Nếu quý vị đã khỏi bệnh COVID-19, việc hiến tặng huyết tương của quý vị có thể giúp tới 4 người khác đang mắc bệnh này.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về:

Máu của quý vị có thể cứu sống mọi người như thế nào

Các kháng thể của bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục hoàn toàn có thể giúp chống lây nhiễm ở những người đang mắc bệnh này. Nguồn duy nhất tạo ra các kháng thể này là huyết tương của những người sống sót sau khi nhiễm vi-rút corona. Xem video này của FDA để xem phần giới thiệu nhanh.

Truyền huyết tương vào cơ thể bệnh nhân COVID-19 từ một người đã khỏi bệnh có thể giúp người bệnh khỏe lại nhanh hơn. Nhưng chúng ta cần nhiều loại huyết tương này hơn để nghiên cứu. 

Sở Y Tế Công Cộng California đã gửi thư tới những người dân California có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút corona để khuyến khích họ hiến tặng huyết tương.

Ai có thể hiến tặng huyết tương COVID-19

  • Người đã có kết quả xét nghiệm nhiễm vi-rút corona
  • Đã cảm thấy khỏe mạnh trong ít nhất 14 ngày*
  • Đáp ứng các quy tắc thường lệ về hiến máu. 

*Vui lòng kiểm tra với trung tâm hiến máu của quý vị. Một số trung tâm sẽ cần kết quả xét nghiệm bằng tăm bông âm tính và có thể có các quy tắc khác.

Việc hiến tặng là an toàn và tự nguyện

Nói chung, việc hiến huyết tương rất an toàn cho mọi người. Trung tâm hiến máu tại địa phương của quý vị có thể cung cấp thêm thông tin về rủi ro và quyền lợi của việc hiến máu.

Việc hiến máu là tự nguyện. Quyết định có hiến tặng hay không của quý vị sẽ không thay đổi tư cách hợp lệ của quý vị đối với các dịch vụ y tế hoặc dịch vụ y tế công cộng. 

CDPH không phải là bên tham gia hoặc nhà tài trợ cho nghiên cứu về dịch COVID-19. Cơ quan này đang hỗ trợ công việc của các nhà cung cấp dịch vụ y tế trên khắp tiểu bang thông qua việc đề nghị quý vị hiến tặng huyết tương.

Xác định một trung tâm hiến máu

Tìm trung tâm hiến máu ở gần nơi quý vị sống chuyên thu thập huyết tương COVID-19.

    Hỏi và đáp

    Duy trì cập nhật thông tin