Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị nên cách ly để bảo vệ những người khác. Nếu bị phơi nhiễm, quý vị nên đi xét nghiệm và có thể cần cách ly kiểm dịch.

Trên trang này:


Cách ly kiểm dịch và cách ly

Cách ly kiểm dịch tức là ở nhà. Điều này không còn bắt buộc đối với hầu hết những người đã phơi nhiễm nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính. Nhưng khuyến nghị quý vị vẫn nên thực hiện nếu sống hoặc làm việc tại cơ sở rủi ro cao.

Cách ly tức là ở nhà và tránh xa người khác trong gia đình quý vị. Điều này áp dụng cho những người bị bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy liên hệ với bác sĩ để đặt lịch hẹn. Các phương pháp điều trị COVID-19 đều miễn phí, được cung cấp trên diện rộng và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng. Tìm hiểu về những lựa chọn điều trị của quý vị.

Đọc thêm tại Hướng Dẫn Cách Ly và Cách Ly Kiểm Dịch của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) và Cách Ly Kiểm Dịch và Cách Ly của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).


Tính thời gian cách ly

Sử dụng công cụ tính này để xác định xem quý vị có cần xét nghiệm hoặc cách ly hay không và nên thực hiện khi nào. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho những người khác. 

Bắt đầu tính


Hướng dẫn cách ly kiểm dịch và cách ly

Nếu quý vị đã phơi nhiễm nhưng không có triệu chứng

Bất kể tình trạng tiêm vắc-xin, hãy:

 • Đi xét nghiệm sau 3-5 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng
 • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong 10 ngày, ngay cả khi ở nhà
 • Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, hãy cách ly

Nếu quý vị đã nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày qua:

 • Quý vị không cần xét nghiệm trừ khi khởi phát các triệu chứng
 • Nếu các triệu chứng khởi phát, hãy thực hiện cách ly và đi xét nghiệm

Tìm hiểu thêm tại Cần Làm Gì Nếu Quý Vị Bị Phơi Nhiễm từ CDPH.

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có các triệu chứng

Bất kể tình trạng tiêm vắc-xin hoặc lịch sử lây nhiễm, hãy:

 • Cách ly ít nhất 5 ngày
  • Ngủ và ở trong phòng riêng tách biệt với những người không bị nhiễm bệnh
  • Sử dụng phòng tắm riêng nếu quý vị có thể
  • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác, ngay cả khi ở nhà
 • Đi xét nghiệm (nên xét nghiệm kháng nguyên) vào Ngày thứ 5
 • Kết thúc cách ly vào Ngày thứ 6 nếu:
  • Quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính VÀ
  • Quý vị không bị sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt VÀ
  • Các triệu chứng khác của quý vị đã hết hoặc đang thuyên giảm
 • Kết thúc cách ly vào Ngày thứ 10 nếu:
  • Quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính vào Ngày thứ 5 hoặc không xét nghiệm VÀ
  • Quý vị không bị sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt
 • Nếu quý vị vẫn bị sốt, hãy tiếp tục cách ly cho đến 24 giờ sau khi hết sốt
 • Sau khi quý vị hồi phục, hãy đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong tròn 10 ngày kể từ khi quý vị bắt đầu có triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính

Đối với trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính:

 • Trẻ em dưới 2 tuổi có thể kết thúc cách ly vào Ngày 6 mà không cần có kết quả xét nghiệm âm tính
 • Trẻ em từ 2 tuổi trở lên cần làm theo các bước trên đây để kết thúc cách ly

Tìm hiểu thêm tại Cần Làm Gì Nếu Quý Vị Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính từ CDPH.

Các cơ sở rủi ro cao

Nghỉ làm hoặc cách ly kiểm dịch được khuyến cáo cho một số người lao động và cư dân bị phơi nhiễm ở các cơ sở rủi ro cao.

Các cơ sở rủi ro cao bao gồm:

 • Nơi tạm trú khẩn cấp
 • Trung tâm làm mát và sưởi ấm
 • Một số cơ sở chăm sóc sức khỏe
 • Cơ sở cải huấn và trại tạm giam của địa phương
 • Nơi tạm trú dành cho người vô gia cư
 • Chăm sóc dài hạn

Nếu quý vị đã hoàn thành tiêm mũi vắc-xin chính và tiêm mũi nhắc lại (nếu đủ điều kiện):

 • Quý vị không cần cách ly kiểm dịch hoặc nghỉ làm ở nhà trừ khi khởi phát các triệu chứng
 • Hãy xét nghiệm ngay và sau khi bị phơi nhiễm 3-5 ngày
 • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc khởi phát triệu chứng, hãy cách ly

Nếu quý vị đã nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày qua:

 • Quý vị không cần xét nghiệm, cách ly kiểm dịch hoặc nghỉ làm ở nhà trừ khi khởi phát các triệu chứng
 • Nếu các triệu chứng khởi phát, hãy thực hiện cách ly và đi xét nghiệm

Nếu quý vị chưa tiêm vắc-xin, chưa tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã hoàn thành (các) mũi tiêm vắc-xin chính của mình và đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại nhưng không tiêm, hãy:

 • Cách ly kiểm dịch hoặc không đi làm mà ở nhà trong ít nhất 5 ngày
 • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác
 • Đi xét nghiệm vào Ngày thứ 5
 • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc khởi phát triệu chứng, hãy cách ly
 • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính và không có bất kỳ triệu chứng nào, hãy kết thúc cách ly kiểm dịch hoặc đi làm trở lại sau Ngày thứ 5
 • Nếu quý vị không xét nghiệm và không có bất kỳ triệu chứng nào, hãy kết thúc cách ly kiểm dịch hoặc đi làm trở lại sau Ngày thứ 10

Các trường hợp ngoại lệ

Các quy tắc cách ly và cách ly kiểm dịch có thể hạn chế hơn tại khu vực của quý vị. Xem trang web COVID-19 tại khu vực của quý vị.

Hướng dẫn cách ly và cách ly kiểm dịch này không áp dụng cho một số cơ sở chăm sóc sức khỏe. Xem Hướng Dẫn của CDPH về Cách Ly Kiểm Dịch và Cách Ly cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe.


Hỗ trợ trong thời gian cách ly kiểm dịch hoặc cách ly

Nếu quý vị không thể làm việc do mắc COVID-19 hoặc ở gần người mắc, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hưởng Bảo Hiểm Khuyết Tật (Disability Insurance, DI)

Nếu quý vị không thể làm việc vì bận chăm sóc một thành viên gia đình mắc COVID-19, quý vị có thể được trợ giúp cho khoản lương bị mất. Nộp đơn yêu cầu Nghỉ Phép Có Lương Vì Lý Do Gia Đình (Paid Family Leave, PFL)

Trong cả hai trường hợp này, quý vị phải có giấy báo của nhân viên chăm sóc sức khỏe.


Hỏi và đáp

Khi nào tôi có thể ở gần những người khác sau khi tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng?

Nếu quý vị vẫn không có triệu chứng:

 • Hãy xét nghiệm lại sau 5 ngày. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, quý vị có thể ở gần người khác.
 • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong 10 ngày, ngay cả khi ở nhà.

Sử dụng Công Cụ Tính Thời Gian Cách Ly và Cách Ly Kiểm Dịch của CDPH để xác định cần làm gì vào thời điểm nào. 

Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì tôi cần làm gì để bảo vệ những người khác trong gia đình mình?

Quý vị cần tự cách ly (ở nhà và tránh xa người khác). Tránh những người trong gia đình không có kết quả xét nghiệm dương tính: 

 • Ngủ và ở trong phòng riêng tách biệt với họ
 • Sử dụng phòng tắm riêng nếu có thể
 • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác

Nhiều người bị lây nhiễm trong cùng một gia đình có thể sử dụng chung phòng để cách ly. Tìm hiểu thêm tại Cần Làm Gì Nếu Quý Vị Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính từ CDPH.

Các thành viên trong gia đình cần được xét nghiệm và đeo khẩu trang trong 10 ngày. Họ không cần xét nghiệm nếu đã được xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày qua.

Sử dụng Công Cụ Tính Thời Gian Cách Ly và Cách Ly Kiểm Dịch của CDPH để xác định cần làm gì vào thời điểm nào.  

Tìm hiểu thêm tại Cần Làm Gì Nếu Quý Vị Bị Phơi Nhiễm từ CDPH.