Quý vị cần được xét nghiệm nếu bị phơi nhiễm với COVID-19. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị nên cách ly để bảo vệ những người khác.

Trên trang này:


Cách ly kiểm dịch và cách ly

Cách ly kiểm dịch nghĩa là ở nhà khi đã bị phơi nhiễm nhưng chưa khởi phát các triệu chứng. Cách ly kiểm dịch không còn được đề xuất làm chiến lược kiểm soát COVID-19.

Cách ly nghĩa là ở nhà và tránh xa những người khác trong gia đình nếu quý vị có các triệu chứng hoặc kết quả xét nghiệm dương tính. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy liên hệ với bác sĩ để xem quý vị có cần được điều trị hay không. Các phương pháp điều trị COVID-19 đều miễn phí, được cung cấp trên diện rộng và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng. Tìm hiểu về những lựa chọn điều trị của quý vị.

Đọc thêm tại Hướng Dẫn Cách Ly và Cách Ly Kiểm Dịch của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) và Cách Ly và Biện Pháp Phòng Ngừa của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).


Tính thời gian cách ly

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy sử dụng công cụ tính toán này để xác định thời gian quý vị cần cách ly. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho những người khác. 

Bắt đầu tính


Hướng dẫn về phơi nhiễm và cách ly

Nếu quý vị đã phơi nhiễm nhưng không có triệu chứng

Bất kể tình trạng tiêm vắc-xin, hãy:

 • Đi xét nghiệm ngay và 3-5 ngày sau lần phơi nhiễm gần nhất*
 • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong 10 ngày sau khi phơi nhiễm, ngay cả khi ở nhà nếu có mặt người khác
 • Cách ly nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính

*Nếu quý vị đã nhiễm COVID-19 trong vòng 30 ngày qua:

 • Quý vị không cần xét nghiệm sau khi phơi nhiễm trừ khi khởi phát các triệu chứng
 • Nếu các triệu chứng khởi phát, hãy thực hiện cách ly và đi xét nghiệm

Tìm hiểu thêm tại Cần Làm Gì Nếu Quý Vị Bị Phơi Nhiễm từ CDPH.

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, dù có triệu chứng hay không

Bất kể tình trạng tiêm vắc-xin hoặc lịch sử lây nhiễm, hãy:

 • Cách ly ít nhất 5 ngày
  • Ngủ và ở trong phòng riêng tách biệt với những người không bị nhiễm bệnh
  • Sử dụng phòng tắm riêng nếu quý vị có thể
  • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác, ngay cả khi ở nhà
 • Quý vị có thể kết thúc cách ly sớm, sau Ngày thứ 5, nếu:
  • Quý vị không bị sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt, VÀ
  • Các triệu chứng khác của quý vị đã hết hoặc đang thuyên giảm
 • Nếu quý vị vẫn bị sốt, hãy tiếp tục cách ly trong ít nhất 24 giờ cho đến khi hết sốt
 • Nếu các triệu chứng khác không thuyên giảm, hãy tiếp tục cách ly đến hết Ngày thứ 10
 • Sau khi kết thúc cách ly:
  • Hãy đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong tròn 10 ngày sau khi khởi phát các triệu chứng. Nếu không có triệu chứng, hãy đeo khẩu trang trong tròn 10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính.
  • Quý vị có thể bỏ khẩu trang trước Ngày thứ 10 nếu có hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp, cách nhau ít nhất một ngày.

Đối với trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính:

 • Trẻ em dưới 2 tuổi có thể kết thúc cách ly sau Ngày thứ 5
 • Trẻ em từ 2 tuổi trở lên cần làm theo các bước trên đây để kết thúc cách ly

Tìm hiểu thêm tại Cần Làm Gì Nếu Quý Vị Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính từ CDPH.

Các trường hợp ngoại lệ

Các quy tắc cách ly và cách ly kiểm dịch có thể hạn chế hơn tại khu vực của quý vị. Xem trang web COVID-19 tại khu vực của quý vị.

Xem Hướng Dẫn của CDPH về Cách Ly Kiểm Dịch và Cách Ly cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe.


Hỗ trợ trong thời gian cách ly

Nếu quý vị không thể làm việc do mắc COVID-19, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hưởng Bảo Hiểm Khuyết Tật (Disability Insurance, DI)

Nếu quý vị không thể làm việc vì bận chăm sóc một thành viên gia đình mắc COVID-19, quý vị có thể được trợ giúp cho khoản lương bị mất. Nộp đơn yêu cầu Nghỉ Phép Có Lương Vì Lý Do Gia Đình (Paid Family Leave, PFL)

Trong cả hai trường hợp này, quý vị phải có giấy báo của nhân viên chăm sóc sức khỏe.


Hỏi và đáp

Khi nào tôi có thể ở gần những người khác sau khi tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng?

Nếu quý vị vẫn không có triệu chứng:

 • Quý vị có thể kết thúc cách ly sau Ngày thứ 5
 • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong 10 ngày, ngay cả khi ở nhà.

Sử dụng Công Cụ Tính Thời Gian Cách Ly của CDPH để xác định cần làm gì vào thời điểm nào. 

Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì tôi cần làm gì để bảo vệ những người khác trong gia đình mình?

Quý vị cần tự cách ly (ở nhà và tránh xa người khác). Tránh những người trong gia đình không có kết quả xét nghiệm dương tính: 

 • Ngủ và ở trong phòng riêng tách biệt với họ
 • Sử dụng phòng tắm riêng nếu có thể
 • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác

Nhiều người bị lây nhiễm trong cùng một gia đình có thể sử dụng chung phòng để cách ly. Tìm hiểu thêm tại Cần Làm Gì Nếu Quý Vị Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính từ CDPH.

Các thành viên không bị nhiễm trong gia đình cần được xét nghiệm và đeo khẩu trang trong 10 ngày. Họ không cần xét nghiệm nếu đã được xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 30 ngày qua trừ khi khởi phát các triệu chứng.

Sử dụng Công Cụ Tính Thời Gian Cách Ly của CDPH để xác định cần làm gì vào thời điểm nào.  

Tìm hiểu thêm tại Cần Làm Gì Nếu Quý Vị Bị Phơi Nhiễm từ CDPH.