Nếu quý vị có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, chúng tôi cần quý vị giúp đỡ. Đây là cách gia nhập California Health Corps

Trên trang này, quý vị sẽ thấy nội dung về:

California cần những chuyên gia y tế như quý vị!

California đang đối phó với sự gia tăng số người cần chăm sóc sức khỏe khẩn cấp do sự bùng phát đại dịch COVID-19. Để giảm bớt áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, chúng tôi đang phân bổ lại các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên toàn California để điều trị cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19, đồng thời đảm bảo những ca bệnh không phải COVID-19 nhận được dịch vụ chăm sóc thích hợp mà họ cần.

Để đảm bảo có đủ nhân viên tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn California, chúng tôi yêu cầu các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hãy đăng ký tham gia ngay hôm nay.

Chúng tôi cần:

 • Y tá (RN, LVN, CNA) 
 • Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp 
 • Điều dưỡng viên 
 • Trợ y
 • Bác sĩ (MD, DO, bác sĩ tâm thần) 
 • Kỹ thuật viên hô hấp 
 • Chuyên gia sức khỏe hành vi

Cách gia nhập California Health Corps

Bước 1 – Xác nhận tính đủ điều kiện của quý vị

Để đủ điều kiện tham gia với vai trò là nhân viên y tế khẩn cấp ứng phó với đại dịch COVID-19, quý vị phải: 

 • Từ 18 tuổi trở lên 
 • Đủ điều kiện để làm việc tại Hoa Kỳ 
 • Có ID và số an sinh xã hội hợp lệ 
 • Có giấy phép hành nghề y hợp lệ của California (nếu quý vị là MD, DO, v.v.)
 • Không có những hành vi cấp phép/chứng nhận tiêu cực (đối với các chuyên gia được cấp phép/chứng nhận) 

Bước 2 – Đăng Ký Làm Tình Nguyện Viên Chăm Sóc Sức Khỏe trong Thảm Họa (Disaster Healthcare Volunteer, DHV) 

Đây là hệ thống mà chúng tôi sẽ sử dụng để xác minh giấy phép y khoa của quý vị và xác định các ưu tiên làm việc của quý vị. 

Đăng ký

Bước 3 – Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị nộp đơn đăng ký tham gia

Quý vị sẽ nhận được hướng dẫn về cách nộp đơn đăng ký thông qua CalCareers.

Bước 4 – Chuẩn Bị Sẵn Sàng 

Để hoàn tất quá trình tuyển dụng, quý vị sẽ cần phải hoàn thành một số tài liệu tuyển dụng tiêu chuẩn. Sau đó, quý vị sẽ được đào tạo về cách đăng ký theo ca làm việc, nhiệm vụ cần làm, cách yêu cầu chỗ ở và thanh toán bồi hoàn, v.v. 

Bước 5 – Triển Khai 

 • Khi quý vị chính thức được phê duyệt làm việc cho CA Health Corps, quý vị có thể đăng ký ca làm việc, xem ca làm việc sắp tới, trình báo số giờ làm việc, xem các nguồn thông tin hữu ích và hơn thế nữa trên cổng thông tin trực tuyến cá nhân của quý vị.
 • Chúng tôi cố gắng đưa quý vị đến các cơ sở gần quý vị nhất hoặc chúng tôi có thể sắp xếp để quý vị được bổ sung vào các cơ sở trên toàn tiểu bang. 
 • Nhóm Triển Khai của CA Health Corps sẽ hỗ trợ quý vị đăng ký ca làm việc, sắp xếp chỗ ở, thanh toán bồi hoàn chi phí đi lại, trả lời các câu hỏi cụ thể của quý vị, theo dõi số giờ làm việc của quý vị và hơn thế nữa.

Tài nguyên thông tin cho người tham gia

Hỏi và đáp