Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị cần đeo khẩu trang và nói chuyện với bác sĩ về cách điều trị ngay lập tức. Nếu quý vị cũng có các triệu chứng của COVID-19, quý vị cần bắt đầu cách ly để bảo vệ người khác.

Nội dung trên trang này:


Khuyến nghị về phơi nhiễm

Nếu quý vị đã tiếp xúc với một ca nhiễm COVID-19 được xác nhận nhưng không có triệu chứng và quý vị có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 nặng, hãy xét nghiệm trong vòng 5 ngày. Nếu quý vị sẽ tiếp xúc với người có nguy cơ cao, hãy xét nghiệm trước khi tiếp xúc với họ và đeo khẩu trang khi ở gần họ trong nhà trong 10 ngày. Quý vị không cần xét nghiệm nếu đã được xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 30 ngày qua, trừ khi quý vị khởi phát các triệu chứng.

Bất kỳ ai có các triệu chứng mới của COVID-19, cho dù có phơi nhiễm đã xác định hay không, đều phải đeo khẩu trang và xét nghiệm ngay lập tức.


Khuyến nghị về cách ly

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính và có các triệu chứng

Làm theo các bước dưới đây, ngay cả khi quý vị đã được tiêm vắc-xin hoặc trước đó đã bị nhiễm COVID-19.

 • Cách ly (ở nhà) và tránh xa những người không bị nhiễm bệnh trong gia đình. Ngủ và ở trong phòng riêng tách biệt với những người không bị nhiễm bệnh trong nhà.
 • Đeo khẩu trang khi quý vị ở gần người khác trong nhà, ngay cả khi ở nhà, trong 10 ngày*. Đọc thêm trong Khi Nào và Tại Sao cần Đeo Khẩu Trang.
 • Tránh tiếp xúc với người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nặng trong 10 ngày*.
 • Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc điều trị càng sớm càng tốt. Phương pháp điều trị COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất nếu bắt đầu trong vòng 5-7 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng.

Kết thúc cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính kèm theo các triệu chứng

 • Cách ly (ở nhà) cho đến khi quý vị hết sốt trong 24 giờ mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt, ĐỒNG THỜI các triệu chứng khác nhẹ và thuyên giảm.
 • Đeo khẩu trang trong cả 10 ngày*, ngay cả khi quý vị kết thúc cách ly sớm hơn (hoặc cho đến khi quý vị có hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp cách nhau ít nhất một ngày).
 • Tránh tiếp xúc với người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nặng trong 10 ngày*.

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính và KHÔNG có các triệu chứng

 • Đeo khẩu trang khi quý vị ở gần người khác trong nhà, ngay cả khi ở nhà, trong 10 ngày*.
 • Tránh tiếp xúc với người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nặng trong 10 ngày*.
 • Nếu quý vị bị sốt hoặc có các triệu chứng khác của COVID-19, hãy làm theo các khuyến nghị về cách ly trên đây.

*Thời gian có khả năng nhiễm bệnh là 2 ngày trước ngày xuất hiện các triệu chứng hoặc ngày có kết quả xét nghiệm dương tính (nếu không có triệu chứng) cho đến hết Ngày 10. (Ngày 0 là ngày khởi phát triệu chứng hoặc ngày có kết quả xét nghiệm dương tính).

Tìm hiểu thêm trong Cần Làm Gì Nếu Quý Vị Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính.

Các trường hợp ngoại lệ

Các quy tắc cách ly có thể hạn chế hơn tại khu vực của quý vị. Xem trang web COVID-19 tại khu vực của quý vị.

Xem Hướng Dẫn của CDPH về Cách Ly Kiểm Dịch và Cách Ly cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe.


Hỗ trợ trong thời gian cách ly

Nếu không thể làm việc do mắc COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện nộp đơn yêu cầu hưởng Bảo Hiểm Khuyết Tật (Disability Insurance, DI)

Nếu không thể làm việc vì bận chăm sóc một thành viên gia đình mắc COVID-19, quý vị có thể được trợ giúp cho khoản lương bị mất. Nộp đơn yêu cầu Nghỉ Phép Có Lương Vì Lý Do Gia Đình (Paid Family Leave, PFL)

Trong cả hai trường hợp này, quý vị phải có giấy báo của nhân viên chăm sóc sức khỏe.


Hỏi và đáp

Khi nào tôi có thể ở gần những người khác sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

 • Nếu quý vị bị sốt hoặc có các triệu chứng khác, hãy làm theo các khuyến nghị về cách ly và đeo khẩu trang trên đây.
 • Quý vị hết sốt và các triệu chứng của quý vị thuyên giảm
  • Quý vị có thể kết thúc cách ly nếu không bị sốt trong 24 giờ mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt, ĐỒNG THỜI các triệu chứng nhẹ và thuyên giảm.
  • Tiếp tục đeo khẩu trang trong 10 ngày khi ở trong nhà và gần người khác. Quý vị có thể bỏ khẩu trang trước 10 ngày nếu có hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp, cách nhau ít nhất một ngày. Ngày 0 là ngày khởi phát triệu chứng hoặc ngày có kết quả xét nghiệm dương tính.
  • Tiếp tục tránh xa những người có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 nặng trong 10 ngày.
 • Nếu quý vị không có các triệu chứng
  • Đeo khẩu trang trong 10 ngày khi ở trong nhà và gần người khác. Quý vị có thể bỏ khẩu trang trước 10 ngày nếu có hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp, cách nhau ít nhất một ngày. Ngày 0 là ngày khởi phát triệu chứng hoặc ngày có kết quả xét nghiệm dương tính.
  • Tránh xa những người có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 nặng trong 10 ngày.