Người dân California cần có các giải pháp chăm sóc trẻ em an toàn và đáng tin cậy trong suốt thời gian ứng phó với đại dịch vi-rút corona (COVID-19). MyChildCare.ca.gov cung cấp một bản đồ tương tác về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép gần nơi quý vị sinh sống. Công cụ này có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Để tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em 

  1. Hãy truy cập MyChildCare.ca.gov.
  2. Tìm kiếm theo địa điểm, thông tin chi tiết về sức khỏe và an toàn, độ tuổi của trẻ, sức chứa và số giờ nhận chăm sóc.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, nguồn lực chăm sóc trẻ em tại địa phương và cơ quan giới thiệu của quý vị có thể hỗ trợ. Họ cũng có thể giúp quý vị hiểu rõ các giải pháp chăm sóc trẻ em và cách tiếp cận các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em. 

Để bổ sung dịch vụ chăm sóc trẻ em của quý vị vào danh sách nhà cung cấp này 

Nếu quý vị là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép, công việc của quý vị là thiết yếu. Vui lòng hợp tác với nguồn lực chăm sóc trẻ em tại địa phương và cơ quan giới thiệu của quý vị để cập nhật giờ hoạt động và khả năng cung cấp dịch vụ. 

Thêm nguồn lực

Hỏi và đáp