Viện dưỡng lão và cơ sở hỗ trợ sinh hoạt là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề khi bùng phát dịch bệnh do vi-rút corona gây ra. Các cơ sở này đang phối hợp cùng các sở y tế địa phương và tiểu bang nhằm tìm ra giải pháp giảm sự tác động của dịch bệnh lên những người sống trong cơ sở và nhân viên cơ sở. 

Chính quyền đã có những nỗ lực mới để giảm phạm vi lây lan dịch bệnh, bao gồm áp đặt những quy định mới về việc thăm nom người sống trong cơ sở. Vui lòng đọc các quy định đó ở bên dưới để biết liệu quý vị có thể làm gì để bảo vệ và liên lạc với những người thân đang sống trong viện dưỡng lão.

Đảm bảo an toàn cho những người sống trong cơ sở

Đường dây nóng

Hướng dẫn dành cho viện dưỡng lão của tiểu bang

Số liệu thống kê về COVID-19

Thông tin về cơ sở

Để biết cơ sở dưỡng lão đang có những hành động nào, hãy liên hệ trực tiếp với họ hoặc truy cập vào trang web của họ. 

Quý vị có thể sử dụng trang web Nursing Home Compare (So Sánh Viện Dưỡng Lão) để biết thông tin chi tiết về các viện dưỡng lão.

Hãy sử dụng công cụ  Care Facility Search (Tìm Kiếm Cơ Sở Chăm Sóc) của CDSS  để xem hoặc gửi khiếu nại về cơ sở hỗ trợ sinh hoạt.