE hoặc nhắn LOVEIS đến số 22522 để được trợ giúp 24/7 bằng tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Nếu không thể, hãy truy cập TheHotline.org để tìm hiểu cách lập một kế hoạch an toàn hay tìm sự trợ giúp ngay lập tức với tính năng “Chat Now” (Trò Chuyện Ngay) 24/7.

Gọi điện hoặc nhắn tin đến Trung Tâm Hỗ Trợ Nạn Nhân Tội Ác theo đường dây 800‑VICTIMS để biết thông tin về những chương trình dịch vụ nạn nhân tại California.

Truy cập trang web của Ủy Ban Bồi Thường cho Nạn Nhân California để tìm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân của quận tại California.

Hiện có các nguồn hỗ trợ bổ sung:


Đường dây nóng để trợ giúp người khác

Bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm dụng và bỏ bê

Thành viên cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm dụng và bỏ bê. Nếu quý vị lo lắng về sức khỏe hay sự an toàn của một đứa trẻ, hãy gọi đến đường dây nóng Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em (CPS) địa phương của quận nơi đứa trẻ đó sống hay tìm một nhà cung cấp dịch vụ nạn nhân thanh thiếu trẻ em bị lạm dụng tại địa phương.

Quý vị có thể gọi hay nhắn tin đến Đường Dây Nóng Quốc Gia Trợ Giúp Trẻ Em Bị Lạm Dụng 24/7 theo số 800‑4‑A‑CHILD để nói chuyện với một cố vấn can thiệp khủng hoảng chuyên nghiệp mà có thể hỗ trợ bằng hơn 170 ngôn ngữ.

Quý vị cũng có thể giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên bị lạm dụng hoặc bỏ mặc bằng cách tự nguyện phục vụ như một người chăm sóc nuôi tạm. Vui lòng liên lạc với sở Dịch Vụ Xã Hội hoặc Dịch Vụ Nhân Sinh của quận địa phương của quý vị hoặc gọi đến đường dây miễn phí theo số 800‑KIDS‑4‑US.

Hỗ trợ từ gia đình

Nếu quý vị quan ngại về một gia đình cần thực phẩm hay hỗ trợ hoặc chính quý vị cần các nguồn hỗ trợ, hãy gọi 211, liên lạc với Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình phi lợi nhuận tại địa phương của quý vị hoặc nộp đơn xin phúc lợi công cộng mà có thể bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ cấp tiền mặt và hỗ trợ thực phẩm và dinh dưỡng, thông qua Sở Dịch Vụ Xã Hội hay Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh tại quận của quý vị.

Quý vị có thể gọi đến Đường Dây Trợ Giúp Phụ Huynh & Thanh Thiếu Niên California theo số 855‑427‑2736 thứ Hai – thứ Sáu từ 8 giờ sáng – 8 giờ tối để được hỗ trợ tinh thần từ một Người Hỗ Trợ Phụ Huynh.

NAMI California có những nguồn hỗ trợ cho thành viên gia đình mà đang hỗ trợ người thân mắc những tình trạng sức khỏe tâm thần. Quý vị có thể gọi đến Đường Dây Trợ Giúp của họ theo số 800‑950‑NAMI để lấy thông tin, được giới thiệu nguồn hỗ trợ hay sự trợ giúp từ 7 giờ sáng – 3 giờ chiều hay gửi email đến info@namica.org.

Người chăm sóc có thể tìm thấy các nguồn thông tin trên trang mạng của Ban Hỗ Trợ Người Cao Niên (Department of Aging), kể cả hướng dẫn giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho quý vị cũng như người thân của quý vị trước đại dịch COVID-19.

Dịch Vụ Bảo Vệ Người trưởng thành của Quận

Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn: Gọi 833‑401‑0832 24/7 khi có những quan ngại về tình trạng lạm dụng, bỏ mặc hay bóc lột người lớn.


Các chiến lược giúp kiểm soát sự căng thẳng

  • Hãy lưu tâm đến việc tiếp nhận thông tin của quý vị từ các nguồn tin mới về loại vi-rút này, và nên tạm ngưng xem các thông tin này.
  • Duy trì liên lạc xã giao với các mối quan hệ hỗ trợ như bạn bè, gia đình và những người khác qua điện thoại, tin nhắn, internet hoặc gặp mặt trực tiếp khi việc đó an toàn.
  • Chăm sóc thân thể của mình bằng cách: ăn thực phẩm lành mạnh, tránh uống nhiều rượu bia và tập thể dục khi có thể.
  • Nên gọi cho nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu tình trạng bồn chồn của quý vị cản trở các hoạt động hàng ngày.

Hầu hết các phương pháp xoa dịu căng thẳng đều có trong Lộ Trình Hồi Phục và cẩm nang thông tin về đại dịch COVID-19 từ Văn Phòng Tổng Y Sĩ.