Có nhiều tài nguyên thực phẩm cho người dân California bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trên trang này:


Thực phẩm khẩn cấp và trợ cấp thực phẩm

Ngân hàng thực phẩm

Hãy tìm một ngân hàng thực phẩm gần nơi quý vị sinh sống.

Trợ cấp thực phẩm của CalFresh

CalFresh cung cấp các chương trình trợ cấp thực phẩm để giúp người dân mua hầu hết các loại thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa và chợ nông sản. Người dân và các gia đình có thu nhập thấp có thể đăng ký tham gia CalFresh bất cứ lúc nào. Nếu quý vị có sự thay đổi về mức thu nhập–thậm chí là thay đổi tạm thời do COVID-19–quý vị có thể đăng ký xin tham gia chương trình cấp trợ cấp thực phẩm CalFresh.

Để đăng ký, hãy truy cập CalFresh trực tuyến hoặc gọi 1‑877‑847‑3663 (1‑877‑847‑FOOD).

Thẻ Chuyển Trợ Cấp Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) hoạt động trực tuyến

Chương trình trợ cấp CalFresh (còn được gọi là SNAP hoặc tem thực phẩm) được cấp theo thẻ EBT hàng tháng. Thẻ này có thể được sử dụng để mua hàng tạp hóa trực tuyến tại các cửa hàng của Amazon, WalmartAldi qua Instacart. Quý vị cũng có thể mua sắm trực tuyến tại các cửa hàng của Albertsons, VonsSafeway và thanh toán bằng thẻ EBT khi nhận hàng. 

Điều kiện mở rộng tạm thời cho sinh viên đại học

Một số sinh viên sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp CalFresh để giúp chi trả hàng tạp hóa. Hãy tìm hiểu thêm về các thay đổi tạm thời đối với điều kiện của sinh viênvà cách thức nộp đơn trực tuyến.

Trợ cấp thực phẩm cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (Women, Infants, and Children, WIC)

WIC giúp các gia đình tiếp cận thực phẩm lành mạnh và hơn thế nữa. WIC hỗ trợ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến 5 tuổi, phụ nữ mang thai và phụ nữ mới sinh con. Cha mẹ, ông bà, cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ có thể ghi danh cho con em mình tham gia đến khi trẻ đủ 5 tuổi. Các gia đình lao động và gia đình nhập cư cũng có thể đăng ký tham gia.

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, các gia đình nhận được Trợ cấp thực phẩm cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (Women, Infants, and Children, WIC) sẽ tạm thời có thêm trợ cấp trái cây và rau WIC hàng tháng.

Nếu quý vị mới mất việc làm do COVID-19, quý vị có thể đăng ký tham gia WIC. Quý vị cũng có thể đăng ký tham gia nếu thu nhập của quý vị thay đổi hoặc quý vị không có khả năng làm việc, dù là tạm thời do tình hình đại dịch COVID-19.

Hãy truy cập MyFamily.WIC.ca.gov, hoặc gọi đến số 1‑888‑942‑9675 (1‑888‑WIC‑WORKS) để biết thêm thông tin.


Các gia đình có con em trong độ tuổi đến trường

Các bữa ăn học đường và ứng dụng ‘CA Meals for Kids’

 Liên hệ với học khu tại khu vực của quý vị để biết thông tin về cách thức và địa điểm nhận các bữa ăn học đường giảm giá hoặc miễn phí.

Ứng dụng CA Meals for Kids có thể giúp các em học sinh và gia đình nhận được những bữa ăn. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và có thể được tải về từ App Store của ApplePlay Store của Google và App Store của Microsoft.

EBT do Đại Dịch (Pandemic EBT, P-EBT)

Những gia đình có con em đủ điều kiện nhận các bữa ăn giảm giá hoặc miễn phí tại trường có thể nhận được thêm các khoản trợ cấp để giúp mua thực phẩm khi các trường học phải đóng cửa do đại dịch COVID-19. Các khoản trợ cấp thực phẩm này được gọi là EBT do Đại Dịch hay Thẻ Chuyển Trợ Cấp Điện Tử Do Đại Dịch (Pandemic Electronic Benefit Transfer, P-EBT). Các gia đình có con em từ 6 tuổi trở xuống được nhận trợ cấp thực phẩm của CalFresh cũng đủ điều kiện. Học sinh vẫn có thể được nhận các bữa ăn học đường ngay cả khi nhận trợ cấp P-EBT.

P-EBT không:

 • Yêu cầu đăng ký hoặc nộp đơn
 • Ảnh hưởng đến các trợ cấp khác mà quý vị có thể nhận được
 • Tác động đến tình trạng nhập cư hoặc khiến người nhận phải trả một khoản lệ phí công

Trẻ em ở độ tuổi đến trường đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT nếu trẻ:

 • Đã ghi danh tại một trường tham gia vào Chương Trình Bữa Sáng hoặc Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia, 
 • Đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trong năm học 2020-2021, và
 • Đi học thông qua hình thức học từ xa ít nhất là trong năm 2020-2021.

Trẻ em đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT nếu trẻ:

 • Từ sáu tuổi trở xuống,
 • Thành viên gia đình nhận trợ cấp thực phẩm của CalFresh, và
 • Sống tại một quận mà ít nhất một trường học đã bị đóng cửa hoặc hạn chế giảng dạy trên lớp.

Thẻ P-EBT

Thẻ được gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến các gia đình có trẻ đủ điều kiện. Hãy đảm bảo cập nhật thông tin về địa chỉ gửi thư của trường học của con quý vị trong hồ sơ. Không có nộp đơn xin P-EBT.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang EBT do Đại Dịch của Sở Dịch Vụ Xã Hội California hoặc gọi cho Đường Dây Trợ Giúp P-EBT theo số 877-328-9677 (Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6 giờ sáng đến 8 giờ tối).


Người cao tuổi

Các bữa ăn giao tận nhà dành cho người cao tuổi

Những người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) hiện đang sống một mình có thể sẽ nhận được các bữa ăn nấu sẵn được giao đến nhà, bất kể mức thu nhập.

Để tìm nhà cung cấp bữa ăn tại khu vực của quý vị, hãy gọi 1-800-510-2020 hoặc truy cập Tìm Dịch Vụ tại Quận của Tôi.

Ngân hàng thực phẩm dành cho người cao tuổi

Những người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) có thể nhận được một hộp thực phẩm dinh dưỡng để giúp bổ sung chế độ ăn của họ thông qua Chương Trình Thực Phẩm Bổ Sung Hàng Hóa (Commodity Supplemental Food Program, CSFP). Các ngân hàng thực phẩm phân phát các hộp CSFP. Gọi điện tới ngân hàng thực phẩm trong khu vực của quý vị để biết thêm thông tin về cách nhận hộp CSFP.

Đường dây nóng cung cấp thông tin về đại dịch COVID-19 của California

Đường dây nóng COVID-19 của California kết nối người cao tuổi với các dịch vụ và nguồn tài nguyên của tiểu bang và địa phương. Quý vị cũng có thể nhận câu trả lời cho các câu hỏi chung về COVID-19.

Hãy gọi 833‑422‑4255 (833‑4CA‑4ALL) để được hỗ trợ (Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, và Thứ Bảy - Chủ Nhật, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều).

211

211 là dịch vụ giới thiệu và cung cấp thông tin bảo mật và miễn phí kết nối người dân với các nguồn lực địa phương. Dịch vụ này có sẵn với hơn 100 ngôn ngữ, hoạt động 24/7.

Nếu quý vị cần hỗ trợ tìm kiếm thực phẩm hoặc các dịch vụ thiết yếu khác, hãy gọi đến 211 để trao đổi với người có thể hỗ trợ.

Tìm thêm dịch vụ

Các dịch vụ và hỗ trợ khác có sẵn cho:

 • Người cao tuổi
 • Người lớn bị khuyết tật
 • Người chăm sóc gia đình

Để kết nối với nhiều dịch vụ và chương trình hỗ trợ hơn trong khu vực của quý vị, hãy gọi 1-800-510-2020 hoặc truy cập Tìm Dịch Vụ tại Quận của Tôi.

Tìm hiểu thêm về các chương trình và dịch vụ có sẵn của Sở Người Cao Tuổi California.


Great Plates Delivered

Chương trình Great Plates Delivered đã kết thúc vào ngày 09 tháng 07 năm 2021. Chương trình Great Plates cung cấp cho người cao tuổi các bữa ăn giao tận nhà từ các nhà hàng địa phương. Chương trình này đã giúp người cao tuổi an toàn khi ở nhà trong thời gian bùng phát đại dịch.

Các bữa ăn giao tận nhà

Nếu quý vị vẫn cần bữa ăn giao tận nhà, sẽ có các chương trình giao bữa ăn khác. Gọi 1‑800‑510‑2020 để được trợ giúp tìm chương trình giao bữa ăn tại khu vực địa phương của quý vị.