Chuyển đến nội dung chính

Nếu quý vị bị ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng:

Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ ốm hoặc mất thu nhập

Nếu quý vị bị mất việc hoặc bị giảm số giờ làm việc, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) Tìm hiểu xem quý vị đủ tiêu chuẩn hưởng loại trợ cấp nào và cách thức nộp đơn xin trợ cấp thông qua Sở Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department, EDD).

Tìm thêm thông tin về chương trình trợ cấp dành cho những người bị mất thu nhập

Hỗ trợ cho người thuê nhà và chủ nhà

Lệnh trục xuất

Lệnh đóng băng toàn tiểu bang được áp dụng cho việc trục xuất cư dân cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020. Người thuê nhà tại California không có khả năng trả tiền thuê nhà do gặp khó khăn liên quan đến đại dịch COVID-19 cần biết các quyền của mình. ​Tìm hiểu thêm về những việc cần làm nếu quý vị không có khả năng thanh toán tiền thuê nhà.

Miễn giảm phí vay thế chấp 

Nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính đã cam kết cung cấp chương trình miễn giảm phí cho các chủ nhà tại California. Tìm hiểu thêm về chương trình hỗ trợ vay thế chấp và cách nhận hỗ trợ.

Tránh ngừng cấp các dịch vụ tiện ích

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ tiện ích không ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do chưa thanh toán. Liên hệ với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California để biết thêm thông tin.

Ủy Ban Cấp Nước hạn chế việc ngừng cấp nước trong cuộc khủng hoảng COVID. Vui lòng sử dụng mẫu này để báo cáo vấn đề ngừng cấp nước hoặc kết nối lại.

Điểm tín dụng sẽ không có tác động tới việc tiếp cận chương trình miễn giảm

Nếu quý vị đang hưởng sự miễn giảm liên quan đến dịch COVID-19, các khoản thanh toán trễ hoặc còn thiếu sẽ không được chia sẻ với các cơ quan báo cáo tín dụng.

Những thắc mắc và giải đáp về chương trình miễn giảm tài chính

Chăm sóc trẻ em

Người dân California cần có các giải pháp chăm sóc trẻ em an toàn và đáng tin cậy trong suốt thời gian ứng phó với đại dịch vi-rút corona (COVID-19). Sử dụng liên kết này để Tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc trẻ em gần nơi quý vị sinh sống.  

Nhận thực phẩm

Sự bùng phát của đại dịch vi-rút corona đã khiến việc nhận và mua thực phẩm và các bữa ăn được chế biến sẵn trở nên khó khăn hơn. Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết cần hỗ trợ nhận thực phẩm, đây sẽ là một số nguồn thông tin hữu ích dành cho quý vị.

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang