California có Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn tại tiểu bang bằng các tiêu chí sửa đổi nhằm nới lỏng và thắt chặt các giới hạn hoạt động. 

Mỗi quận ở California được phân vào một cấp dựa trên tỷ lệ các ca bệnh mới và mức độ dương tính với bệnh. Kiểm tra trạng thái cấp tại quận của quý vị để xem cách các doanh nghiệp và hoạt động có thể mở cửa.

Mở cửa lại doanh nghiệp hoặc cơ sở của quý vị một cách an toàn

Sử dụng Cẩm Nang Hướng Dẫn Mở Cửa Trở Lại An Toàn Dành Cho Chủ Sử Dụng Lao Động để được hỗ trợ lên kế hoạch và chuẩn bị mở cửa lại doanh nghiệp của quý vị.

Xem hướng dẫn ứng phó với các ca nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc của quý vị và phòng tránh lây lan thêm.

Để bảo vệ và hỗ trợ người lao động, chủ sử dụng lao động cần:

 • Hướng dẫn người lao động về những thời điểm họ nên ở nhà
 • Thông báo cho tất cả người lao động có khả năng phơi nhiễm
 • Bảo mật thông tin khi thông báo với những người lao động khác
 • Tiến hành tư vấn chăm sóc sức khỏe, đưa ra lời khuyên cho người lao động về tình trạng phơi nhiễm của họ
 • Cung cấp thông tin cho những người tiếp xúc gần về công tác cách ly kiểm dịch, theo dõi triệu chứng và các lựa chọn xét nghiệm
 • Cung cấp thông tin cho người lao động bị ảnh hưởng về những việc cần làm, bao gồm cả các lựa chọn nghỉ ốm và khi nào họ có thể quay lại làm việc

Để kiểm soát tình hình bùng phát đại dịch, chủ sử dụng lao động cần:

 • Xác định và theo dõi các ca nghi nhiễm và xác nhận nhiễm bệnh trong số người lao động
 • Báo cáo các ca nhiễm đã xác nhận cho cơ quan y tế địa phương tại nơi đặt trụ sở kinh doanh và nơi người lao động bị nhiễm bệnh sinh sống (nếu hai địa phương này khác nhau)
 • Xây dựng chiến lược xét nghiệm để xác định thêm người lao động bị nhiễm bệnh và những người tiếp xúc gần khác để kiểm soát hơn nữa tình hình lây lan
 • Hợp tác với cơ quan y tế địa phương để hỗ trợ theo dõi tiếp xúc và cách ly kiểm dịch đối với các trường hợp tiếp xúc gần
 • Cân nhắc xem có tạm thời đình chỉ hoạt động không

Đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt là hành động bắt buộc trên toàn tiểu bang tại nơi công cộng hoặc nơi đông người. Chủ sử dụng lao động phải cung cấp khẩu trang cho người lao động hoặc phải bồi hoàn khoản tiền hợp lý cho người lao động để mua chúng. Tìm tất cả các yêu cầu và trường hợp ngoại lệ đối với những quy định này trong hướng dẫn trên trang này bên dưới.

Tất cả các doanh nghiệp và cơ sở phải tuân theo các mục liệt kê tại đây trước khi mở cửa lại:

 1. Cuộn xuống trang này để tìm hướng dẫn cho ngành nghề, doanh nghiệp, sự kiện hoặc hoạt động của quý vị.
 2. Xem toàn bộ hướng dẫn.
 3. Thực hiện đánh giá rủi ro chi tiết và lập kế hoạch bảo vệ cụ thể tại từng cơ sở làm việc.
 4. Đào tạo nhân viên về cách hạn chế lây lan COVID-19. Bao gồm cách tự sàng lọc các triệu chứng và khi nào cần ở nhà.
 5. Thiết lập các biện pháp kiểm soát cá nhân và sàng lọc.
 6. Ban hành các quy định khử trùng tại chỗ.
 7. Thiết lập các hướng dẫn giữ khoảng cách tiếp xúc.
 8. Thiết lập những yêu cầu chung về việc đeo khẩu trang (cho phép các trường hợp ngoại lệ). Xem Hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) (PDF).
 9. Đăng tải danh mục kiểm tra đầy đủ thông tin để mọi người có thể biết các bước hành động mà quý vị đã tiến hành. Bổ sung thêm các biện pháp an toàn vào các biện pháp có sẵn trong hướng dẫn dành cho ngành nghề của quý vị.

Các chính sách và nguồn lực của chủ sử dụng lao động

Điều quan trọng là những nhân viên mắc COVID-19 cần biết rằng họ nên ở nhà. Chính sách nghỉ ốm của quý vị cần hỗ trợ việc đó. Người lao động cũng cần có các giải pháp chăm sóc trẻ em an toàn và đáng tin cậy trong suốt thời gian ứng phó với đại dịch COVID-19. Hãy xem thông tin về:

Hướng dẫn dành cho từng ngành nghề

Xem hướng dẫn bằng các ngôn ngữ khác