Sau đây là các khuyến cáo và yêu cầu mới nhất về khẩu trang tại California.

Trên trang này:


Khẩu trang trong cuộc sống hàng ngày

Đây là các hướng dẫn về khẩu trang trên toàn tiểu bang. Khu vực của quý vị có thể có nhiều hướng dẫn hơn. Hãy xem trang web COVID-19 tại khu vực của quý vị.

 • Mọi người đều phải đeo khẩu trang trong các môi trường sau đây:
  • Phương tiện công cộng
  • Các cơ sở chăm sóc sức khỏe (bao gồm các cơ sở chăm sóc dài hạn)
  • Cơ sở chăm sóc người lớn và người cao tuổi
  • Bên trong các trường học từ bậc mẫu giáo đến lớp 12, cơ sở chăm sóc trẻ em và các cơ sở dành cho thanh thiếu niên khác
  • Các cơ sở cải huấn và trại tạm giam của tiểu bang và địa phương
  • Nơi tạm trú cho người vô gia cư, nơi tạm trú khẩn cấp và trung tâm giải nhiệt
Hình minh họa một người đàn ông và một người phụ nữ đeo khẩu trang khi đi tàu

 • Khẩu trang là bắt buộc đối với những người chưa được tiêm vắc-xin và được khuyến cáo cho tất cả mọi người ở nơi công cộng trong nhà, ví dụ như:
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Các nhà hàng
  • Nhà hát
  • Trung tâm giải trí gia đình
  • Các cuộc họp
  • Văn phòng chính quyền địa phương và tiểu bang phục vụ công chúng

Xem Hướng Dẫn Sử Dụng Đồ Che MặtHỏi và Đáp về Đồ Che Mặt của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) để biết thêm chi tiết.

Hãy đọc Đeo Khẩu Trang sao cho Hiệu Quả Nhất để tìm hiểu về cách khẩu trang có thể bảo vệ tốt nhất cho quý vị.

Các trường hợp được miễn đeo khẩu trang

Các cá nhân sau luôn được miễn đeo khẩu trang:

 • Trẻ em dưới hai tuổi, do có nguy cơ bị ngạt thở.
 • Người mang:
  • Bệnh trạng, 
  • Bệnh trạng tâm thần, hoặc 
  • Tình trạng khuyết tật không thể đeo khẩu trang. Trong đó bao gồm:
   • Những người mà khẩu trang có thể cản trở quá trình hô hấp
   • Người bị bất tỉnh hoặc mất khả năng vận động 
   • Không thể tháo khẩu trang mà không có sự hỗ trợ
 • Những người cần nhìn miệng để giao tiếp:
  • Bị khiếm thính, hoặc 
  • Những người giao tiếp với một người khiếm thính.
 • Những người mà việc đeo khẩu trang sẽ gây ra nguy cơ khi họ làm việc, như được xác định bởi:
  • các cơ quan quản lý địa phương, tiểu bang hay liên bang, hoặc 
  • Các nguyên tắc về an toàn tại nơi làm việc.

Xem thông tin chi tiết đầy đủ về các trường hợp được miễn đeo khẩu trang ở Hướng Dẫn Sử Dụng Đồ Che Mặt của Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH).


Khẩu trang ở nơi làm việc

Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp của California (California Occupational Safety and Health Administration, Cal/OSHA) đã điều chỉnh các yêu cầu về việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc sao cho phù hợp với hướng dẫn chung về quy định đeo khẩu trang của CDPH.

 • Không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời (trừ khi bùng phát dịch), bất kể tình trạng chủng ngừa. Người lao động cần được đào tạo sử dụng đồ che mặt ngoài trời.
 • Những nhân viên được tiêm vắc-xin đầy đủ làm việc trong nhà không bắt buộc nhưng được khuyến nghị đeo khẩu trang. Chủ sử dụng lao động phải ghi lại tình trạng chủng ngừa của họ. 
  • Có một số môi trường yêu cầu phải đeo khẩu trang, bất kể tình trạng chủng ngừa. Trong các đợt bùng phát dịch bệnh, tất cả nhân viên đều phải đeo khẩu trang trong nhà và ngoài trời khi không thể giữ khoảng cách giãn cách sáu foot.
 • Chủ sử dụng lao động phải cung cấp cho nhân viên chưa được chủng ngừa mặt nạ phòng độc do Viện Quốc Gia về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) chứng nhận để tự nguyện sử dụng khi:
  • làm việc trong nhà, hoặc 
  • Trên xe với những người khác.
 • Những người lao động chưa được tiêm vắc-xin phải đeo khẩu trang tại các văn phòng của tiểu bang.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Tiêu Chuẩn Tạm Thời Khẩn Cấp (Emergency Temporary Standards, ETS) về Phòng Ngừa COVID-19 của Cal/OSHA, lệnh của cán bộ y tế công cộng của tiểu bang ngày 26 tháng 7 năm 2021 và Các Yêu Cầu Xét Nghiệm và Xác Minh Vắc-xin của CalHR.


Hướng dẫn dành cho các cơ sở kinh doanh

Trong các môi trường vẫn yêu cầu đeo khẩu trang đối với các cơ sở kinh doanh, người điều hành địa điểm hoặc chủ nhà có thể chọn:

 • Cung cấp thông tin cho tất cả khách hàng thân thiết, khách và người tham dự về các yêu cầu chủng ngừa và cho phép các cá nhân tự chứng nhận rằng họ đã tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc đã tuân thủ các trường hợp được miễn đeo khẩu trang trước khi vào môi trường đó.
 • Thực hiện xác minh chủng ngừa để xác định xem các cá nhân có bắt buộc phải đeo khẩu trang hay không. 
 • Yêu cầu tất cả khách hàng thân thiết đeo khẩu trang.

Không được phép ngăn cản bất cứ ai đeo khẩu trang như điều kiện để tham gia vào một hoạt động hoặc bước vào một cơ sở kinh doanh.


Hỏi và đáp