Chuyển đến nội dung chính

Hầu hết các trường cấp Mẫu giáo - Lớp 12 (K-12), cao đẳng và đại học ở California hiện đều đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19.

K-12

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, hướng dẫn cập nhật đã được ban hành cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, khu cắm trại ban ngày và trường học. Tìm hướng dẫn này và các hướng dẫn khác trong danh sách hướng dẫn và danh mục kiểm tra toàn tiểu bang.

Bản sắc lệnh của thống đốc tiểu bang đảm bảo các trường công lập K-12 vẫn nhận được đầy đủ khoản trợ cấp, ngay cả khi các trường công lập này bị đóng cửa. Để biết thông tin hiện tại về tình trạng đóng cửa và mức độ ảnh hưởng từ việc đóng cửa đối với niên học, hãy liên hệ với học khu tại khu vực của quý vị.

California cũng đã đưa ra hướng dẫn giáo dục dành cho khối Mầm Non - Lớp 12 (Kindergarten to 12th Grade, K-12) nhằm hỗ trợ ban lãnh đạo đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh chịu ảnh hưởng từ quyết định đóng cửa trường học, chú trọng vào việc hỗ trợ con em của các gia đình có thu nhập thấp và trẻ khuyết tật.

Sở Giáo Dục California đưa ra hướng dẫn về việc hỗ trợ đối tượng học sinh, bao gồm:

Hỏi và đáp

Giáo dục đại học

Sở Y Tế Công Cộng California đã đưa ra Hướng Dẫn dành cho Các Trường Đại Học và Cao Đẳng.

Chương trình giáo dục đại học trực tiếp vẫn phải đóng cửa trên toàn tiểu bang, ngoại trừ những nơi hỗ trợ các hoạt động của lực lượng lao động thiết yếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp các giải pháp nhà ở, chương trình ứng phó với đại dịch COVID-19 cùng chương trình đào tạo và hướng dẫn dành cho lực lượng lao động thiết yếu. Nhiều trường, như CSU, sẽ điều chỉnh tiêu chí tuyển sinh để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Hãy xem chương trình ứng phó với đại dịch COVID-19 của trường cao đẳng và đại học của quý vị:

Để tìm hiểu thêm về gói hỗ trợ tài chính của tiểu bang quý vị, hãy truy cập trang web của Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California.

Hỏi và đáp

Cập nhật thông tin

Thông Tin Cảnh Báo Địa Phương Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang