Hướng dẫn dành cho từng ngành nghề dưới đây đã được dịch sang Tiếng Ả Rập, Tiếng Armenia, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hmong, Tiếng Khmer, Tiếng Hàn, Tiếng Punjabi, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tagalog, Tiếng Thái và Tiếng Việt.