Tính đa dạng tạo nên sức mạnh của California. Phân biệt đối xử và thù ghét không có chỗ trong xã hội của chúng ta, đặc biệt là khi ứng phó với đại dịch COVID-19. Gán căn bệnh này cho bất kỳ nhóm người hoặc dân tộc cụ thể nào là hành vi sai trái và gây nguy hiểm cho các cá nhân và gia đình. Hành vi bạo lực, bắt nạt và quấy rối cần được báo cáo và ngăn chặn để mang tới những điều tốt đẹp cho tất cả người dân California. 

Trong giai đoạn khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cộng đồng này, điều đặc biệt quan trọng là cần phòng tránh và ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử. Nếu không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến việc bị từ chối chăm sóc sức khỏe, vi phạm quyền công dân và hành vi bạo lực thân thể. Điều này có thể làm lây lan thêm vi-rút và gia tăng các ca tử vong, cùng với tác động lớn đến cộng đồng. Chia sẻ thông tin chính xác và không khuyến khích hành vi kỳ thị hay thù ghét, sẽ giúp chúng ta cùng nhau phòng chống đại dịch COVID-19 như một cộng đồng.

Mỗi người dân California, bất kể tình trạng nhập cư, đều được bảo vệ khỏi hành vi phân biệt đối xử và quấy rối về việc làm, nhà ở, cơ sở kinh doanh, và các chương trình do tiểu bang tài trợ vì chủng tộc, nguồn gốc quốc gia và tổ tiên, cùng với các đặc điểm được bảo vệ khác của họ. Các doanh nghiệp – bao gồm hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ nhà ở – cũng bị nghiêm cấm có hành vi phân biệt đối xử dựa trên tình trạng nhập cư, quốc tịch và ngôn ngữ chính. Và mỗi người dân California được bảo vệ khỏi hành vi bạo lực liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, trạng thái nhập cư, quốc tịch và các đặc điểm được bảo vệ khác của họ. Nếu quý vị gặp phải các hình thức phân biệt đối xử hoặc bạo lực này, hãy nộp đơn khiếu nại lên Sở Nhà Ở và Việc Làm Công Bằng.

Kỳ thị

Sự sợ hãi và lo lắng về vi-rút corona không phải lý do để kỳ thị toàn bộ các nhóm người. Mặc dù nguồn gốc lây lan ban đầu của đại dịch COVID-19 bắt đầu từ nước ngoài, nhưng căn bệnh này không liên quan đến bất kỳ chủng tộc hay dân tộc nào.

Hành động kỳ thị mọi người vì nguồn gốc xuất thân của họ - hoặc đặc điểm về chủng tộc, dân tộc hoặc tôn giáo của họ - là hành vi sai trái và không khiến quý vị được an toàn hơn. Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm vi-rút corona. Các nhóm người bị kỳ thị phải chịu những tác động về sức khỏe hoặc tổn hại thể chất khi chúng ta để sự sợ hãi, thù hận, kỳ thị và thông tin xấu tác động đến các hành động của chúng ta. Chúng ta phải thận trọng với ngôn ngữ xấu và tránh dùng trong lời nói của chúng ta.

Giữ vững sự kiên cường cho cộng đồng của chúng ta trong suốt giai đoạn khó khăn này. Loại bỏ sự kỳ thị trong những lời nói và hành động của quý vị.

Không ai có lỗi khi đại dịch COVID-19 bùng phát, và tất cả chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để chấm dứt đại dịch này. Đây cũng là thời điểm tốt để trở thành những người hàng xóm tốt:

  • Hãy lên tiếng khi quý vị thấy người khác bị đối xử không tốt.
  • Hãy nhớ rằng nhiều người trong số chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bất kể chủng tộc, dân tộc, giới tính, độ tuổi hay khuynh hướng tình dục. 
  • Hãy đối xử tốt với mọi người dân California và người dân Hoa Kỳ và tôn trọng mọi người. 
  • Đọc tuyên bố chống sự bài ngoại của Thống đốc Newsom trên Twitter đối với cộng đồng Người Mỹ Gốc Á.

Bắt nạt trên mạng

Gửi hoặc đăng tải nội dung gây tổn thương là hình thức bắt nạt có thể diễn ra ngay cả khi học sinh học tại nhà. Hành vi đó sẽ gây hại và không thể dung thứ.

Nếu quý vị cho rằng con em mình đang bị bắt nạt trên mạng, hãy xem các nguồn lực phòng chống hành vi bắt nạt của Sở Giáo Dục.

Tội ác do thù ghét

Tội ác do thù ghét là một tội ác được thúc đẩy do nhóm xã hội có quen biết với nạn nhân. Nó khác với lời nói thù ghét, được bảo vệ theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Tuy nhiên, khi lời nói thù ghét dẫn đến tội ác do thù ghét, luật này sẽ bảo vệ nạn nhân.

Nếu quý vị nghi ngờ rằng mình là nạn nhân của tội ác do thù ghét, hãy liên hệ ngay với cảnh sát địa phương của quý vị. Lưu lại tất cả bằng chứng, và ghi ra mọi điều mà quý vị có thể nhớ. Hãy xem trang web của Tổng Chưởng Lý California để biết hướng dẫn về tội ác do thù ghét và cách báo cáo tội ác này bằng một số ngôn ngữ.

Nhớ cập nhật thông tin