Mỗi doanh nghiệp cần đảm bảo một môi trường an toàn, sạch sẽ và ít rủi ro. Nếu quý vị sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp, hãy tìm và tuân theo hướng dẫn cho ngành nghề kinh doanh của quý vị để bảo vệ người lao động và khách hàng của quý vị. 

Trên trang này:

Tìm hiểu xem doanh nghiệp của quý vị có thể mở cửa được không

California có Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn với các tiêu chí sửa đổi nhằm thắt chặt và nới lỏng các giới hạn về ngành nghề kinh doanh và hoạt động. Kiểm tra trạng thái của quận của quý vị trong Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn để xem liệu doanh nghiệp của quý vị có thể mở cửa được hay không và xem liệu có những hạn chế và sửa đổi về an toàn mà doanh nghiệp của quý vị phải tuân theo hay không. 

Bảo vệ người lao động của quý vị

Ngăn ngừa phơi nhiễm COVID-19 cho người lao động

Chủ sử dụng lao động bắt buộc phải tuân theo các tiêu chuẩn tạm thời khẩn cấp của Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Lao Động California (California Occupational Safety and Health Administration, CalOSHA) trong việc ngăn ngừa phơi nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc.

Truy cập trang Chủ sử dụng lao động tại địa chỉ saferatwork.covid19.ca.gov để tìm hiểu thêm về các yêu cầu tại nơi làm việc như:

  • Các quy trình an toàn
  • Đào tạo người lao động về phòng ngừa lây nhiễm
  • Phải làm gì trong trường hợp nhiễm bệnh hoặc bùng phát dịch 

Xem hướng dẫn ứng phó với các ca nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc của quý vị và phòng tránh lây lan thêm.

Cung cấp khẩu trang

Đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt là bắt buộc trên toàn tiểu bang tại nơi công cộng hoặc nơi đông người. Chủ sử dụng lao động phải cung cấp khẩu trang cho người lao động hoặc bồi hoàn khoản tiền hợp lý cho người lao động để mua chúng. Tìm tất cả các yêu cầu và trường hợp ngoại lệ đối với những quy định này trong hướng dẫn theo từng ngành cho doanh nghiệp của quý vị. Để biết thêm thông tin về khẩu trang, hãy xem hướng dẫn sử dụng đồ che mặt của CDPH.

Chế độ nghỉ phép có lương và các phúc lợi khác

Điều quan trọng là những nhân viên mắc COVID-19 cần biết họ nên ở nhà. Chính sách nghỉ ốm của quý vị cần hỗ trợ việc đó. Đảm bảo rằng người lao động của quý vị biết về chế độ nghỉ phép có lương và các tùy chọn khác dành cho họ.  

Các biện pháp thực hành chăm sóc trẻ em và thân thiện với gia đình

Người lao động cần có các giải pháp chăm sóc trẻ em an toàn, đáng tin cậy với chi phí phải chăng trong suốt thời gian ứng phó với đại dịch COVID-19. 

Thông gió cho các hoạt động trong nhà

Tất cả các doanh nghiệp được phép hoạt động trong nhà phải tuân theo hướng dẫn tạm thời về hệ thống thông gió, lọc và chất lượng không khí của CDPH. Hướng dẫn này bao gồm các bước thực tế mà doanh nghiệp của quý vị có thể thực hiện để thúc đẩy hệ thống thông gió, lọc và chất lượng không khí trong nhà tốt hơn nhằm làm giảm sự lây lan của COVID-19. 

Công trình tạm thời cho hoạt động kinh doanh ngoài trời

Các nhà hàng và doanh nghiệp khác hoạt động ngoài trời có thể muốn khép kín các công trình tạm thời ngoài trời như rạp và mái che để giữ nhiệt, tránh mưa hoặc tạo bóng râm. Tuân theo hướng dẫn về các công trình tạm thời để làm giảm nguy cơ lây truyền COVID-19.

Hướng dẫn cho từng ngành nghề

Xem hướng dẫn bằng các ngôn ngữ khác