Chương trình chăm sóc sức khoẻ — bao gồm dịch vụ xét nghiệm vi-rút corona dành cho những người cần xét nghiệm — cần có mức giá phải chăng đối với tất cả người dân California.

Nếu quý vị có triệu chứng nhiễm COVID-19 hoặc nghĩ là quý vị đã phơi nhiễm bệnh, quý vị sẽ được xét nghiệm miễn phí. Trong mọi trường hợp khác, quý vị có thể phải trả khoản đồng thanh toán.

Các Chương Trình MedicareMedicare Advantage cung cấp miễn phí các dịch vụ chẩn đoánxét nghiệm kháng thể cho COVID-19. Chi phí chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị COVID-19 cần thiết cho những người không được bảo hiểm do chính phủ chi trả

Nếu quý vị không có hoặc gần đây đã mất bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, quý vị có thể được bao trả. Xem Tờ Thông Tin về Quyền Chọn Hạng Mục Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe (PDF) để được hướng dẫn.

Các trung tâm y tế cộng đồng địa phương cũng sẵn sàng phục vụ những người không có bảo hiểm. Những trung tâm này cung cấp các dịch vụ chăm sóc chính và phòng ngừa toàn diện cho những người dân dễ bị tổn thương và không được quan tâm đầy đủ.

Hỏi và đáp

Bảo hiểm và chi phí

Thông tin giúp đảm bảo cuộc sống lành mạnh

Giúp đỡ gia đình hoặc bạn bè

Duy trì cập nhật thông tin

Thông Tin về Đại Dịch COVID-19 của Sở Bảo Hiểm California

Sở Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh California trên Twitter

Văn Phòng Thống Đốc Bang California trên Facebook