Chuyển đến nội dung chính

Máu của quý vị có thể cứu sống mọi người

Các kháng thể của bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục có thể giúp chống lây nhiễm ở những người đang mắc bệnh này. Nguồn duy nhất của các kháng thể này là huyết tương của những người sống sót sau khi nhiễm vi-rút corona. 

Truyền huyết tương vào cơ thể bệnh nhân COVID-19 từ một người đã khỏi bệnh có thể giúp người bệnh khỏe lại nhanh hơn. Nhưng chúng ta cần nhiều huyết tương này hơn để nghiên cứu. 

Sở Y Tế Công Cộng California đã gửi thư, bao gồm cả bản dịch bằng bảy thứ tiếng, để khuyến khích người dân California có xét nghiệm dương tính cân nhắc hiến huyết tương của mình để giúp phát triển các phương pháp điều trị COVID-19.

Bằng việc hiến huyết tương, quý vị có thể cứu giúp tối đa 4 người mắc COVID-19.

Ai có thể hiến huyết tương COVID-19?

 • Người đã có kết quả xét nghiệm nhiễm vi-rút corona,
 • Đã cảm thấy khỏe mạnh trong ít nhất 28 ngày*,
 • Đáp ứng các quy tắc thường lệ về hiến máu. 

*Nếu quý vị muốn hiến máu trước khi hết thời gian một tháng kể từ khi khỏi bệnh, vui lòng liên hệ với trung tâm hiến máu của quý vị. Một số trung tâm sẽ yêu cầu kết quả xét nghiệm bằng tăm bông âm tính, và có thể có các quy tắc khác.

Các rủi ro là gì?

Nói chung, việc hiến huyết tương rất an toàn cho mọi người. Trung tâm hiến máu tại địa phương của quý vị có thể cung cấp thêm thông tin về rủi ro và quyền lợi của việc hiến máu.

Việc hiến máu là tự nguyện. Quyết định có hiến hay không sẽ không thay đổi tư cách hợp lệ của quý vị đối với các dịch vụ y tế hoặc dịch vụ y tế công cộng. 

Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) không phải là bên tham gia hay bên tài trợ cho nghiên cứu COVID-19, nhưng đang hỗ trợ công việc của các nhà cung cấp dịch vụ y tế trên toàn tiểu bang bằng cách mời quý vị hiến huyết tương.

Xác định một trung tâm hiến máu

Tìm trung tâm hiến máu ở gần nơi quý vị sống chuyên thu thập huyết tương COVID-19.

  Huyết tương từ những người sống sót sau khi mắc COVID-19 có thể giúp đỡ theo những cách khác

  Cuộc chiến chống lại COVID-19 bắt đầu từ chính quý vị

  Hy vọng về huyết tương từ bệnh nhân đã hồi phục

  Cập nhật thông tin

  Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang