California hỗ trợ trở lại hoạt động giảng dạy trên lớp một cách an toàn cho năm học 2021-2022.

Trên trang này:


Các trường học K-12

California đã ban hành Hướng dẫn về y tế công cộng trong đại dịch COVID-19 cho các trường học K-12 cập nhật cho năm học 2021-2022.

Tìm hiểu thêm thông tin:

Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH) tiếp tục đánh giá các điều kiện.

Đeo khẩu trang khi ở trường sau ngày 11 tháng 3 năm 2022

Tại các trường học, đặc biệt khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang khi ở trong nhà.

Tìm hiểu về đeo khẩu trang cho trẻ em

Yêu cầu chủng ngừa cho học sinh

Học sinh sẽ cần tiêm vắc-xin để đến trường. Yêu cầu này có hiệu lực đối với học sinh ngay khi vắc-xin được FDA chấp thuận hoàn toàn cho độ tuổi của học sinh.

Yêu cầu chủng ngừa đối với nhân viên trường học

Giáo viên và nhân viên nhà trường phải xác minh họ đã được tiêm vắc-xin hoặc được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.


Cơ sở trông trẻ

Các nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ phải tuân thủ hướng dẫn cho các chương trình và nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ.

Đeo khẩu trang tại các cơ sở trông trẻ sau ngày 11 tháng 3 năm 2022

Tại các cơ sở trông trẻ, đặc biệt khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang khi ở trong nhà.

Tìm hiểu về đeo khẩu trang cho trẻ em.

Nên làm gì nếu trẻ nhiễm hoặc có thể nhiễm COVID-19

Tìm hiểu về những việc cần làm nếu có trẻ:

Tìm nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ

Truy cập ​​mychildcare.ca.gov để tìm nhà cung cấp trong khu vực của quý vị.

Được hỗ trợ thanh toán cho dịch vụ trông trẻ

California cung cấp những chương trình hỗ trợ các gia đình thanh toán chi phí cho dịch vụ trông trẻ. Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ thanh toán chi phí cho dịch vụ chăm sóc trẻ em hay không.


Khu cắm trại và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên có giám sát

Khu cắm trại ban ngày và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên có giám sát khác phải tuân thủ hướng dẫn sức khỏe cộng đồng trong đại dịch COVID-19 dành cho các trường học K-12.


Giáo dục đại học

Cơ sở giáo dục đại học phải tuân thủ:

Tìm các nguồn tài nguyên cho các trường cao đẳng và đại học để giảm nguy cơ mắc COVID-19.

Các trường cao đẳng và đại học công lập đã chia sẻ thông tin mới nhất cho cộng đồng của họ.

Nếu quý vị đang được nhận hỗ trợ tài chính, hãy truy cập trang web của Ủy Ban Viện Trợ Sinh Viên California để biết thông tin mới nhất.