California có những yêu cầu và khuyến cáo đối với các sự kiện lớn để giảm mức độ lây truyền COVID-19. 

Trên trang này:


Sự kiện lớn là

Các sự kiện lớn là các sự kiện trong nhà có quy mô từ 1,000 người trở lên và sự kiện ngoài trời có quy mô từ 10,000 người trở lên.

Bao gồm các sự kiện như:

 • Các hội nghị, hội thảo và hội chợ triển lãm
 • Các buổi hòa nhạc, biểu diễn và hộp đêm
 • Các sự kiện thể thao
 • Các sự kiện và giải trí trực tiếp
 • Các hội chợ, lễ hội và buổi diễu hành
 • Các công viên chủ đề, công viên giải trí và công viên nước
 • Các sự kiện hoặc buổi tụ họp riêng tư quy mô lớn
 • Các sự kiện đua, chạy marathon và sức bền quy mô lớn
 • Các buổi triển lãm xe ô tô

Sự kiện trong nhà

Đối với các sự kiện trong nhà có quy mô từ 1,000 người trở lên, người tham dự phải cung cấp bằng chứng về việc họ: 

 • Đã tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc
 • Đã nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính

Sau ngày 20 tháng 9 năm 2021, người tham dự không thể tự chứng nhận để xác thực tình trạng tiêm vắc-xin hay kết quả xét nghiệm âm tính.

Tìm địa điểm xét nghiệm Nhận hồ sơ vắc-xin số của quý vị

Sự kiện ngoài trời

Đối với các sự kiện ngoài trời có quy mô từ 10,000 người trở lên, Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) khuyến cáo người tham dự phải cung cấp bằng chứng về việc họ: 

 • Đã tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc
 • Đã nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính

Sau ngày 20 tháng 9 năm 2021, CDPH khuyến nghị địa điểm tổ chức và nhà điều hành sự kiện:


Đeo khẩu trang tại các sự kiện

Tất cả những người tham dự đều phải tuân thủHướng Dẫn Sử Dụng Đồ Che Mặt của CDPH. 


Thông tin chi tiết

Các biện pháp này có hiệu lực đến hết ngày 1 tháng 11 năm 2021.

CDPH sẽ xem xét các biện pháp này trước ngày 15 tháng 10 năm 2021, để đánh giá mức độ cần thiết của các biện pháp sau ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về những yêu cầu và khuyến cáo của CDPH cho các sự kiện lớn: