Nhiều không gian ngoài trời công cộng và khu cắm trại của California hiện được phép mở cửa tại một số quận có các sửa đổi về vấn đề an toàn trong đại dịch COVID-19. Tuân thủ lệnh ở nhà của Tiểu bang bằng cách tham gia các hoạt động giải trí ngay chính trong cộng đồng của quý vị. Chỉ tham gia các hoạt động ngoài trời với các thành viên trong gia đình quý vị.

Kiểm tra tình trạng của các không gian ngoài trời do quận hoặc thành phố của quý vị quản lý trước khi quý vị ra khỏi nhà.Du khách nên mang theo xà phòng để rửa tay và nước rửa tay khô có chứa cồn khi không có nước.

Truy cập các trang web dưới đây để tìm không gian được phép mở cửa gần nơi quý vị sinh sống:

Công Viên và Bãi Biển của Tiểu Bang California: Một số công viên, bãi biển và khu cắm trại của tiểu bang được mở cửa. Đảm bảo rằng quý vị kiểm tra trạng thái của các công viên trong khu vực của quý vị trước khi quý vị ra khỏi nhà. Du khách cần phải tuân thủ các hướng dẫn mới khi đến thăm các công viên, bãi biển và khu cắm trại theo cách an toàn.  

Các Khu Động Vật Hoang Dã và Bảo Tồn Sinh Thái của Cục Cá và Động Vật Hoang Dã (DFW): Hầu hết các khu vực cá và động vật hoang dã được mở cửa cho công chúng. Các khu vực công cộng có nhiều người qua lại, như các trung tâm du lịch và các quầy cấp phép phải đóng cửa.

Các Khu Rừng của Tiểu Bang: Một số khu cắm trại và khu vực giải trí ban ngày vẫn được mở cửa. Đảm bảo rằng quý vị kiểm tra trạng thái của các khu cắm trại và khu vực giải trí ban ngày trong khu vực của quý vị trước khi quý vị ra khỏi nhà. Công chúng cần duy trì khoảng cách 6 foot với những người khác không phải thành viên gia đình và thu gom rác thải khi có thể.

Công Viên Bảo Tồn Baldwin Hills tại LA: Khu vực công viên Baldwin Hills tại Los Angeles (Los Angeles, LA) được phép mở cửa cho công chúng.

Các Cơ Sở Giải Trí Công của Cục Nguồn Nước (DWR): Hầu hết các hồ và hồ chứa nước đều được mở cửa cho công chúng. Kiểm tra danh sách các khu vực giải trí được mở cửa tại địa phương trước khi quý vị ra khỏi nhà.

Đường Ven Sông trong Khu Bảo Tồn Sông San Joaquin: Hành lang giải trí và bảo tồn này tại khu vực Fresno được phép mở cửa cho công chúng.

Vùng Đất Công Bảo Tồn Tahoe: Các khu vực giải trí được mở cửa. Du khách cần tuân thủ các hướng dẫn quan trọng để được đến thăm những khu vực này được an toàn.

Công Viên và Đường Mòn Bảo Tôn Vùng Núi Santa Monica: Các khu vực này được phép mở cửa cho công chúng. Các du khách cần đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội 6 foot. Tất cả các khu đỗ xe, ngoại trừ nhà vệ sinh công cộng, đều phải đóng cửa.