Nếu quý vị đang căng thẳng hoặc lo lắng do đại dịch thì quý vị không hề đơn độc.

Trên trang này:

Hỗ trợ kiểm soát căng thẳng của quý vị

Đại dịch COVID-19 có thể tác động đến sức khỏe tinh thần cũng như sức khỏe thể chất của quý vị. Nhiều người dân California đang gặp phải tình trạng căng thẳng liên quan đến:

  • Khủng hoảng kinh tế do mất lương
  • Việc làm
  • Trường học đóng cửa
  • Cách ly xã hội do giãn cánh xã hội

Những nguồn lực sau đây có thể giúp quý vị:

Hỗ trợ các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ

Các bậc phụ huynh và gia đình đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong đại dịch này. Các ông bố và bà mẹ đang đi làm giờ đây đồng thời kiêm nhiệm nhiều vai trò: người lao động, cha mẹ, cố vấn cho trẻ em và giáo viên. Một số bậc phụ huynh còn phải đối mặt với môi trường làm việc mới, mất việc làm và bạo lực giữa các cá nhân. 

Có các công cụ có thể giúp các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần, các nhà nghiên cứu và Tổng Y Sĩ California khuyến nghị sử dụng các tài nguyên này.