California có những yêu cầu và khuyến cáo đối với các sự kiện lớn để giảm mức độ lây truyền COVID-19. 

Trên trang này:


Sự kiện lớn là

Sự kiện lớn là:

 • Các sự kiện trong nhà có 1,000 người trở lên
 • Các sự kiện ngoài trời có 10,000 người trở lên

Bao gồm các sự kiện như:

 • Các hội nghị, hội thảo và hội chợ triển lãm
 • Các buổi hòa nhạc, biểu diễn và hộp đêm
 • Các sự kiện thể thao
 • Các sự kiện và giải trí trực tiếp
 • Các hội chợ, lễ hội và buổi diễu hành
 • Các công viên chủ đề, công viên giải trí và công viên nước
 • Các sự kiện hoặc buổi tụ họp riêng tư quy mô lớn
 • Các sự kiện đua, chạy marathon và sức bền quy mô lớn
 • Các buổi triển lãm xe ô tô

Xem các chi tiết đầy đủ trong hướng dẫn về các sự kiện lớn của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH).


Sự kiện trong nhà

Đối với các sự kiện trong nhà có 1,000 người trở lên, CDPH khuyến cáo người điều hành địa điểm và sự kiện nên yêu cầu người tham dự từ 2 tuổi trở lên phải cung cấp bằng chứng về việc họ: 

 • Đã được tiêm vắc-xin, hoặc
 • Đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

CDPH khuyến nghị sử dụng Quy Tắc Hướng Dẫn và Tiêu Chuẩn về Hồ Sơ Vắc-xin để xác nhận tình trạng tiêm vắc-xin.

Nếu quý vị cung cấp kết quả xét nghiệm để được vào, xét nghiệm đó phải được thực hiện trong:

 • ngày hôm trước nếu là xét nghiệm kháng nguyên hoặc
 • 2 ngày trước đó nếu là xét nghiệm PCR.

CDPH không khuyến nghị tự chứng nhận để xác minh tình trạng tiêm vắc-xin hay kết quả xét nghiệm âm tính

CDPH khuyến nghị người điều hành yêu cầu người tham dự từ 18 tuổi trở lên phải cung cấp giấy tờ nhận dạng. Quý vị có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ nhận dạng xác nhận quý vị là người:

 • Xuất trình bằng chứng về tình trạng tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính và
 • Vào địa điểm.

Khẩu trang

Việc đeo khẩu trang trong nhà được đặc biệt khuyến cáo cho mọi người.

CDPH khuyến nghị đeo khẩu trang vừa vặn và có khả năng lọc tốt. Trong đó bao gồm khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc như N95, KN95 và KF94. Tìm hiểu về cách mua khẩu trang vừa vặn và có khả năng lọc tốt.


Sự kiện ngoài trời

Đối với các sự kiện ngoài trời có 10,000 người trở lên, CDPH khuyến cáo người điều hành địa điểm và sự kiện nên yêu cầu người tham dự từ 2 tuổi trở lên phải cung cấp bằng chứng về việc họ: 

 • Đã được tiêm vắc-xin, hoặc
 • Đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

CDPH khuyến nghị sử dụng Quy Tắc Hướng Dẫn và Tiêu Chuẩn về Hồ Sơ Vắc-xin để xác nhận tình trạng tiêm vắc-xin.

Nếu quý vị cung cấp kết quả xét nghiệm để được vào, xét nghiệm đó phải được thực hiện trong:

 • ngày hôm trước nếu là xét nghiệm kháng nguyên hoặc
 • 2 ngày trước đó nếu là xét nghiệm PCR.

CDPH không khuyến nghị tự chứng nhận để xác minh tình trạng tiêm vắc-xin hay kết quả xét nghiệm âm tính

CDPH khuyến nghị người điều hành yêu cầu người tham dự từ 18 tuổi trở lên phải cung cấp giấy tờ nhận dạng tại các sự kiện lớn ngoài trời. Quý vị có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ nhận dạng xác nhận quý vị là người:

 • Xuất trình bằng chứng về tình trạng tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính và
 • Vào địa điểm.

Khẩu trang

Mọi người không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời.

Việc đeo khẩu trang trong nhà được đặc biệt khuyến cáo cho mọi người khi vào các khu vực trong nhà như:

 • Nhà vệ sinh
 • Các nhà hàng
 • Cửa hàng bán lẻ
 • Phòng chung
 • Gian hàng ăn nhẹ

CDPH khuyến nghị đeo khẩu trang vừa vặn và có khả năng lọc tốt. Trong đó bao gồm khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc như N95, KN95 và KF94. Tìm hiểu về cách mua khẩu trang vừa vặn và có khả năng lọc tốt.


Tổ chức các sự kiện an toàn

Cẩm Nang Hướng Dẫn Tổ Chức Sự Kiện THÔNG MINH và An Toàn của CDPH có các biện pháp và khuyến nghị tốt nhất để tổ chức các sự kiện an toàn. Hãy xem lại cẩm nang nếu quý vị tổ chức các sự kiện và buổi tập trung như:

 • Đám cưới
 • Lễ tốt nghiệp
 • Các trận đấu thể thao
 • Lễ hội âm nhạc
 • Hội nghị
 • Chạy đua marathon
 • Hòa nhạc
 • Hội chợ