Nếu quý vị là người cao tuổi hoặc đang chăm sóc người cao tuổi thì dưới đây là các tùy chọn an toàn và đáng tin cậy có thể giúp đỡ quý vị liên quan đến:

Great Plates – dịch vụ giao thực phẩm

Người cao tuổi ở California có thể nhận được ba bữa ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng miễn phí thông qua chương trình Great Plates Delivered. Chương trình giao bữa ăn tại nhà này sẽ giúp người cao tuổi an toàn khi ở nhà trong thời gian bùng phát đại dịch. Chương trình hiện được cho phép hoạt động đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2021.

Kiểm tra xem liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không 

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận bữa ăn từ Great Plates nếu quý vị:

 • Ở từ 65 tuổi trở lên, trong khoảng 60-64 tuổi và đã được chẩn đoán hoặc phơi nhiễm với COVID-19 hoặc được CDC cho là có nguy cơ cao
 • Sống một mình hoặc với một người lớn khác đủ điều kiện tham gia chương trình
 • Hiện không nhận được trợ giúp từ các chương trình trợ giúp dinh dưỡng khác của tiểu bang hoặc liên bang, như CalFresh/SNAP hoặc Meals on Wheels (Cung Cấp Bữa Ăn Tại Nhà)
 • Gặp khó khăn khi tiếp cận thực phẩm hoặc tự chuẩn bị bữa ăn
 • Ở mức 600% trở xuống trong mức giới hạn nghèo của liên bang
 • Sống ở một quận hoặc thành phố tham gia chương trình 

Đăng ký giao bữa ăn tận nhà

Liên hệ với quản trị viên Great Plates ở thành phố hoặc quận của quý vị và hỏi về các bữa ăn được giao tận nhà miễn phí cho người cao niên.

Thông tin chi tiết về việc nhận bữa ăn được cung cấp trong Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Question, FAQ) của người tham gia.

Cách thức cung cấp các bữa ăn

Nếu quý vị muốn nhận được các bữa ăn hoặc hỗ trợ quản lý chương trình Great Plates, hãy xem lại thông tin này và gửi yêu cầu của quý vị.

Sau khi đọc, quý vị có thể yêu cầu làm tình nguyện viên hoặc cung cấp bữa ăn.

Các tùy chọn cung cấp bữa ăn khác

 • Đối với các bữa ăn được giao tận nhà từ Meals on Wheels, vui lòng gọi số  1‑800‑510‑2020.
 • Để nộp đơn xin cấp Thẻ EBT CalFresh (còn được gọi là tem phiếu thực phẩm), hãy truy cập getcalfresh.org.

Sống trong các cơ sở dưỡng lão

Viện dưỡng lão và cơ sở hỗ trợ sinh hoạt tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bùng phát dịch bệnh do vi-rút corona gây ra. Các quy tắc về việc đến thăm những người sống trong các cơ sở này giúp giảm tác động của dịch bệnh lên cư dân và nhân viên. 

Vui lòng đọc nội dung mà quý vị có thể thực hiện để bảo vệ và liên lạc với những người thân đang sống trong viện dưỡng lão.

Hướng dẫn dành cho viện dưỡng lão của tiểu bang

Đảm bảo an toàn cho những người sống trong cơ sở

Báo cáo lạm dụng

Số liệu thống kê về COVID-19

Thông tin về cơ sở

Để tìm hiểu cơ sở dưỡng lão đang có những hành động nào để bảo vệ người cao tuổi và nhân viên của cơ sở, hãy liên hệ trực tiếp với họ hoặc truy cập trang web của họ. 

Tìm hiểu thông tin chi tiết về các cơ sở cụ thể thông qua Nursing Home Compare (So Sánh Viện Dưỡng Lão), do Medicare.gov cung cấp.

Xem và gửi phàn nàn về một cơ sở thông qua Tìm Kiếm Cơ Sở Chăm Sóc của Sở Dịch Vụ Xã Hội Tiểu Bang California (California Department of Social Services, CDSS).

Các dịch vụ khác

 • Nhập khu vực của quý vị trên211.org để tìm kiếm các dịch vụ tại địa phương cho tất cả người dân California, bao gồm cả người cao tuổi, ví dụ như hỗ trợ thực phẩm, tài chính, chăm sóc sức khỏe và nhà ở. Mỗi cộng đồng đều có một đường dây riêng dành cho các dịch vụ dành cho người cao tuổi và người trưởng thành. Kết nối với các dịch vụ của quý vị theo số 800‑510‑2020.
 • Friendship Line California là đường dây nóng can thiệp khủng hoảng miễn phí dành cho các cuộc gọi hỗ trợ tinh thần không khẩn cấp. Để sử dụng dịch vụ này, hãy gọi 1‑888‑670‑1360 hoặc truy cập trang web Friendship Line California.
 • Truy cập trang COVID-19 của Sở Người Cao Niên California để biết các nguồn thông tin dành cho người cao tuổi và người lớn có nguy cơ khác.
 • Nếu quý vị nghi ngờ một người trưởng thành bị lạm dụng hoặc bỏ mặc, hãy gọi tới Dịch Vụ Bảo Vệ Người Trưởng Thành theo số 833‑401‑0832.
 • Nếu quý vị nghi ngờ ai đó có hành vi lừa đảo người cao tuổi, hãy liên hệ Đường Dây Hỗ Trợ Mạng Lưới Theo Dõi Hành Vi Gian Lận của AARP theo số 877‑908‑3360.
 • Quý vị lo lắng về ai đó mắc chứng mất trí nhớ hoặc Alzheimer hay người chăm sóc họ, hãy gọi tới Hiệp Hội Alzheimer theo số 800‑272‑3900.
 • Hãy liên hệ đến đường dây nóng COVID-19 của California theo số 833-422-4255 (833‑4CA‑4ALL) nếu quý vị có câu hỏi về vi-rút corona.