Tính đa dạng tạo nên sức mạnh của California. Phân biệt đối xử và thù ghét không được phép tồn tại trong xã hội của chúng ta, đặc biệt là trong giai đoạn chúng ta đang nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19. Dưới đây là các hình thức phân biệt đối xử khác nhau có thể tồn tại và những việc quý vị có thể làm để giải quyết tình trạng này.

Trên trang này:


Phân biệt đối xử

Việc đổ thừa đại dịch COVID-19 cho bất kỳ nhóm người hoặc dân tộc nào là hành vi sai trái và gây nguy hiểm. Phải báo cáo và ngăn chặn hành vi bạo lực, bắt nạt và quấy rối để vì lợi ích của tất cả mọi người. 

Trong giai đoạn khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cộng đồng này, điều đặc biệt quan trọng là cần ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử. Nếu không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến việc người dân bị từ chối chăm sóc sức khỏe, vi phạm quyền công dân và hành vi bạo lực. Điều này có thể làm lây lan thêm vi-rút và gia tăng các ca tử vong, đồng thời gây ra tác động lớn đến cộng đồng. Chia sẻ thông tin chính xác – không khuyến khích sự kỳ thị hoặc thù ghét. Điều này sẽ giúp chúng ta đoàn kết trong cộng đồng để chống lại đại dịch COVID-19.

Luật pháp California bảo vệ mọi người dân trong tiểu bang trước hành vi phân biệt đối xử. Quý vị sẽ không bị phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên hoặc tình trạng nhập cư. Sẽ không có hành vi phân biệt đối xử trong lĩnh vực:

Ngoài ra, nghiêm cấm các doanh nghiệp có hành vi phân biệt đối xử với lý do liên quan đến tình trạng quốc tịch hoặc ngôn ngữ. Trong đó bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ nhà ở.

Luật pháp California cũng bảo vệ mọi người dân trước hành vi bạo lực liên quan đến phân biệt đối xử.

Nếu quý vị bị phân biệt đối xử hoặc bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, hãy nộp đơn khiếu nại.


Kỳ thị

Nỗi sợ hãi và lo lắng về vi-rút corona là có thật. Nhưng đó không phải lý do để kỳ thị toàn bộ các nhóm người. Mặc dù nguồn gốc lây lan của đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ nước ngoài, nhưng căn bệnh này không liên quan đến bất kỳ chủng tộc hay dân tộc nào.

Hành động kỳ thị mọi người vì họ đến từ nơi bắt nguồn đại dịch là hành vi sai trái và không giúp quý vị được an toàn hơn. Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm vi-rút corona. Các nhóm người bị kỳ thị phải chịu những tác động về sức khỏe thể chất và tinh thần khi chúng ta để sự sợ hãi, thù hận, kỳ thị và thông tin xấu tác động đến các hành động của chúng ta. Chúng ta phải thận trọng với ngôn ngữ xấu và tránh dùng trong khi phát ngôn.

Giữ vững sự kiên cường cho cộng đồng của chúng ta trong suốt giai đoạn khó khăn này. Loại bỏ sự kỳ thị trong những lời nói và hành động của quý vị.

Không ai có lỗi khi đại dịch COVID-19 bùng phát và tất cả chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để chấm dứt đại dịch này. Đây là thời điểm thích hợp để nhắc nhở lẫn nhau làm thế nào để trở thành những người hàng xóm tử tế:

  • Hãy lên tiếng khi quý vị thấy người khác bị đối xử không tốt.
  • Hãy hiểu rằng nhiều người trong số chúng ta đều có thể sẽ bị nhiễm COVID-19, bất kể thuộc chủng tộc, dân tộc, giới tính, độ tuổi hay khuynh hướng tình dục nào. 
  • Hãy đối xử tốt với người khác và cư xử với mọi người bằng sự tôn trọng. 
  • Đọc tuyên bố chống bài ngoại của Thống Đốc Newsom trên Twitter hướng đến cộng đồng Người Mỹ Gốc Á.

Bắt nạt trên mạng

Gửi hoặc đăng tải những nội dung gây tổn thương cho người khác là một hình thức bắt nạt. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi một học sinh học tại nhà. Hành vi đó sẽ gây tổn hại và không thể dung thứ.

Nếu quý vị cho rằng con em mình đang bị bắt nạt trên mạng, hãy yêu cầu trợ giúp. Hãy xem các nguồn lực trợ giúp chống hành vi bắt nạt của Sở Giáo Dục.


Tội ác do thù ghét

Tội ác do thù ghét là một tội ác được thúc đẩy do nhóm xã hội có quen biết với nạn nhân. Nó khác với lời nói thù ghét, được bảo vệ theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Nhưng khi lời nói thù ghét dẫn đến tội ác do thù ghét, luật này sẽ bảo vệ nạn nhân.

Nếu quý vị nghi ngờ rằng mình là nạn nhân của tội ác do thù ghét, hãy liên hệ ngay với cảnh sát địa phương của quý vị. Lưu lại tất cả bằng chứng và ghi ra mọi tình tiết mà quý vị có thể nhớ. Hãy xem hướng dẫn về tội ác do thù ghét và cách báo cáo tội ác này bằng một số ngôn ngữ.


Luôn cập nhật thông tin