California cần những chuyên gia y tế như quý vị!

California đang chuẩn bị cho sự gia tăng số người cần chăm sóc sức khỏe khẩn cấp trong cộng đồng của chúng ta trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi sẽ mở thêm các cơ sở chăm sóc sức khỏe để điều trị cho những người bị nhiễm COVID-19 và giảm áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các ca bệnh không liên quan đến COVID-19.

Để đảm bảo có đủ nhân viên tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn California, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các chuyên gia sức khỏe hành vi và các nhà quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe hãy đăng ký tham gia ngay hôm nay.

Chúng tôi cần:

 • Bác sĩ (MD, DO), bao gồm cả các bác sĩ nội trú và sinh viên y khoa
 • Dược sĩ
 • Bác sĩ nha khoa
 • Điều dưỡng viên
 • Trợ lý bác sĩ
 • Y tá (RN, LVN, CNA), bao gồm cả sinh viên điều dưỡng
 • Chuyên gia chăm sóc sức khỏe hành vi (bác sĩ tâm thần, kỹ thuật viên tâm thần, bác sĩ tâm lý, điều dưỡng viên tâm thần, LCSW, LMFT, LPCC)
 • Kỹ thuật viên hô hấp
 • Trợ y
 • Trợ lý y tế
 • Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp

Quý vị sẽ được trả lương và được cấp bảo hiểm lỗi sơ suất trong quá trình hành nghề. Mặc dù địa điểm làm việc khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bố trí địa điểm làm việc phù hợp nhất với ưu tiên và vị trí địa lý của quý vị.

Quý vị có cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với tình huống y tế công cộng khẩn cấp này trong khu vực của quý vị. Để chăm sóc những người dân California cần sự giúp đỡ của quý vị, vui lòng đăng ký.

Bước 1 –  Quý vị có đủ điều kiện tham gia không?

Để đủ điều kiện tham gia với vai trò là nhân viên y tế khẩn cấp ứng phó với đại dịch COVID-19, quý vị phải:

 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Đủ điều kiện để làm việc tại Hoa Kỳ
 • Có bằng lái xe hoặc hộ chiếu hợp lệ, và thẻ an sinh xã hội
 • Có Bằng hành nghề y hợp lệ của California (nếu quý vị là MD, DO, v.v.) 
 • HOẶC là bác sĩ nội trú hoặc sinh viên điều dưỡng 
 • Không có những hành vi cấp phép/chứng nhận tiêu cực (đối với các chuyên gia được cấp phép/chứng nhận)

Bước 2 –  Đăng ký trong hệ thống California Health Corps

Cả các chuyên gia được cấp phép và sinh viên đều sẽ phải đăng ký. Đây là hệ thống mà chúng tôi sẽ sử dụng để xác minh giấy phép y khoa của quý vị (nếu có) và xác định các ưu tiên làm việc của quý vị.

Hãy đăng ký ngay

Bước 3 – Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị nộp đơn đăng ký tham gia 

Quy trình này có thể sẽ yêu cầu quý vị phải điền thêm một số giấy tờ để hoàn tất quy trình tuyển dụng.

Bước 4 – Sau khi quý vị đã nộp đơn

Chúng tôi sẽ xem xét kỹ năng, kinh nghiệm, ưu tiên nơi làm việc và sở thích của quý vị để xem quý vị có phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi không.

Bước 5 – Hoàn tất quy trình tuyển dụng và xếp chỗ

Quý vị sẽ được tuyển dụng tại thời điểm sắp xếp. Hãy đem theo bằng lái xe và thẻ an sinh xã hội hợp lệ để trình báo tại thời điểm tuyển dụng. 

Hỏi và đáp