Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ — bao gồm dịch vụ chăm sóc và xét nghiệm vi-rút corona — cần có mức giá phải chăng đối với tất cả người dân California.

Trên trang này:


Chương trình bảo hiểm trong đại dịch COVID-19 cho tất cả người dân California

Nếu quý vị có triệu chứng nhiễm COVID-19 hoặc cho rằng quý vị đã phơi nhiễm với vi-rút, quý vị sẽ được xét nghiệm miễn phí. Trong mọi trường hợp khác, quý vị có thể phải trả khoản đồng thanh toán.

Các Chương Trình Medicare và Medicare Advantage cung cấp miễn phí các dịch vụ chẩn đoánxét nghiệm kháng thể liên quan đến COVID-19. Đối với những người không có bảo hiểm, chính phủ chi trả tất cả các chi phí chăm sóc và xét nghiệm COVID-19 cần thiết.

Nếu quý vị không có hoặc gần đây đã mất bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, quý vị có thể được bao trả. Xem Tờ Thông Tin về Quyền Chọn Hạng Mục Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe để được hướng dẫn.

Các trung tâm y tế cộng đồng địa phương cũng sẵn sàng phục vụ những người không có bảo hiểm. Những trung tâm này cung cấp các dịch vụ chăm sóc chính và phòng ngừa toàn diện cho những người dân dễ bị tổn thương và không được quan tâm đầy đủ.


Dịch vụ chăm sóc ứng phó khủng hoảng do đại dịch tại các bệnh viện

California đang có sự gia tăng lớn về số ca mắc COVID-19. Điều này gây căng thẳng cho đội ngũ nhân viên và các nguồn lực khác của bệnh viện. Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) đã vạch ra các bước để các bệnh viện có thể tiến hành chuẩn bị. Hãy đọc thêm thông tin trong Hướng Dẫn Duy Trì Dịch Vụ Chăm Sóc Trong Khủng Hoảng của California.


Hỏi và đáp

Bảo hiểm và chi phí

Thông tin giúp đảm bảo cuộc sống lành mạnh

Giúp đỡ gia đình hoặc bạn bè


Duy trì cập nhật thông tin