Chuyển đến nội dung chính

Chương trình chăm sóc sức khoẻ — bao gồm dịch vụ xét nghiệm vi-rút corona dành cho những người cần xét nghiệm — cầ̀n có mức giá phải chăng đối với tất cả người dân California.

Nếu quý vị có các triệu chứng nhiễm COVID-19 hoặc quý vị nghĩ là mình đã tiếp xúc với người nào đó nhiễm COVID-19, thì theo luật pháp liên bang, quý vị không cần trả khoản đồng thanh toán để được xét nghiệm. Trong mọi trường hợp khác, quý vị có thể phải trả khoản đồng thanh toán như khi nhận bất kỳ dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào khác.

Mọi bệnh nhân có bảo hiểm thương mại hoặc Medi-Cal đầy đủ dịch vụ ở California sẽ có các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và các khoản khấu trừ được miễn đối với dịch vụ xét nghiệm và sàng lọc COVID-19.  Chương Trình MedicareMedicare Advantage đều bao trả cho các xét nghiệm vi-rút corona và xét nghiệm kháng thể, mà quý vị không cần phải thanh toán thêm. Chi phí sàng lọc, xét nghiệm và điều trị vi-rút corona cần thiết về y tế cho những người không có bảo hiểm do chính phủ chi trả. 

Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế hoặc mới bị mất bảo hiểm y tế do nơi làm việc của mình cung cấp, vui lòng xem Tờ Thông Tin Về Quyền Chọn Hạng Mục Bảo Hiểm Y Tế (PDF) để biết cách nhận bảo hiểm.

Hỏi và đáp

Khẩu trang vải và mặt nạ

Bảo hiểm và chi phí

Thông tin để đảm bảo cuộc sống lành mạnh

Giúp đỡ gia đình hoặc bạn bè

Cập nhật thông tin

Thông Tin về Đại Dịch COVID-19 của Sở Bảo Hiểm California

Sở Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh California trên Twitter

Văn Phòng Thống Đốc Bang California trên Facebook

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang