Hướng dẫn cho từng ngành nghề dưới đây đã được dịch sang Tiếng Ả Rập, Tiếng Armenia, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hmong, Tiếng Khmer, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tagalog, Tiếng Thái và Tiếng Việt.