Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (NCS) dành cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe California giúp duy trì sự an toàn và khỏe mạnh cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại California và làm giảm sự lây lan của vi-rút COVID-19. Chương trình cung cấp phòng khách sạn miễn phí hoặc giảm giá cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc quan trọng cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây lan vi-rút cho những người thân trong gia đình họ.

Trên trang này:


Điều kiện tham gia chương trình

Để đủ điều kiện nhận một phòng đã trả phí thông qua chương trình này, quý vị phải:

 • Làm việc tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe của California với tư cách là nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc phối hợp làm việc với một cơ sở chăm sóc sức khỏe của California với tư cách là một trong những đối tượng sau: 
  • Nhà cung cấp dịch vụ đưa đón y tế
  • Phản ứng viên (cứu hỏa, cảnh sát, cải huấn, kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (Emergency Medical Technician, EMT) hoặc nhân viên cấp cứu)
  • Nhân viên không phụ trách y tế trong cơ sở chăm sóc sức khỏe
  • Nhân viên cơ sở cải huấn
  • Làm việc tại California’s Health Corps hoặc Nhóm Hỗ Trợ Y Tế California (California Medical Assistance Team, CAL MAT), do Tiểu Bang chỉ định
 • Đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 do bị phơi nhiễm trong quá trình quý vị làm việc tại cơ sở (và không cần phải nhập viện) hoặc bị phơi nhiễm với COVID-19 khi tiếp xúc gần với khách hàng, bệnh nhân, người dân hoặc đồng nghiệp có:
  • Các triệu chứng mắc COVID-19
  • Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19

Theo mục đích này, tiếp xúc gần là việc tiếp xúc trong phạm vi từ 6 foot trở xuống trong tổng thời gian cộng dồn là 15 phút hoặc lâu hơn trong khoảng thời gian 24 giờ.

 • Sống với người khác
 • Kiếm $250,000 trở xuống mỗi năm
 • Hiện đang không đi lại hoặc đi ra khỏi tiểu bang
 • Làm việc trong phạm vi 150 dặm trở xuống từ nơi thường trú giữa các ca làm việc
 • Không nhận được tiền lương chính thức hoặc phụ phí cho việc đi lại và ăn ở
 • Tuân thủ các nghĩa vụ của khách
 • Cung cấp thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ với đủ tiền/tín dụng cho các khoản phụ thu khi đăng ký phòng khách sạn
 • Xuất trình thẻ định danh (Identification, ID) nhân viên của quý vị khi đăng ký phòng khách sạn

Theo mục đích của chương trình này, "cơ sở chăm sóc sức khỏe" không bao gồm các dịch vụ hỗ trợ tại nhà.

Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã phê duyệt chương trình này đối với cơ sở lưu trú khẩn cấp, không tập trung.

Giảm giá phòng khách sạn

Nếu quý vị không đủ điều kiện đăng ký phòng khách sạn do tiểu bang thanh toán, quý vị có thể được giảm giá. Quý vị sẽ vẫn phải trả tiền phòng khách sạn của mình. Điều này áp dụng nếu quý vị:

 • Đang đi lại hoặc đi ra khỏi tiểu bang
 • Làm việc tại một cơ sở được phê duyệt, chứng nhận cách nơi thường trú của quý vị hơn 150 dặm giữa các ca làm việc
 • Kiếm $250,000 trở lên mỗi năm

Mức giảm giá phòng sẽ tùy theo khách sạn.


Đặt phòng

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 năm 2021, tất cả đặt phòng khách sạn phải do Đầu Mối Liên Lạc tại cơ sở của quý vị thực hiện hoặc phê duyệt. Hãy hỏi Phòng Nhân Sự hoặc Văn Phòng Phúc Lợi về Đầu Mối Liên Lạc tại cơ sở của quý vị.

Quý vị có hai cách để đặt phòng khách sạn:

 1. Liên hệ với Đầu Mối Liên Lạc tại cơ sở của quý vị để yêu cầu phê duyệt
 2. Gọi số 877-454-8785 và chọn tùy chọn #2. Yêu cầu của quý vị sẽ phải chờ đến khi Đầu Mối Liên Lạc của quý vị phê duyệt.

Không chia sẻ thông tin y tế cá nhân của quý vị với bất cứ ai.

Các khoản phụ thu

Chương trình này không bao gồm các dịch vụ bổ sung (đôi khi còn gọi là các khoản phụ thu) của khách sạn, như thực phẩm, phục vụ phòng, nhân viên phục vụ, đỗ xe hoặc giặt là. Quý vị chịu trách nhiệm chi trả các khoản phụ thu.

Nghĩa vụ của khách

Khi tham gia chương trình, quý vị sẽ đồng ý với các nghĩa vụ của khách. Hậu quả nếu quý vị vi phạm những nghĩa vụ này:

 • Hủy đặt phòng của quý vị
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân và tài chính cho chi phí trong thời gian lưu trú của quý vị
 • Chấm dứt quyền đặt phòng khách sạn thông qua chương trình này

Đầu Mối Liên Lạc cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 năm 2021, mỗi cơ sở chăm sóc sức khỏe phải duy trì Đầu Mối Liên Lạc để tham gia chương trình này. Đầu Mối Liên Lạc sẽ đảm bảo nhân viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tham gia chương trình để giảm trường hợp lừa đảo và lạm dụng. Đầu Mối Liên Lạc cũng quản lý và giám sát quy trình đặt phòng khách sạn. Trong đó bao gồm:

 • Xác minh là nhân viên hiện đang làm việc tại cơ sở của họ
 • Xác định liệu nhân viên có đủ điều kiện hay không
 • Gửi và phê duyệt các yêu cầu đặt phòng khách sạn
 • Các vấn đề khác liên quan đến chương trình

Hỏi và đáp