Theo dõi mức độ nguy hại tại cộng đồng của quận quý vị để xác định các đề xuất đeo khẩu trang tại khu vực của quý vị.

Trên trang này:


Khi nào cần đeo khẩu trang

Đây là các hướng dẫn về khẩu trang trên toàn tiểu bang. Khu vực địa phương của bạn có thể yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi tiểu bang không yêu cầu. Xem trang web COVID-19 tại khu vực của quý vị.

Bắt buộc phải đeo khẩu trang trong môi trường:
 • Cơ sở chăm sóc sức khỏe
 • Cơ sở chăm sóc dài hạn và cơ sở chăm sóc người cao niên

Tại cơ sở khác, khẩu trang có thể được khuyến nghị cho những người dễ bị tổn thương. Khẩu trang được khuyến nghị cho tất cả mọi người khi mức độ nhiễm COVID-19 cao hơn, phụ thuộc vào Mức Độ Nguy Hại tại Cộng Đồng do COVID-19 theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Tìm hiểu thêm trong Hướng Dẫn Đeo Khẩu Trang.

Hình minh họa một người đàn ông và một người phụ nữ đeo khẩu trang khi đi tàu


Nâng cấp khẩu trang của quý vị

Khi số ca mắc gia tăng hoặc nguy cơ của quý vị cao hơn, hãy tăng cường khả năng bảo vệ bằng cách nâng cấp khẩu trang của quý vị.

Hiệu quả nhất:

 • N95

Hiệu quả hơn:

 • KF94
 • KN95
 • Đeo khẩu trang kép
 • Khẩu trang y tế vừa khít

Hiệu quả:

 • Khẩu trang y tế

Hiệu quả ít nhất:

 • Khẩu trang bằng vải có 3 lớp trở lên

Dù đeo loại nào, quý vị cũng phải đảm bảo khẩu trang vừa khít với khuôn mặt và không có khe hở.

Tìm hiểu thêm:


Các trường hợp được miễn đeo khẩu trang

Các cá nhân sau đây luôn được miễn đeo khẩu trang:

 • Trẻ em dưới hai tuổi, do có nguy cơ bị ngạt thở
 • Người có:
  • Bệnh trạng, 
  • Bệnh trạng tâm thần, hoặc 
  • Tình trạng khuyết tật không thể đeo khẩu trang. Trong đó bao gồm:
   • Những người mà khẩu trang có thể cản trở quá trình hô hấp
   • Người bị bất tỉnh hoặc mất khả năng vận động 
   • Không thể tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp
 • Những người cần nhìn miệng để giao tiếp:
  • Bị khiếm thính, hoặc 
  • Những người giao tiếp với một người khiếm thính
 • Những người mà việc đeo khẩu trang sẽ gây ra nguy cơ khi họ làm việc, như được xác định bởi:
  • các cơ quan quản lý địa phương, tiểu bang hay liên bang hoặc 
  • Các nguyên tắc về an toàn tại nơi làm việc

Đọc thông tin về các trường hợp được miễn đeo khẩu trang trong Hướng Dẫn Sử Dụng Khẩu Trang.


Đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Cơ Quan An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp California (California Occupational Safety and Health Administration, Cal/OSHA) đã ban hành các yêu cầu về đeo khẩu trang sau.

 • Đặc biệt khuyến nghị mọi người nên đeo khẩu trang trong nhà
  • Trong các đợt bùng phát dịch bệnh, hãy đeo khẩu trang trong nhà và ngoài trời khi quý vị không thể duy trì khoảng cách giãn cách sáu foot.
 • Không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời (trừ khi bùng phát dịch)
  • Người lao động cần được đào tạo sử dụng đồ che mặt ngoài trời
 • Chủ sử dụng lao động phải cung cấp cho nhân viên chưa chủng ngừa mặt nạ phòng độc do Viện Quốc Gia về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) chứng nhận để tự nguyện sử dụng khi:
  • Làm việc trong nhà hoặc 
  • Ở trên xe với những người khác

Để biết thêm thông tin, hãy xem: