Nếu quý vị bị ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng:

Bảo hiểm thất nghiệp

 • Được cung cấp nếu quý vị bị mất việc làm hoặc giảm số giờ làm việc.
 • Cung cấp các khoản thanh toán bằng tiền mặt dựa trên mức thu nhập trước đây
 • Nhận trợ cấp tối đa trong 59 tuần khi Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) của liên bang còn hiệu lực.

Vào tháng 12 năm 2020, chính phủ liên bang đã thông qua dự luật cung cấp thêm 11 tuần trợ cấp. Khoản trợ cấp này cùng với khoản trợ cấp thất nghiệp 13 tuần là một phần của Đạo Luật CARES. Dự luật cũng bao gồm một khoản $300 mỗi tuần bổ sung vào khoản trợ cấp thất nghiệp.

Hãy đăng ký nhận trợ cấp thông qua Sở Phát Triển Việc Làm.

Có thêm các nguồn lực cho những người bị mất thu nhập trên trang Người lao động của chúng tôi.

Bảo vệ không bị trục xuất

 • Được cung cấp cho những người gặp khó khăn liên quan đến vi-rút corona, như mất hoặc giảm thu nhập
 • Giúp quý vị không bị trục xuất nếu quý vị tuyên bố gặp khó khăn
 • Chương trình bảo vệ có hiệu lực đến ngày 1 tháng 2 năm 2021

Truy cập trang Nhà ở của chúng tôi để tìm hiểu nội dung cần đề cập trong bản kê khai tình trạng khó khăn của quý vị.

Tiền thuê nhà sẽ vẫn đến hạn và việc trục xuất vẫn có thể xảy ra. Quý vị có thể nhận trợ cấp từ các chương trình bảo vệ khác của thành phố hoặc quận để tránh bị trục xuất, tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống.

Người thuê nhà ở California không thể trả tiền thuê nhà vì tình trạng khó khăn liên quan đến đại dịch vi-rút corona và nên biết rõ quyền của mình. Truy cập Housing is Key để biết thêm thông tin.

Miễn giảm thế chấp 

 • Được cung cấp cho các chủ nhà hoặc chủ đất có từ 3 tòa nhà cho thuê trở xuống
 • Giúp bảo vệ tòa nhà cho thuê của quý vị không bị buộc phải đóng cửa nếu quý vị khai báo tình trạng khó khăn liên quan đến đại dịch COVID 
 • Thời gian bảo vệ khác nhau tùy thuộc vào chương trình

Nếu quý vị có khoản thế chấp được liên bang hỗ trợ, chương trình bảo vệ tránh buộc phải đóng cửa được cung cấp thông qua Đạo Luật Viện Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế trong Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES) của liên bang. Các chương trình bảo vệ này có hiệu lực đến ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Nếu quý vị không có khoản vay được liên bang hỗ trợ, Đạo Luật Chủ Nhà cung cấp các chương trình bảo vệ cho những người vay là chủ nhà và chủ đất nhỏ. Hãy liên hệ với nhân viên dịch vụ cho vay để yêu cầu hoãn nợ. Bên cho vay của quý vị phải đưa ra các lý do chi tiết nếu họ từ chối yêu cầu hoãn thanh toán của quý vị. Quý vị có thể phản đối quyết định từ chối đó. Các chương trình bảo vệ này bao gồm các yêu cầu hoãn nợ đến ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ khoản vay thế chấp và cách nhận hỗ trợ trên trang Nhà ở của chúng tôi.

Miễn giảm cho chủ hãng sở và doanh nghiệp nhỏ

California và chính quyền liên bang đang triển khai chương trình hỗ trợ trên diện rộng dành cho các doanh nghiệp và chủ hãng nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hãy truy cập trang Doanh nghiệp và chủ hãng sở của chúng tôi để được hỗ trợ.

Hỗ trợ thực phẩm

 • Được cung cấp cho những người cần hỗ trợ nhận thực phẩm vì bất kỳ lý do gì
 • Các nguồn lực bao gồm các chương trình của chúng phủ và các tổ chức phi lợi nhuận như ngân hàng thực phẩm
 • Khả năng có sẵn các khoản trợ cấp khác nhau theo từng chương trình

Nếu quý vị hoặc người quý vị biết cần hỗ trợ thực phẩm, hãy truy cập trang Nhận thực phẩm của chúng tôi.

Không thay đổi điểm tín dụng

 • Được cung cấp cho tất cả người dân California
 • Tự động ngăn chặn chia sẻ thông tin thanh toán chậm hoặc thiếu với các cơ quan báo cáo tín dụng

Chương trình bảo vệ này được cung cấp mà không cần quý vị có bất kỳ hành động nào.

Hỏi và đáp