Người dân California cần có các giải pháp chăm sóc trẻ em an toàn và đáng tin cậy trong suốt thời gian ứng phó với đại dịch vi-rút corona (COVID-19). MyChildCare.ca.gov cung cấp một bản đồ tương tác về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép gần nơi quý vị sinh sống. Công cụ này có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Để tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em 

  1. Hãy truy cập MyChildCare.ca.gov.
  2. Tìm kiếm theo địa điểm, thông tin chi tiết về sức khỏe và an toàn, độ tuổi của trẻ, sức chứa và số giờ nhận chăm sóc.

Nếu quý vị có thắc mắc về nhà cung cấp, hãy liên hệ Nguồn Lực & Mạng Lưới Giới Thiệu Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em California. Họ có thể giúp quý vị hiểu rõ các giải pháp chăm sóc trẻ em và cách tiếp cận các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em. 

Để bổ sung dịch vụ chăm sóc trẻ em của quý vị vào danh sách nhà cung cấp 

Nếu quý vị là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép, công việc của quý vị là thiết yếu. Hãy liên hệ Nguồn Lực & Mạng Lưới Giới Thiệu Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em California để cập nhật thời gian hoạt động và khả năng cung cấp dịch vụ của quý vị. 

Thêm nguồn lực

Hỏi và đáp