Có nhiều trợ cấp thực phẩm và tài nguyên cho người dân California bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trợ cấp thực phẩm dành cho tất cả những người cần, cho dù quý vị có đang làm việc hay không.

Trên trang này:


Trợ giúp thực phẩm ngay lập tức

Tìm ngân hàng thực phẩm tại địa phương của quý vị

Nếu quý vị cần thực phẩm ngay bây giờ, quý vị có thể nhận trợ giúp từ ngân hàng thực phẩm tại địa phương của mình. Nhiều ngân hàng thực phẩm có thể kết nối quý vị với các cửa hàng tạp hóa miễn phí hoặc một bữa ăn nóng.

Liên hệ với ngân hàng thực phẩm tại địa phương của quý vị để biết danh sách những địa điểm mà quý vị có thể nhận thực phẩm trong khu vực của mình.

Hãy tìm một ngân hàng thực phẩm gần nơi quý vị sinh sống

Gọi 211

Nếu quý vị cần trợ giúp tìm kiếm thực phẩm hoặc các dịch vụ thiết yếu khác, hãy gọi 211 để trao đổi với người có thể hỗ trợ. 

211 là đường dây trợ giúp miễn phí và bảo mật kết nối quý vị với các nguồn lực tại địa phương như:

 • Nhà ở giá rẻ hoặc nơi tạm trú
 • Hỗ trợ tiền mặt
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Giới thiệu dịch vụ chăm sóc trẻ em

Dịch vụ này có sẵn với hơn 100 ngôn ngữ, hoạt động 24/7.


CalFresh

Nếu quý vị bị giảm hoặc mất thu nhập, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm CalFresh.

Quý vị có thể sử dụng CalFresh để trợ giúp mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản và của hàng trực tuyến. Người dân và các gia đình có thu nhập thấp có thể đăng ký tham gia CalFresh bất cứ lúc nào.

Đăng ký tham gia CalFresh

Quý vị cũng có thể gọi số 1‑877‑847‑3663 (1‑877‑847‑FOOD) để đăng ký.

Việc nhận CalFresh không ảnh hưởng đến:

 • Các trợ cấp khác mà quý vị có thể nhận được
 • Tình trạng nhập cư của quý vị hay khiến quý vị phải trả một khoản phí công

Thẻ Chuyển Trợ Cấp Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) hoạt động trực tuyến

Chương trình trợ cấp CalFresh (còn được gọi là SNAP hoặc tem phiếu thực phẩm) của quý vị được cấp theo thẻ EBT hàng tháng.

Sử dụng thẻ EBT của quý vị để mua trực tuyến trên:

Mua sắm trực tuyến và thanh toán bằng thẻ EBT tại: 

Thông tin thêm về cách sử dụng thẻ EBT

Điều kiện mở rộng tạm thời cho sinh viên đại học

Một số sinh viên đại học sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp CalFresh để giúp mua hàng tạp hóa. Hãy tìm hiểu thêm về các thay đổi tạm thời đối với tư cách hội đủ điều kiện của sinh viên.

Đăng ký tham gia CalFresh dành cho sinh viên

Trợ cấp thực phẩm cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (WIC)

Nếu quý vị mất việc làm do COVID-19, quý vị có thể đăng ký tham gia WIC. Quý vị cũng có thể đăng ký tham gia nếu thu nhập của quý vị ibj giảm hoặc quý vị không có khả năng làm việc, dù là tạm thời do tình hình đại dịch COVID-19. 

WIC giúp các gia đình tiếp cận thực phẩm lành mạnh và hơn thế nữa. WIC hỗ trợ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến 5 tuổi, phụ nữ mang thai và phụ nữ mới sinh con. Cha mẹ, ông bà, cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ có thể đăng ký cho trẻ dưới 5 tuổi. Các gia đình lao động và nhập cư cũng có thể nộp đơn.

Các gia đình nhận được trợ cấp trái cây và rau củ WIC nhiều hơn từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021.

Hãy truy cập MyFamily.WIC.ca.gov, hoặc gọi đến số 1‑888‑942‑9675 (1‑888‑WIC‑WORKS) để biết thêm thông tin.


Bữa ăn của trường

Liên hệ với học khu tại khu vực của quý vị để biết cách thức và địa điểm nhận các bữa ăn học đường giảm giá hoặc miễn phí.

Ứng dụng CA Meals for Kids có thể giúp các em học sinh và gia đình nhận được những bữa ăn. Ứng dụng miễn phí. Tải về từ Kho Ứng Dụng của ApplePlay Store của Google, và Kho Ứng Dụng của Microsoft.


EBT do Đại Dịch (P-EBT) cho trẻ em

Trẻ em có thể nhận được trợ cấp EBT do Đại Dịch (P-EBT) để giúp gia đình mua thực phẩm.

Trẻ em có thể đủ điều kiện nhận P-EBT nếu trẻ:

 • Đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại trường, hoặc
 • Dưới 6 tuổi và nhận trợ cấp thực phẩm CalFresh

Các gia đình không cần đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký nhận P-EBT. Thông tin từ các chương trình khác sẽ quyết định con quý vị có đủ điều kiện hay không.

Quý vị có thể:

 • Hãy đảm bảo cập nhật thông tin về địa chỉ gửi thư của trường học của con quý vị trong hồ sơ
 • Đăng ký các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá thông qua trường học của con quý vị
 • Đăng ký tham gia CalFresh

Việc nhận P-EBT không ảnh hưởng đến:

 • Các trợ cấp khác mà quý vị có thể nhận được
 • Tình trạng nhập cư của quý vị hay khiến quý vị phải trả một khoản phí công

Thẻ P-EBT

Thẻ P-EBT có công dụng như thẻ CalFresh EBT. Quý vị có thể sử dụng chúng để mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản và của hàng trực tuyến.

Các gia đình có con đủ điều kiện sẽ nhận được thẻ trợ cấp P-EBT qua đường bưu điện. Các gia đình sẽ nhận được một thẻ riêng cho mỗi trẻ đủ điều kiện.

Thẻ P-EBT cho trẻ dưới 6 tuổi đủ điều kiện được gửi qua đường bưu điện. Thẻ dành cho trẻ trong độ tuổi đi học đủ điều kiện sẽ được gửi qua đường bưu điện từ bây giờ đến tháng 11 năm 2021.

Thẻ P-EBT đến qua đường bưu điện có các trợ cấp được nạp cho các tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.

Các thẻ sẽ tự động được nạp lại trong:

 • Tháng 11 năm 2021 với các trợ cấp cho các tháng từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021
 • Tháng 12 năm 2021 với các trợ cấp cho các tháng từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021

Truy cập trang web của Thẻ EBT do Đại Dịch (P-EBT) để biết thêm thông tin về chương trình này.

Nếu quý vị cần hỗ trợ, hãy gọi điện đến Đường Dây Nóng P-EBT theo số 877-328-9677 (Thứ Hai-Thứ Sáu, 6 giờ sáng đến 8 giờ tối).


Các bữa ăn giao tận nhà dành cho người cao tuổi

Quý vị có thể nhận các bữa ăn giao tận nhà nếu quý vị:

 • Từ 60 tuổi trở lên và
 • Là người già yếu hoặc người nhà do bệnh tật hoặc tàn tật, hoặc bị cách ly

Thu nhập của quý vị không ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện nhận các bữa ăn của quý vị.

Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận các bữa ăn, các thành viên gia đình của quý vị cũng có thể nhận được các bữa ăn. Trong đó bao gồm:

 • Vợ/chồng của quý vị, ngay cả nếu họ dưới 60 tuổi
 • Thành viên gia đình bị khuyết tật

Để tìm nhà cung cấp bữa ăn:

 • Gọi 1-800-510-2020. Đường dây tự động này kết nối quý vị với đường dây điện thoại của các dịch vụ trong quận của quý vị Đường dây có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung. 
 • Tìm số điện thoại của quận của quý vị trên danh sách này và gọi để được kết nối.

Tìm thêm dịch vụ

Các dịch vụ khác có sẵn cho:

 • Người cao tuổi
 • Người lớn bị khuyết tật
 • Người chăm sóc gia đình

Để tìm hiểu thêm:

Các hộp thực phẩm dành cho người cao tuổi

Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên, quý vị có thể mua thêm hộp thực phẩm từ một số ngân hàng thực phẩm để bổ sung vào chế độ ăn của mình. Các ngân hàng thực phẩm phân phát các hộp thực phẩm. Gọi cho ngân hàng thực phẩm được liệt kê trong khu vực của quý vị để nhận một hộp thực phẩm.

Great Plates Delivered

Chương trình Great Plates Delivered đã kết thúc vào ngày 09 tháng 07 năm 2021. Chương trình này cung cấp các bữa ăn từ nhà hàng địa phương cho người lớn tuổi. Chương trình này đã giúp người cao tuổi an toàn khi ở nhà trong thời gian bùng phát đại dịch.

Gọi cho đường dây nóng cung cấp thông tin về đại dịch COVID-19 của California

Nếu quý vị cần trợ giúp tìm thực phẩm, hãy gọi đường dây nóng thông tin COVID-19 của California theo số 833-422-4255.

Đường dây nóng mở T2-T6, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, T7-CN, 8 giờ sáng-5 giờ chiều. 

Gọi đường dây nóng để:

 • Giúp kết nối với các dịch vụ thiết yếu trong khu vực của quý vị
 • Câu trả lời cho các câu hỏi chung về COVID-19