Chuyển đến nội dung chính

Mặc dù chúng ta đang cùng hành động để giảm bớt tác động trước mắt của đại dịch COVID-19 đối với cộng đồng và các hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta, công tác giảm thiểu các tác động sức khỏe thứ cấp trong đại dịch này cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Sự căng thẳng và lo lắng lan rộng liên quan đến đại dịch COVID-19, cùng với cuộc suy thoái kinh tế do mất tiền lương, việc làm và các tài sản tài chính; đóng cửa hầu hết các trường học; và giãn cách cần thiết có thể làm gia tăng các vấn đề sức khỏe liên quan đến sự căng thẳng. 

Giúp quản lý sự căng thẳng của quý vị

Trợ giúp cho cha mẹ và trẻ em

Cha mẹ và gia đình đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong đại dịch này. Các ông bố và bà mẹ đang đi làm giờ đây vừa là người lao động, vừa là cha mẹ, cố vấn về trẻ em vừa là giáo viên. Và nhiều cha mẹ còn phải đối mặt với môi trường làm việc mới, mất việc làm và bạo lực giữa các cá nhân. 

Nhưng vẫn có các công cụ có thể giúp ích. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần, các nhà nghiên cứu và Giám Đốc Sở Y Tế California khuyến nghị sử dụng các nguồn sau đây. Hãy xem những công cụ này để giúp cha mẹ và trẻ đối phó với căng thẳng một cách tích cực.

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang