Người dân California cần dịch vụ chăm sóc trẻ em an toàn và đáng tin cậy trong suốt đại dịch.

Trên trang này:

Tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em

Các cơ sở chăm sóc trẻ em có thể mở cửa khi có những điều chỉnh sửa đổi trong thời gian áp dụng Lệnh Ở Nhà.

MyChildCare.ca.gov cung cấp một bản đồ tương tác về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép đủ điều kiện. Bản đồ này có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Quý vị có thể tìm kiếm và lọc theo:

 • Địa điểm
 • Loại dịch vụ chăm sóc
 • Số trẻ
 • Sức chứa

Để tìm hiểu thêm về nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em:

 1. Chọn nhà cung cấp từ kết quả tìm kiếm.
 2. Chọn Sức Khỏe & An Toàn.
 3. Chọn cơ sở/số giấy phép.
 4. Quý vị sẽ được đưa đến trang Thông Tin Chi Tiết Cơ Sở. Trang này cung cấp thông tin về các kiểm tra, trích dẫn và khiếu nại.

MyChildCare.ca.gov được cập nhật hai lần một tuần. Vắc-xin có thể được bổ sung giữa các lần cập nhật.

Mạng Lưới Tham Chiếu và Nguồn Lực Chăm Sóc Trẻ Em California có thể giúp quý vị:

 • Tìm nhà cung cấp có vắc-xin
 • Hiểu rõ các lựa chọn chăm sóc trẻ em
 • Tiếp nhận các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em

Bổ sung dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép vào danh sách nhà cung cấp 

Nếu quý vị là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép, công việc của quý vị là thiết yếu. Hãy liên hệ Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em, Phòng Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng để được bổ sung vào danh sách. 

Thêm nguồn lực

Nếu quý vị có các câu hỏi chung về dịch vụ chăm sóc trẻ em (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha), hãy gọi đến số 1-800-KIDS-793

Sở Dịch Vụ Xã Hội CaliforniaSở Giáo Dục California cung cấp các nguồn lực ứng phó với đại dịch COVID-19 cho các nhà cung cấp.

Hỏi và đáp