Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (Non-Congregate Sheltering, NCS) dành cho Nhân Viên Y Tế California được xây dựng để giúp duy trì sự an toàn và khỏe mạnh cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Tiểu Bang California và làm giảm sự lây lan của vi-rút COVID-19. Chương trình cung cấp phòng khách sạn cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc quan trọng cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây lan vi-rút cho những người thân trong gia đình họ. Khi kết thúc ca làm việc, họ có thể ở gần cơ sở chăm sóc sức khỏe của mình tại một khách sạn tham gia chương trình được miễn phí hoặc giảm giá. 

Điều kiện tham gia chương trình

Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, quý vị phải:

 • Làm việc trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe tại California, bao gồm: 
  • Là nhà cung cấp dịch vụ đưa đón y tế và những nhân viên không phải nhân viên y tế trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe
  • Là nhân viên tại California’s Health Corps hoặc Nhóm Hỗ Trợ Y Tế California (California Medical Assistance Teams, CAL MAT) theo quy định của Tiểu Bang
  • Là nhân viên cơ sở cải huấn
  • Là nhân viên ứng cứu đầu tiên
 • Là người có thể đã tiếp xúc với COVID-19
  • Cơ sở này cần phải được một quan chức y tế công cộng của tiểu bang hoặc quận ghi nhận là đã chăm sóc cho những bệnh nhân dương tính với COVID-19
  • Hoặc nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không cần nhập viện
 • Không thể tự cách ly hoặc cách ly tại nhà

Cách thức đặt phòng

 • Hãy gọi đến số 1-877-454-8785 để hoàn thành quy trình sàng lọc. Không chia sẻ thông tin sức khỏe cá nhân. 
 • Xuất trình giấy tờ nhận dạng nhân viên của cơ sở chăm sóc sức khỏe của quý vị khi nhận phòng. 
 • Cung cấp thẻ tín dụng hoặc một dạng tiền gửi khác khi nhận phòng. 
 • Chương trình không bao gồm các dịch vụ bổ sung của khách sạn, như thực phẩm, phục vụ phòng, nhân viên phục vụ, đỗ xe hoặc giặt là. Quý vị sẽ chịu trách nhiệm về các sự cố. 

Thông tin chi tiết về chương trình

 • Theo mục đích của chương trình này, "cơ sở chăm sóc sức khỏe" không bao gồm các dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS).
 • Chi phí:
  • Nếu thu nhập của quý vị dưới 250.000 USD, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận được một phòng miễn phí. 
  • Nếu thu nhập của quý vị từ 250.000 USD trở lên, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận được một phòng giảm giá. Giá phòng phục thuộc vào ưu đãi do khách sạn tham gia chương trình cung cấp.
 • FEMA đã phê duyệt chương trình này trong tình huống khẩn cấp, cơ sở lưu trú không tập trung và đã tư vấn cho Tiểu Bang rằng những nhân viên chăm sóc sức khỏe đáp ứng các tiêu chí này được coi là những người đủ điều kiện nhận được khoản bồi hoàn của Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (Non-Congregate Shelter, NCS).

Quý vị có đáp ứng các tiêu chí này không? Hãy gọi điện để đặt phòng ngay: 1-877-454-8785

Hỏi và đáp