Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (NCS) dành cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe California được xây dựng để giúp duy trì sự an toàn và khỏe mạnh cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại California và làm giảm sự lây lan của vi-rút COVID-19. Chương trình cung cấp phòng khách sạn cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc quan trọng cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây lan vi-rút cho những người thân trong gia đình họ. Khi kết thúc ca làm việc, họ có thể ở gần cơ sở chăm sóc sức khỏe của mình tại một khách sạn tham gia chương trình được miễn phí hoặc giảm giá. 

Điều kiện tham gia chương trình

Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, quý vị phải:

 • Làm việc trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe tại California, bao gồm: 
  • Là nhà cung cấp dịch vụ đưa đón y tế và những nhân viên không phải nhân viên y tế trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe
  • Là nhân viên tại California’s Health Corps hoặc Nhóm Hỗ Trợ Y Tế California (California Medical Assistance Teams, CAL MAT) theo quy định của Tiểu Bang
  • Là nhân viên cơ sở cải huấn
  • Là nhân viên ứng cứu đầu tiên
 • Là người có thể đã tiếp xúc với COVID-19
  • Cơ sở này cần phải được một quan chức y tế công cộng của tiểu bang hoặc quận ghi nhận là đã chăm sóc cho những bệnh nhân dương tính với COVID-19
  • Hoặc nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không cần nhập viện
 • Không thể tự cách ly hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà

Theo mục đích của chương trình này, "cơ sở chăm sóc sức khỏe" không bao gồm các dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS).

Cách thức đặt phòng

 • Hãy gọi đến số 1-877-454-8785 để hoàn thành quy trình sàng lọc. Không chia sẻ thông tin sức khỏe cá nhân. 
 • Sẵn sàng xuất trình giấy tờ nhận dạng nhân viên của cơ sở chăm sóc sức khỏe của quý vị khi nhận phòng khách sạn. 
 • Sẵn sàng cung cấp thẻ tín dụng hoặc một dạng tiền gửi khác khi nhận phòng khách sạn. 
 • Chương trình này không bao gồm các dịch vụ bổ sung của khách sạn, như thực phẩm, phục vụ phòng, nhân viên phục vụ, đỗ xe hoặc giặt là (các khoản phụ thu). Quý vị sẽ chịu trách nhiệm về các khoản phụ thu. 

Nghĩa vụ của khách

Bằng cách tham gia chương trình, quý vị sẽ đồng ý với các nghĩa vụ của khách. Vi phạm các nghĩa vụ này sẽ dẫn đến:

 • Hủy đặt phòng của quý vị
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân và tài chính cho chi phí trong thời gian lưu trú của quý vị
 • Chấm dứt quyền được đặt phòng khách sạn khi tham gia chương trình này

Thông tin chi tiết về chương trình

Nếu thu nhập của quý vị dưới &250,000, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận được một phòng miễn phí. 

Nếu thu nhập của quý vị từ 250.000 USD trở lên, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận được một phòng giảm giá. Giá phòng phục thuộc vào ưu đãi do khách sạn tham gia chương trình cung cấp.

FEMA đã phê duyệt chương trình này trong tình huống khẩn cấp, cơ sở lưu trú không tập trung và đã tư vấn cho Tiểu Bang rằng những nhân viên chăm sóc sức khỏe đáp ứng các tiêu chí này được coi là những người đủ điều kiện nhận được khoản bồi hoàn của Chương Trình Cơ Sở Lưu Trú Không Tập Trung (NCS).

Những hạn chế về tư cách hội đủ điều kiện

Một số nhân viên chăm sóc sức khỏe không đủ điều kiện được đặt phòng khách sạn do tiểu bang chi trả. Chương trình có thể áp dụng khoản chiết khấu cho họ, nhưng nhân viên cần phải tự trả tiền phòng. Điều này áp dụng cho:

 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe đang đi du lịch hoặc đi ra khỏi tiểu bang
 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe đang làm việc tại một cơ sở được phê duyệt, chứng nhận cách nhà họ hơn 150 dặm (nơi thường trú)

Hỏi và đáp