Đảm bảo an toàn trong các ngày lễ. Ăn mừng theo cách không lây lan COVID-19. Nếu quý vị muốn gặp gỡ gia đình trong nhà và không đeo khẩu trang, hãy tiêm vắc-xin ngay bây giờ.

Tụ tập an toàn

Khi tụ tập với bạn bè và gia đình, hãy luôn cảnh giác với COVID-19. Thực hiện các bước để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.

 • Tiêm vắc-xin. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ người khác.
 • Tụ tập theo nhóm nhỏ
 • Nếu tất cả mọi người tại buổi tụ họp trong nhà đều đã tiêm vắc-xin, thì không bắt buộc phải đeo khẩu trang
 • Nếu khách của quý vị chưa tiêm vắc-xin hoặc quý vị không biết tình trạng của họ,  hãy lên kế hoạch tụ tập theo nhóm nhỏ, trong thời gian ngắn và ngoài trời.
 • Đeo khẩu trang che kín mũi và miệng:
  • Khi không thể giãn cách xã hội
  • Khi bạn có thể ở gần những người chưa tiêm vắc-xin, đặc biệt là ở trong nhà
  • Khi ở gần những người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền
 • Khi tụ tập trong nhà, hãy thông gió thật tốt. Mở cửa ra vào và cửa sổ, bật hệ thống HVAC và lắp đặt bộ lọc không khí chất lượng cao.
 • Kiểm tra các điều kiện của địa phương. Quận của quý vị có thể có hướng dẫn nghiêm ngặt hơn tiểu bang. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi mức độ lây truyền vi-rút tại địa phương cao.
 • Bật Thông Báo CA và yêu cầu khách làm tương tự. Thông Báo CA sẽ thông báo ẩn danh cho các cá nhân về khả năng bị phơi nhiễm.
 • Đi xét nghiệm nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19
 • Hãy ở nhà nếu bị ốm