Đảm bảo an toàn trong các ngày lễ. Ăn mừng theo cách hạn chế lây lan COVID-19. Cẩm Nang Hướng Dẫn Tổ Chức Sự Kiện THÔNG MINH và An Toàn có thông tin chi tiết về cách hạn chế lây lan và giữ an toàn. Khi lập kế hoạch cho kỳ nghỉ, hãy kiểm tra mức nguy cơ theo cộng đồng của CDC để biết các khuyến nghị đeo khẩu trang và các cách khác để phòng tránh lây lan COVID-19.

Tụ tập an toàn

Khi tụ tập với bạn bè và gia đình, hãy luôn cảnh giác với COVID-19. Thực hiện các bước để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.

 • Tiêm vắc-xin và tiêm mũi nhắc lại Đây là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác.
 • Đi xét nghiệm nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19.
 • Ở nhà nếu quý vị bị ốm.
 • Kiểm tra các điều kiện của địa phương. Quận của quý vị có thể có hướng dẫn nghiêm ngặt hơn tiểu bang. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi mức độ nguy cơ theo cộng đồng cao. Sử dụng công cụ Kiểm Tra Quận COVID-19 bên dưới để kiểm tra mức độ nguy cơ theo cộng đồng.
 • Đeo khẩu trang vừa khít che kín mũi và miệng:
  • Khi các ca bệnh gia tăng và ở các mức nguy cơ theo cộng đồng trung bình và cao
  • Khi bạn có thể ở gần những người chưa tiêm vắc-xin, đặc biệt là ở trong nhà
  • Khi ở gần những người dễ bị tổn thương, bao gồm người cao tuổi hoặc người có bệnh nền
 • Truy cập Tận Dụng Tối Đa Khẩu Trang để biết các gợi ý về cách bảo vệ tốt nhất bằng khẩu trang.
 • Khi tụ tập trong nhà, hãy thông gió thật tốt. Mở cửa ra vào và cửa sổ, bật hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (heating, ventilating, and air conditioning, HVAC) và lắp đặt bộ lọc không khí chất lượng cao.
 • Bật Thông Báo CA và yêu cầu khách làm tương tự. Thông Báo CA sẽ thông báo ẩn danh cho các cá nhân về khả năng bị phơi nhiễm.