Điều gì thay đổi vào ngày 15 tháng 1

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1, các sự kiện lớn bao gồm các sự kiện trong nhà có 500 người trở lên và các sự kiện ngoài trời có 5,000 người trở lên.

Đọc hướng dẫn

California có những yêu cầu và khuyến cáo đối với các sự kiện lớn để giảm mức độ lây truyền COVID-19. 

Trên trang này:


Sự kiện lớn là

Sự kiện lớn là:

 • Các sự kiện trong nhà có 500 người trở lên
 • Các sự kiện ngoài trời có 5,000 người trở lên

Bao gồm các sự kiện như:

 • Các hội nghị, hội thảo và hội chợ triển lãm
 • Các buổi hòa nhạc, biểu diễn và hộp đêm
 • Các sự kiện thể thao
 • Các sự kiện và giải trí trực tiếp
 • Các hội chợ, lễ hội và buổi diễu hành
 • Các công viên chủ đề, công viên giải trí và công viên nước
 • Các sự kiện hoặc buổi tụ họp riêng tư quy mô lớn
 • Các sự kiện đua, chạy marathon và sức bền quy mô lớn
 • Các buổi triển lãm xe ô tô

Xem các chi tiết đầy đủ trong hướng dẫn về các sự kiện lớn của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH).


Sự kiện trong nhà

Đối với các sự kiện trong nhà có quy mô từ 500 người trở lên, người tham dự từ 2 tuổi trở lên phải cung cấp bằng chứng về việc họ: 

 • Đã tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc
 • Đã nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Nhận hồ sơ vắc-xin kỹ thuật số của quý vị để hiển thị quý vị đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Có các cách khác để chứng minh quý vị đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Tìm tất cả các tùy chọn trong Quy Tắc Hướng Dẫn và Tiêu Chuẩn về Hồ Sơ Vắc-xin của CDPH.

Nếu quý vị cung cấp kết quả xét nghiệm để được vào, xét nghiệm đó phải được thực hiện trong:

 • ngày hôm trước nếu là xét nghiệm kháng nguyên hoặc
 • 2 ngày trước đó nếu là xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (polymerase chain reaction, PCR).

Tìm một địa điểm xét nghiệm trong khu vực của quý vị.

Người tham dự không thể tự chứng nhận để xác thực tình trạng tiêm vắc-xin hay kết quả xét nghiệm âm tính.

Người tham dự từ 18 tuổi trở lên phải cung cấp giấy tờ nhận dạng tại các sự kiện lớn trong nhà. Giấy tờ nhận dạng của quý vị phải xác nhận quý vị là người:

 • Xuất trình bằng chứng về tình trạng tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính và
 • Vào địa điểm.

Khẩu trang

Mọi người đều phải đeo khẩu trang tại các sự kiện lớn trong nhà. Bất kể tình trạng tiêm vắc-xin hay kết quả xét nghiệm âm tính của quý vị. Tìm hiểu thêm để biết khi nào cần đeo khẩu trang.  


Sự kiện ngoài trời

Đối với các sự kiện ngoài trời có 5,000 người trở lên, CDPH khuyến cáo người điều hành địa điểm và sự kiện nên yêu cầu người tham dự từ 2 tuổi trở lên phải cung cấp bằng chứng về việc họ: 

 • Đã tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc
 • Đã nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

CDPH khuyến nghị sử dụng Quy Tắc Hướng Dẫn và Tiêu Chuẩn về Hồ Sơ Vắc-xin để xác nhận tình trạng tiêm vắc-xin.

Nếu quý vị cung cấp kết quả xét nghiệm để được vào, xét nghiệm đó phải được thực hiện trong:

 • ngày hôm trước nếu là xét nghiệm kháng nguyên hoặc
 • 2 ngày trước đó nếu là xét nghiệm PCR.

CDPH không khuyến nghị tự chứng nhận để xác minh tình trạng tiêm vắc-xin hay kết quả xét nghiệm âm tính

CDPH khuyến nghị người điều hành yêu cầu người tham dự từ 18 tuổi trở lên phải cung cấp giấy tờ nhận dạng tại các sự kiện lớn ngoài trời. Quý vị có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ nhận dạng xác nhận quý vị là người:

 • Xuất trình bằng chứng về tình trạng tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính và
 • Vào địa điểm.

Khẩu trang

Mọi người phải đeo khẩu trang tại các sự kiện ngoài trời khi vào các khu vực trong nhà như:

 • Nhà vệ sinh
 • Các nhà hàng
 • Cửa hàng bán lẻ
 • Phòng chung
 • Gian hàng ăn nhẹ

Tìm các thông tin chi tiết đầy đủ về Hướng Dẫn Sử Dụng Khẩu Trang của CDPH.